Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Dr. Szintay István intézetigazgató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Dr. Szintay István intézetigazgató."— Előadás másolata:

1 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Dr. Szintay István intézetigazgató egyetemi tanár ÖSSZETETT TÁRSASÁGI FORMÁK

2 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Összetett társaságok Konszern Egymással vertikális kapcsolatban álló gazdasági társaságok (amelyek kereszttulajdonosi viszonyban vannak) –portfolió menedzselését és –operatív irányítását összefogó főtársaság, amely alapvetően szakmai befektetői magatartást, illetve többségi, kizárólagos tulajdonosi hányadokra való törekvést mutat Konszern ABC

3 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Holding Egymástól szerkezet, ágazat, piac, technológia stb. egyéb működési jellemzők szerint elkülönült, önálló jogi személyiségű altársaságokat, leányvállalatokat összefogó főtársaság (ami szintén önálló jogi személy). Az altársaságok Rt., Kft. stb. cégjogi formában működhetnek, s ez áll a főtársaságra is. Összetett társaságok Holding A L.v B L.v C L.v Ennek megfelelően a holding elsődleges feladata a cégcsoport stratégiai irányítása elsődlegesen portfolió menedzselése. Másodlagos lehetőség egy ún. belső banki funkció ellátása

4 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern korszerű értelmezése A gazdasági társaságok olyan csoportosulása, amelyek – jogilag is önálló – tagjai az együttes piaci fellépés, a fejlesztési források racionális felhasználása, az optimális tőkeallokáció, összehangolt termékpolitika külön-külön, vagy együttes megteremtésével tevékenykednek. A konszern irányítás szervezeti megoldása tekintetében pedig két alaptípust értelmeznek: –törzsház – konszern –holding irányítási formák

5 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Törzsház - konszern BC L.v.i. A Operatív i. Stratégiai i. Konszern korszerű értelmezése

6 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern korszerű értelmezése Holding–konszern Az előzőek tovább léptetése azáltal, hogy a konszernvezetést jogilag függetleníti a korábbi anyavállalattól. Ennek is kétféle megoldása lehet. Tiszta Holding AB C L.v.i. K.k. Ügyvezető holding L.v.i. A B C

7 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern irányítás A konszernek altársaságait a stratégiai irányítás mellett operatív koordináció útján össze kell hangolni. A feladat végrehajthatósága függ a tulajdonosi szerkezettől. Ennek megfelelően megkülönböztetünk alárendelő – egyenrangú valódi – szerződéses konszern típusokat Alárendelő: egy uralkodó cég,  több függő vállalat, vagy vállalat csoport; a menedzseri pozíció tulajdonosi, illetve szerződéses alapon jön létre.

8 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern irányítás Egyenrangú: az egységek lemondanak az egységek közötti függőségi fenntartásáról, ; az egységes vezetés, a többségi tulajdonból származó eltérő helyzet ellenére úgy valósul meg, hogy az uralkodó vállalat aláveti magát a közös érdek megvalósításáért egy koordinációs szervezetnek. Általában mindenkit az önmérséklés jellemez. Valódi: Cégbíróságon bejegyzett főtársaság, az altársaságok és főtársaság működése, tulajdonosi orgánumok és testületek által biztosított (közgyűlés, igazgatóság, felügyelő bizottság).

9 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern irányítás Szerződéses: Az együttműködés alapja a cégek közötti – általában kereskedelmi –, szerződés. A szerződés tartalma kapacitás lekötési, együttműködési, koordinációs kérdésekre terjed ki. Külön kell szólni a titkos kartell tömörülésekről, ahol a cégek között nincs nyilvános tulajdonosi és jogi kapcsolat. Konkrét ügyekre, általában piaci akciókra kötnek a versenyhivatal kijátszása céljából megállapodásokat, a monopolhelyzet megteremtése monopolista szándékával. A konszern irányítás bármely témakörét érintjük, felveti az irányítás szintjeinek, feladatköri, hatásköri centralizálásának – decentralizálásának alapkérdését.

10 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern „építőkövei” EgységJogilag önállóJogilag nem önálló Csúcs egységCsúcs holding (tiszta / ügyvezető holding) Anyavállalat csúcs szervezete, Konszern igazgatás Köztes egység Köztes holding (tiszta / ügyvezető holding) Funkcionális Termék elv Regionális elv AlapegységLeányvállalatok többségi / kisebbségi részesedés Termelőhelyek Telephelyek Értékesítő helyek

11 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern irányítás feladatai A konszern vezetés akció területeit tekintve két nagy feladathalmazt értelmeztünk eddig: üzleti területek portfolió menedzselése (helyi üzleti egységekben milyen stratégiát kíván érvényesíteni); üzleti koordináció (az üzletágak befolyásolása, változások segítése). Értelemszerű, hogy az első feladatcsomag a konszern vezetés és a csúcsegység hatáskörébe tartozik. A második tevékenységcsoport az, ahol a centralizáció – decentralizáció kérdése vizsgálható.

12 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern irányítás - Koordináció Az üzleti koordináció két formáját értelmezhetjük: vertikális koordináció, amikor az üzleti, szervezeti egységek döntési, irányítási folyamataiba felülről, egyedi módon, célzottan avatkozunk be; horizontális koordináció, amikor minden üzleti, szervezeti egységre átfogóan, teljes körűen eszközlünk beavatkozásokat.

13 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern irányítás - Koordináció A kétfajta koordináció alkalmazására eltérő esetekben van szükség: Vertikális koordináció akkor lehet eredményes, ha: a konszern instabil ágazatokban tevékenykedik, erős verseny van, nagy technológiai, technikai váltások jelentkeznek, üzleti területek piaci pozíciói rosszak, tapasztalatlanok a leányvállalatok vezetői. Horizontális koordináció akkor lehet eredményes, ha: hasonló erőforrásokat használnak, hasonló vevők, hasonló versenytársak, szinergikus piaci hatások.

14 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern irányítás Tekintettel arra, hogy az üzletágak portfolió menedzselése csak konszern feladat lehet, a konszern irányítás típusai a koordinációs megoldásoktól függ. Alapvetően három konszern típus különböztethető meg a koordináció függvényében: operatív holding, konszern; stratégiai (menedzsment) holding; pénzügyi holding.

15 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern irányítás Operatív konszern: a törzsház-konszernhez hasonlóan az anyavállalat operatív vezetése végzi a többi leányvállalat irányítási feladatait. Jelentős szinergia-előnyök realizálhatók az üzleti területek intenzív összehangolásával. A stratégiai elemek itt is fontosak, amelyet az anyavállalat top-vezetése végez. Erős vertikális és horizontális koordináció jellemzi ezt a megoldást.

16 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Konszern irányítás Pénzügyi holding: Diszperz, szórt üzletágak, kis tulajdoni részarány jellemzi, ennek megfelelően a stratégiai irányítás mellett a horizontális és vertikális koordináció gyenge. Az üzleti koordináció nem jellemző erre a típusra. Stratégiai (menedzsment) holding: Az előző kettő között helyezkedik el. Az üzleti egységek irányítását a decentralizált alap és/vagy köztes egységek végzik. A konszern vezetés kivételesen él az üzleti egységek operatív világába való beavatkozás lehetőségével. Tulajdonosi alapon vertikális, néha horizontális koordinációval avatkozik be a főtársaság az altársaságok üzleti tevékenységébe.

17 A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Az ábrán egy olyan láncot mutatunk be, melyben nem kevesebb, mint három tőzsdén bevezetett vállalat van, melyek mindegyikében a külső befektetőnek csak kisebbségi részesedése van, s ezek mind a végső finanszírozó, Mr. Wong Sai Cheung érdekeltségeit erősítik, aki így kezében tartja a Hong Kong Building and Loan Agency-t a Lippo Capital Corporation 62,1 %-os többségi részesedésével, noha effektív részesedése csupán 21,2 % (0,9×0,683×0,5×0,69×1)=0,212. Példa


Letölteni ppt "A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Stratégiai menedzsment - Összetett társasági formák Vezetéstudományi Intézet Dr. Szintay István intézetigazgató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések