Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SIGNUM a Vállalkozások számára. Mire jó? Munkavállalók ösztönzése Cafeteria rendszer eleme Vállalati eredmény optimalizálásának eszköze Vállalati gondoskodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SIGNUM a Vállalkozások számára. Mire jó? Munkavállalók ösztönzése Cafeteria rendszer eleme Vállalati eredmény optimalizálásának eszköze Vállalati gondoskodás."— Előadás másolata:

1 SIGNUM a Vállalkozások számára

2 Mire jó? Munkavállalók ösztönzése Cafeteria rendszer eleme Vállalati eredmény optimalizálásának eszköze Vállalati gondoskodás kedvező formája Üzlettársi biztosítás Kiváló befektetési lehetőség Adózási tudnivalók + Részvényopció

3 Munkavállalók ösztönzése Közép-, hosszú távú motiváció (minimum 3 év!) Munkabérnél kedvezőbb közterhek mellett A díj adómentes A díj költségként elszámolható (összeghatártól függetlenül!), ha a haláleseti kedvezményezett magánszemély A munkavállaló nyugdíjazáskor, vagy a munkaviszony megszűnésekor férhet hozzá, (hogy az APEH ne kérdezzen semmit:) A Biztosított (a juttatásban részesülő) személyét a munkáltató módosíthatja, így a motiváció erős (mellékelni kell egy polgári jogi nyilatkozatot!)

4 Munkavállalók ösztönzése: hogyan működik? Szerződő: a munkáltató (cég, egyéni vállalkozó) Biztosított: a munkavállaló (magánszemély) Haláleseti Kedvezményezett: magánszemély A Szerződő munkáltató helyébe új szerződőként, bármikor beléphet a Biztosított munkavállaló (külön adózási vonzata nincs!) Az új Szerződő visszavásárolja a biztosítást, a visszavásárlási összeg egyéb jövedelem! (nem bér jellegű jövedelem, ez mentes a 20%-os kamatadó alól!)

5 Az egyéb jövedelem után a jövedelem megszerzésekor hatályos jogszabályok alapján kell adózni. Jelenleg szja előleget és százalékos egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Szja előleg: jövedelemtől függ (jelenleg 36%, de 7.137.000 Ft-nál magasabb éves bruttó jövedelem felett +4% különadó) Százalékos egészségügyi hozzájárulás: jelenleg 11%

6 Munkavállalók ösztönzése: példa Éves befizetés: 600.000 Ft, amelynek fele rendszeres díj, fele pedig eseti befizetés. Biztosított 40 éves férfi, kezdeti garantált biztosítási összeg 900.000 Ft. Választott eszközalap: Warren Buffett (feltételezett átlagos éves bruttó hozam: 10,8%).

7 Cafeteria rendszer eleme lehet A SIGNUM díja adómentes (A Biztosító kizárólag a Biztosított halála esetén teljesít biztosítási szolgáltatást. – vö. Szja tv. 1995/CXVII./I.sz mellékletének 6.3. és Ptk. 1959/IV.) Így a munkavállaló 100%-ban kihasználhatja a keretét (összeghatártól függetlenül, vö.: egészségpénztár) A díj megfizetésekor sem a Szerződő kifizetőnek (az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely/aki adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat) sem a Biztosított magánszemélynek nincs adó- ill. járulékfizetési kötelezettsége A Szerződő kifizető által megfizetett díj után, a Biztosított magánszemély szja-kedvezményt nem vehet igénybe!

8 A vállalati eredmény optimalizálásának eszköze A SIGNUM díja költségként elszámolható, ha a Kedvezményezett magánszemély Eseti befizetés teljes egészében a tárgyévi eredményt csökkenti (nincs aktív időbeli elhatárolás!) Az eseti díj kapcsán nincs árfolyamrés, allokációs költség Az eseti díj bármikor 100%-on visszavásárolható és felhasználható (költségelhető, ekkor nincs társasági adó) Részleges visszavásárlás díja 2 ezrelék, min. 200 Ft, max. 2.000 Ft

9 Vállalati gondoskodás kedvező formája Haláleseti Kedvezményezett: magánszemély A SIGNUM díja költség (eredményt csökkent) A díj személyi jellegű ráfordításként, az egyéb személyi jellegű költségek között számolható el A haláleseti szolgáltatás adómentes: nincs min. 11%-os öröklési illeték nincs 20%-os kamatadó nincs egyéb közteher, adó, járulék Idő- és pénzigényes hagyatéki eljárás nélkül

10 Üzlettársi biztosítás Biztosított: tulajdonos, menedzsment tag Kedvezményezett: a szerződő munkáltató, vagy a tulajdonos magánszemélyek Amennyiben a Kedvezményezett a kifizető szerződő, úgy a biztosítás díját nem személyi jellegű ráfordításként, hanem egyéb, biztosítóval szembeni követelésként kell kimutatni a Kifizető könyvelésében) A biztosító szolgáltatásából: új menedzsment tag megszerzése örökösök kivásárlása

11 Adózási tudnivalók – Díjfizetés Tartam: élethosszig szóló Biztosítási esemény: Biztosított halála Kockázati biztosítás Adómentes (díjfizetéskor és haláleseti szolgáltatáskor is – de céges Kedvezményezett esetén társasági adóalapot növel a szolgáltatás)

12 Adózási tudnivalók – A díj elszámolása Ha a Kedvezményezett magánszemély, akkor költségként elszámolható a SIGNUM díja, azaz eredményt csökkent, ha a Biztosított a Szerződő munkáltatóval munkaviszonyban álló magánszemély vagy a Szerződő vezető tisztségviselője, vagy tevékenységében személyesen közreműködő tagja (pl. betéti társaság beltagja, közkereseti társaság üzletvezetője), vagy a kifizetőnél gyakorlati képzésen részt vevő szakképző iskolai tanuló, vagy önkéntes jogviszonyban álló magánszemély (Lehetőség szerint olyan személy, akinek bért fizetnek!)

13 Adózási tudnivalók – A díj elszámolása 2. Költségként az adott gazdasági évre vonatkozó rendszeres díjrész számolható el (pl. július 1-jei kötés esetén az éves díj 50%-a). Az eseti befizetés teljes egészében a befizetés évében számolható el! Ha a Kedvezményezett a Szerződő munkáltató, akkor csak követelésként lehet elszámolni a SIGNUM díját (azaz eredményt nem csökkent)

14 Adózási tudnivalók – A Biztosító kifizetése 1. Haláleseti szolgáltatás a magánszemély részére adómentes Haláleseti szolgáltatás a Szerződő munkáltató részére pénzügyi bevétel (eredményt növelő tétel, de akár más formában költségelhető) A Szerződő munkáltató részére kifizetett (részleges) visszavásárlási összeg pénzügyi bevétel

15 Adózási tudnivalók – A Biztosító kifizetése 2. Az eredeti Szerződő munkáltató helyébe a Biztosított magánszemély beléphet. Ennek semmilyen adóvonzata nincs! Az új Szerződő (aki egyben a magánszemély Biztosított is) részére kifizetett visszavásárlási összeg egyéb jövedelem!

16 Adózási tudnivalók A Biztosító kifizetése 3. A kifizetés után kell fizetni (a biztosító ennyivel csökkenti a visszavásárlási összeget): Szja előleg (36% (+4%)) Százalékos egészségügyi hozzájárulás (11%) De NEM KELL fizetni kamatadót (20%)! Munkabérek esetén: 29% TB járulék, 3% munkaadói járulék; 9,5% nyugdíjjárulék, 36% szja, (4% különadó), 6% egészségbiztosítási járulék, 1,5% munkavállalói járulék

17 Kiváló befektetési lehetőség Warren Buffett Regionális részvény (kínai, indiai, fejlődő piaci, magyar részvény) Vegyes, menedzselt alapok (hazai, nemzetközi vegyes) Biztonságos alap (hazai kötvény)

18 Warren Buffet, az omahai bölcs A világ leggazdagabb embere (62 milliárd USD) Cége: Berkshire Hathaway (USA 6. legnagyobb cége) Holding: 76 leányvállalat (141 milliárd USD) Tőzsdei befektetések 75 milliárd USD Egy részvény ára: 30 millió Ft

19 A Warren Buffet Részvény Alap Az eszközalap célja, hogy a világ legsikeresebb és leggazdagabb üzletembere vállalatbirodalmába a Berkshire Hathawaybe kínáljon befektetési lehetőséget. A cég az 1965-ös indulásától számítva a részvények ára átlagosan 21%-kal emelkedett, így a cég értéke több, mint 4000-szeresére nőtt. (Zsírkutya!) Az eszközalapon keresztül olyan kisebb összegű megtakarításokkal is lehetővé válik a befektetés, amellyel egyébként részvényt – annak magas ára miatt (4.472 USD) – nem lehetne megvásárolni.

20 A Warren Buffet Részvény Alap

21

22 Mi van a Büfében?

23

24 Részvényopció – avagy a hab a tortán Biztosított veheti igénybe (magánszemély) Min. 400.000 Ft éves díj (éves befizetés!) Kezdeti éves díj 50%-áért 20% kedvezmény a kibocsátási árból Nyilvános tőzsdei részvénykibocsátáskor Alaptőke emeléskor

25 Amire a kitöltésnél figyeljünk! Legyen megjelölve: A Szerződő telefonszáma, e-mail-címe A Kedvezményezett adóazonosító jele Díjfizetési tartam! (min. 10/15 év) A kezdeti garantált biztosítási összeg (3x, 4x, 5x – 2 évig balaseti halál, a 3. évtől bármilyen okból bekövetkező halál esetén szolgáltat a Biztosító)


Letölteni ppt "SIGNUM a Vállalkozások számára. Mire jó? Munkavállalók ösztönzése Cafeteria rendszer eleme Vállalati eredmény optimalizálásának eszköze Vállalati gondoskodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések