Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JAVASLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTEGRÁLT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA Készítette: Dr. Csóka Ildikó – SZTE minőségügyi vezető Szöllősy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JAVASLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTEGRÁLT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA Készítette: Dr. Csóka Ildikó – SZTE minőségügyi vezető Szöllősy."— Előadás másolata:

1 JAVASLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTEGRÁLT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA Készítette: Dr. Csóka Ildikó – SZTE minőségügyi vezető Szöllősy Ervin – GMF Logisztikai Beszerzési irodavezető Dr. Kovács Iván – SZAKK stratégiai igazgató 1

2 I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT 2

3 PREAMBULUM Az SZTE az – alap-, kisegítő-, és kiegészítő-, – oktatói-, kutatói-, gyógyítói, valamint – művészeti alkotó munkájának, továbbá – gazdálkodásának, és – egyéb működtetési feladatainak … minőségirányítási keretrendszert hozott létre a Szabályzattal. Az SZTE teljes tevékenységi körének minőségirányítási rendszerbe foglalásának célja: a fenti tevékenységek valamint intézményirányítási feladatok magas színvonalú ellátásának, folyamatos tökéletesítésének biztosítása. 3

4 TERÜLETI ÉRVÉNYESSÉG Kiterjed - valamennyi oktatási, kutatási szervezeti egységre valamennyi karra, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központra, valamint a kari szervezeten kívüli oktatási kutatási egységekre - valamennyi szolgáltató-, és funkcionális szervezeti egységre 4

5 SZTE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A Szabályzat által meghatározott jelen rendszer keretrendszernek tekintendő => az SZTE szervezeti egységeiben az egység saját céljai megvalósítását specifikusan szabályozó minőségirányítási/minőségbiztosítási alrendszerek kiépítése megvalósítható, indokoltság esetén támogatandó 5

6 QSC 6

7 SZTE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE A SZTE minőségirányításának felelőse: – az egyetem Rektora A SZTE minőségirányítási rendszerének működtetése, koordinálása: – egyetem minőségügyi vezetője A minőségirányítási rendszer felügyelete: – Minőségpolitikai Bizottság oktatási-, kutatási-, szolgáltató-, és funkcionális szervezeti egységekben működő minőségirányítási gyakorlat felügyeletét a szervezeti egységenként működő – Minőségirányítási Bizottságok végzik, – elnökét, és tagjait a szervezeti egység vezetője nevezi ki 7

8 A SZTE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER SZERVEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE (folyt.) Az oktatási-, kutatási-, szolgáltató-, és funkcionális szervezeti egységek minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatosan felmerülő módszertani, koordinációs és adminisztratív feladatait – az adott szervezeti egység minőségügyi szervezete látja el, ennek hiányában a szervezeti egység minőségügyi felelőse Az SZTE minőségirányítással összefüggő intézményi szintű irányítási, koordinációs és adminisztratív feladatait, valamint az adatok tárolását, – az egyetem Minőségfejlesztési Irodája látja el 8

9 II. JELENLEGI, SZTE-N BELÜLI ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 9

10 JELENLEGI, SZTE-N BELÜLI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 1. Működő és tanúsított minőségirányítási rendszer - Klebelsberg Könyvtárban - Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban 2. Működő, de jelenleg nem tanúsított minőségirányítási rendszer - Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságon 10

11 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KLEBELSBERG KÖNYVTÁR MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 11

12 TANÚSÍTVÁNY A minőségirányítási rendszer: – MSZ EN ISO 9001 Tanúsító cég: - CERTOP Termék-és Rendszertanúsító Ház Kft. Tanúsítvány érvényessége: - 2015. december 12. (2012. december 13-tól folyamatos) Tanúsítás díja, költsége: - Bruttó 900.000 Ft (1 megújító audit: bruttó 400.000 Ft, 2 felülvizsgálati audit: bruttó 250.000 Ft) -> 3 évre 12

13 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, HR A rendszer irányításáért, és működtetéséért felelős - a minőségirányítási referens A rendszer adminisztratív feladatait - a minőségirányításért felelős asszisztens végzi A minőségbiztosítási folyamatban lezajlott felmérésekben (pl. SWOT-analízis során) felmerült problémákra megoldási javaslatok kidolgozása, az elért minőség fenntartása - a MEGOLD-csoport (tagja osztályonként 1 fő) feladata 13

14 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER 14

15 MŰKÖDÉST MEGHATÁROZÓ SZABVÁNYOK Az integrált irányítási rendszer követelményeit – MSZ EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények; – Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) 1.0 ; – MSZ ISO/IEC 27001 Informatika. Biztonságtechnika. Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények szabványok együttes alkalmazása határozza meg 15

16 TANÚSÍTVÁNY a) ISO 9001 és MEES 0.1 Tanúsító cég: - SGS Hungária Kft. Tanúsítvány érvényessége: - 2014. július 25. (2005. óta folyamatos) Tanúsítás díja, költsége: - bruttó 4.057.650 Ft (1 megújító audit: 1.746.250 Ft, 2 felülvizsgálati audit: 2.311.400 Ft) -> 3 évre b) ISO 27001 Tanúsító cég: - Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítás időpontja és érvényessége: - 2014. február 10-12., 1 év Tanúsítás díja, költsége: - bruttó 1.332.230 Ft (1 tanúsító audit) -> 1 évre + TIOP-2.2.7 megvalósítási és fenntartási kötelezettség! 16

17 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, HR SZAKK elnöke Általános elnökhelyettes Orvos szakmai fejlesztési vezető KK Főnővér Ápolás szakmai fejlesztési vezető Informatikai Biztos Informatikai osztályvezető Stratégiai igazgató Szervezetfejlesztési osztályvezető Szervezetfejleszté si előadók Szervezetfejlesztési koordinátorok Szervezetfejlesztési osztályvezető helyettes Minőségügyi és működésfejlesztési felelősök Információbiztonsági irányítási rendszer felelősök IIR vezető 17

18 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI FŐIGAZGATÓSÁG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 18

19 TANÚSÍTVÁNY A minőségirányítási rendszer: – MSZ EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények. Tanúsító cég: - Konformitás Kft. Tanúsítvány: - 2003 – 2012. között folyamatosan tanúsított, 2012. óta csak részlegesen (tevékenység, alegység) működtetett Tanúsítás díja, költsége: - kb. bruttó 1.600.000 Ft (1 megújító audit: kb. 700.000 Ft, 2 felülvizsgálati audit: kb. 900.000 Ft) -> 3 évre 19

20 Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási egyu ̈ ttműködés formájában Dél-Kelet Magyarországon Rendezvény 2013. 10. 16. Dr. Csóka Ildikó alprojektvezető 20

21 Minőségfejlesztés alprojekt Alprojektelemek: – intézményi szintű minőségirányítási rendszer továbbfejlesztése intézményi és szervezeti egység szintű minőségfejlesztési folyamatok összehangolása; – egyetemi alapfeladatok ellátásának minőségfejlesztése – partnerek elégedettségének mérése, fejlesztése 21

22 III. JAVASLAT ÉS ANNAK INDOKAI 22

23 JAVASLAT Általános cél: – Összehangolni nem csak a kari szervezeti egységek, hanem a központi és szolgáltató szervezeti egységek minőségbiztosítási, fejlesztési tevékenységeit és integrálni az SZTE MIR-be Cél: – SZTE ISO 9001 szerinti intézményi tanúsítás o Kiterjesztés az egyes szervezeti egységekre 2014-ben a SZAKK-ra (3 éves tanúsítás), mindemellett 2014-ben a SZAKK-ra ISO 27001 (IBIR) és MEES szerinti (3 éves) altanúsítás Megj.: az átalakuló egészségügyi akkreditációs rendszerre való tekintettel a központi rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy kezelje az ISO 9001-MEES és MSZ EN 15224-GYEMSZI akkreditációs rendszer alternatívát 2015-ben az EK-ra és a GMF-re (2 éves tanúsítás) – Intézményi szintű koordináció, tanúsító beszerzése: – RH Minőségfejlesztési Iroda – HR: 1 fő minőségügyi vezető, 1 fő oktatás-kutatás (QSC) és 1 fő központi és szolg. sz. e. (ISO) koordinátor, 1 fő adminisztratív ügyintéző – Alrendszerek működtetése: – szervezeti egység szinten – HR! 23

24 JAVASLAT INDOKLÁSA SZTE teljes tevékenységi köre áttekinthető és ellenőrizhető; a belső folyamatok szabályozott keretek között kerülnek működtetésre Az intézmény stratégiai céljainak (IFT, Kiemelt Egyetem, Kutatóegyetem) való megfelelést és a vállalt indikátorok teljesítését segíti elő a központi és szolgáltató szervezeti egységek minőségfejlesztési aktivitásainak összehangolása => nemzetközileg versenyképes, fenntartható, minőségorientált, gazdasághoz szorosan kapcsolódó kiváló egyetem - mint megfogalmazott általános SZTE cél - valósítható meg ezáltal 24

25 JAVASLAT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE ELŐNYÖK: Tanúsítási elvárások egységesítése, tanúsítási és működtetési (HR és dologi) költségek minimalizálása „Nemzetköziesedés” - nemzetközi szinten értelmezhető ISO révén a SZTE más intézményekkel való könnyebb összehasonlíthatósága Rendszeres külső audit – nemzetközi külső és hazai partnerekkel való eredményes együttműködés céljából Meglévő szervezeti egység szintű alrendszerek intézményi szintre továbbterjeszthetőek (pl. ISO 9001, ISO 27001) Új rendszerek – akár lépcsőzetes – bevezetése SZTE szinten kezelhető (pl. KIR, MEBIR) Több szervezeti egységben is megjelenő egyazon tevékenységek azonos standard szerint történő elvégzése Külső-belső ellenőrzések során igazolható folyamatszabályozások Szervezeti egységek közötti „jó gyakorlatok” könnyebb átadhatósága a központi koordináció által 25


Letölteni ppt "JAVASLAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTEGRÁLT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA Készítette: Dr. Csóka Ildikó – SZTE minőségügyi vezető Szöllősy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések