Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Vállalati információs rendszerek 5. előadás: Az információs technológia Önálló feldolgozásra Elekes Edit, 2016. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Vállalati információs rendszerek 5. előadás: Az információs technológia Önálló feldolgozásra Elekes Edit, 2016. 1."— Előadás másolata:

1 1 Vállalati információs rendszerek 5. előadás: Az információs technológia Önálló feldolgozásra Elekes Edit, 2016. elekes.edit@eng.unideb.hu 1

2 2 Mi az információ? Az információ tudás, az információ hatalom. Az információ a negyedik erőforrás. A vezetők napi munkájuk során 4 erőforrást használnak fel: emberi, fizikai, pénzügyi és információs erőforrásokat. Az információ vállalati versenyelőny. Az információ: ◦ a bizonytalanságot csökkentő új ismeret, ◦ a vállalati döntések nyersanyaga (a vezetői döntéshozatal alapja), amely meghatározó szerepet játszik a vállalat tevékenységében. 2

3 3 Az információs rendszer Tágabb értelemben a vállalat ◦ környezetére, ◦ belső működésére és ◦ a vállalat és a környezete közötti tranzakciókra vonatkozó információk ◦ begyűjtését, ◦ feldolgozását, ◦ tárolását és ◦ szolgáltatását végző ◦ személyek, ◦ tevékenységek és ◦ technikai eszközök összessége. Az információs rendszer feladata: Vállalat működésének támogatása A döntéshozók ellátása a döntés meghozatalához szükséges információkkal. 3

4 4 A rendszer fő összetevői: A vállalati tevékenységeket végrehajtó személyek, ők a technikai apparátus használói. Közülük való a döntéshozó (általában vezető) is. Az információk (külső és belső tényekről szóló feldolgozott adatok). A technikai apparátus, ma rendszerint számítógépes rendszer, hálózat (standardizálja az információs és kommunikációs rendszer jelentős részét). VEZETŐ INFORMÁCIÓGYŰJTÉSDÖNTÉSHOZATAL Vállalati tevékenység tervezése Vállalati tevékenység megvalósítása Vállalati tevékenység ellenőrzése 4

5 5 Az információ-technológia (IT) Az információ-technológia (IT vagy ICT = információs-távközlési-technológia) alatt értjük az információ ◦ rögzítésével, tárolásával, ◦ feldolgozásával, ◦ kiadásával, továbbításával foglalkozó műszaki eszközöket. (Jelszó: infokommunikáció!) 5

6 6 A modern társadalom folyamatai Anyagi javak termelése, A termelt javak elosztása, Nem anyagi természetű emberi szükségletek kielégítése, A társadalom szerveződése stabilitásának biztosítása, Változó környezethez alkalmazkodó, megújító folyamatok Egyéb folyamatok. A folyamatok komplexitásuk miatt nem kezelhetők egy-egy ember által. 6

7 7 A társadalmi folyamatok összetettsége A folyamatok egyenként is meghaladják az egyetlen ember által áttekinthető, kezelhető méretet, komplexitást. A társadalmi munkamegosztás során létrejött résztevékenységek is egyre kevésbé kezelhetők egyetlen ember által. Közben egyre kifinomultabb, egyre sokoldalúbban meghatározott és egyre igényesebb követelményeknek kell megfelelni. (Pl. hulladékgyűjtés: sokféle termék gyűjtése, a környezet védelme a hulladékgyűjtést egy komplex feladattá tette, melyben logisztikai, technológiai, kommunikációs folyamatok keverednek.) 7

8 8 Specializáció és áttekintés Az emberi társadalom válasza a feladatok komplexitásának növekedésére a specializálódás. (Komplex feladatok megoldása: emberi szaktudás specializálódása.) A folyamatok azonban összefüggnek, szükség van az áttekintésre képes specialistákra is. A gazdasági szervezetekre is érvényesek ezek a megállapítások. (Piaci verseny, költség-hatékonysági szempontok: minőségi követelmények a vállalatműködéssel szemben. Vagy: jogszabályi környezet folyamatosa változása kíván meg rugalmas, integrált látásmódot a jogalkalmazóktól.) 8

9 9 Az IT-re szükség van! Kell tehát ◦ egy nagymennyiségű adat gyors kezelésére (adatbevétel, tárolás, feldolgozás, kiadás)képes, ◦ az ember felé barátságos felületet nyújtó, és ◦ sokféle feladat elvégzésére alkalmassá tehető (lehetőleg olcsó) eszköz. Ilyen eszköz a számítógép (hardver, szoftver, perifériák). 9

10 10 Elosztott feladathoz – elosztott eszköz A feladatok a szervezetekben és a szervezetek között elosztottan jelentkeznek, ezért az eszköz a szervezet minden tagja által elérhető legyen, a saját feladatának megfelelő szinten és módon. személyenként kell egy-egy ember-gép kapcsolati eszköz, amelyeket össze kell kötni (alkalmassá kell tenni az adattovábbításra). 10

11 11 Fejlődési spirál: magasabb követelmények Az IT teljesíti a társadalom, a gazdaság és a vállalati működés által támasztott követelményeket, sőt: lehetővé teszi az igényesebb, magasabb minőségi szintű emberi tevékenységet, felgyorsítja a folyamatok egymásra hatását, összekapcsolódását (fenntartható fejlődés). 11

12 12 Az információ-technológia erőforrásai Csoportjaik: ◦ Személyek (emberi erőforrás), ◦ Eszközök (fizikai erőforrás – adatbeviteli, adatkiviteli, adattároló, adatfeldolgozó, adattovábbító eszközök), ◦ eljárások, szabályok (technológiai erőforrás). + 4. erőforrás: Információ, IT Eszközök AdatbeviteliAdatkiviteliAdattárolóAdatfeldolgozóAdattovábbító Eszközök Hordozó, hardverMűködtető, szoftver Funkcionális megközelítés Szerep szerint 12

13 13 Információs technológiával szemben támasztott követelmények Követelmények: Általános (minden IT rendszerre vonatkozó) Különleges (konkrét rendszerekre vonatkozó) Legáltalánosabb követelmény: legyen az esetenként megadott feladat végrehajtása során az ember támogatására. A követelmények csoportjai: ◦ funkcionális, ◦ biztonsági, ◦ üzemeltetési követelmények, ◦ tartósság, időtállóság, továbbfejlesztési lehetőségek, ◦ személyzet-igénnyel kapcsolatos követelmények, ◦ árak, költségek. 13

14 14 Funkcionális követelmények Az információ-technológiával elvégzendő feladatnak a megadása tartozik ide. adat be- és kivitel módja Adatok fajtái, ábrázolási módjuk, a be- és kiviteli eszközre és eljárásra vonatkozó követelmények. Adatok: embertől vagy géptől (műszakilag egyértelmű paraméterekkel specifikálható adatok) származtathatók. adatfeldolgozási feladat (a feladat megvalósításának lényege) Az adatokon elvégzendő feldolgozás, algoritmusok, a követendő eljárások, a betartandó pontosság, az adatok ábrázolásának megadása. adattárolás módja Tároló eszköz, tárolási formátum, tárolás tervezett időtartama, elvárt megbízhatósága. ember-gép kapcsolat módja A kapcsolathoz használt eszközök, megjelenítési módok, ergonómiai vonatkozások, válaszidők, nyelvi eszközök, média. 14

15 15 Kitüntetett funkcionális követelmény Az ember-gép kapcsolat A kapcsolathoz használt eszközök, megjelenítési módok, ergonómiai vonatkozások, válaszidők, nyelvi eszközök, média. Szempontok: ◦ emberi érzékszervek érzékelési tartománya és teherbírása (élet- és lélektani feltételek figyelembe vétele), ◦ könnyen kezelhető, felfogható, érzékelhető megjelenítési módok és logikai szerkezet, ◦ szervezetet terhelő sugárzások, túlzott igénybevételből vagy a berendezéssel fennálló kapcsolat tartósságával is összefüggő, fárasztó hatások. A piaci irányzat a felhasználó-barát technológia és az ember egészségét kímélő megoldások irányába mutat. 15

16 16 Biztonsági követelmények Fenyegetés forrása szerint: ◦ kívülről jövő fenyegető hatások, ◦ belső eredetű, rendszerbeli veszélyforrás. Adatbiztonság ◦ Adatelérés (hozzáférés szabályozása, a hozzáférést kezdeményezők hitelessége) ◦ források hitelessége, ◦ adatok épsége (adatok integritása). Üzembiztonság ◦ stabilitás, megbízhatóság (a zavarokra való reagálás, a helyreállás módja) ◦ zavarok hatása (zavarok nagysága, belső zavar valószínűsége, külső zavaró hatással szembeni érzékenység), ◦ üzem folytonossága. 16

17 17 Üzemeltetési követelmények általános környezeti előírások (rendkívüli környezeti hatások minimalizálása, ember számára kellemes környezet) villamos környezeti előírások ◦ érzékenység a zavaró hatásokra (elektromágneses sugárzások, vezetékes hálózaton át jövő zavarok), ◦ zavaró jel kibocsátás, villamos teljesítmény felvétel (kis teljesítmény) Az adatfeldolgozási teljesítőképesség és a villamos teljesítmény felvétel közötti korreláció figyelembe vétele. karbantartási követelmények (gyártó-szállító által nyújtott szolgáltatással szembeni követelmény, szoftverhibák kijavításának rendje), ◦ fenntartás ◦ Hibajavítás Minél kisebb karbantartási igény (fogyó, elhasználódó anyagok, alkatrészek pótlása, például a nyomtatók festékpatronjának és a szellőztető ventilátoroknak időnkénti cseréje, némelyik szoftver által termelt szemét (lezáratlan fájlok), kilépéskor lefoglalva hagyott memória területek, háttértároló töredezettség kézi eltávolítása), szoftver támogatási követelmények, frissítések Olyan technológia alkalmazása, amely biztosítja a vállalati igényekhez igazodó élettartamot. A beruházások értékállóak legyenek (a rendszer tervezett élettartama alatti az új igényekhez való igazítás, továbbfejlesztés ). 17

18 18 Személyzeti és árkövetelmények személyzet-igény Lehetőleg ne kívánjon különleges tudású felhasználó szakszemélyzetet! Magától értetődő kezelés (a rendszer által kínált lehetőségek elérhetősége). árak, költségek Legyenek összhangban a teljesítménnyel! 18

19 19 Komplex, integrált információs- rendszer Kritériumok (Sziray József, 2002): egyetlen, közös adatbázis (valamennyi modul a közös adatbázishoz csatlakozik, és oda küld, onnan kér adatokat), adatrögzítés a keletkezés helyén (nincs ismételt adatrögzítés és többszörös adattárolás), egységes kezelői felület (minden ki- és bemeneti hozzáférés azonos adatbeviteli és adatmegjelenítési formátumot használ), beépített adaptálási eszközök (a vállalati igényekhez való alkalmazkodás, felhasználói szinten). Az adatokhoz való külső felhasználói hozzáférést többszintű, hierarchikus jogosultsági rendszer szabályozza. Közös adatbázis: adat koherencia és konzisztencia + Adatbeviteli hibák csökkentése + Adatok vállalaton belüli felhasználási rendjének leszabályozása + Rendszer integritása: a rendszerhez új modulok kapcsolódhatnak Mai irányzat: Képesség minél többféle rendszer integrálására, közös platform felhasználásával. (Pl. SAP NetWeaver technikája (hálószövő) webes megoldással sokféle rendszert integrál.) 19

20 20 Informatikai stratégia szükségessége IT eszközök és rendszerek komplexitása nő, kézbentartásuk módszeres tevékenységet igényel. Felhasználásuknak összhangban kell lennie a vállalat tevékenységével, céljaival. Ennek megoldása: ◦ eszközeit bevonják az eszközgazdálkodásba, ◦ rendszereit menedzselik. 20

21 21 Információs erőforrás menedzsment (IRM) Az információs rendszerek eszközeit a vállalatnak be kell vonnia az eszközgazdálkodásba! Az információs rendszereket menedzselni kell! Kezelésük kizárólag rendszer-szemléletű megközelítésben eredményes! A menedzselendő információs erőforrások: ◦ adat és információ, ◦ technológia elemei  hardver  szoftver  távközlési hálózatok  Személyzet, ◦ működési eljárások, szabályok. 21

22 22 Információs rendszerek teljesítőképessége Kulcstényezői: Infrastrukturális összetevők ◦ tervezés, módszertanok ◦ belső készségek, erőforrások ◦ beruházási költség Szervezeti összetevők ◦ szervezeti elkötelezettség/ellenállás ◦ centralizált műszaki szokványok Technikai összetevők ◦ iparági szabványok ◦ felhasználási tapasztalat ◦ szoftver termékek érettsége Az információs rendszernek illeszkednie kell: a szervezeti struktúrához, a munka-feladatokhoz, a személyi feltételekhez és a szervezeti kultúrához. 22

23 23 Az IRM dimenziói Az információs erőforrás menedzsment igen összetett tevékenység. Áttekintéséhez stratégiai, működési, erőforrás-, technikai és az egész szervezetben elosztott IRM-et kell megkülönböztetni. 23

24 24 Stratégiai menedzsment Információs technika felhasználása: Vállalati hatékonyság javítása Stratégiai célok megvalósítása Versenyelőny megszerzése. Célszerű informatikai vezető kijelölése: CIO = chief information officer, aki lehet más tevékenység vezetője is, a vállalat méretétől függ, hogy az informatikai vezető függetlenített vezető-e. (De: megfelelő szaktudással rendelkezzen!) Stratégiai IS tervezés (IS: informatikai szolgálat). Ennek céljai: IT-beruházások beillesztése (a vállalat üzleti tevékenységéhez és céljaihoz), innovatív és stratégiai üzleti információk, IT felhasználási terv, technika kialakítási politikája, IT architektúra (számítógéprendszer + adatbázis + alkalmazások) megtervezése. 24

25 25 IS koncepció és lebontása Összetevői: ◦ platform (Az alkalmazott műszaki megoldás fő vonalai, felhasználandó termékek.) ◦ adat-erőforrások (Felhasznált belső és külső adatbázisok.) ◦ alkalmazás-portfolió (Kulcsfontosságú üzleti funkciók, azokat támogató internetes, intranetes és extranetes alkalmazások, vezetői döntéstámogató rendszer, egyéb alkalmazások.) ◦ IT-szervezet (A cég IS-funkcióit megvalósító szervezet, az IT-szakértők elosztása a teljes vállalati szervezetben.) Taktikai IS-tervezés ◦ Projekttervezés (új rendszerek, részrendszerek tervezése) Operatív IS-tervezés ◦ Konkrét projekt megvalósítás. 25

26 26 Funkcionális menedzsment IS tevékenységet ellátó szervezet főbb funkciói: ◦ rendszer fejlesztés (rendszerek elemzése, tervezése, alkalmazások készítése, fejlesztés támogatása), ◦ működtetés (számítógépek üzemeltetése, adatbevitel, termelés ellenőrzése és támogatása), műszaki szolgáltatás (végfelhasználónak nyújtott támogatás, az adatok igazgatása, hálózat, műszaki eszközök menedzsmentje). IS menedzsmentjére készített támogató program: System Performance Monitor. Outsourcing: az egész informatikai tevékenység kiszervezése a vállalatból. (Ennek a célszerűségét sokan vitatjk, a konkrét szituáció, a vállalat nagysága, a vállalati információs rendszer milyensége dönti el, érdemes-e kiszervezni az informatikát, vagy sem.) 26

27 27 Erőforrás menedzsment 1. Adatok: ◦ az „Adat és információ” előadásban tárgyaltuk. Eszközök (hardver, szoftver, hálózat) kezelése azonos más gépekével, sajátosság: ◦ rendszerben kell a hardvert és szoftvert kezelni, ◦ gyorsan változnak, avulnak el, ◦ támogató programcsomagok (biztosítják a rendszerszemléletet). Eljárások, szabályok: ◦ ISO 9000, ISO 14 000 szabványcsalád elvei szerint érdemes ezek menedzsmentjét megoldani. 27

28 28 Erőforrás menedzsment 2. Személyzet: ◦ Beszerzése (toborzás, képzés, továbbképzés útján) és megtartása (megfelelő javadalmazás, egyéni karriertervezés) kihívás, ◦ jobb képességű, igényes személyzet, mint más munkakörökben. A személyzetet megtartó tényezők: ◦ Személyre (érdemekre) szabott bér, ◦ előmenetel – karriertervezés, ◦ projekt vezetői megbízások, ◦ szakmai konferenciák támogatása, továbbfejlődés biztosítása, ◦ ösztönző (kihívást jelentő műszaki és intellektuális) feladatok, ◦ kongeniális légkör. 28

29 29 Technikai menedzsment Rendszerben gondolkodás (internet, intranet, extranet, e-commerce, groupware alkalmazások egységes rendszerbe szervezése)! Hálózat menedzsment (a technikai menedzsment központi területe): ◦ kommunikációs forma (internet, böngésző, kliens-szerver rendszerek) kiválasztása, beszerzése, fenntartása, ◦ hálózati eszközök felügyelete és minősítése, ◦ szerverek, web-oldalak, adatbázisok karbantartása, ◦ Működési hibák feltárása,megszüntetése, ◦ hálózat biztonságának fenntartása. Fejlett technikák (advanced technologies) menedzsmentje: ◦ Gyors változás miatt! ◦ Külön szervezeti egység létrehozása az IS szervezeten belül (meglévő rendszerek ismétlődő felülvizsgálata, auditálása) 29

30 30 Elosztott menedzsment Minden vezetőnél megjelenik. „Help desk” – külön ügyfélszolgálat létrehozása Internet használat: politika kell ◦ Fontos munkafegyelmi, biztonsági és kapacitás problémák (lemezterületek, sávszélesség, szerver terhelése) miatt. ◦ Menedzsment: előírások készítendők, kiképzés róluk és betartatásukról gondoskodás (internet menedzser kijelölése). ◦ Hálózat kapacitás: internet használat hatásának mérése (IS személyzet kiképzése az internet használat támogatására, a hálózat bővítéshez költségtámogatás megszerzése, stb.). ◦ Politika: felső vezetők meggyőzése az internet politika bevezetéséről, a vezetőkkel az internet használat engedélyezési módjáról meg kell állapodni, az internet használat bevezetési tervéről a vezetőket oktatni kell. 30

31 31 Köszönöm a figyelmet! 31


Letölteni ppt "1 Vállalati információs rendszerek 5. előadás: Az információs technológia Önálló feldolgozásra Elekes Edit, 2016. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések