Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A törvényes forradalom 1848. Kossuth kortesfelvonulása 1847-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A törvényes forradalom 1848. Kossuth kortesfelvonulása 1847-ben."— Előadás másolata:

1 A törvényes forradalom 1848

2 Kossuth kortesfelvonulása 1847-ben

3 Az 1847-48-as országgyűlés 1847: óriási harcok a mandátumokért (udvar↔ellenzék) Kossuth Pest vármegye követeként a főszereplő Az alsótáblán támadja az adminisztrátori rendszert Jelen van a 2 megalakult párt (Konzervatív, Ellenzéki) 1848: az események felgyorsulnak »reformok lehetősége A párizsi forradalom híre megérkezik Pozsonyba  márc. 3 - Felirati javaslatmárc. 3 - Felirati javaslat (~Ellenzéki Nyilatkozat)  március 13. – bécsi forradalom híre és hatása  március 14. – a felsőtábla is megszavazta március 15. reggel→Kossuth elindul Bécsbe a felirattal A „Fiatal Mo.” (márciusi ifjak) szervezkedése (Pilvax)

4 A Pilvax kávéház

5 1848. március 15. - Pest Délelőtt: Pilvax kávéház (Petőfi – márciusi ifjak)Pilvax kávéház (Petőfi – márciusi ifjak) EgyetemEgyetem Landerer és Heckenast nyomdája (12 pont, Nemzeti dal)Landerer és Heckenast nyomdája (12 pont, Nemzeti dal)Délután: Nemzeti Múzeum (Nemzeti dal)Nemzeti Múzeum (Nemzeti dal) Pesti városháza (csatlakozás)Pesti városháza (csatlakozás) Helytartótanács (12 pont elfogadása)Helytartótanács (12 pont elfogadása) Táncsics börtöneTáncsics börtöne Nemzeti Színház (Katona: Bánk bán)Nemzeti Színház (Katona: Bánk bán)

6 Pest és Buda 1848. március 15-én

7 A 12 pont korabeli nyomtatványon sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését 1.Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését 2.Felelős minisztériumot 2.Felelős minisztériumot Buda-Pesten 3.Évenkénti országgyűlést Pesten 4.Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben 5.Nemzeti őrsereg 6.Közös teherviselés 6.Közös teherviselés, képviselet egyenlőség alapján 7.Úrbéri viszonyok eltörlése 8.Esküdtszék 9.Nemzeti Bank kato- náinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk 10.A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar kato- náinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk 11.Politikai státuszfoglyok szabadon bocsássanak 12.Unio, vagyis Erdély Magyarországgal való egyesítése

8 Az első felelős magyar kormány Batthyány Lajos - miniszterelnök Szemere Bertalan - belügy Kossuth Lajos - pénzügy Deák Ferenc - igazságügy Mészáros Lázár - honvédelem Klauzál Gábor - földművelés, ipar és kereskedés Széchenyi István - közmunka és közlekedésügy Eötvös József - vallás és közoktatás Esterházy Pál - a király személye körüli miniszter

9 Az első felelős magyar minisztérium tablója

10 Az 1848-as áprilisi törvények: a) Társadalmi átrendeződést rögzítők: jobbágyfelszabadítás állami kárpótlással az ősiség eltörlése közteherviselés politikai jogok terén a származási különbségek megszüntetése

11 Az 1848-as áprilisi törvények: b) Az új politikai berendezkedést rögzítők: törvényhozó hatalom: országgyűlés –népképviseleti alapon –cenzusos választójog –az országgyűlés székhelye Pest, évenként ülésezik a végrehajtó hatalom független, az országgyűlésnek felelős minisztérium lett az uralkodó bármely rendelete csak miniszteri ellenjegyzéssel volt érvényes sajtószabadság Erdéllyel való unió

12 Az 1848-as áprilisi törvények: c) Magyarország önállóságának biztosítása a Habsburg Birodalmon belül: a király távollétében jogköre a nádorra száll Önálló magyar kormány az ogy-nek felelős a külügyek az uralkodó jogkörében maradtak

13 Eredmények államforma: alkotmányos monarchia –független felelős magyar kormány –„félig független” belső irányítás (a had-, pénz-, és külügy kérdését az udvar saját ügyeként, „királyi felségjog”-ként kezelte) » Megtörténik Magyarországon a feudális rendszer jogi értelemben való lebontása -Lezajlik a jobbágyfelszabadítás - Eltörlik a feudális kiváltságokat

14 A jobbágyfelszabadítás emlékképe

15 Rendezetlen ügyek…. Az áprilisi törvények folytán parasztmozgalmak jönnek létre, mivel a parasztság hatvan százaléka zsellér volt. Nemzetiségi mozgalmak nehezítették a kormány munkáját, mivel a nemzetiségek is jogokat követeltek. » Önálló nyelvhasználatot, nyelvi autonómiát, » belső ügyeik önálló intézését, belső autonómiát. Kialakultak a magyarellenes törekvések (szerbek,horvátok). → Az udvar ezt kihasználva támogatta a nemzetiségek törekvéseit, így gyengítette a magyarság helyzetét.

16 Az 1848-as jobbágyfelszabadítás

17 Az ellentétek kiéleződése 1848. április 11. – „áprilisi törvények” alkotmányos monarchia » a magyar alkotmányos monarchia születése problémák problémák: az önálló magyar had-, és pénzügy kérdése a nemzetiségek kérdéseinek megoldása → szerb felkelés a Délvidéken → a magyar katonai ezredeket nem küldték haza » a Batthyány-kormány rendelete: 10 honvédzászlóalj 1848. július 5. – népképviseleti országgyűlés önálló magyar pénz kibocsájtása („Kossuth-bankók”) » súlyos ellentét200 000 újonc katona kiállítása» súlyos ellentét

18 Magyarország 1848 nyarán

19 A nemzetiségi kérdés A nemzetiségi kérdés Magyarországon 1848-1849-ben

20 A nemzetiségi kérdés megoldatlansága A jobbágykérdés rendezésének hatása: nemzetiségi gyűlések: kiáltványok, követelések A kormány csak egyéni (nem kollektív) szabadságjogokat biztosított nekik egy politikai nemzet ↔ nemzetiségi vezetők A bécsi kormányzat (udvar) támogatta a nemzt-t Sok helyen a jobbágykérdés összekapcsolódott a nemzetiségi törekvésekkel (Horváto. Erdély) 1848 nyara – nemzetiségi fegyveres felkelések szerb, horvát felkelések (autonómiát akartak!) » polgárháború + honvédő háború


Letölteni ppt "A törvényes forradalom 1848. Kossuth kortesfelvonulása 1847-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések