Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tóth Ferenc főosztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tóth Ferenc főosztályvezető"— Előadás másolata:

1 Tóth Ferenc főosztályvezető
A Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai Tóth Ferenc főosztályvezető

2 A Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ
Elérhetősége 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74. 92/ 70/ 70/ 70/

3 A Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ
Munkatársai: Balaicz Zoltánné továbbképzés szervezése Bedő Sándorné továbbképzés szervezése Boczkó-Fenyvesi Sarolta pedagógus minősítés, tanfelügyelet Delyné Hir Éva tanügy-igazgatási szolgáltatás, szaktanácsadás Eberhardtné Panácz Ágnes tanulmányi versenyek szervezése Gortka Ferencné pedagógiai mérés-értékelés koordinálása Gyarmati Judit szaktanácsadás László Edina vezetői asszisztens Némethné Hajdu Márta pedagógiai tájékoztatás és tanulótájékoztatás Némethné Horváth Eszter pedagógus minősítés, tanfelügyelet Pekk Krisztina rendezvényszervezés, pedagógiai értékelés Szijártóné Horváth Andrea pedagógus minősítés, tanfelügyelet Takács Györgyné titkársági referens, gazdasági ügyintézés Zakóné Magyar Fruzsina pedagógus minősítés, tanfelügyelet

4 Mesterpedagógus szaktanácsadó
Szaktanácsadói, szakértői kapacitás 2016. Zalaegerszegi POK Mesterpedagógus szakértő : fő Mesterpedagógus szaktanácsadó 82 fő

5 Zalaegerszegi POK A ZPOK Vas és Zala megyei szakmai partnerei
Pedagógusok fő Fenntartók: KLIK tankerületek Szakképzési centrumok FM Önkormányzatok Egyházak Alapítványok Intézmények 397db Zalaegerszegi POK Feladatellátási helyek db

6 A ZPOK működésének kapcsolati hálója
Oktatási Hivatal Köznevelési elnökhelyettes Tanügy-igazgatási Főosztály Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya Köznevelési Programok Főosztálya Pedagógiai értékelés Szaktanácsadás, tantárgygondozás Pedagógiai tájékoztatás Tanügy-igazgatási szolgáltatás Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének szervezése, segítése Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Tanulótájékoztató-tanácsadó szolgálat A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók érdekében korai jelző és pedagógiai támogató rendszer működtetése Minősítés Tanfelügyelet Mérések Beiskolázás OKTV Köznevelési intézmény fenntartók Köznevelési intézmények Szaktanácsadók, szakértők Pedagógusok

7 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
A tervezés alapja az igényfelmérés! Műveltségterületi - és tantárgygondozói hálózat működtetése PSZSZKF - munkacsoport 2 fő pedagógiai referens 82 fő mesterpedagógus szaktanácsadó Zalaegerszegi POK

8 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
Műveltségterületi - és tantárgygondozói hálózat működtetése Szaktanácsadói kirendelések 2016. I. félév 2016. II. félév Tantárgygondozói szaktanácsadás 213 77 Általános szakmai tanácsadás 215 274 Versenyek 173 13 Egyéb 174 331 Összesen: 775 695 Zalaegerszegi POK

9 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
Műveltségterületi - és tantárgygondozói hálózat működtetése Tanévkezdő tantárgyi fórumok szept Szaktanácsadók száma: 65 fő Szakterületek Zalaegerszeg 21 Nagykanizsa 17 Keszthely 1 Szombathely 22 Sárvár 18 Csepreg Zalaegerszegi POK

10 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
Pedagógiai tájékoztatás Tavaszi pedagógiai szakmai napok 443 résztvevő, 27 program, 23 helyszín Szakértői műhelyek 84 résztvevő, 5 program, 2 helyszín Konferencia sorozat „Az egységes intézményi önértékelésről” fő , Arany Bárány Hotel Zalaegerszegi POK

11 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
Tanulótájékoztatás, tanácsadás Megyei pályaválasztási tájékoztatók készítése - KLIK - Munkaügyi központok Szakmai team kialakítása (szaktanácsadók + DÖK kollégák) tudásmegosztó hálózat kialakítása 2016. ősz: évi Országos Diákparlament megyei küldötteinek megválasztása Zalaegerszegi POK

12 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése 17 országos/megyei fordulói; 604/502 tanuló 11 ZPOK által meghirdetett „házi” verseny; 196/141 tanuló 18/27 fő mesterpedagógus szaktanácsadó Helyszínek száma: 12/14 Megyei díjátadó ünnepség - Weöres Sándor Színház 215 fő, - Hevesi Sándor Színház 250 fő díjazott tanuló Zalaegerszegi POK

13 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
A tanulmányi versenyek számára helyszínt biztosító iskolák Zalában: ZSzC Báthory István Szakképző Iskolája; Zalaegerszeg Batthyány Lajos Gimnázium; Nagykanizsa Kárpáti János Ált. Isk. és AMI; Gyenesdiás Keszthelyi Vajda János Gimnázium NSzC Cserháti Sándor Szakképző Iskolája; Nagykanizsa Egry József Ált. Isk. és AMI; Keszthely ZSzC Asbóth Sándor Szakképző Iskolája; Keszthely Zrínyi Miklós – Bólyai János Ált. Isk.; Nagykanizsa Hevesi Sándor Ált. Isk.; Nagykanizsa Zalaegerszegi Öveges József Ált. Isk. Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Ált. Isk. Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium Mindszenty József Ált. Isk., Gimn. és Kollégium; Zalaegerszeg Petőfi Sándor és Dózsa György Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.; Zalaegerszeg Zalaegerszegi POK

14 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
A tanulmányi versenyek számára helyszínt biztosító iskolák Vasban: Paragvári Utcai Általános Iskola; Szombathely SzMSzC Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskolája; Szombathely NyME Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ; Szombathely Celldömölki Városi Általános Iskola Szentgotthárd és Térsége Iskola Széchényi István 5-8 Évfolyamos Ált Isk. Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Isk. NyME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; Szombathely Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium SzoSzSzC Oladi Szakképző Iskolája SzoSzSzC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája Zalaegerszegi POK

15 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
Pedagógusok képzése, továbbképzése 306 pedagógus 4,77 elégedettségi pontszám 17 képzés „Mindennapi pénzügyeink” Szövegértés fejlesztése Drámajáték-vezetés Elsősegély-nyújtási ismeretek Gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése A tanulás tanítása általános iskolában Szakmai megújító képzések Erkölcstan képzés általános iskolai tanítók, tanárok számára , Zalaegerszegi POK

16 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
A pedagógusok továbbképzésének helyszínei: Zalaegerszegi POK 128 fő ZSzC Báthory István Szakképző Iskola 80 fő SzoSzSzC Oladi Szakképző Iskolája 34 fő Türjei Általános Iskola 24 fő SzMSzC Puskás Tivadar Fém – és Villamosipari Szakképző Iskolája 40 fő Zalaegerszegi POK

17 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
Pedagógusok 2016/2017 – re tervezett továbbképzései I. Mindennapi pénzügyeink „Pénziránytű” TIOP projekt -Tanulói tevékenységek támogatása interaktív IKT eszközökkel - 4 csoport Zalában, 4 Vasban (október-november) - Interaktív táblák és tanulói válaszadó rendszerek pedagógiai alkalmazása 3 Zala, 3 Vas EFOP Kisgyermekkori nevelés támogatása Januártól indul Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására Zalaegerszegi POK

18 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
Pedagógusok 2016/2017 – re tervezett továbbképzései II. Elsősegély-nyújtási ismeretek Vas, Zala Multimédia elemeinek használata Vas, Zala Viselkedéskorrekciós lehetőségek az iskolában A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése ‚ Vas, Zala Zalaegerszegi POK

19 Pedagógiai-szakmai szolgáltatási területek
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához kapcsolódó rendszerszintű támogatás 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet módosítás írja elő. Célja: a korai iskolaelhagyók arányának 10%-ra történő csökkentése 2020-ra a végzettségi szint javításával - Érintett tanulói kör meghatározása - A megfelelő tanulói adatok importálása a KIR-ből - Az intézmény tanulói szintű adatai feldolgozása személyazonosításra alkalmatlan formában - A POK-ok a kapott adatok alapján adnak támogatást a tanulók egyéni fejlesztési tervének meghatározásához, a lemorzsolódás megelőzésében eredményes pedagógiai módszerek alkalmazásához. Zalaegerszegi POK

20 Pedagógus életpályához kötődő feladatok ellátása
II. Az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályának szakmai irányításával valósul meg. Zalaegerszegi POK

21 Pedagógus életpályához kötődő feladatok ellátása
Minősítés, tanfelügyelet 4 pedagógiai referens 103/106 fő mesterpedagógus szakértő Zalaegerszegi POK PSZE PÉM összesen 2016 204 fő 895 fő 1 099 fő 2017 185 fő+168 int. 800 fő 1 153 fő/int. 557 fő/int. 1 695 fő 2 252 fő/int.

22 Pedagógus életpályához kötődő feladatok ellátása
Minősítés, tanfelügyelet Cél: Vas és Zala megyében segíteni a sikeres eljárások maximálását. Közös szakmai sikerkritériuma lehet ez a szaktanácsadók, az eljárásba vont pedagógusok és szakértők munkájának. Ezért: Szaktanácsadói tájékoztató (Vas, Zala) Szakértői műhely (Vas, Zala) Összegzést küldtünk az OH Tanügy-igazgatási és Köznevelési Főosztálynak (javaslatok, kérdések) Zalaegerszegi POK

23 Pedagógus életpályához kötődő feladatok ellátása
Minősítés, tanfelügyelet Szakértői műhely szept óra; Szakértők + POK referensek részére előadó: dr. Szikora Ágnes főosztályvezető Pedagógus továbbképzés 2016.szept. 29.; a 2017-ben minősülő pedagógusoknak előadók: szakértők + POK referensek Tervezzük szaktanácsadók felkészítését is, változásokról, aktualitásokról. Zalaegerszegi POK

24 Pedagógus életpályához kötődő feladatok ellátása
Minősítés, tanfelügyelet a miniszter úr jóváhagyása alapján - megjelentek a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozat megszerzését célzó minősítési eljárások útmutatói. Az Útmutatókat a pedagógusok több helyről is elérhetik: évi eljárás - fő oldalán szereplő cikkből: „Megjelentek a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatok elérését célzó minősítési eljárásokat szabályozó útmutatók - Zalaegerszegi POK

25 III. Az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával ellátott feladatok Zalaegerszegi POK

26 A ZPOK közreműködött a minden köznevelési intézményt érintő alábbi feladatban:
az országos mérések (országos kompetenciamérés /OKM/, nyelvi mérések, Difer) nemzetközi mérések megszervezésében (Pisa) a középfokú beiskolázás lebonyolításában (KIFIR) az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szervezésében (OKTV). OKTV - diákoknak szeptember 23-áig kell leadniuk a jelentkezési lapjukat az iskolában - az iskoláknak szeptember 30-áig kell a jelentkezéseket rögzíteniük az Adafor es verziójában - az Adafor új tanévi verziója tesztelés alatt van, az indítása szeptember 16-án - a régi verziót szeptember 30-án, pénteken zárjuk le (tehát 2 héten keresztül mindkét verzió szervere elérhető, azaz az új verzió telepítéséig is mindenki minden üzenetet meg fog kapni) Zalaegerszegi POK

27 Zalaegerszegi POK Pedagógiai-szakmai szolgáltatások
tervezése a kompetenciaméréssel kapcsolatban Iskolai felhasználásról szóló ötórás képzések tartása - igazolás szaktanácsadók számára a „képzők képzése” továbbképzések tartása - új képzői kapacitás Zalaegerszegi POK

28 A témahetek ismertetése
IV. A témahetek ismertetése Zalaegerszegi POK

29 A témahetek ismertetése
A tanév rendje rendelet szerint az új tanévben is választhatóak lesznek projekthetek előre meghatározott időpontokban. A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás március 6. és március 10. között, A digitális témahét április 3. és április 7. között, A fenntarthatóság-környezettudatosság április 24. és április 28. között. 2016. november 15-től lehet és kell regisztrálni az intézményeknek, akik szeretnének részt venni valamelyik témahéten! Zalaegerszegi POK

30 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10.
Pénzügyi téma: „Bankoljunk okosan!” Előző két Pénz7-hez hasonló óratervek, útmutatók Regisztráció kezdete: november 15. Tanárfelkészítés: Budapest és vidék, POK-ok segítségével Önkéntesek bevonását kezdeményezhetik az iskolák További információ, korábbi óratervek:

31 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10.
A es tanévtől új téma a témahetek programjában Cél vállalkozói kompetenciafejlesztés élményalapú vállalkozói ismeretek bevezetése a köznevelésbe Szakmai megvalósító: Nemzetgazdasági Minisztérium Együttműködő szakmai partnerek: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A hét gazdálkodási témái: Üzleti ötlet + együttműködés A regisztráció helye: A regisztráció kezdete: november 15. Minden regisztráló iskola számára elérhető: Online letölthető kidolgozott óraterv tanári útmutató Tanárfelkészítés, konzultáció

32

33 Fenntarthatósági témahét - 2017. Április 24-28.

34 A világ legnagyobb tanórája – 2016. szeptember 19-23.
A Világ Legnagyobb Tanórája egy globális oktatási projekt, melyhez tavaly160 ország csatlakozott, köztük Magyarország is. A világ minden részén egy időben kerül megrendezésre a tanóra, így megalkotva a világ legnagyobbját. A tanórán az ENSZ által meghirdetett 17 Globális Célt szeretnék megismertetni világszerte a gyermekekkel. A kezdeményezést az EMMI támogatja.

35 Zalaegerszegi POK Köszönöm a figyelmet.
Sikeres 2016/2017-es tanévet kívánunk a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ munkatársai nevében! Zalaegerszegi POK


Letölteni ppt "Tóth Ferenc főosztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések