Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nephrologiai szakápoló kompetenciái és ápolási lehetőségei A nephrologiai szakápoló kompetenciái és ápolási lehetőségei Dr. Orosz Attila osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nephrologiai szakápoló kompetenciái és ápolási lehetőségei A nephrologiai szakápoló kompetenciái és ápolási lehetőségei Dr. Orosz Attila osztályvezető."— Előadás másolata:

1 A nephrologiai szakápoló kompetenciái és ápolási lehetőségei A nephrologiai szakápoló kompetenciái és ápolási lehetőségei Dr. Orosz Attila osztályvezető főorvos, orvos igazgató Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Immunonephrológiai Osztály, Budapest Diaverum Dialízis Központ Bajcsy Kórház, Budapest

2 Copyright © Diaverum Dr Orosz Attila Debrecen 2016.06.03. A nefrológiai szakápoló kompetenciái és ápolási lehetőségei

3 Copyright © Diaverum Kompetencia fogalma Az Ápolói és Szülésznői Szakma Szabályozása című V. Nemzetközi Konferencia megfogalmazta a kompetencia fogalmát:Az Ápolói és Szülésznői Szakma Szabályozása című V. Nemzetközi Konferencia megfogalmazta a kompetencia fogalmát: “ A kompetencia kifejezés azt a tudást, készségeket, képességeket és viselkedésformákat foglalja magába, melyek a munkavégzéshez szükségesek, és kulcsfontosságúak az egészségügy célkitűzéseinek megfelelő eredmények megvalósításában”.

4 Copyright © Diaverum Változhat intézményenként, munkakörönként, egyénenként, de minden esetben a meghatározó a megfelelő képesítés, illetve a képzési követelmény. -Az ápolói kompetenciák meghatározásához szükséges meghatározni, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek végzéséhez nem elegendő önmagában egy adott ápolói szakképesítés megszerzése, hanem szükség van külön írásbeli felhatalmazásra is. Szakmai kompetencia

5 Copyright © Diaverum A kompetenciák meghatározásakor szükséges elkülöníteni hogy az ápolás - önálló - orvossal együttműködő - orvos elrendelésétől függő tevékenység mely szinkronban van a szakképesítések szakmai- és vizsgakövetelményeit meghatározó jogszabályokkal Ápolási tevékenység lehetőségei

6 Copyright © Diaverum Önálló kompetencia: az ápoló egészségügyi tevékenységét egyéni döntése alapján önállóan, teljes felelősséggel végzi. Utasításra végzett tevékenység: az ápoló egészségügyi tevékenységét orvos utasítása alapján önállóan végzi. Ebben az esetben a tevékenység elrendeléséért az orvos, a feladat szakmai és etikai szabályoknak és orvosi elrendelésnek megfelelő végrehajtásáért az ápoló felel. Együttműködő tevékenység: az ápoló egészségügyi tevékenységét orvos utasítása alapján, az orvos jelenlétében, azzal együttműködve végzi. Ebben az esetben a tevékenységet az orvos végzi, így az elrendelésért és a kivitelezés szakszerűségéért is az orvos felel. Az ápoló asszisztál a feladat ellátásánál. Az együttműködő tevékenységek egy része team munka végzésére vonatkozik. Ápolási tevékenység formái

7 Copyright © Diaverum Segíteni az egészséges, vagy beteg egyént egészségét megtartó vagy helyreállító, vagy békés halálra irányuló mindazon tevékenységében, melyet maga végezne, ha erejéből, akaratából és tudásából erre telnék. Virginia Henderson modellje a betegre egyénként tekint, aki egész életében jól, korának, körülményeinek és környezetének megfelelő módon, lehető legfüggetlenebbül szeretne élni. Az ápolás fogalma

8 Copyright © Diaverum Az ápolás feladata Az ápolás feladata alkalmazni azoknak az ápolási, gondozási eljárásoknak az összességét, melyek biztosítják az : -egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését, helyreállítását -betegség megelőzését -beteg állapotának stabilizálását -a szenvedések enyhítését és teszi mindezt a beteg ember méltóságának megőrzésével, környezetének az ápolásban való részvételre való felkészítésével, bevonásával

9 Copyright © Diaverum Az ápolás feladata Az ápolás a beteg azon tevékenységének segítése, amely elvégzésére: a beteg egészségi állapota miatt önállóan képtelen, vagy elvégzése jelentős nehézséggel, vagy állapotromlással járna, illetve elvégzése speciális felkészültséget igényel.

10 Copyright © Diaverum Az ápolás feladata, célja, helyszíne A beteg önellátó képességének a helyreállítása A fájdalom csökkentése, a szenvedés enyhítése Az egészségügyi problémákra bekövetkező reakciók, szükségletek felismerése A kezelőorvos által előírt terápiás terv megvalósítása, a beavatkozások végrehajtása Egészségfejlesztési feladatok ellátása Végezhető: intézményi keretek között, járó-beteg ellátásban, rehabilitációs ellátásban, a beteg otthonában.

11 Copyright © Diaverum Ápolási asszisztens OKJ ápoló azonosító száma: 55 723 01 Ráépülés:, Körzeti közösségi szakápoló, Diabetológiai szakápoló Epidemiológiai szakápoló, Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló Foglalkozásegészségügyi szakápoló, Geriátriai szakápoló, Hospice szakápoló, Légzőszervi szakápoló, Nefrológia szakápoló, 55 723 12 Onkológiai szakápoló, Pszichiátriai szakápoló, Sürgősségi szakápoló BSc ápoló MSc ápoló Az ápolók rétegződése végzettség alapján

12 Copyright © Diaverum  A 2 éves szakképesítés központi programjában a kompetenciára vonatkozólag három fogalom különül el: 1.Önállóan végezhető feladatok, pl.: ágyazás, subcutan injekció beadása, higiénés szükségletek segítése 2.Segédkezés a klinikai ápolási feladatoknál, pl.: fogyatékosok gondozása 3.Ismereti,felismerési,észlelési szint, pl.:egészségügyi jogszabályok, kardinális tünetek, életjelenségek megfigyelése  Az ápolási asszisztens, az ápolói- gondozói team tagjaként az ápoló felügyelete mellett képes kell legyen holisztikus személetű, alapvető ápolási – gondozási feladatok ellátására. Ápolási asszisztens kompetenciája a képzés alapján

13 Copyright © Diaverum Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést Előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a beavatkozásoknál Gyógyszerelő tevékenységet folytat Transzfúzió- és dialízis kezeléseknél asszisztál Ápolja, gondozza, segíti a beteget, szakápolást végez Prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, rehabilitációban team tagjaként közreműködik Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. A szakápoló munkaterületének rövid jellemzői

14 Copyright © Diaverum Szaknyelven kommunikál Hiteles kommunikációt folytat beteggel, munkatársakkal Kommunikál látás-, hallás-, beszédsérült beteggel és hozzátartozóival Informálja a beteget, az orvost, hozzátartozót kompetenciáján belül Jelzi a családon belüli erőszakkal összefüggő problémákat Segítő kommunikációt alkalmaz, konfliktust kezel, önsegítő technikákat alkalmaz Pszichés támogatást nyújt tevékenységéhez kapcsolódóan Etikai normák szerint végzi munkáját, tiszteletben tartja a beteg jogait Szakmai követelmények

15 Copyright © Diaverum Figyelembe veszi az esélyegyenlőség jogát és biztosítja azt, együttműködik betegjogi, gyermekjogi képviselőkkel Tiszteletben tartja a beteg kulturális különbségeiből adódó szokásait Adatokat gyűjt, kezel, adatvédelmi szabályokat betartja Vezeti a szakterületre vonatkozó dokumentumokat Elektronikus adatbázist kezel, adatokat rögzít, tárol Kapcsolatot tart fenn társintézményekkel, civil szervezetekkel Kapcsolatot tart oktatásszervezővel, tanulókkal Alkalmazza a beteg biztonságát segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat Fejleszti tudását és készségeit stb…. Szakmai követelmények

16 Copyright © Diaverum Elhivatottság, elkötelezettség Megbízhatóság Türelmesség Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Döntésképesség Szervezőkészség Tűrőképesség Önfegyelem Önbizalom Segítőkészség Empátiás készség Udvariasság Kapcsolatteremtő készség Kapcsolatfenntartó készség Határozottság Rendszerező képesség Helyzetfelismerés Körültekintés, elővigyázatosság Lényegfelismerés (lényeglátás) Nyitott hozzáállás Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Gyakorlatias feladatértelmezés Személyes és társas elvárások

17 Copyright © Diaverum 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet A nefrológiai szakápoló olyan szakember, aki a heveny és krónikus vesebetegségben szenvedő betegek ápolását, gondozását, vagy vesepótló kezelését egyénre szabottan végzi a nefrológiai / intenzív / transzplantációs osztályon, nefrológiai gondozóban / szakrendelőben, dialízis központban, vagy a beteg otthonában. A szakképesítés megszerzését követően a nefrológiai szakápoló képes a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően hivatását gyakorolni

18 Copyright © Diaverum Vérképzés, vérzékeny-ség Idegrendszeri eltérések immun- rendszer kültakaró gastrointesti nalis Folyadék kiválasztás D vitamin termelés Ca-P anyagcsere Só kiválasztás Sav-bázis háztartás Izom-váz- rendszer Szív- érrendszer vese A veseműködés jelentősége

19 Copyright © Diaverum Fejlett országokban a népesség 10-14%-át érinti A korai stádiumú betegek jelentős száma ismeretlen és kezeletlen Jelentős kardiovaszkuláris kockázattal jár Oka a felgyorsult érelmeszesedés Hypertonia, diabetes, öregedés 1-3 stádiumú betegek kardiovaszkuláris halálozásának kockázata magasabb mint a további progresszió kockázata A krónikusan dializált betegek éves mortalitása a dialízis technika és a komplex gyógyszeres kezelési lehetőségek ellenére ugyanakkor változatlanul 10-22% A vesebetegség jelentősége 0.2% 4.3% 3.0% 3.3% NHANES study

20 Copyright © Diaverum A vesebetegség kezelésének fő célkitűzései Reverzibilis eltérések kórismézése, kezelésbe vétele Vesekárosodás progressziójának lassítása Kardiovaszkuláris kockázat minimalizálása Vérnyomás, diszlipidémia kontroll egyaránt lassítja a vesekároso-dás progresszióját és csökkenti a kardiovaszkuláris kockázatot Komplikációk felismerése és korai kezelésbe vétele – vérszegénység, hyperparathyreosis Folyadéktöbblet, urémiás eltérések kialakulásának megelőzése Maximalis konzervatív kezelés biztosítása, Vesepótló kezelési modalitás időben megkezdett tervezése 20

21 Copyright © Diaverum 21 A vesefunkció-romlás megakadályozása vagy lassítása A beteg állapotának, vesefunkciójának minél hosszabb időre történő stabilizálása Predialízis stádiumban a betegek rendszeres oktatása Felkészítés a vesepótló kezelésre A nefrológiai gondozás célja

22 Copyright © Diaverum 22 A vesepótló kezelés tervezetten és ne sürgősséggel kezdődjék Sürgősséggel megkezdett dialízis kezelés esetén a betegek mortalitása az első három hónapban 40-50 % A dialízis kezelésre elő és felkészített beteg minél hosszabb ideig stabil állapotban maradhasson konzervatív kezelés és gyakori kontroll mellett, mert ez biztosítja számára a legjobb életminőséget Kulcsár,Szegedi,Kiss: A krónikus vesebetegek gondozása Hypertonia és Nefrológia 2015:19(3) A nefrológiai gondozás célja

23 Copyright © Diaverum Nefrológiai szakápolói kompetencia A nefrológiai járóbeteg szakellátás területén részt venni a gondozott betegek edukációjában felkészíteni a beteget és hozzátartozóját a vesepótló kezelés választására részt venni a gondozott betegek állapotának felmérésében részt venni a különböző beavatkozásokra történő előkészítésben részt venni a vesebetegek speciális gyógyszeres kezelésében segít megnyerni a beteg együttműködését a hatékony járó beteg ellátás érdekében szervezi, koordinálja a betegek rendszeres ellenőrzését rendszeresen tájékozódik a betegek állapotváltozásáról, közérzetéről, táplálkozási, gyógyszerszedési szokásairól étrendi, életmódbeli tanácsokat ad, felhívja a figyelmet tennivalót igénylő eltérésekre előzetesen értékeli a betegek vizsgálati eredményeit, célzottan tájékoztatva az orvost a felfedezett anomáliákról adminisztráció, dokumentáció

24 Copyright © Diaverum Nefrológiai szakápolói kompetencia A nefrológiai fekvőbeteg ellátás, akut hemodialízis területén elvégezni a nefrológiai fekvőbetegekkel kapcsolatos szakápolási teendőket ellátni a vesetűbiopsziás beavatkozás körüli ápolási teendőket felkészíteni a beteget az akut vesepótló kezelésre, ideiglenes / tartós vénakanül implantációnál asszisztálni orvos irányítása mellett akut vesepótló kezelést végezni részt venni a sürgősségi helyzetek ellátásában dietetikus, vagy orvos felügyelete mellett életmód- és étrendi kezeléssel kapcsolatos tanácsadást végezni mindennapi ápolási feladatok mellett koordinálja az ápolók, ápolási asszisztensek munkáját részt vesz a betegek és családjuk pszichés támogatásában ismereteivel segít kialakítani a betegek rövid és hosszútávú együttműködését részt vesz a beteg hosszútávú kezelési és ehhez kapcsolódó ápolási tervének kialakításában ápolási tanácsokkal látja el a beteget és családját egyaránt adminisztráció, dokumentáció

25 Copyright © Diaverum Nefrológiai szakápolói kompetencia A krónikus hemodialízis területén az orvos által előírt modalitás szerinti dializáló készülékeket kezelni a krónikus dialízis egyes paramétereit megtervezni orvos felügyelete mellett a krónikus dialízis folyamatát monitorozni, betegmegfigyelést végezni a dialízis szövődményeit megelőzni, felismerni, kompetenciáján belül elhárítani, kezelni ellenőrizni a hemodialízis hatásfokát, ennek indikátorait részt venni a dialízis ércsatlakozások használatában, szövődmények megelőzésében napi feladatok mellett koordinálja az ápolási asszisztensek munkáját műszakvezetői és reszort feladatokat lát el orvossal egyeztetve értékeli a havi rutinvizsgálatok eredményeit, részt vesz a hatékonyság javító döntések meghozatalában anémia, Ca-P anyagcsere kezelésében részt vesz, az orvos által elrendelt terápia megvalósulását, dokumentációját ellenőrzi, eltérésekre figyelmet felhívja a beteg étrendi, életmódbeli, gyógyszerszedési szokásairól tájékozódik, ezzel kapcsolatos tanácsokat ad, anomáliákat jelzi a kezelő orvosnak fisztula ápolás, gondozás, szúrás adminisztráció, dokumentáció

26 Copyright © Diaverum Nefrológiai szakápolói kompetencia A peritoneális dialízis területén oktatni a beteget és hozzátartozóját a kezelési mód elméleti és gyakorlati ismereteire ellenőrizni az otthoni kezelés feltételeit, életviteli és kezelési tanácsot ad ellenőrizni a kezelés hatásfokát és a betegek gyakorlati ismereteit a magukat otthon kezelő betegekkel kapcsolatot tartani, részükre tanácsot adni részt venni a kórházi kezelést igénylő CAPD betegek ellátásában részt venni a CAPD kezeléshez szükséges anyagok, eszközök biztosításában részt vesz a predializált betegek modalitásválasztási folyamatában közreműködik a katéter kilépési pont helyének megtervezésénél, jelen van a katéter beültetésnél, meggyőződik annak működéséről az ambulancia rugalmas működése érdekében szervezi a tervezett vizsgálatok lebonyolítását, begyűjti és előzetesen értékeli az eredményeket, tájékozódik a kezelési fegyelemről, a gyógyszerszedési szokásokról, a betegekkel és segítőikkel folyamatos kapcsolattartás, ad hoc problémamegoldás adminisztráció, dokumentáció,

27 Copyright © Diaverum Nefrológiai szakápolói kompetencia A veseátültetés területén részt venni a krónikusan dializált betegek listára vételének előkészítésében, edukálni részt venni a listán levő betegek állapotának felmérésében, nyomon követésében közreműködni a veseátültetés előkészítésében részt venni a transzplantáció utáni speciális gyógyszeres kezelésben részt venni a betegek transzplantáció utáni gondozásban

28 Copyright © Diaverum Renális anémia neuropathia Hatékony dialízis kezelés Folyadék- egyensúly Diétás tanácsadás Csont-ásványi anyagcsere Hyperpara- thyreosis Metabolikus kontroll Hypertonia gondozás Pszicho- szociális támogatás Akut megbete- gedések Fokozott kardiovaszku- láris kockázat beteg A nefrológia betegellátás komplexitása

29 Copyright © Diaverum beteg állapotának stabilizálását egészségi állapot javítását, helyreállítását társbetegségek, szövődmények kialakulásának megelőzését a szenvedések enyhítését Életminőség !

30 Copyright © Diaverum Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "A nephrologiai szakápoló kompetenciái és ápolási lehetőségei A nephrologiai szakápoló kompetenciái és ápolási lehetőségei Dr. Orosz Attila osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések