Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szisztémás autoimmun betegségek gyermekkorban Dr. Mosdósi Bernadett PTE KK, Gyermekgyógyászati klinika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szisztémás autoimmun betegségek gyermekkorban Dr. Mosdósi Bernadett PTE KK, Gyermekgyógyászati klinika."— Előadás másolata:

1 Szisztémás autoimmun betegségek gyermekkorban Dr. Mosdósi Bernadett PTE KK, Gyermekgyógyászati klinika

2 Systemic autoinflammatory disorders - Innate immunity Hereditary recidive fever sy: - FMF (Familiar Meditteranian Fever) - HIDS (Hyper-IgD sy.) - TRAPS (TNFR associated periodic fever) - MWS (Muckle-Wells sy.) - CINCA/NOMID - FCAS Idiopathic - PFAPA - SoJIA - Behcet - Gout Pyogenic - CRMO - PAPA Granulomatous - M Crohn - Blau sy./early onset sarcoidosis Autoimmune diseases - Adaptive immunity Defect of clonal deletion - APECED Defect of Treg cells - IPEX, - CD25 def Apoptosis gene defects - ALPS, SLE Systemic autoimmune diseases - Rheumatoid arhritis - SLE - Dermatomyositis - Systemic sclerosis - Vasculitides - etc Organ/cell specific AI diseases - Sjogren sy - IDDM - etc Monogenic Multifactorial/idiopathic

3 Krónikus izületi gyulladás o Juvenilis idiopathias arthritis: 80 % o Szisztémás lupus ertyhematodes:10 % o Dermatomyositis: 5 % o Scleroderma: 2 % o Vasculitis: 2 % o Febris rheumatica: 1 %

4 JUVENILIS IDIOPATHIAS ARTHRITIS (JIA) Def.: < 16 év arthritis > 6 hét (Krónikus) Egyéb kórok kizárása (SLE, vasculitis, dermatomyositis, scleroderma, rheumatoid fever) Leggyakoribb krónikus betegség: Prevalencia: 16-150/100000 Incidencia:0,1/10000

5 Juvenilis Idiopathias Arthritis JIA ILAR classificationRate (%)Age of onset (y)Gender Systemic onset JIA (SoJIA)4-171-18 (1-6)F=M Polyarticular JIA RF+ 2-79-14F>>M Polyarticular JIA RF- 11-282-4; 6-12F>>M Oligoarticular JIA 27-562-4F>>>M Arthritis psoriatica (PsA) 2-112-4; 9-11F>M Enthesitis related JIA (ERA) 3-119-14M>>F Not differentiated 11-21

6 JIA PATOGENEZIS Lin Y-T, et al. Autoimmun Rev (2011), doi:10.1016/j.autrev.2011.02.001

7 OLIGOARTICULAR JIA ≤ 4 izület érintettség és : Psoriasis kizárva, RF neg., HLA-B27 neg. Fiatal lány Aszimmetrikus gyulladás- nagyizület ANA pozit í v : 70-80% – chronic anterior uveitis : 30% ! 2 csoport : Persist áló Extend áló : > 4 izület 6 hónap alatt

8 POLIARTICULARIS JIA 35 % ≥ 5 izület 2 csoport : RF po z it í v (2 alkalommal ): adoles z cen s lány RF negat í v: heterog é n csoport Klinikum : S zi mmetri kus érintettség kis izületeknek ; temporomandibular, sacroiliacal izület ; Nagy izület ritkán érintett RIM jellemző, rheumatoid csomó Hőemelkedés, lymphadenomegaly, h epatosplenomegal ia

9 TM izület érintettség

10 SZISZTÉMÁS JIA (SOJIA) Tünetek : Láz (> 2 hét), intermitt áló, 1-2 csúcs / nap, + 1 az alábbiak közül Rash (90%), láz alatt Lympadenopath ia, hepato(spleno)megal ia (80%) Serositis (pleuritis, pericarditis, peritonitis) (60%) Arthritis :oligo-polyarthritis, myalgia

11

12 ENTHESITIS RELATED JIA /ERA/ Klinikum: Enthesitis: Achilles ín tapadás, tarsal, plantar fascia Arthritis: Nagy izület, csípő! Axial is izület később érintett HLA-B27 po z itivit ás Acut anterior uveitis IBD Reiter sy.

13

14

15 ARTHRITIS PSORIATICA Psoriasban a prevalenciája:0,07 % Kritérium : Arthritis + psoriatikus plaque vagy Arthritis + 2 a következők közül: pozitív családi anamnézis, dactylitis, nail-pitting Arthritis a bőrtüneteket megelőzheti!

16 JIA DIAGNÓZIS Anamnézis, családi ! Fizikális vizsgálat Nincs specifikus laboratóriumi teszt RF → poliarticular JIA ANA → oligoarticular JIA - krónikus uveitis, iridocyclitis HLA-B27 → spondylarthropathia Képalkotó vizsgálatok: rtg, UH, MR Szemészet Kardiológia

17 TERÁPIA Gyógyszeres : NSAID: naproxen, indometacin, diclofenac, ibuprofen K orti koszteroid: Súlyos SOJIA, bridging ter á p ia Intraarticular is: o ligoarticular JIA DMARD (disease modif y ing anti-rheumatic drug): MTX, salazopyrin, azathioprin, chloroquin, D-penicillamin Biol ó gi ai terápia (anti -TNF, -IL-1, -IL-6 ) Fizioterápia ! Psychol ó gi ai támogatás

18 Differenciál diagnózis Trauma Infectios eredet: S z epti kus arthritis (Staphylococcus, Streptococcus) Lyme arthritis Vírus: Parvovirus B19, HBV, herpes v í rus, adeno v í rus, Mycoplasma pneumoniae: non-destruktiv React í v arthritis: Salmonella/Yersinia/Campylobacter infectio Reum ás láz Malig nitás! P eri ódikus láz szindróma Autoimmun betegség : SLE, DM, scleroderma, Sjögren sy., s zi s z t é m ás vasculiti s

19 Szövődmények Növekedési zavar K ontra k t u r a Növekedési retardáció Osteoporosis Caries Korai atherosclerosis

20 Sziszt é m á s autoimmun k ó rk é pek Női dominancia Jellemző klinikai k é p é s lefoly á s Rendszerint t ö bb szervet é rintő k ó rk é pek Saj á ts á gos immunol ó giai abnormalit á sok Genetikai t é nyezők, k ö rnyezeti hat á sok hat á sok Kortikoszteroid é s immunoszuppressz í v terápia hatásos Általános jellemzők:

21 Juvenilis sziszt é m á s lupus erythematosus (SLE) Ismeretlen etiol ó gi á j ú megbeteged é s, amely sz á mos szervrendszert é rint. T ö bbf é le autoantitest jelenl é te jellemzi Ritka megbeteged é s incidencia: 0,4-0,6 / 100 000 fő prevalencia: 10 / 100 000 fő Női dominancia A diagn ó zis fel á ll í t á sa gyakran k é sik ! Megfelelő kezel é ssel j ó é letkil á t á sok

22 Klinikai t ü netek Á ltal á nos t ü netek : ismeretlen eredetű l á z f á rad é konys á g fogy á s Keresni kell : arthritis napf é ny kiv á ltotta bőrreakci ó haematuria, proteinuria ! Alopecia Akut jelentkez é s : g ö rcsrohamok, psychosis jelentős anaemia, uraemia t ü dőv é rz é s

23 ARA krit é riumok 1. vespertilio (pillang ó erythema)‏ 2. discoid bőrjelens é g 3. f é ny é rz é kenys é g (szokatlan reakci ó ) 4. oralis/nasopharyngealis ulceratio 5. arthritis (nem destru á l ó )‏ 6. serositis (pleuritis é s/vagy pericarditis)‏ 7. vese (>0.5 g proteinuria, sejtes cylinderek)‏ 8. neurol ó giai t ü netek (convulsio é s/vagy psychosis)‏ 9. haematol ó gia: HA /leukopenia/lymphopenia/tctpenia 10. immunol ó giai elt é r é sek (anti-DNS/anti-Sm/aPL) 11. ANA pozitivit á s SLE: legal á bb 4 krit é rium teljes í t é se eset é n, nem felt é tel az egyidejűs é g!!!!!

24

25

26 SLE terápia T erápia : K orti k os z teroid NSAID (musculosceletal is tünetek ) Hydroxychloroquine (rash, arthritis) Azathioprine, MTX, cyclosporin, mycofenolate mofetil Cyclophosphamide ( vese, CNS érintettség ) Biológiai terápia Plasmapheresis Agress zí v terápia: vese, CNS érintettség esetén

27 Neonatalis lupus Klinikai manifesztáció : Bőr : general izált maculo-papular rash Hepatosplenomegaly AIHA, thrombocytopenia, leucopenia Congenital szív block (mater: a-SSA+)‏ Terápia: Korticosteroid, immunglobulin, pheresis Pacemaker

28 JUVENILIS DERMATOMYOSITIS R itka, inflamm atorikus betegség Izom, bőr érintettség Lány : fiú = 2:1. Incidence : 0,3-0,4/100 000 Két csúcs: 5-9 év ; 10-14 év Etiol ó g ia: nem ismert

29 Klinikum Izom: proximal, s zi mmetri kus gyengeség,nyaki flexorok! Izom fájdalom, érzékenység, indurált Bőr : Gottron jel, papula Heliotrop rash, periorbital edema GI: dysphagia, ulceration ! Pulm.: respiratory elégtelenség, aspiratio,hypoventillatio ! Szív : myocarditis, electrocardiographi as elváltozás Artralgia, arthritis Kalcium depozíció

30

31 Diagn óz is Labor. : CK, LDH, aldolase, AST, ESR EMG ( 70-90% po zitív ) Izom biopszia (60-70% po zitív ) Izom erő mérése MR Ter á p ia Korai, agresszív ! K orticos z teroid, lassú csökkentés ! I ntravénás immunglobulin: 2 g/kg ! DMARD : Methotrexate Cyclophosphamid

32 JUVENILIS SZISZTÉMÁS SCLEROSIS Ritka, potenciálisan életveszélyes Nincs specifikus terápia Raynaud phenomenon Incidence: 0,2-1/100 000 10% -a gyerekkorban kezdődik Női predominance: 15:1

33 HENOCH-SCH Ö NLEIN PURPURA (HSP) Leggyakoribb szisztémás vasculitis gyerekkorban Kis erek vasculitise Epidemiol ógia : 3-10 év Tél, felső légúti infekciót követően Pathomech.: IgA-immuncomplex depo zició

34 Bőr : S zimmetrikus purpura, alsó végtag, glutal is régió Arthritis, arthralgia: 65-85% GIT: Hasi fájdalom, véres széklet 3-5% :perforatio, intussusception Vese (~ IgA nephropathy) Hematuria: 50-75% Nephritis, nephrosis, RPGN CNS, heart, lung, testis Th: Vese, GI !

35 KAWASAKI BETEGSÉG A kut lázas betegség Kis és közepes erek Etiol. : fertőzés ? S z uperantigen? Epidemiol ó g ia: <5 év Klinikum : Láz > 5 nap Cheilitis, conjunctivitis, eper nyelv, pharyngitis Palmar, plantar erythem a, periungual desquamation Polymorph exanthem ak Cervical is lymphadenopathia Dg: láz + 4 egyéb tünet

36

37 K ompli káció : coronaria aneurysma, ischemi as szív betegség ! Laborat ó r ium : ↑gyulladásos aktivitás, transaminases, LDH Thrombocytosis : 2. hét ECG, Echo (diagn óziskor, 10., 30. napon ) Ter á p ia : IVIG : 2 g/kg/ nap –első 10 napban adva hatásos ! Salic ilát (80-100mg/kg/ nap ) Korticosteroid Szívsebészet

38 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Szisztémás autoimmun betegségek gyermekkorban Dr. Mosdósi Bernadett PTE KK, Gyermekgyógyászati klinika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések