Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ökológia. Az élőlények környezete 1.lecke Az ökológiai rendszerek (Egyed feletti szerveződési szintek)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ökológia. Az élőlények környezete 1.lecke Az ökológiai rendszerek (Egyed feletti szerveződési szintek)"— Előadás másolata:

1 Ökológia

2 Az élőlények környezete

3 1.lecke Az ökológiai rendszerek (Egyed feletti szerveződési szintek)

4 Ökológia: (görög: oikos = ház, lakóhely, környezet logosz = tan) ~ környezettudomány logosz = tan) ~ környezettudomány Vizsgálati területe: - az egyed feletti szerveződési szintek és a környezetük közötti összefüggések, kölcsönhatások közötti összefüggések, kölcsönhatások - az egyed feletti szerveződési szintekben megfigyelhető folyamatok és azok okai folyamatok és azok okai Egyed feletti szerveződési szintek (élőlényközösségek) fajtái: Populáció Populáció Társulás Társulás Biom Biom Bioszféra Bioszféra

5 Populáció Ökológiai értelmezése: Egy faj azon egyedeinek összessége, amelyek adott helyen, Egy faj azon egyedeinek összessége, amelyek adott helyen, adott időben együtt élnek adott időben együtt élnek Genetikai értelmezése: Egy faj azon egyedeinek összessége, amelyek tényleges Egy faj azon egyedeinek összessége, amelyek tényleges szaporodási közösséget képeznek szaporodási közösséget képeznek Összevont értelmezés: Példák a populációra: Zalalövő környéki kakasmandikók Gébárti- tó pontyai Gébárti- tó pontyai

6

7 Társulás Egy adott területen a különböző fajokhoz tartozó populációk Egy adott területen a különböző fajokhoz tartozó populációk közössége közössége Például: a gyertyános- tölgyes a tündérrózsa hínártársulás a tündérrózsa hínártársulás

8

9

10 Biom A társulások éghajlati övezetességnek megfelelően, vagyis A társulások éghajlati övezetességnek megfelelően, vagyis zonálisan elhelyezkedő, egész kontinensre kiterjedő egysége Például: a tundra, a tajga, a mérsékelt övezeti lomberdő Az ökológia újabban a biomot nem tekinti egyed feletti szervező- dési szintnek

11

12 Bioszféra A földrajzi burok (atmoszféra, hidroszféra, litoszféra) egy részét benépesítő földi élővilág A földrajzi burok (atmoszféra, hidroszféra, litoszféra) egy részét benépesítő földi élővilág A Föld teljes élővilága A Föld teljes élővilága A bioszféra ökológiai értelmezése eltér a földrajzi értelmezéstől. Bioszféra földrajzi értelmezése: a földrajzi buroknak az a része, ahol az élőlények élnek, előfor- dulnak

13

14 Egyedfeletti szerveződési szintek jellemzői: Meghatározott felépítésű és működésű élőlényközösségek Meghatározott felépítésű és működésű élőlényközösségek Az egyes szinteknek vannak, csak rájuk jellemző tulajdonságai Az egyes szinteknek vannak, csak rájuk jellemző tulajdonságai Szerveződésük hiearchikus Szerveződésük hiearchikus - a magasabb szint magába foglalja az alatta levő szinteket - a magasabb szint magába foglalja az alatta levő szinteket

15 A környezet általános jellemzői Környék (miliő) és a környezet (ökológiai környezet) értelmezése egy élőhely környezeti hatásainak összessége, Környék: egy élőhely környezeti hatásainak összessége, amelyekkel egy adott populáció kapcsolatba kerül amelyekkel egy adott populáció kapcsolatba kerül Környezet: egy élőhely azon környezeti hatásainak összessége, amelyek ténylegesen hatnak az adott populációra amelyek ténylegesen hatnak az adott populációra pl. befolyásolják az egyedszámát, térbeli eloszlását pl. befolyásolják az egyedszámát, térbeli eloszlását

16

17 Környezeti tényezők (ökológiai faktorok): olyan környezeti hatások, amelyek ténylegesen befolyásolják a populáció élőlényeit Fajtái: Élettelen (abiotikus) környezeti tényezők: Élettelen (abiotikus) környezeti tényezők: Fény, hőmérséklet, levegő, víz, talaj Fény, hőmérséklet, levegő, víz, talaj Élő (biotikus) környezeti tényezők: Élő (biotikus) környezeti tényezők: Idegen populációk tagjai Idegen populációk tagjai

18 A környezeti tényezők értéke változik Időben: Időben: Adott helyen egy nap, vagy egy évsorán változik pl. a levegő hőmérséklete Térben: Térben: Adott időpontban egymástól távol levő helyeken eltér pl. a levegő hőmérséklete

19 Tűrőképesség: A populációk a környezeti tényezők értékeinek változásait csak bizonyos határértékek között tudják elviselni. A tűrőképesség (ökológiai tolerancia): fajra jellemző fajra jellemző öröklődő tulajdonság öröklődő tulajdonság meghatározza, hogy a környezeti tényezők értékeinek a válto- zását milyen határértékek között képes elviselni a populáció meghatározza, hogy a környezeti tényezők értékeinek a válto- zását milyen határértékek között képes elviselni a populáció Ábrázolható grafikusan a tűrőképességi görbével

20 A tűrőképességi görbe egy faj populációjának egy bizonyos A tűrőképességi görbe egy faj populációjának egy bizonyos környezeti tényezővel szembeni tűrőképességét ábrázolja környezeti tényezővel szembeni tűrőképességét ábrázolja derékszögű koordináta rendszerben. derékszögű koordináta rendszerben. Az x tengely a vizsgált környezeti tényező értékéi Az x tengely a vizsgált környezeti tényező értékéi az y tengely a populáció élettevékenység változását jelöli az y tengely a populáció élettevékenység változását jelöli A környezeti tényező jellegzetes értékei: A környezeti tényező jellegzetes értékei: Minimum érték: még elviselhető alsó határérték Minimum érték: még elviselhető alsó határérték Maximum érték: még elviselhető felső határérték Maximum érték: még elviselhető felső határérték Optimum érték: a két határérték között a legkedvezőbb Optimum érték: a két határérték között a legkedvezőbb érték (tartomány) a populáció számára érték (tartomány) a populáció számára Tűréstartomány: a minimum és a maximum értékek közötti Tűréstartomány: a minimum és a maximum értékek közötti sáv, amelyben a populáció életképes sáv, amelyben a populáció életképes

21

22 A fajok csoportosítása a tűrőképességük alapján: Tág tűrésű faj: Tág tűrésű faj: széles határok között elviseli valamely környezeti tényező széles határok között elviseli valamely környezeti tényező értékének változásait értékének változásait pl. a talaj víztartalmára a fehér nyárfák tág tűrésűek, ezért előfordulnak ártéri erdőben és száraz homok területen is Sok környezeti tényezőre tág tűrésű fajok, a generalista fajok pl. a vándorpatkány faj vagy az ember faj pl. a vándorpatkány faj vagy az ember faj

23 Szűk tűrésű fajok Szűk tűrésű fajok specialista fajok specialista fajok egy- egy tényező értékének változását szűk határok egy- egy tényező értékének változását szűk határok között képesek elviselni között képesek elviselni ezen fajok egyedei az indikátor szervezeteknek, ezen fajok egyedei az indikátor szervezeteknek, jelenlétük vagy hiányuk jelzi a környezeti tényező érté- jelenlétük vagy hiányuk jelzi a környezeti tényező érté- két pl. pisztráng, csalán két pl. pisztráng, csalán Egy faj populációjának a tűrőképessége a különböző környezeti tényezőkkel szemben általában eltérő pl. foltos maláriaszúnyog levegő hőmérsékletére tág a vízgőztartalmára szűk tűrésű

24

25

26


Letölteni ppt "Ökológia. Az élőlények környezete 1.lecke Az ökológiai rendszerek (Egyed feletti szerveződési szintek)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések