Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vitaj! Üdvözöllek!. POUŽÍVANIE DOKUMENTU EUROPASS – ŽIVOTOPIS EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vitaj! Üdvözöllek!. POUŽÍVANIE DOKUMENTU EUROPASS – ŽIVOTOPIS EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSE."— Előadás másolata:

1 Vitaj! Üdvözöllek!

2 POUŽÍVANIE DOKUMENTU EUROPASS – ŽIVOTOPIS EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSE

3 zamestnanie /oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate betölteni kívánt munkakör /foglalkozási terület Upresnite zamestnanie alebo oblasť činnosti, o ktoré sa zaujímate. Jelölje meg, milyen munkakörben, illetve foglalkozási területen szeretne elhelyezkedni.

4 prax szakmai tapasztalat V tejto kolónke uveďte samostatnú položku za každú prax, začnite najčerstvejším údajom. Ennél a résznél minden jelentősebb betöltött állást külön sorban tüntessen fel, a felsorolást kezdje a legutóbbival.

5 Ak sa uchádzate o svoje prvé miesto, nezabudnite uviesť pracovné činnosti počas prípravy, čo je dôkaz vášho prvého kontaktu so svetom práce. Ha első munkahelyére jelentkezik, itt azokat a vállalatokat sorolja fel, amelyeknél a gyakorlati képzését töltötte, mivel ezek bizonyítják, hogy már volt kapcsolata a munka világával.

6 Ak je vaša prax dosiaľ prikrátka, opíšte najskôr svoje vzdelávanie a prípravu. Amennyiben még alig rendelkezik szakmai tapasztalattal, először a végzettségét mutassa be. Kvôli stručnosti sa sústreďte na prax, ktorá pridá na váhe vašej žiadosti. A tömörség érdekében koncentráljon azokra a munkahelyi tapasztalatokra, amelyek alátámasztják a jelentkezését.

7 Neprehliadnite prax, ktorá môže byť prínosom, aj keď sa nevzťahuje priamo k profilu práce, o ktorú sa uchádzate. Ne hagyja ki azokat a tapasztalatokat sem, amelyek értékesek lehetnek, noha nincsenek közvetlen kapcsolatban a megcélzott állás profiljával. od – do Napíšte dátumy, ktoré dokumentujú, ako dlho ste pracovali na mieste, ktoré uvádzate. időtartam Írja be a pozícióban eltöltött idő kezdetét és végét.

8 zamestnanie alebo pracovné zaradenie foglalkozás / beosztás Uveďte názov používaný na označenie vašej práce alebo charakteristiku svojho zamestnania. Tüntesse fel a foglalkozás megnevezését vagy az állás jellegét.

9 hlavné činnosti a zodpovednosť főbb tevékenységek és feladatkörök Uveďte svoje hlavné činnosti a zodpovednosť, ak je to potrebné, kvantifikujte svoju náplň práce. Írja le fő tevékenységeit és feladatait, ha szükséges, mennyiségileg is határozza meg a feladatait.

10 názov a adresa zamestnávateľa a munkáltató neve és címe Uveďte názov a adresu zamestnávateľa. Tüntesse fel a munkaadó nevét és címét.

11 druh práce alebo odvetvie tevékenység típusa, ágazat Uveďte charakter odvetvia hospodárstva zamestnávateľa. Jelölje meg a munkaadó tevékenységi körét vagy az ágazatot.

12 vzdelávanie a príprava tanulmányok V tejto kolónke uveďte samostatnú položku za každé ukončené vzdelávanie, začnite najčerstvejším údajom. Ennél a címszónál minden egyes befejezett képzést külön tüntessen fel, kezdje a felsorolást a legutóbbival.

13 Zamerajte sa na kvalifikácie, ktoré sú prínosom pre vašu žiadosť. Azokra a végzettségekre összpontosítson, amelyek a jelentkezés szempontjából jelentőséggel bírnak. od - do Napíšte dátumy a uveďte, ako dlho konkrétne vzdelávanie trvalo. időtartam Írja be a képzés kezdetének és végének dátumát.

14 názov získanej kvalifikácie végzettség / képesítés Napíšte presný názov získanej kvalifikácie. Írja be a megszerzett képesítés pontos nevét.

15 hlavné predmety / profesijné zručnosti főbb tantárgyak / gyakorlati képzés Zosumarizujte hlavné predmety alebo profesijné zručnosti, ktoré ste si osvojili počas príslušného vzdelávania, kvôli stručnosti ich uveďte v skupinách. Foglalja össze a szóban forgó képzés során tanult legfőbb tantárgyakat vagy elsajátított szakmai tudást, és ha a tömörség érdekében szükséges, csoportosítsa őket.

16 všeobecnovzdelávacie predmety általános tantárgyak odborné predmety vrátane voliteľných szakmai tantárgyak, a választhatókat is beleértve

17 názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu oktatást/képzést nyújtó intézmény neve és típusa Uveďte názov (a ak je to vhodné, adresu) a typ navštevovanej inštitúcie. Tüntesse fel a látogatott oktatási intézmény nevét (ha szükséges a címét is) és típusát.

18 stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii országos / nemzetközi besorolás Ak úroveň kvalifikácie zodpovedá stupňu dosiahnutého vzdelania v národnom alebo medzinárodnom systéme, uveďte príslušný stupeň dosiahnutého vzdelania. Amennyiben a végzettségi szint megfelel egy létező országos vagy nemzetközi besorolási rendszernek, a szóban forgó végzettségen belül nevezze meg a szintet.

19 osobná spôsobilosť egyéni készségek és kompetenciák Cieľom je prezentovať úplný obraz vašich spôsobilostí. Célja, hogy teljes képet adjon az Ön készségeiről és kompetenciáiról.

20 materinský(é) jazyk(y) anyanyelv(ek) Uveďte materinský(é) jazyk(y), napr.: slovenčina. Tüntesse fel anyanyelvét, pl.: magyar.

21 ďalší(ie) jazyk(y) egyéb nyelv(ek) Uveďte svoje zručnosti a kompetencie v cudzích jazykoch. Tüntesse fel idegen nyelvi készségeit és kompetenciáit.

22 sebahodnotenie önértékelés porozumenie, hovorenie, písanie - Európska úroveň Szövegértés, beszéd, írás - Európai szint

23 počúvanie, čítanie, ústna interakcia, samostatný ústny prejav hallás utáni értés, olvasás, társalgás, beszéd používateľ základného jazyka (úrovne A1 a A2) alapszintű nyelvhasználó (A1 és A2 szint)

24 samostatný používateľ (úrovne B1 a B2) önálló nyelvhasználó (B1 és B2 szint) skúsený používateľ (úrovne C1 a C2) mesterfokú nyelvhasználó (C1 és C2 szint)

25 Ďakujem za pozornosť! Köszönöm a figyelmet! zdroj – forrás: internet


Letölteni ppt "Vitaj! Üdvözöllek!. POUŽÍVANIE DOKUMENTU EUROPASS – ŽIVOTOPIS EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések