Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan vonhatunk be forrásokat a kitűzött célok megvalósításához? Projekttervezés Pályázatírás SZAKMAI NAP Dandé István Autonómia Alapítvány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan vonhatunk be forrásokat a kitűzött célok megvalósításához? Projekttervezés Pályázatírás SZAKMAI NAP Dandé István Autonómia Alapítvány."— Előadás másolata:

1 Hogyan vonhatunk be forrásokat a kitűzött célok megvalósításához? Projekttervezés Pályázatírás SZAKMAI NAP Dandé István Autonómia Alapítvány

2 Források - Erőforrások Elsődleges forrásbevonás: alapításkor Szervezeti cél és erőforrások összefüggése Egyesület – Alapítvány – Szövetkezet Ami adott (anyagi, humán) – befolyásolja, mi szerezhető Mit szeretnénk elérni? (célok), ennek érdekében mit teszünk? (tevékenységek, feladatok)

3 Megválaszolandó kérdések Mit teszünk, ha nincs elég erőforrásunk a tevékenységek megvalósításához? El tudjuk-e érni kitűzött céljainkat másként? Pályázat: egyezik-e a támogató szándéka a saját céljainkkal? Mi a fenti kérdés tűréshatára? Racsni hatás Konfrontáció, függőség - autonómia

4 Mi a projekt? A projekt világosan meghatározott célok érdekében, meghatározott időkeretben, meghatározott költségvetésből végrehajtott tevékenységek sorozata. Egyedi szervezeti környezetben megtervezett és végrehajtott tevékenységsorozat. Konkrét célt (célokat) meghatározott idő alatt kíván elérni. A célok eléréséhez meghatározott (humán és anyagi) erőforrásokat rendel.

5 Van-e projekt bázis? 1. Szükséglet felismerése – „adott egy probléma, valamit tennünk kellene” 2. Projekt ötlet, elképzelés, csíra – „mi lenne, ha ezt csinálnánk” 3. Projekt javaslat – „vannak céljaink, és tudjuk, hogyan érjük el azokat” 4. Kidolgozott projekt 5. Kidolgozott pályázat – „erre talán már pénzt is adnak”

6 Problémaelemzés Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között ELTÉRÉS Probléma : Jelenlegi helyzet Eredmények: Milyen állapotot szeretnénk elérni?

7 A probléma meghatározása Szükséglet, probléma meghatározása A probléma által leginkább érintett népesség / csoportok meghatározása A projekt iránti szükséglet igazolása Az állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal Miért van szükségünk a projektre?

8 A beavatkozási stratégia – célrendszer kialakítása Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető problémákra vezethetünk vissza – PROBLÉMA-FA A problémák válaszokat, megoldásokat igényelnek A válaszok, megoldások logikai felépítése ugyanaz, mint a problémáké - CÉL-FA

9 Probléma-fa: eszköz a projekt beazonosításához – egy példa OK OKOZAT Problémaelemzés az elemzés tárgyának és keretének meghatározása helyzetfelmérés problémák meghatározása és ok-okozati összefüggések feltárása

10 Cél-fa: eszköz a projekt beazonosításához – egy példa Célelemzés a problémák átfordítása célokká a problémafa „tükörképének” megalkotása FELTÉTEL EREDMÉNY Új munkahelyek Belső vállal- kozások megerősödése Külső befektetők vonzása Vállalkozói ismeretekben jártas vállalkozók Tőkebevonás Új vállal- kozási területek feltárása Közművesí- tett területek kialakítása Képzett munkaerő Autópályával összekötő út kiépítése

11 Amihez közünk van Stratégia-elemzés a rendelkezésre álló idő és erőforrások függvényében az eszközök és célcsoportok meghatározása - projektek azonosítása Új munkahelyek Belső vállal- kozások megerősödése Külső befektetők vonzása Vállalkozói ismeretekben jártas vállalkozók Új vállal- kozási területek feltárása Képzett munkaerő KÉPZÉS- KLASZTER

12 Mi a pályázat? Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában

13 Általános szabályok Pályázati kiírást megelőzően is létező probléma és célkitűzés – projektötlet (sorrend!) Megfelelő partnerség Megfelelő hozzáértés (kompetencia, a témához illeszkedve) Saját erő Ki írja meg a pályázatot?

14 Pályázatírás - a kiírás tanulmányozása Ha a szükséglet és a projektötlet már megfogalmazódott, akkor vizsgálhatjuk meg a szóba jöhető pályázati kiírásokat pályázhat-e a szervezet? megfelelnek-e a célok? mit kell teljesíteni? milyen nagyságú, mértékű és formájú támogatásra lehet számítani? melyek a támogatható tevékenységek, elfogadható költségek? mit szeretne a kiíró látni? mi jelent előnyt?

15 Pályázatírás – kiket érint a pályázat? Érintettek: Akik részt vesznek a projektben, Akik hatással vannak a projektre, Akikre hatással van a projekt, Akik érdekeltek az eredmények elérésében (… akik nem).

16 Pályázatírás: következő lépések Tevékenységek – ütemezés Az előrehaladás mérése: indikátorok Költségvetés

17 Ütemezés Táblázattal megoldható Időszükséglet, kapcsolódás feltárása Szükséges: Kezdési és befejezési időpont, időtartam Tömör, világos meghatározás Átlagos munkavégzéssel számolva Betanulás, tervezés ütemezése Adminisztratív feladatok Időegység: ugyanaz Mérföldkövek tervezése

18 Feladat-lebontási táblázat (képzés)

19 Gantt-mátrix

20 Hétköznapi projektek – pályázatok nélkül Gyermeknevelés: Étkezés Betegség Oktatás Szórakozás Háztartásvezetés Főzés Mosogatás Bevásárlás Szabadidő Horgászat

21 Hentestokány MÉRFÖLDKŐ

22 Tevékenységek - Indikátorok Mit és hogyan kívánunk elérni a projekt keretében? Az a magasabb szintű cél, amihez a projekt hozzájárul Az a cél, amit a projekt időtartamának végére, vagy közvetlenül azt követően el kívánunk érni (ideálisan mindig csak egy van) A projekt konkrét, kézzelfogható eredményei A projekt keretében végrehajtandó tevékenységek ÁTFOGÓ CÉLOK PROJEKT CÉLJA VÁRT EREDMÉNYEK TEVÉKENYSÉGEK

23 Indikátorok TevékenységKimenet (output)EredményHatás Informatikai képzés munka- nélkülieknek képzési órák száma a szakképesítést megszerző résztvevők száma azon résztvevők száma, akik a képzést követő 2 éven belül munkához jutottak CÉLINDIKÁTOR INFORMÁCIÓ FORRÁSA

24 „Olaszliszkán a cigánygyerekek számára kitűnő napközit (a tanodát) működtet az Ökumenikus Szeretetszolgálat. Ezt a nagyon szükséges s nagyon hasznos intézményt azonban a vámosi cigánygyerekek nem vehetik igénybe, noha falunkat közigazgatásilag néhány éve hozzácsapták Olaszliszkához. Csakhogy itt, nálunk formálisan nem léteznek cigány tanulók.” „Ha mást nem tehetünk, legalább speciális, kis létszámú napközik számát kellene (s talán lehetne is!) szaporítani, ahol nem csak korrepetálás folyna, a tananyag sulykolás orrba-szájba. Talán arra is meg lehetne tanítani a gyerekeket, hogy a mélyszegénység nem szégyen, hanem állapot, még csak nem is pusztán passzív belenyugvással viselendő totális nyomorúság, melyben örömnek, aktivitásnak, alternatív megoldásoknak semmi helye nincs.” „(...) Égető gondok ezek, de én azt hiszem, hogy az életminőség nem csak anyagiakon múlik. És bármilyen fontos — elismerem, hogy a gyerekeket az iskola a piacon jól eladható munkaerővé igyekszik kiképezni, illetve dresszírozni, de elsikkad azoknak a képességeknek a fejlesztése, amelyek a szép élethez szükségesek. A gyerekeket meg kellene tanítani ünnepelni, ajándékozni, gyönyörködni és mindenre, amivel életüket szebbé tehetik.” Milyen projekt lehetne?

25 Hova adjuk be a pályázatot? Svájci – Magyar Együttműködési Program Civil és Ösztöndíj Alapok

26 A támogató és a lebonyolítók A támogatás forrása: –A Svájci-Magyar Együttműködési Program Lebonyolítók (Támogatás Közvetítő Szervezetként) : Magyarországi támogató alapítványok konzorciuma: –Ökotárs Alapítvány -- a konzorcium vezetője -- –Autonómia Alapítvány –Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) –Kárpátok Alapítvány - Magyarország Felügyeleti intézmények: − Svájci Hozzájárulás Program Hivatala (SCO) − Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Nemzeti Koordinációs Egység − A VÁTI Nonprofit Kft. a Közreműködő Szervezet (KSZ)

27 Pályázati témakörök –az „A” témakör (szociális szolgáltatások és roma integrációs programok – utóbbira 1.000.000 CHF, azaz 240.780.000 Ft áll rendelkezésre) –témagazda: Autonómia Alapítvány –a „B” témakör (környezeti kihívásokra adott válaszok) –témagazda: Ökotárs Alapítvány * Roma integrációs programokra

28 Milyen célok elérése érdekében lehet pályázni ezen a területen? 1. Befogadás és integráció: a roma népesség társadalmi befogadását és integrációját elősegítő modellértékű projektek és szolgáltatások kidolgozása és működtetése. 2. Hiánypótló szolgáltatások bevezetése: modellértékű szolgáltatási programok kidolgozása és megvalósítása. Olyan pályázatokat várunk, amelyek a kötelező (szociális, gyermekjóléti, egészségügyi) jogszabályi ellátások és szolgáltatások által le nem fedett hiányterületekre kívánnak válaszokat adni. A leendő szolgáltatások a következő csoportok (egy vagy több) helyzetének javítását célozzák: fogyatékossággal élő, munkanélküli, hajléktalan, szenvedélybeteg emberek, nők, idősek, gyermekek. 3. Szolgáltatások fejlesztése: a szociális szolgáltatásokra vonatkozó új vagy már létező standardok, előírások továbbfejlesztése az érintettek széles körének bevonásával, a kormányzati, önkormányzati szervek és a civil szervezetek közötti együttműködés kialakításával, illetve – az adott helyzethez és a lehetőségekhez mérten – helyi jogalkotási kezdeményezések révén.

29 Milyen célok elérése érdekében lehet pályázni ezen a területen? 4. Az állami és nem állami szereplők együttműködésének javítása: az állami és önkormányzati fenntartású, szociális szolgáltatásokat nyújtó vagy azok fejlesztésével foglalkozó intézmények hatékonyságának növelése a civil szervezetek bevonásával; új és innovatív módszereknek az intézményi működésbe történő, civil szervezetekkel közösen megvalósuló adaptációja, bevezetése; olyan együttműködési formák felállítása és elindítása, melyek szinergikus hatása növeli mind az intézményi hatékonyságot, mind a bevont civil szervezet kapacitását. Ennél a célnál csak olyan tevékenységek támogatására lehet pályázni, amelyeket az intézményi működésre vonatkozó jogszabályok nem tesznek kötelezően nyújtandóvá az intézményi fél számára, állami vagy önkormányzati forrás nem áll rendelkezésre annak biztosítására.

30 Milyen célok elérése érdekében lehet pályázni ezen a területen? 5. Kapacitásbővítés: a szervezetek kapacitásainak megerősítése és bővítése annak érdekében, hogy a civil szervezetek jó minőségű szolgáltatásokat tudjanak nyújtani (beleértve például egyes tevékenységek engedélyeztetését) és az intézményrendszer egyenrangú partnereként tudjanak tevékenykedni. A kapacitásbővítéshez tartozik a külső (humán és pénzügyi) erőforrások bevonása, az átláthatóság és elszámoltathatóság követelményeivel kapcsolatos ismeretek megszerzése, különös tekintettel a helyi közösségben végzett szociális szolgáltatásokra. 6. A civil társadalom bevonásának erősítése: az önkéntesség fejlesztése és olyan újszerű, innovatív megközelítések kidolgozása, amelyek jelenleg hiányoznak az adott terület eszköztárából – ilyen lehet például a külföldi, vagy más helyen már kipróbált módszerek adaptációja, a közösségi részvételre alapozott fejlesztések megvalósítása, továbbá a különböző szakterületek, szektorok együttműködéséből adódó szinergiák kiaknázása.

31 Ki pályázhat a Svájci – Magyar Civil Alap pályázati kiírására? Pályázatot azok a civil szervezetek – egyesületek és alapítványok –, továbbá szociális szövetkezetek nyújthatnak be, akiknek: bírósági végzésük és létesítő okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább kettő (2) éve bejegyzésre kerültek; a székhelyük Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár- Bereg, Hajdú-Bihar vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében van; és nincs köztartozásuk.

32 A projektek finanszírozása A támogatási részletek kifizetése az alábbiak szerint történik: − az első részletet, a támogatás 50%-át a szerződés visszaküldésétől számított 15 napon belül; − a második részletet, a támogatás legfeljebb 30%-át a félidei beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül; − az harmadik, utolsó részletet (20%) a végső beszámoló benyújtását és elfogadását követő 15 napon belül az Ökotárs Alapítvány a szervezet számlájára utalja. A támogatási szerződés mintája a www.svajcivil.hu oldalon olvasható.www.svajcivil.hu

33 Hogyan lehet pályázni? Pályázni a www.svajcivil.hu űrlapkitöltő programján keresztül lehet, a pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével. Partnerségben megvalósított projektek esetében kötelező az aláírt együttmüdési nyilatkozat feltöltése. Egyéb dokumentumok feltöltésére, megküldésére nincs lehetőség, azok a pályázáshoz nem szükségesek!www.svajcivil.hu Pályázatok benyújtása: 2012. november 12. (hétfő) 24:00 h

34 Milyen költségek elszámolhatóak a pályázatban? Minden, az adott projekt végrehajtásához indokolhatóan szükséges költség elszámolható, kivéve az alábbi eseteket: − föld, telek, ingatlan vásárlás, új épületek építése; − gépjármű beszerzése; − hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; − visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t); − lízing díjak; − deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; − jutalékok és osztalék, profit kifizetés; − kamattartozás kiegyenlítése; − bírságok, kötbérek és perköltségek; − más forrásokból már finanszírozott tételek; − a támogatási döntés előtt felmerült költségek; − a Magyar Állam alkalmazottainak személyi költségei; − természetbeni hozzájárulások.

35 Szükséges-e önrész? A pályázó szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell önrészként készpénzből biztosítania (természetbeni hozzájárulás nem elszámolható (!),az önrész nem származhat más, a Magyar Állam központi költségvetése által finanszírozott alrendszerből (ideértve a Nemzeti Együttműködési Alapot és a Strukturális Alapokat), kivéve a kifejezetten önerő támogatására szolgáló forrásokat (pl. Nemzeti Együttműködési Alap önerő alapja). Projekt mérete Minimum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Maximum támogatási igény Szükséges önerő A projekt teljes költsége Kisprojekt481 560 Ft53 507 Ft535 067 Ft2 407 560 Ft267 507 Ft2 675 067 Ft Középprojekt2 407 800 Ft267 533 Ft2 675 333 Ft12 038 760 Ft1 337 640 Ft13 376 400 Ft Nagyprojekt12 039 000 Ft1 337 667 Ft13 376 667 Ft26 078 000 Ft2 897 556 Ft28 975 556 Ft

36 A pályázat elektronikus felülete (belépés)

37 A pályázat elektronikus felülete (egyéni felület)

38 A pályázat elektronikus felülete (űrlap)

39 A pályázat elektronikus felülete (költségvetés)

40

41 Köszönöm a figyelmet! Sok sikert a pályázathoz! www.svajcivil.hu szocialis@svajcivil.hu


Letölteni ppt "Hogyan vonhatunk be forrásokat a kitűzött célok megvalósításához? Projekttervezés Pályázatírás SZAKMAI NAP Dandé István Autonómia Alapítvány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések