Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

European Commission Enterprise and Industry Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató Nemzeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "European Commission Enterprise and Industry Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató Nemzeti."— Előadás másolata:

1 European Commission Enterprise and Industry Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató Nemzeti Foglalkoztatási Alap Képzési Alaprész 2013. évi decentralizált keretéből, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

2 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázat kiírója – célja Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) A gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

3 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be és támogatást nyerhetnek el a meghatározott pályázati prioritások szerint a gyakorlati képzési helyszínük telephelyük szerinti megyei decentralizált keretből, a Magyarországi székhelyű: a)Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek b)Speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák c)Nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzést folytató szakképző iskolák d)Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában e)Felsőoktatási intézmények

4 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázat tárgya Kizárólag eszközbeszerzés valósítható meg Csak új eszköz szerezhető be Csak kompletten vásárolható meg, alkatrészenként nem

5 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Beruházási költség Legalább 100 000,- Ft nettó értéket elérő tárgyi eszközök, szoftverek beszerzésére fordított kiadások (az eszközbeszerzéshez rendelhető közbeszerzési eljárás költségei, szállítási költségek, VÁM stb.) Üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig végzett tevékenységek költsége (hálózatépítési költségek, munkadíj, betanítás díja stb.) Járulékos költségek a beruházási tervben külön nem tüntetendők fel; az eszköz megnevezése után zárójelbe kell azokat beírni! Pénzügyi lízing keretében beszerzendő eszközre nem nyújtható be pályázat!

6 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu ÁFA elszámolása  amennyiben ÁFA visszatérítésre igényt nem tarthat, akkor a támogatás alapja a bruttó költség  ha ÁFA visszatérítésre igényt tarthat, akkor a támogatás alapja a nettó költség

7 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázati prioritások és pályázati témák 1) Prioritás: Gyakorlati képzést folytató, szakképzési hozzájárulásra kötelezettek gyakorlati képzőhelyein a tárgyi feltételek fejlesztése, kivéve a 331/2012. (XI. 28.) Korm. r. 1. sz. mellékletében felsorolt szakképesítéseket Pályázók köre: Gyakorlati képzést folytató egyéni vállalkozók, mikro-, kis-, közepes- és nagyvállalatok; nappali rendszerű iskolai képzést folytató állami és egyéb fenntartású intézmények; Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában

8 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázati prioritások és pályázati témák 2) Prioritás: Speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák által jogszabály alapján oktatható egyéb szakképzettséget és végzettséget nyújtó képzések tárgyi feltételek fejlesztése, Pályázók köre: Speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolák; Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általa fenntartott speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában

9 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázati prioritások és pályázati témák 3) Prioritás: Felsőoktatási intézmények által a gyakorlatigényes alapképzési szakok keretében, az államilag támogatott létszám tekintetében folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételek fejlesztése Pályázók köre: Felsőoktatási intézmények

10 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázható támogatási forrás Országos támogatási keret:5 367 110 000,- Ft Fejér megyei keret: (4,7%) 253 641 000,- Ft Vállalkozások kerete: (80%) KKV-k (80%) 162 330 000,- Ft nagyvállalatok (20%) 40 583 000,- Ft Szakképző intézmények kerete: (16%) állami intézmények 33 278 000,- Ft nem állami intézmények 7 305 000,- Ft Felsőoktatási intézmények: (4%) 10 146 000,- Ft

11 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázható támogatás Támogatás formája:vissza nem térítendő Támogatás intenzitása minden prioritás esetében: - vállalkozások: 80% - képző intézmények:100% Támogatás összege: a)hozzájárulásra kötelezettek esetén max.:15 000 000,- Ft b)minden más pályázónál max.: - 100 fős tanulólétszám alatt 5 000 000,- Ft - 100 – 150 fő esetén10 000 000,- Ft - 150 fős tanulólétszám fölött15 000 000,- Ft Fajlagos támogatási költség a 2013/14 tanév tanulói létszáma alapján: az 1 fő tanulószerződéses tanulóra jutó igényelt támogatási összeg a vállalkozások esetében nem lehet több 1 500 000,- Ft-nál.

12 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Támogatási feltételek - gyakorlati képzés helyszíne szerinti megyei keret terhére egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be -Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületenként, az azokhoz tartozó iskolák tekintetében valamennyi megyei keret terhére nyújthat be pályázatot -felsőoktatási intézmény esetén a karok külön nem pályázhatnak -nyilatkozatok, mellékletek hiánytalan csatolása

13 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Támogatási feltételek Vállalkozások: -legalább 20% önerő (csak pénz lehet) -az összegnek a pályázati célra elkülönített számlán rendelkezésre kell állnia -2013/14-es tanévre vonatkozóan legalább 1 fő tanulószerződéses tanulóval kell rendelkezni jogszabályban meghatározott szakképzések vonatkozásában -a tanulószerződéssel oktatott létszámot a kamarával igazoltatni kell

14 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Előleg Támogatási előleg nyújtható: nem költségvetési szervként működő köznevelési és felsőoktatási intézmény, valamint a hozzájárulásra kötelezettek (vállalkozók) számára. Mértéke: max. 40% Igénylését indokolni kell, a bírálatnál nem jelent hátrányt! A költségvetési szervként működő köznevelési és felsőoktatási intézmény támogatása előfinanszírozás keretében történik.

15 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázat részei Pályázati adatlap Pályázati adatlap – letölthető az NMH honlapjáról: www.munka.hu honlapról, ahol a „Szak- és felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott támogatások” menüpont alatt találhatóMellékletek: -nyilatkozatok és igazolások formanyomtatványokon – eredeti példányok, cégszerűen aláírva -további dokumentumok

16 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Mellékletek 1. sz. m.:ÁFA-nyilatkozat – mindenki 2. sz. m.:Nyilatkozat köztartozásról – nem költségvetési intézményként működő szakképző iskola és felsőoktatási intézmény, valamint hozzájárulásra kötelezettek 3. sz. m.:Nyilatkozat csőd-, felszámolási-, végelszámolási- és megszüntetési eljárásról – költségvetési szervek kivételével mindenki 4. sz. m.:Nyilatkozat a rendezett munkaügyi kapcsolatokról – mindenki, kivéve az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozók 5. sz. m.:Nyilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról – mindenki 6. sz. m.:Nyilatkozat saját forrás meglétéről – hozzájárulásra kötelezettek (vállalkozók)

17 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Mellékletek 7. sz. m.:Nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján összeférhetetlenségről, érintettségről – mindenki 8. sz. m.:Nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján: közzétételi kérelem – mindenki 9. sz. m.:Igazolás tanulószerződéses tanulólétszámról (2013/14 tanév) – hozzájárulásra kötelezettek (FMKIK igazolja) 10. sz. m.:A fenntartó támogató nyilatkozata (saját forrás meglétéről is) – szakképző iskolák és nem állami és állami felsőoktatási intézmények 11. sz. m.:Igazolás hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanulólétszámról (2013/14 tanév) - hozzájárulásra kötelezettek (szakmai elméleti képzést folytató iskola igazolja)

18 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Mellékletek További csatolandó dokumentumok: 1.:Aláírási címpéldány vagy 2006. évi V. törvény 9 § (3) bekezdésében foglaltak alapján készült aláírás-minta vagy pénzintézethez leadott aláírás bejelentőlap pályázó által hitelesített másolata – mindenki 2.:30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, pályázó által hitelesítve – hozzájárulásra kötelezettek közül a gazdasági társaságok 3.:Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett nyilvántartásból https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action https://www.nyilvantarto.hu/evig/LekAdoszamAlapjan.action kinyomtatott 30 napnál nem régebbi lekérdezési adatokat tartalmazó dokumentum, pályázó által hitelesítve – hozzájárulásra kötelezettek közül az egyéni vállalkozók 3.:

19 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Mellékletek A mellékleteket, további csatolandó dokumentumokat elektronikusan is be kell nyújtani! - mellékletek: kitöltő programból kinyomtatott, kitöltött és cégszerűen aláírt formanyomtatvány színes szkennelése után - további csatolandó dokumentumok: cégszerűen hitelesített formában, pdf formátumban, színes szkennelés után

20 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázat benyújtása 1 eredeti példányban papír alapon, megfelelő módon összefűzve, a pályázat minden oldalát (kétoldalas lapok esetén mindkét oldalt) aláírva a teljes dokumentációt elektronikus úton is be kell nyújtani – kitöltő programból elküldhető példányonként műanyag, vagy papír dossziéba betéve TILOS: spirálba fűzni hőkötött formában beadni kapcsozni összetűzni

21 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Pályázat benyújtásának helye: Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1439 Budapest; Pf.: 630. Határideje (postabélyegző legkésőbbi dátuma): 2013. szeptember 10. (kedd) Pályázat a 2013. évi decentralizált beruházási keret terhére A borítékra rá kell írni: „Pályázat a 2013. évi decentralizált beruházási keret terhére” Pályázat benyújtása

22 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu KITÖLTŐ PROGRAM A pályázatot a www.munka.hu honlapon, a „Szak- és felnőttképzés/NFA támogatások/Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtott támogatások” menüpont alatt található program használatával kell elkészíteni! Felvilágosítás, kérdésekre válasz kizárólag írásban, elektronikusan, a dtp2013@lab.hu e-mail címre írva.

23 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Leggyakoribb formai hibák Mellékletek pontatlan kitöltése Cégszerű aláírások hiánya (minden oldalon kötelező!) Folyamatos oldalszámozás ? Adatok nem egyértelmű megadása Támogatási előleg hibás számítása Hiányzó mellékletek Hitelesítés hiánya, pontatlansága Saját forrás nem megfelelő igazolása

24 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Tartalmi hiányosságok A pályázó és a célcsoportok bemutatásának elégtelensége Tárgyi fejlesztés hogyan kapcsolódik a képzésfejlesztéshez Eszközlista és fejlesztési cél kapcsolata Képzési cél megfogalmazásának hiányossága Nyelvi igénytelenség

25 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Tartalmi értékelés, pontozás Előnyt élveznek azok a pályázók, akik/amelyek: hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű fiatalok szakképzését végzik minél nagyobb létszámban képeznek tanulókat hiányszakmákban képeznek tanulókat szabad vállalkozási zónában működnek és végeznek szakképesítést – Fejér megyében ilyen zóna nincs

26 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Tartalmi értékelés, pontozás sor- szám tartalmi értékelési, bírálati szempont megnevezéseadható pont 1pályázó bemutatása 5 2fejlesztendő tárgyi feltételek leírása10 3 fejlesztés indokoltsága, az elérni kívánt oktatási, képzési, szakmai célok bemutatása, helyzetelemzés 20 4pályázattal érintett tanulói létszám, illetve tanulószerződéssel oktatott tanulók száma20 5szabad vállalkozási zónában a szakképzés vállalása, és ezen helyzet jellemzőinek bemutatása10 6hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő tanulók/hallgatók száma10 7 megvalósítandó fejlesztés műszaki, technológiai korszerűsége, az ezzel megszerezhető gyakorlati tudás várható hasznosulása a munkavégzés során 15

27 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Tartalmi értékelés, pontozás sor- szám tartalmi értékelési, bírálati szempont megnevezése adható pont 8 költségvetés megalapozottsága: a beruházás és működtetés költségkalkulációja, a működtetéshez szükséges finanszírozási források bemutatása, a fajlagos támogatási költség nagysága az ár-érték arányt figyelembe véve 10 9pályázat színvonala, általános és összegzett megítélése 5 10hiány-szakképesítésben folytat gyakorlati képzést 15 összesen120 A legalább 60 pontot el nem érő pályamunkák nem részesülhetnek támogatásban!

28 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Döntés A támogatásról, annak összegéről a nemzetgazdasági miniszter dönt, a Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslata alapján, a beküldési határidőt követő 90 napon belül Fellebbezni csak formai hiba miatti elutasítás esetén lehet – az elutasító értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül.

29 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Szerződéskötés, kifizetés Döntéstől számított 30 napon belül a szerződést a támogatóval meg kell kötni! Előfinanszírozás estén a támogatás összegét - Utófinanszírozás esetén a támogatási előleg összegét - a támogatás megkötésétől számított 15 napon belül átutalják, a kedvezményezett részére

30 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Beruházás megkezdése, befejezése; fenntartás Kezdés legkorábbi időpontja: a támogatási szerződés hatálybalépésének napja Befejezés legkésőbbi időpontja = a beszerzett eszközök üzembe helyezése, használatbavétele 2014. április 30. Fenntartási kötelezettség: 5 év, az üzembe helyezés hónapjától

31 Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefon:+36-22-510-310, Fax: +36-22-51-0312 e-mail:een@fmkik.hu, www.fmkik.hu Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8000Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6. Érdeklődni: Bors Ágnes, MFKB koordinátortól Tel:22/510-347 web:www.fmkik.hu e-mail:agnes.bors@fmkik.hu


Letölteni ppt "European Commission Enterprise and Industry Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató Nemzeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések