Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerőpiaci támogatások, eszközök a munkahelyek megtartása érdekében Zaráné Kecskés Erzsébet Igazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerőpiaci támogatások, eszközök a munkahelyek megtartása érdekében Zaráné Kecskés Erzsébet Igazgató."— Előadás másolata:

1 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerőpiaci támogatások, eszközök a munkahelyek megtartása érdekében Zaráné Kecskés Erzsébet Igazgató

2 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 2009. április Az álláskeresők régiónkénti megoszlása (fő) A Magyarországon nyilvántartott álláskeresők száma összesen 568.853 fő Magyarországi kitekintés

3 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Magyarország: változás előző évhez 28,5% (126e fő) Magyarországi kitekintés 2009. április Az álláskeresők számának növekedése régiónként (%)

4 69 113 fő 23,5% 21 429 fő 16,2% 19 924 fő 22,2% A nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a régióban 2009. április Heves Borsod-Abaúj-Zemplén Nógrád 110 466 fő Regisztrált álláskeresők száma a régióban: 110 466 fő (országos részesedés: 19,4%) ebből pályakezdők: 10 446 fő (régión belüli részarány: 9,5%) Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat Pályakezdő álláskeresők: 1 980 fő Pályakezdő álláskeresők: 6 754 fő Pályakezdő álláskeresők: 1 712 fő Regiszter alapú munkanélküliségi arány: a régióban: 21,4% országosan: 12,9% Régiós kitekintés Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

5 Az Észak-magyarországi régióban 18,8%-kal, azaz 17.518 fővel nőtt egy év alatt a regisztrált álláskeresők száma. Régiós kitekintés 2009. április Az álláskeresők számának növekedése a régión belül

6 A régió területén egy év alatt 18,8%-kal növekedett az álláskeresők száma, miközben Nógrádban ez a mutató eléri a 20,4%-ot. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ A regisztrált álláskeresők száma Nógrád megyében 2009. április Megyei kitekintés

7 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Regisztrált álláskeresők számának növekedése az előző év áprilisához képest(%) Megyei kitekintés

8 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Létszámleépítések alakulása 2008. októberétől 29145 fő leépítést jelentették a munkáltatók. Megyei kitekintés

9 Létszámleépítések alakulása a régióban (fő) 2009. április Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Országos szinten 3,9 ezer főt érintő csoportos létszámleépítési bejelentést tettek áprilisban a munkáltatók,Nógrádban 458 fő vesztette el az állását. Az elkövetkező 3 hónapban 162 fő munkaviszonyának megszűnése várható.

10 Munkahelymegőrzés támogatása  OFA központi munkahelymegőrző5.950 M Ft program  ÁFSZ központi munkahelymegőrző8.000 M Ft program  SZMM központi munkahelymegőrző700 M Ft program  RMK decentralizált munkahelymegőrző1.000 M Ft program (ÉMRMK 160 M Ft) Összesen:15.650 M Ft „Csodák nincsenek, lehetőségek vannak.”

11 A TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI  Foglalkoztatás munkaviszony keretében (legalább napi 4 óra!)  Vissza nem térítendő támogatás  Csekély összegű támogatás (500.000 €) Kizáró tényezők, többek között:  Lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás  Felszámolás, csődeljárás, végelszámolás  Rendezetlen munkaügyi kapcsolatok  Közpénzek átláthatósága Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

12 -Hagyományos támogatás (ÉMRMK) -  Forrás: MPA FA decentralizált kerete (160 M Ft)  Kiíró, működtető: ÉMRMK - kirendeltségek  Támogatás mértéke, időtartama  A felmondással érintett munkavállalók bérköltségének 25-75%-a,  50-90%-a, ha az érintett munkavállaló személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy jogszabálynak megfelelő megváltozott munkaképességű személy, vagy foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik (napi 4-6 óra)  Mértéke havonta, személyenként max. a minimálbér 135%-a.  Időtartama legfeljebb 6 hónap, azonos időtartamú (2 éven túl korábban munkahelymegőrző támogatásban részesült munkaadó esetén kétszeres) továbbfoglalkoztatási kötelezettség. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

13 Hagyományos támogatás (ÉMRMK) - Speciális feltételek  A régióban lévő telephelyek 6 havi átlagos statisztikai állományi létszáma eléri az 5 főt.  Nem igényelhető vezetői tisztséget, munkakört betöltő munkavállaló munkahelyének megtartásához.  A felmondással érintett munkavállalókat a munkáltató a kérelem beadását megelőzően legalább 6 hónapja, s a benyújtás időpontjában határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja.  A munkaadó részére a foglalkoztatási kötelezettség lejártától számított fél évig újabb munkahelymegőrzés támogatás nem nyújtható.  Beadási határidő: folyamatos. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

14 Munkaerőpiaci válsághelyzetek kezelése, foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítése (SZMM)  Forrás: MPA FA központi kerete (700 M Ft)  Kiíró: Szociális és Munkaügyi Minisztérium  Közreműködő: ÉMRMK - kirendeltségek  Támogatás mértéke, időtartama  A felmondással érintett munkavállalók bérköltségének 25-75%-a,  50-90%-a, ha az érintett munkavállaló személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy jogszabálynak megfelelő megváltozott munkaképességű személy, vagy foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik (napi 4-6 óra)  Mértéke havonta, személyenként max. a minimálbér 135%-a.  Időtartama legfeljebb 4 hónap, legalább kétszeres időtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

15 Munkaerőpiaci válsághelyzetek kezelése, foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítése (SZMM) - Speciális feltételek  Az érintett telephelyen a létszám-leépítési szándék legalább 50 főt érint, vagy  működési problémákkal küszködő, létszámleépítést jelző más munkaadó létszámleépítéssel veszélyeztetett vagy felmondás alatt álló munkavállalóját a munkahelymegőrző támogatás segítségével jogutódlás eredményeként, munkaviszony keretében tovább foglalkoztatja (min. 50 fő).  Szerkezetváltás, foglalkoztatási struktúraváltás elősegítése.  Átmeneti likviditási problémák kezelése.  Beadási határidő: legkésőbb 2009. szeptember 30. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

16 „Munkahelyek megőrzéséért” központi munkaerőpiaci program (ÁFSZ)  Cél: A gazdasági recesszió következtében veszélyeztetetté vált munkahelyek megőrzése programszerűen nyújtott támogatásokkal  Forrás: MPA FA központi kerete (8.000 M Ft)  Kiíró: Szociális és Munkaügyi Minisztérium  Közreműködő: Állami Foglalkoztatási Szolgálat  Pályázhat az a munkaadó, amelynek 2008. évi átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 3 főt.  A program keretében kötelezettség 2009. december 31-ig vállalható. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

17 „Munkahelyek megőrzéséért” központi munkaerőpiaci program (ÁFSZ)  Munkahelymegőrző bértámogatás mértéke az átlagos statisztikai állományi létszám függvényében  3-50 fő: a felmondással érintett munkavállalók bérköltségének 75%-a, legfeljebb 12 hónapra  51-250 fő: a felmondással érintett munkavállalók bérköltségének 50%-a, legalább 3 és legfeljebb 12 hónapra,  250 fő felett: a felmondással érintett munkavállalók bérköltségének 25%-a, legalább 3 és legfeljebb 12 hónapra, úgy, hogy a támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér és járulékainak 150%-át. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

18 „Munkahelyek megőrzéséért” központi munkaerőpiaci program (ÁFSZ)  Csökkentett idejű, de napi legalább 4 órát elérő foglalkoztatás esetén a kieső munkaidőre vonatkozó személyi alapbér és járulékainak 80%-a  A munkával nem töltött időben lehetőség nyílik munkaviszony melletti képzésre is.  Támogatásként a képzés költségének 80%-a igényelhető.  Támogatható a más munkáltatónál történő elhelyezés is  Létszámtól függő 25-75%-os bérköltség-támogatás  Helyközi utazás támogatása  Csoportos személyszállítás támogatása Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

19 „Munkahelyek megőrzéséért” központi munkaerőpiaci program (ÁFSZ) Mérlegelési szempontok  Főként a válsággal közvetlenül érintettek  A válság hatására kialakult problémák  Megtett intézkedések, saját források kiaknázása  Átmeneti helyzet, jövőkép  Vezetői munkakörök, tisztségek  Arányos támogatás Prioritások, preferenciák  Csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás támogatása  Új munkáltatóhoz történő elhelyezés támogatása  Munkahelymegőrző bérköltség támogatás Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

20 „Munkahelyek megőrzéséért” központi munkaerőpiaci program (ÁFSZ)  Létszám-leépítési bejelentés  Valamennyi támogatási forma legfeljebb 12 hónapra igényelhető (20%-os áthúzódó hatás),  amihez azonos időtartamú továbbfoglalkoztatási kötelezettség tartozik.  Létszámmegtartási kötelezettség  A program keretében nyújtott támogatások (munkahelymegőrzés, képzés) csekély összegű (de minimis – 500.000 €) támogatásnak minősülnek. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

21 A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál (OFA)  Cél: Az átmeneti gazdasági visszaesés miatt felmondással veszélyeztetett munkavállalók munkahelyének megőrzése.  Forrás: FA központi kerete (5.950 + 2.000 M Ft)  Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány  Közreműködő: ÉMRMK – kirendeltségek  Pályázhat az a munkaadó, amelynek a pályázat benyújtását megelőző hónapban az átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 3 főt.  Benyújtási határidő: 2009. november 5. (felfüggesztve!) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

22 Munkahelymegőrző támogatás munkaidő csökkentéssel és képzéssel kombinálva (TÁMOP 2.3.3 TERVEZET) Cél: átmenetileg lehető tegye a munkaerő- költségek mérséklését anélkül, hogy a munkavállalói létszámot csökkentenék. A munkáltatóknál a 4+1 napos munkahét bevezetése. Közreműködő szervezet: ESZA Kht Határidő: 2009. május- 2009. december 31. Projekt megvalósításában Közép –Magyarországi régió kivételével minden régió részt vesz. Tervezett keretösszeg: 16 milliárd Ft, Pályázók köre: legalább 5 főt foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozások

23 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munkahelymegőrző támogatás munkaidő csökkentéssel és képzéssel kombinálva (TÁMOP 2.3.3 TERVEZET) Támogatott tevékenységek köre: képzések ( szakmai, kulcs-, ill. bemeneti kompetenciák képzése Személyi jellegű költségek támogatása Tájékoztatás, nyilvánosság Mértéke: az elszámolható összes költség max.:80 %-a. Elnyerhető támogatás: min.:2 m Ft, max.: 150 m Ft

24 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Pályázati eredmények a salgótarjáni kisérségben OFA: összesen 7 pályázat, ebből: 5 munkáltató 33 fő megtartásához 17.832 ezer Ft 2 munkáltató pályázata elutasításra került „Munkahelyek megőrzésért” központi munkaerő-piaci program: 10 munkáltató 379 főre pályázott,ebből 2 munkáltató jogszabályi előírásoknak nem felelt meg,így 69 főre készült kistérségi programterv Hagyományos munkahelymegőrző: 3 munkáltató, elutasításra javasolt

25 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Elérhetőségek: Telefon: 06-32/ 317-397, 416-127 E-mail:emrmksalgotarjan@lab.hu Honlap: http://emrmk.afsz.hu; http:// www.afsz.hu


Letölteni ppt "Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Munkaerőpiaci támogatások, eszközök a munkahelyek megtartása érdekében Zaráné Kecskés Erzsébet Igazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések