Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai tanárok formális, nemformális és informális kompetenciái Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc., főiskolai tanár Makó Ferenc, főiskolai docens Budapesti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai tanárok formális, nemformális és informális kompetenciái Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc., főiskolai tanár Makó Ferenc, főiskolai docens Budapesti."— Előadás másolata:

1 Szakmai tanárok formális, nemformális és informális kompetenciái Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc., főiskolai tanár Makó Ferenc, főiskolai docens Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

2 A szakképzési rendszer változásait meghatározó főbb tényezők  Társadalmi-gazdasági igények a szakképzés eredményével szemben – kompetens szakember képzése  Az átadni kívánt szaktudás szerkezete, minősége –naprakész, alkalmazható, tovább építhető, szükségleti alapjai fejlettek  A kommunikáció minősége, az abban szerepet játszó információs- kommunikációs technológiák, - szimmetrikusabb kommunikáció igénye, digitális írástudás igénye  A képzés oktatástechnológiája- metodikája – hatékonyabb és eredményesebb technológia igénye a kompetenciakövetelmények eléréséhez Oktatás - Képzés 2010  az IKT képzésben történő alkalmazásának elterjesztésére vonatkozó stratégiák felépítése,  új tanulásszervezési formák bevonása,  az oktatási intézmény és környezete közötti kapcsolat megváltozásának kezelése,  az iskola megnyitása a tágabb környezet számára,  új oktató szerepek elsajátítása,  új tantervek kidolgozása,  új értékelési keretek kialakítása,  a pedagógus és a diák tanítási - tanulási célú IKT- használatát támogató szolgáltatások biztosítása,

3 FORMÁLIS TANULÁS NEM FORMÁLIS TANULÁS INFORMÁLIS TANULÁS Szakképzési fázisok funkcionális szerepe Szakelméleti felkészítés – gyakorlatias szemléletmód Gyakorlati oktatás – készségek és attitűdök formálása Munkatapasztalat szerzése – munkavállalói szerep A tanulás iránti szükségletek formálása Önszabályozó tanulás képességének kialakítása Alapképességek szintre hozó kompenzációja Szakképzési fázisok funkcionális szerepe Szakelméleti felkészítés – gyakorlatias szemléletmód Gyakorlati oktatás – készségek és attitűdök formálása Munkatapasztalat szerzése – munkavállalói szerep A tanulás iránti szükségletek formálása Önszabályozó tanulás képességének kialakítása Alapképességek szintre hozó kompenzációja A rendszerközvetítő oktatási modelltől A szituatív tanulási modell felé Kompetencia elv a szakképzésben

4 A szakmai tanárok kompetencia követelményeinek meghatározását elősegítő kutatás-fejlesztési programok Szakmai tanárok formális, non-formális és informális úton szerzett kompetenciái és azok kölcsönhatása c. tanulmány In: A szakmai tanárképzés helyzete és korszerűsítése FKA-KT 4/2006. HEFOP program. A 2003/2004. tanévben szakképzettséget szerzett pályakezdők elhelyezkedésének, a szaktudás hasznosíthatóságának vizsgálata c. országos kutatás Electronical content development in Vocational Education with Active Board - Leonardo da Vinci mobilitási projekt eredményei és a „Paradigmaváltás a tanárképzésben multimédia technológiák alkalmazásával” c. PhD értekezés kompetencia felmérései

5 Szakmai tanárok formális, non-formális és informális úton szerzett kompetenciái és azok kölcsönhatása c. tanulmány A kérdőíves felmérés kompetencia önértékelései Formális tanulással elsajátított kompetenciák felmérése A tanítási-tanulási folyamat tervezése, a megfelelő tanulási környezet kialakítása. A tanulástámogatás kompetenciái A tanulási folyamat értékelése, eredményességének/ hatékonyságának vizsgálata Oktatástechnológiai kompetenciák Személyiség kompetenciák Nem formális tanulással elsajátított kompetenciák meghatározása Továbbképzés keretében, nem formális úton elsajátított kompetenciák Szakképzés-fejlesztési programok keretében megszerzett kompetenciák A tréning programokon, bizonyítvánnyal elismert kurzusokon való részvétel esetenként fordult csak elő – egyedi gyakorlóhelyek oktatói körében Informális tanulással elsajátított kompetenciák elemzése

6 Szakmai tanárok formális, non-formális és informális úton szerzett kompetenciái és azok kölcsönhatása c. tanulmány A strukturált interjúkban kiemelten megjelenő kompetencia igények  A szakmai és pedagógiai kompetenciákon túl – egyfajta munkatársi-emberi vonatkozás tekintetében is meg kell felelnie az oktatónak.  A tanulási problémákkal jellemezhető csoportok oktatása speciális pedagógiai kompetenciákat (felzárkóztatás, alapkészségek pótlása, motiválás stb.) igényel.  Amit fejleszteni kellene a kompetenciák közül az egyértelműen a tanár-diák viszonylatban megmutatkozó konfliktusok kezelése.  A tanárképzésnek - a sikeres pályakezdéshez- az adott szakterület szakmai ismeretének és technológiáinak készségszintű alkalmazására, az ágazat fejlesztési irányainak- és lehetséges jövőjének ismeretére is fel kellene készítenie.

7 A 2004-ben iskolai rendszerű szakképzésben végzettek kérdőíves kikérdezésével kapott eredmények  A tanárok pályaorientációs tanácsadási kompetenciáinak fejlesztése  A szakképzési partnerekkel való együttműködés (felkészítés a munkavállalói szerepekre) kompetencia igénye  Gyakorlatiasabb szemléletmód igénye a szakelméleti oktatásban  A gyakorlati képzés tervezésével, szervezésével, mérési-értékelési rendszerének kidolgozásával kapcsolatos kompetenciák fejlesztése  A tanulói magatartás formálás módszertana iránti fokozott igény megjelenése

8 A 2004-ben iskolai rendszerű szakképzésben végzettek kérdőíves kikérdezésével kapott eredmények: preferált és elutasított területek – 1.

9 Electronical content development in Vocational Education with Active Board - Leonardo da Vinci mobilitási projekt eredményei és a „Paradigmaváltás a tanárképzésben multimédia technológiák alkalmazásával” c. PhD értekezés kompetencia felmérései A tanárok gyenge szintűnek ítélték meg multimédia használati kompetenciáikat. Informáltság a multimédia- és e- tananyag tartalomfejlesztésekről; Az oktatóprogramok, tananyagok kritérium-listás értékelése; Átvett vagy adaptált képzési programok, módszerek, technikák hatékonyságának mérése; Interaktivitás, adaptivitás, konstruktivitás, kooperativitás tervezése; Az aktív-táblás felhasználói felületek, interaktív multimédia elemek tervezése. Felmért kompetencia területek A multimédiás aktív-tábla technológiák iránti tanári attitűd formálása Multimédia technológiák fejlődésének nyomon követése aktív-tábla használathoz A tanítási-tanulási folyamat aktív-tábla használaton alapuló pedagógiai tervezése Aktív-tábla eszközhasználati kompetenciák Az aktív-tábla szerepfüggő használata különböző helyzetű- és igényű célcsoportoknál Aktív-tábla tananyagok kiválasztása, pedagógiai értékelése, fejlesztése

10 Szemléletváltás a szakképzés eLearning alkalmazásaiban  Az intézmény-centrikus, eljárásalapú programokat (A z LMS keretrendszerek az oktatási tartalmakat kurzusok, leckék, kvízek, tesztek, szemináriumok mentén szervezik jól-meghatározott szabványoknak megfelelően. ) felváltja a tanulóközpontú, portfólió alapú oktatási platform (PLE),  A WEB médiumból platformmá válik,  Valós idejű, interaktív tanulás

11 Milyen a szakmai tanári pálya kompetencia igénye? Rendező alapelvek – az Európai Bizottság jelentése, 2007  a tanári hivatás magas szintű képzettséget igénylő pálya: Valamennyi szakmai tanár átfogó szaktudással, jó pedagógiai ismeretekkel, a tanulók irányításához és támogatásához szükséges készségekkel és kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzék, továbbá ismernie kell a tanítás társadalmi és szakterületi dimenzióit;  élethossziglan tartó tanulást, önfejlődést igénylő pálya;  mobilitást igénylő pálya;  partnerségi együttműködésekben gazdag pálya; Magas színvonalú tanári alapképzésre (MA képzés), másrészt pedig a tanároknak a tudásalapú társadalomban alapvető fontosságú készségeket átadó, következetes és folyamatos szakmai továbbképzésekre van szükség. Magas színvonalú tanári alapképzésre (MA képzés), másrészt pedig a tanároknak a tudásalapú társadalomban alapvető fontosságú készségeket átadó, következetes és folyamatos szakmai továbbképzésekre van szükség.  a tanári hivatás magas szintű képzettséget igénylő pálya: Valamennyi szakmai tanár átfogó szaktudással, jó pedagógiai ismeretekkel, a tanulók irányításához és támogatásához szükséges készségekkel és kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzék, továbbá ismernie kell a tanítás társadalmi és szakterületi dimenzióit;  élethossziglan tartó tanulást, önfejlődést igénylő pálya;  mobilitást igénylő pálya;  partnerségi együttműködésekben gazdag pálya; Magas színvonalú tanári alapképzésre (MA képzés), másrészt pedig a tanároknak a tudásalapú társadalomban alapvető fontosságú készségeket átadó, következetes és folyamatos szakmai továbbképzésekre van szükség. Magas színvonalú tanári alapképzésre (MA képzés), másrészt pedig a tanároknak a tudásalapú társadalomban alapvető fontosságú készségeket átadó, következetes és folyamatos szakmai továbbképzésekre van szükség.

12 Összefoglalás, ajánlások A kompetencia elven szerveződő szakképzési- felnőttképzési programok a szakmai tanároktól friss szaktudást, új módszertani kultúrát, a tanulási környezet és humán interakciók tudatos tervezését igényli; szakterületük, valamint a pedagógia és oktatástechnológia új eredményeinek folyamatos nyomon követésére, adaptációjára a saját munkájukban; a friss szaktudás, a technológiai innovációk szervezett elsajátításának lehetőségei hiányoznak a szakmai tanárok továbbképzésében; a szakmai gyakorlatok tervező, előkészítő, tanulástámogató, mérési és értékelési feladatait tekintve új oktató szerepek ellátására kell felkészülniük a tanároknak; a kompetencia igények a gyakorlati oktatásban nemzeti, ágazati, munkaköri szinten erőteljesen diverzifikáltak; A szakmai tanárképzés kompetencia gyűjteményének átfogó klasszifikációja szükséges.


Letölteni ppt "Szakmai tanárok formális, nemformális és informális kompetenciái Bánhidyné Dr. Szlovák Éva CSc., főiskolai tanár Makó Ferenc, főiskolai docens Budapesti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések