Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖVETELÉSEK. © Deák István - 2006. 2 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖVETELÉSEK. © Deák István - 2006. 2 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK."— Előadás másolata:

1 KÖVETELÉSEK

2 © Deák István - 2006. 2 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 © Deák István - 2006. 3 KÖVETELÉSEK FOGALMA  Szerződésekből eredő (jogszerű)  Általunk már teljesített ügyletből eredő  Másik fél által elismert  Pénzben kifejezett  Fizetési igények

4 © Deák István - 2006. 4  29. § (1) Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (beleértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, valamint a különféle egyéb követelések, ideértve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket, a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket is. KÖVETELÉSEK AZ SZTV SZERINT

5 © Deák István - 2006. 5 KÖVETELÉSEK RENDSZEREZÉSE Alapul szolgáló szerződés (ügylet fajtája) szerint - szállítási - adásvételi - vállalkozási - szolgáltatási - kölcsön - egyéb

6 © Deák István - 2006. 6 KÖVETELÉSEK RENDSZEREZÉSE Pénznem szerint - forint - deviza → devizás tétel Lejárat szerint - rövid - hosszú Eredet szerint - saját - vásárolt Kezelés módja szerint - normál - hátrasorolt

7 © Deák István - 2006. 7 HÁTRASOROLT ESZKÖZ [sztv. 3. § (8) bek. 19. pont] Az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni

8 © Deák István - 2006. 8 HÁTRASOROLT KÖVETELÉS  Adósságrendezésre adott kölcsön  Futamidő > 5 év  Pénzügyi teljesítés a futamidő lejárta előtt nem lehet  Az adós felszámolása, csődje esetén a többi (normál) hitelező kielégítése után teljesíthető  Lásd a hátrasorolt kötelezettség témát is!!!

9 © Deák István - 2006. 9 KÖVETELÉSEK RENDSZEREZÉSE Címzetthez való (tulajdonosi) viszony szerint - független - nem független - kapcsolt - egyéb részesedési viszony

10 © Deák István - 2006. 10 KÖVETELÉSEK RENDSZEREZÉSE Tartalom szerint (mérlegben elfoglalt hely szerint) - szűken értelmezett - tágan értelmezett

11 © Deák István - 2006. 11 SZŰKEN ÉRTELMEZETT KÖVETELÉSEK B/II.KÖVETELÉSEK 1.Vevők 2. Követelések kapcsolt váll. szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 4.Váltókövetelések 5. Egyéb követelések FÜGGETLEN FÉLLEL SZEMBEN

12 © Deák István - 2006. 12 A/I/6 Immateriális javakra adott előlegek A/II/6 Beruházásra adott előlegek D/II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke A/III Tartósan adott kölcsön A/III Hitelviszonyt megtestesítő ép. B/I/6 Készletekre adott előlegek B/IIKÖVETELÉSEK B/III Hitelviszonyt megtestesítő ép. B/IV.Bankbetétek C/1 Bevételek AIE KÖVETELÉSEK A MÉRLEGBEN A követelésekre vonatkozó értékelési szabályokat kell alkalmazni

13 © Deák István - 2006. 13 KÖVETELÉSEK ÉLETPÁLYÁJA BEKERÜLÉS KÖVETELÉS FENNÁLLÁSÁNAK IDŐSZAKA KIVEZETÉS: Kifizetés Hitelezési veszteség Elengedés BEKERÜLÉSI ÉRTÉK F O R D U L Ó N A P O K Eseti értékkorrekciók (év, ví) Devizás értékelés KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK

14 © Deák István - 2006. 14 ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - Évközi teljesítések - Elengedett követelés - Behajthatatlan követelés KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (a fordulónapon) - Behajthatatlan követelés - Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás tételek árfolyamkülönbözetei MÉRLEGÉRTÉK

15 © Deák István - 2006. 15 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK: „névérték”  Sztv. szerinti teljesítés napján (pl. összemérés elve)  Elismert, követelhető (szerződésből következő) tőkeösszeg –Forintban keletkezett –Devizában keletkezett  Pénznyújtásból eredő –Devizabetétről –Forintért vásárolt devizából  Nem pénznyújtásból eredő  Barterügylet –Ha 1. ügylet –Ha 2. ügylet

16 © Deák István - 2006. 16 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍMEK a) Követelés vásárlás: fizetett összeg b) Apportként átvett (csak rt-nél): általános szabály c) Követelés ellenében átvett d) Térítés nélkül átvett: általános szabály (rendkívüli bevétel → halasztott bevétel → megszüntetés pénzügyi rendezéskor, vagy értékkorrekciók elszámolásakor

17 © Deák István - 2006. 17 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI JOGCÍMEK e) Bíróság által megítélt követelés –Ügyfél által el nem ismert, de –Bíróság által megítélt –Fordulónapig jogerőre emelkedett. –Teljesítés napja: jogerőre emelkedés napja

18 © Deák István - 2006. 18 ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK  Követelés részben vagy egészben megszűnik –KIFIZETÉS (pénzeszköz nő)  Devizás követelésnél realizált árfolyamkülönbözet rendezése –BESZÁMÍTÁS (kötelezettség csökken)  Ugyanazon partnerrel szemben fennálló kötelezettséggel szemben  Technikai számla használata szükséges lehet –ELENGEDÉS (eredmény csökken)  Két fél megegyezése alapján  Pénzügyi teljesítés nem várható  Rendkívüli ráfordítás –BEHAJTHATATLANNÁ VÁLÁS (lásd év végi ért.)

19 © Deák István - 2006. 19 ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS  Követelések minősítése TELJES ÉRTÉKŰ KÉTES BEHAJTHATATLAN Befolyó összeg nagysága és időpontja bizonytalan Biztosan/nagy bizonyossággal befolyik Biztosan/nagy bizonyossággal nem folyik be

20 © Deák István - 2006. 20 BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS [sztv. 3. § (4) bek. 10. pont]  Nem végrehajtható (nincs fedezet)  Csődeljárás, felszámolási eljárás során –Egyezségi megállapodás keretében elengedett –Nincs rá fedezet  Felszámoló nyilatkozata alapján  Vagyonfelosztási javaslat alapján  Végrehajtás költségei > követelés  Adós nem lelhető fel  Elévült  Bíróság előtt nem érvényesíthető [Ptk 204. § (1) bek.] [Ptk 204. § (1) bek.]

21 © Deák István - 2006. 21 BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉS ELSZÁMOLÁSA Hitelezési veszteség (HV) –Behajthatatlanná váláskor (akár évközben is) –Egyéb ráfordítás  Nem volt értékvesztés: 86. – 3x.  Volt értékvesztés: 3x9. – 3x. és 86. – 3x. –Követelés részben vagy egészben megszűnik Lehet utólagos pénzügyi teljesítés –Pénzügyi teljesítéskor –Egyéb bevétel (38. – 96.)

22 © Deák István - 2006. 22 KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE  Fordulónapon fennálló  mérlegkészítésig nem rendezett  kétes követelések után  az adós egyedi minősítése és  a mérlegkészítésig ismertté vált információk alapján  a várhatóan meg nem térülő összegben  elszámolt követeléscsökkentő (kontraaktív) tétel (követelés jogcíme nem szűnik meg).  Egyéb ráfordítás (86. – 3x9)  Devizás követeléseknél az év végi (át)értékelés előtti árfolyamon (árhatás ás árfolyamhatás elkülönítése!)

23 © Deák István - 2006. 23 KÖVETELÉSEK VISSZAÍRÁSA  Fordulónapon fennálló  értékvesztéssel csökkentett  a mérlegkészítésig ismertté váló információk alapján  részben vagy egészben teljes értékűvé vált követelés  könyv szerinti értékének növelése  a korábban elszámolt értékvesztés csökkentésével (megszüntetésével).  Egyéb bevétel (3x9. – 96.)

24 © Deák István - 2006. 24 „Visszaírási” sajátosság  Értékvesztéssel csökkentett követelésre ÉVKÖZBEN (nem a mérlegkészítés időszakában) a könyv szerinti értéket meghaladóan jóváírt összeg nem minősül visszaírásnak (de egyéb bevételként kell elszámolni)!

25 © Deák István - 2006. 25 PÉLDÁK AZ ÉRTÉKELÉSRE Mozgások A számla B számla C számla D számla E számla F számla eFt eFt eFt Eredeti (bekerülési) érték 32500200001800180020004500 Már kiegyenlített összeg 117500050000 Hitelezési veszteségként leírt összeg 03000000100 Elszámolt értékvesztés (előzőleg) 515015001001008002500 Könyv szerinti érték 15600155001700120012001900 Várható befolyás fordulónapon 1500016000130080014002200 Várható befolyás mérlegkészítéskor 1600015000140070012003200 Értékvesztés Értékvesztés visszaírása

26 © Deák István - 2006. 26 További példák MegnevezésGHIJ Bek. érték 5000500050005000 ÉV(0)3000300030003000 HV(1)2000 Teljes összeg Évk. pü. telj. 4000 Mkészítés előtti pü. telj. 4000

27 © Deák István - 2006. 27 MEGOLDÁS  G 319. – 31.2.000 319. – 31.2.000  H  I  J 319. – 31. 3000 86. – 31. 2000 38. – 31. 4000 319. – 31. 2000 31. – 96. 2000 319. – 96. 2000

28 © Deák István - 2006. 28 DEVIZÁS KÖVETELÉSEK ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE  Nem realizált árfolyamkülönbözet  Összes devizás tételre együttesen –Kivéve: barterügyletből eredő követelés  Főszabály: fordulónapi választott árfolyamra  DE! Értékelés hatása jelentős – nem jelentős? → Számviteli politika  Nem az összevont árfolyamkülönbözet jelentős pl. ha a követelésre gyakorolt hatás jelentős → átértékelés  Összevont elszámolás

29 © Deák István - 2006. 29 DEVIZÁS KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSE: árhatás és árfolyamhatás elkülönítése  ÁRHATÁS (PÉ és KSZÉ eltérése) –Devizában kell meghatározni –Könyv szerinti árfolyammal értékelni  Értékvesztés  Visszaírás  ÁRFOLYAMHATÁS (könyv szerinti és fordulónapi árfolyam eltérése) –Értékvesztéssel, visszaírással korrigált deviza összegre kell alkalmazni a fordulónapi devizás átértékelés szabályait

30 © Deák István - 2006. 30 PÉLDA  Bekerülési adatok  1000 €  Árfolyam 250 Ft/€  Fordulónapi adatok  Értékvesztés 400 €  Árfolyam 255 Ft/€  Árhatás  400 * 250 = 100.000 Ft  Árfolyamhatás  (1000-400)*(255-250) = + 3.000 Ft  Mérlegérték  600*255 = 153.000

31 31 KÖVETELÉSÁLLOMÁNY A FORDULÓNAPON Mérlegkészítésig befolyt? Behajthatatlan? NEM IGEN ÉV, HV nem lehet HV elszámolása IGEN Kétes? NEM Volt már ÉV? Nincs teendő IGEN VÍ NEM ÉV elszámolása IGEN Devizás tételek év végi értékelése

32 © Deák István - 2006. 32 ADÓALAP-KORREKCIÓ  Értékvesztés → adóalap növelés → visszaírás adóalap csökkentő  Értékvesztéssel csökkentett kszé-t meghaladó bevétel (ami nem visszaírás) is adóalap csökkentő  Behajthatatlan követelés (kivéve elévült, bíróság előtt nem érvényesíthető) bekerülési értékéből a korábban értékvesztésként el nem ismert rész adóalap csökkentő  Elengedett követelés: adóalap növelő

33 © Deák István - 2006. 33 ADÓALAP KORREKCIÓ NÖVELŐCSÖKKENTŐ Elszámolt értékvesztés Visszaírt értékvesztés Kszé-t meghaladó bevétel (max. a nyilvántartott ÉV) Behajthatatlan köv. BÉ-KSZÉ, (max. nyilvántartott ÉV) Elengedett követelés

34 © Deák István - 2006. 34 VEVŐK  Általunk már teljesített  (vásárolt és saját termelésű) készletértékesítésből  szolgáltatásnyújtásból  tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből eredő  a vevő által elismert  a fizetendő áfa összegét is tartalmazó  (eredeti) fizetési igény

35 © Deák István - 2006. 35 VEVŐKÖVETELÉS KELETKEZÉSE 91-94. Ért. nettó árbevételeVevők 96. Egyéb bevétel 467. Fizetendő áfa

36 © Deák István - 2006. 36 FAJTÁI  BELFÖLDI vevő → belföldi értékesítés árbevétele –Belföldi vevőnek –Függetlenül a pénzügyi rendezés módjától –Áfa tv. szerinti kulccsal  KÜLFÖLDI vevő → exportértékesítés árbevétele –Külföldi vevőnek (külföldi termékforgalomban) –Függetlenül a pénzügyi rendezés módjától –(általában) nincs áfa

37 © Deák István - 2006. 37 SAJÁTOSSÁGOK  külföldi útszakaszra eső (eladót terhelő) szállítási, rakodási, raktározási költség exportárbevétel csökkentő tétel (93-94. – 454.)  Barterügylet: –azonos devizaösszegű export és importügylet szerződésben történő összekapcsolása –Elszámolás bruttó módon (beszerzés – értékesítés), majd beszámítás –Értékelés azonos devizaárfolyamon –év végi értékelésbe nem kell bevonni –Nem tévesztendő össze a kompenzálással

38 © Deák István - 2006. 38 SAJÁTOSSÁGOK  Kompenzálás: –ugyanazon partnerrel szemben fennálló követelés és kötelezettség kölcsönös összevezetése –Devizás ügylet esetében árfolyamkülönbözet lehet

39 © Deák István - 2006. 39 HELYESBÍTŐ TÉTELEK - Utólag felszámított felár, árnövelés, utólag adott engedmények, visszaküldés, göngyöleg visszavétel (helyesbítő számla) - Téves számlázás (sztornó számla)

40 © Deák István - 2006. 40 VEVŐK/ÁRBEVÉTEL/ÁFA HELYESBÍTÉSE –Eredeti teljesítés időpontjára  Utólag felszámított felár, árnövelés, utólag adott engedmények (helyesbítő számla)  Téves számlázás (sztornó számla) –Helyesbítés időpontjára (helyesbítő számla)  Szavatossági jogok érvényesítése  Két időpont között használt (pl. pénzügyi lízing)  Visszáru  Göngyöleg visszavétel

41 © Deák István - 2006. 41 ENGEDMÉNYEK RENDSZERE  Számlázott: –árbevétel (és fizetendő áfa) módosító tétel –devizás esetében eredeti árfolyamon  Rabatt: forgalom nagyságától függő (nem számlázott) engedmény –Pénzmozgással egy időben (86. – 38.) –Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett (86. – 48.)  Skontó: (előre)fizetési engedmény –Pénzügyi ráfordítás

42 © Deák István - 2006. 42 KÉSEDELMI KAMAT  Fizetési határidőn túli teljesítésből eredő következmény (Ptk.)  Egyéb bevétel –Pénzügyi teljesítéskor (38. – 96.) –Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett (39. - 96.) –Bíróság által jogerősen megítélt: jogerőre emelkedés napjával (36. – 96.)

43 © Deák István - 2006. 43 Vevőktől kapott előlegek  Jóváíráskor könyvelendő –Jóváírt összeg: 38. – 453. –Jóváírt összegben lévő áfa: 368. – 467. –Exportra kapott esetében nincs áfa –Devizában kapott: általános szabály  Teljesítéskor könyvelendő –31. – 91-94/467. –453. – 31.  Devizás esetében árfolyamkülönbözet lesz! –467. – 368.

44 © Deák István - 2006. 44 (Saját) követelések értékesítése  Eladási ár: 36(38). – 96.  Könyv szerinti érték: 86. – 31.

45 © Deák István - 2006. 45 VÁLTÓKÖVETELÉSEK  VÁLTÓ: (általában) előre rögzített időpontra, helyre, összegre (a váltó névértékére) vonatkozó fizetési ígérvény (nem kamatozó értékpapír)  Fajtái, keletkezése –Kereskedelmi váltó: 34. – 31. –Fináncváltó: 34. – 38.

46 © Deák István - 2006. 46 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK  Kamat nélküli összegben –Kereskedelmi váltó: kiváltott követelés –Fináncváltó: átadott pénzösszeg –Devizás váltó: általános szabály (kereskedelmi váltónál árfolyamkülönbözet lesz)

47 © Deák István - 2006. 47 HOZAMELSZÁMOLÁS  Kapott kamat (névérték – bekerülési érték) –Pénzügyi rendezéskor (38. – 97.) –Fordulónapon: járó kamat elhatárolása (39. – 97.) → devizás esetében a fordulónapi választott árfolyammal

48 © Deák István - 2006. 48 VÁLTÓÜGYLETEK  Beváltás (lejáratkor) –Könyv szerinti érték: 38. – 34. (devizásnál ÁK lesz) –Kamat: 38. – 97. (97. – 39.)  Leszámítoltatás –Kapott összeg: 38. – 34. –Kapott kamat: 34. – 97. (97. – 39.) –Leszámítolási költség: 53. – 38.  Forgatás –Kötelezettség kivezetése: 454. – [375] –Váltó kivezetése [375] – 34. –Kamat: [375] – 97. (97. – 39.)

49 © Deák István - 2006. 49 EGYÉB KÖVETELÉSEK  Gyűjtőfogalom  Tartalma –Munkavállalókkal szembeni követelés –Állammal szembeni követelés (lásd a költségvetési kapcsolatoknál!) –Más vállalkozásokkal szembeni követelés –Tulajdonosokkal szembeni követelés (osztalékelőleg – lásd a Saját tőkénél) –Különféle egyéb követelések

50 © Deák István - 2006. 50 Munkavállalókkal szembeni követelések  Fizetési előlegek –Folyósítás: 361. – 38. –Levonás: 471. – 361.  Elszámolási előlegek –Kifizetés: 361. – 38. –Elszámolás: 38. – 361. és 1,2,5. – 38.  Kölcsönök (tartósan adott kölcsönök következő évben esedékes része is)  Előírt tartozások: kártérítések, előre átutalt bírói stb. letiltások (lásd a kötelezettségeknél)

51 © Deák István - 2006. 51 Más vállalkozásokkal szembeni (egyéb) követelések  Kölcsönök (tartósan adott kölcsönök következő évben esedékes része is)  Tőzsdei (és nem tőzsdei) ügyletekkel kapcsolatos kifizetések (lásd kötelezettségek, tőzsdei ügyletek, valós értékelés témakört)  Térítés nélkül átvett követelés  Fordulónapig jogerősen megítélt peresített követelések  Vásárolt követelések  Stb.

52 © Deák István - 2006. 52 VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK  Egyéb követelések között  Bekerülési érték: vételár  Eredményhatás: pénzügyi műveletek eredményében  Vásárlás: 36. – 38.  Pénzügyi rendezés: 38. – 36. –Bekerülési értéket meghaladó: 36. – 97. –Bekerülési értéket el nem érő: 87. – 36.  Értékesítés: 38. – 36. –„árfolyamnyereség”: 36. – 97. –„árfolyamveszteség”: 87. – 36.

53 © Deák István - 2006. 53 VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK  Értékvesztés, visszaírás –87. – 36x9. –36x9. – 87.  Behajthatatlan követelés: –87. – 36.

54 © Deák István - 2006. 54 KÖVETELÉSEK kapcsolt, ill. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben  Tartalmilag –Vevő –Váltókövetelés –Egyéb követelés  tehát  az előzőekben megismert szabályok, elszámolások értelemszerűen alkalmazhatóak

55 © Deák István - 2006. 55 PÉNZESZKÖZÖK  Fogalma: –Tartósan le nem kötött –Különböző pénznemben megjelenő –Fizetési eszközként felhasználható eszköz  Kezelése: számvitel politika: pénzkezelési szabályzat!!!

56 © Deák István - 2006. 56 FAJTÁI, TAGOLÁSA A MÉRLEGBEN  PÉNZTÁR, CSEKKEK –Pénztár: készpénz (hivatalos fizetési eszköz)  Forint  Valuta –Csekkek: közvetlenül pénzre váltható, vagy készpénzként felhasználható  Vevőktől kapott  Utazási csekk, üdülési csekk, étkezési jegy stb.  BANKBETÉTEK –Le nem kötött: elszámolási számla (forint, deviza) –Rövidtávra lekötött: elkülönített (forint, deviza) –Tartós betétből következő évben lejáró –Átvezetési számla

57 © Deák István - 2006. 57 ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - Évközi csökkenések (kifizetések) = KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (a fordulónapon) -Hitelezési veszteség (esetleg) - Értékvesztés + Visszaírás +/- Leltárkülönbözetek +/- Devizás értékelés = MÉRLEGÉRTÉK Bankbetétek esetében Pénztár esetében

58 © Deák István - 2006. 58 BEKERÜLÉS: eszköz csökken, forrás nő, bevétel nő  Forintban vezetett –Tényleges pénzbevétel (bizonylatolt) összegében  Bankkivonat  Pénztárbizonylat (vagy a gazdasági esemény alapbizonylata)  Devizában, valutában (is) vezetett –Általános szabály (napi választott árfolyam, kivéve forintért vásárolt)

59 © Deák István - 2006. 59 KIFIZETÉSEK: eszköz nő, forrás csökken, költség/ráfordítás nő  Forintban vezetett –Tényleges pénzkiadás (bizonylatolt) összegében  Bankkivonat  Pénztárbizonylat (vagy a gazdasági esemény alapbizonylata)  Devizában,valutában (is) vezetett –Könyv szerinti árfolyamon  Átlag  FIFO  Elszámolási árfolyam

60 © Deák István - 2006. 60 A PÉNZESZKÖZÖK TOVÁBBI (A TÖBBI VAGYONRÉSZ TÁRGYALÁSÁNÁL MÁR MEGISMERT) TÉMÁINAK FELDOLGOZÁSA AZ AJÁNLOTT TANKÖNYV (PÉNZÜGYI SZÁMVITEL, PERFEKT) ALAPJÁN, ÖNÁLLÓAN!!!


Letölteni ppt "KÖVETELÉSEK. © Deák István - 2006. 2 ESZKÖZÖK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK SAJÁT VÁLLALKOZÁSBA MÁS VÁLLALKOZÁSBA ANYAGI NEM ANYAGI KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések