Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő."— Előadás másolata:

1 A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő szakértők részére Előadó Helyszín, dátum

2 Jogszabályi háttér 1.  1993. évi LXXVI. törvény A szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság  18/2004. (V. 28.) OM rendelet  20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet Szakmai vizsgaszabályzatok Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj  21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet, 28/2003. (X. 18.) OM rendelet  1/2001. (I. 16.) OM rendelet

3 Jogszabályi háttér 2. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény A szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó jogszabály A szakmai vizsga meghatározása, a vizsgaszervezők köre, a szakmai vizsga lebonyolítása, a szakmai vizsga alóli felmentés, mentesítés szabályai, a vizsgabizottság és tagjainak kinevezése, a szakmai vizsga dokumentumai, adatszolgáltatás, jogorvoslati lehetőség, a vizsga ellenőrzése. a szakmai vizsgára bocsátás feltételei, a szakmai vizsga részei és tantárgyai, a vizsgarészek alóli felmentés feltételei, a vizsgarészek és vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira vonatkozó szabályok, a vizsgatevékenységek és a szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

4 Jogszabályi háttér 3. A szakmai vizsgaszervezési jogosultság A szakmai vizsgaszabályzat A szakmai vizsgadíjról, vizsgáztatási díjról szóló rendelet Szakképzési törvény 13. § (alanyi jog, feljogosított intézmény) 34/2003. (XII.21.) OM rendelet (keretszabályok, feltételek, pályázat, régió) 18/2004. (X.18.) OM rendelet (a jogosultságokat tartalmazó jogszabály) Meghatározza a vizsgázó által fizetendő díjat: vizsgadíj, továbbá a vizsgabizottságnak, jegyzőnek, kérdező, felügyelő tanárnak fizetendő vizsgáztatási díjat.

5 Változás a szakmai vizsgáztatás rendszerében 1.

6 Változás a szakmai vizsgáztatás rendszerében 2. Átmeneti időszak –20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet: BELÉPŐ –26/2001. (VII. 27.) OM rendelet: KIFUTÓ Az átmeneti időszak jellemzői, időtartama –Képzés befejezése a kezdéskori feltételekkel –Új szvk hatályba lépése szabályoz –Tárcánként eltérő belépési időpont –Felkészülési idő a bevezetéshez –Váltás legkésőbb 2008. december 31-ig

7 A vizsgaszabályzat változásának okai Új, moduláris OKJ Az eddigi gyakorlat tapasztalatainak átültetése, új keretszabályok A szakmai vizsgák kontrolljának erősítése

8 Az új vizsgaszabályzat a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet felépítése Általános rendelkezések A vizsga előkészítése, lebonyolítása Ellenőrzés A vizsgabizottság és működése Vizsgatevékenységek (írásbeli, interaktív, szóbeli, gyakorlati) Értékelés Vizsga iratok

9 Az új vizsgaszabályzat új elemei 1. Jelentkezés a szakmai vizsgára –írásban –azonosítás: nem csak szig. A vizsgaidőpontok –őszi vizsgaidőszak bővült –országosan egységes minden szaktárcánál A szakmai vizsga bejelentése – vizsgarend –vizsgacsoport szakkép. v. vizsgarész –szaktárca v. megállapodás alapján kamara

10 Az új vizsgaszabályzat új elemei 2. A vizsgabizottság, a vizsgabizottság munkájában közreműködők: –megbízás írásban –helyettesítés –kijelölés, felkérés „hatályosulása” A feladatok biztosítása: –Magyar nyelven –Elektronikus úton is lehet –Legalább 3 nappal a vizsga előtt

11 A VIZSGATEVÉKENYSÉGEK JELLEMZŐI Az új vizsgaszabályzat új elemei 3. A VIZSGATEVÉKENYSÉGEK JELLEMZŐI  A szakképesítés birtokában végezhető munkatevékenységgel azonos, vagy azt pontosan modellező tevékenység  Írásbeli - - elektronikusan vagy papíron rögzített vizsgaproduktum  Interaktív - - számítógép használat  Gyakorlati - a definíció !  Szóbeli - - információ közlés

12 Az új vizsgaszabályzat új elemei 4. A vizsga lebonyolítása, a vizsgabizottság működése: –A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat –A vizsgaprogram Változások az értékelés és az eredmények meghatározása terén: –Új értékelési rendszer a moduláris felépítés miatt A szakmai vizsga iratai –Új bizonyítvány és törzslap –Modulzáró vizsga igazolás A szakmai vizsga ellenőrzése –Típusai: hatósági, szakmai Adatszolgáltatás a vizsgáról –Elnöki jelentés bekerült a jogszabályba, részletes tartalom megadással

13 A vizsgabizottság feladatai a szakmai vizsgán 1. A szakmai vizsgát megelőző teendők A határidők kiemelt fontossága –lebonyolítási szabályzat, –vizsgaprogram, –gyakorlati feladat jóváhagyása –felmentésekről döntés – vizsgára bocsátás feltételei –nyitó értekezlet –vizsgáztatási dokumentumok meglétének ellenőrzése

14 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A szakmai vizsga vizsgaszabályzaton alapuló egyedi szabályait tartalmazza  Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség  Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás  Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése

15 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat kötelező elemei  Központi vizsgaidőponttól eltérés, vizsga hosszabbítás rögzítése (van?, milyen?)  Vizsgatevékenységek megkezdése tárgyi feltételeinek megléte (ki ellenőriz?)  Vizsgatevékenységek megkezdésének személyi feltételei (ki van jelen?)  Feladatok értékelése (hogyan?)  A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tevékenységének szabályozása

16 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat nem kötelező elemei (példák) Vizsgarészek, vizsgatevékenységek összevonása A vizsgáztatási feladatok vizsgabizottsági tagok (és az elnök) egymás közötti elosztása, (ki a felelős az adott területen folyó munkáért) Mely esetekben kell a teljes bizottság jelenléte, döntése

17 VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT (minta) a Vizsgaszervező intézmény Ács-állványozó vizsgájához Általános szabályok: -A szakmai vizsga időtartama a vizsga-programban részletezettek szerint 4 nap. -Az azonos típusú vizsgatevékenységek lehetőség szerint (a jogszabály biztosította időkeretek figyelembevételével) összevonásra kerülnek. -Az írásbeli dolgozatokat az írásbeli napját követő napig kell kijavítani és a következő napon elküldeni az elnöknek. - A rendelkezésre álló részeredmények véglegesítése céljából a vizsgabizottság a szakmai vizsga 4. napján reggel értekezletet tart. - A bizottság minden tagja jelen van a gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek esetén. A szóbeli vizsgatevékenységnél lehetőség van a vizsgacsoport kettéosztott vizsgáztatására. A vizsgatevékenységekhez kapcsolódó szabályok: Írásbeli: Az írásbeli vizsgatevékenység a vizsgaszervező képviselője és a felügyelő jelenlétében kezdhető meg. A feladatok kezelése a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 18. § (3) bekezdése szerint történik. A vizsgabizottság kamarai delegáltja az írásbeli vizsgatevékenységet ellenőrzi. Gyakorlati: A gyakorlati vizsgatevékenység a kamarai delegált jelenlétében kezdhető meg. A feladatok végrehajtása előtt a kamarai vizsgabizottsági tag ellenőrzi a a biztonságos munkavégzés feltételeinek és a vizsgafeltételeknek a meglétét,

18 [ VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT folyt.] felügyeli a bizottság munkáját segítő szakértő által tartott, a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról szóló tájékoztatót. A feladatok végrehajtása alatt – a bizottság jelen lévő tagjain túl – 2 szakértő felügyeli a vizsgát, a biztonságos munkavégzést. A szakértők a vizsgázók számára segítséget nem nyújthatnak, csak balesetveszély esetén léphetnek közbe. Szóbeli: A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgaelnök jelenlétében kezdhető meg. A vizsgázót a kérdező tanár felelteti a kihúzott tétel alapján. A vizsgacsoport megosztása esetén két helyen történhet a vizsgáztatás úgy, hogy az egyidejűleg vizsgázók ne zavarhassák egymást. Ennek betartása, betarttatása és a szóbeli vizsgatevékenység szabályos lebonyolításának felügyelete az elnök elsődleges feladata. Értékelés: Írásbeli feladatok: a javítási útmutató alapján készült javító tanári javaslatot az elnök ellenőrzi, jóváhagyja. Gyakorlati feladatok: a) a kamarai képviselő értékel; b) felügyelő szakértő javasol, kamarai tag értékel; c) bizottság értékel. Szóbeli feladatok: kérdező tanár javaslatára a) az elnök értékel, b) a bizottság értékel. Rendkívüli esemény esetén az azt észlelő vizsgabizottsági tag kezdeményezi a vizsga felfüggesztését és a teljes bizottság dönt az eseménnyel kapcsolatos további teendőkről és a vizsga folytatásáról. Az eseményt és a megtett intézkedéseket a vizsgajegyzőkönyvben és az elnöki jelentésben is szerepeltetni kell.

19 A vizsgaprogram  Vizsgázók „időbeosztása”, megjelenési kötelezettségek, helyek  a vizsga forgatókönyve  Eligazodást, ellenőrzést segítő dokumentum

20 A vizsgaprogram (példa) 1. Ács-állványozó szakképesítés vizsgainformációs tábla Keretszabályok: - vizsga 3 (4) nap, 1 nap 1 vizsgázó vizsgaideje max. 6 óra, - Szóbeli 8-18 óra, gyakorlati 7-19 óra között bonyolítható 1. 2.

21 A vizsgaprogram (példa) 2.a. Ács-állványozó szakképesítés írásbeligyakorlatiszóbeli vizsgatevékenység

22 A vizsgaprogram (példa) 2.b. Ács-állványozó szakképesítés

23 A vizsgaprogram (példa) 2.c Ács-állványozó szakképesítés

24 A vizsga program (példa) 3. Ács- állványozó szakképesít és Megjelenés a kezdés előtt 10 perccel ! Az egyes vizsgatevékenységek Helyszíneinek megadása

25 A vizsgaprogram (további példák 1.) Ács-állványozó vizsga 2 csoportban

26 A vizsgaprogram (további példák 2.) Fodrász szakképesítés

27 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 2. Teendők a szakmai vizsga megkezdésekor Vizsgaprogram kifüggesztése, kihirdetése Tájékoztatás a vizsga menetéről Feltételek meglétének vizsgálata Személyazonosság ellenőrzés Biztonságos feltételek, nyugodt körülmények ellenőrzése, biztosítása

28 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 3. Az egyes vizsgatevékenységekhez kapcsolódó teendők, feladatok munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi tájékoztató Értékelési dokumentumok folyamatos vezetése Írásbeli vizsgatevékenység eredményének ellenőrzése A vizsga koordinálása Részeredmények véglegesítése közbenső bizottsági értekezlete(ke)n

29 A szakmai vizsga ellenőrzése 1. A hatósági ellenőrzés Ki végzi: hatóság Feladata: a vizsga szabályos lefolytatásának ellenőrzése Ellenőrzés területe, hatálya: jogszabályok betartásának vizsgálata Következmények: vizsga felfüggesztés, bizonyítvány bevonás, vizsgajog megvonás, névjegyzékből törlés

30 A szakmai vizsga ellenőrzése 2. A szakmai ellenőrzés Feladata: a szakmai vizsgán közreműködők szakmai tevékenységének ellenőrzése Ellenőrzés területe, hatálya:a vizsga lebonyolítás és mérés, értékelés feladatainak végrehajtása Következmények: szakmai visszacsatolás, példák, jobbító javaslatok

31 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 4. A szakmai vizsga befejezése Részeredmények összesítése Végeredmény meghatározása Dokumentumok kitöltése (bizonyítvány, törzslap, vizsgajegyzőkönyv, osztályozó ív) Bizonyítvány kiadása

32 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 1.  Értékelés vizsgatevékenységenként, vizsgarészenként %-osan, súlyozva (szvk)  50%-os teljesítmény alatt elégtelen  Minősítés egyetlen osztályzattal  Javító vizsga a teljes vizsgarészből  Részszakképesítés szerezhető

33 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 2. Az értékelő lap

34 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 3. 1 feladat (vizsgatevékenység) eredménye Vizsgatevékenység (produktum 1.) eredménye %-ban Értékelés útmutató alapján Feladat súlyarány, vizsgaré- szen belül Súlyarány, vizsgarészek között ** Szvk-ban = (produk- tum 1.) vizsga eredmé- nye %-ban 0459-06 Írásbeli 80% * * * * 30% 10% = = 0463-06 gyakorlati 100% 100% 15% 2,4%

35 A SZAKMAI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 4. 80 90 65 80 90 75 80 75 100 80 60 80 90 80,75 86 76,5 80 100 82,5 70 8,1 8,6 7,6 12 15 29 3,5 83,8 ~ 84

36 A szakmai vizsga iratai A törzslap –A. Tü. 571. r. sz., A. Tü. 571/a. r. sz. (régi) –A. Tü. 576. r. sz., A. Tü. 576/a. r. sz. (új) A bizonyítvány –A. Tü. 570. r.sz. (régi) –A. Tü. 575. r.sz. (új) Az osztályozóív Igazolás a modulzáró vizsgáról Vizsgaösszesítő adatlap

37 0459-06 0460-06 0461-06 0462-06 0463-06 0464-06 0886-06 Építőipari közös feladatok I. Hagyományos zsaluzat készítése Rendszerzsaluzat építése, bontása Hagyományos állványzat készítése Cső- és keretesállványzat építése, bontása Faszerkezet építése Általános vállalkozási feladatok 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó _____ 80,75 86 76,5 80 100 82,5 70 ____ ____________ ___ 84 Jeles (5)

38 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó ______ 84 0459-06 Építőipari közös feladatok I. 80,75 0460-06 Hagyományos zsaluzat készítése 86 0461-06 Rendszerzsaluzat építése, bontása 76,5 0462-06 Hagyományos állványzat készítése 80 0463-06 Cső- és keretesállványzat építése, bontása 100 0464-06 Faszerkezet építése 82,5 0886-06 Általános vállalkozási feladatok 70 Jeles (5) „A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt, Ács-állványozó. szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt kapott.”

39 A vizsgabizottság feladata a szakmai vizsgán 5. A szakmai vizsgát követő feladatok Vizsgaelnök Elnöki jelentés küldés Részletes, jogszabályban foglalt feltételek Elmaradás esetén szankció Vizsgaszervező Vizsgaösszesítő adatlap küldés Szankció

40 Vizsgadíj és vizsgáztatási díjak [ 1/2001. (I.16.) OM rendelet ] Vizsgadíj: vizsga igazolt költségei Vizsgáztatási díj: Bizottság tagjai Minimálbérhez igazodik Vizsgaelnök: 3% - 4,5% (fő) VB tag:2% - 3,5% (fő) Felügyelő tanár:2% - 3% (óra) Helyettes: 4% (nap) Jegyző: 0,8% - 1,2% (fő) Igazgató:200% - 100% - 50% (fő)


Letölteni ppt "A szakmai vizsgák jogszabályi háttere, változások a vizsgabizottsági feladatokban Tájékoztató a szakmai vizsgákon a vizsgabizottság munkájában részt vevő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések