Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pannon Egyetem Napja Mérnöki Kar oktatásával kapcsolatos kérdések dr. Abonyi János 2009. február 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pannon Egyetem Napja Mérnöki Kar oktatásával kapcsolatos kérdések dr. Abonyi János 2009. február 12."— Előadás másolata:

1 Pannon Egyetem Napja Mérnöki Kar oktatásával kapcsolatos kérdések dr. Abonyi János 2009. február 12.

2 2

3 3 Válság??? – reform ??? Nem minden egyetem, főiskola kínál jó minőséget; igen sok helyen mind az oktatás, mind pedig a diploma értéktelen. Ezt a munkaerőpiac a legtöbb helyen tudja, de nem jelzi vissza … Bokros Lajos, A reformok kritikus tömege, ÉS, LIII. évfolyam 4. szám, 2009. január 23. Magyarországon körülbelül tíz év kell ahhoz, hogy a felsőoktatás formálói és résztvevői felismerjék, a bolognai rendszer alapképzése valójában a középfokú tanulmányok hiányosságait hivatott pótolni. Polónyi István, a Debreceni Egyetem tanára, Népszabadság, 2009. feb. 5

4 4 2008-ban kezdettek Kb. 30 % -nak esélye sincs, 30% újrafelvételizik???? Tehát, még mindig 50%-os hatékonysággal dolgozunk!!!!

5 5 Adottságok vs. Eredmények I. UNI-EFQM – Sikeres akkreditáció 2008 Felsőfokú szakképzések: Gépipari mérnökasszisztens Dr. Horváth Pál Mechatronikai_mérnökasszisztens Dr. Gugolya Zoltán Vegyész mérnökasszisztens Dr. Chován Tibor Alapképzések (BSc): Anyagmérnöki Dr. Kovács Kristóf Biomérnöki Dr. Padisák Judit GépészmérnökiDr. Tímár Imre KémiaSkodáné dr. Földes Rita Környezetmérnöki Dr. Rédey Ákos Környezettan Dr. Pósfai Mihály Mechatronikai mérnöki Dr. Szalai István Vegyészmérnöki Dr. Bartha László Mesterképzések (MSc): Anyagmérnöki Dr. Kovács Kristóf Környezetmérnöki Dr. Rédey Ákos Environmental engineering Dr. Rédey Ákos Környezettudományi Dr. Pósfai Mihály Environmental Science Dr. Pósfai Mihály Környezettan tanári Dr. Liker András Mechatronikai mérnöki Dr. Tímár Imre Vegyész Skodáné Dr. Földes Rita Vegyészmérnöki Dr. Bartha László + elismert sikeres doktori iskolák

6 6 Adottságok vs. Eredmények II. 11, 3 Annak ellenére, hogy a felvett hallgatók minősége „csak” a 11., a Kar évek óta a harmadik a rangsorban!!!

7 7 Adottságok vs. Eredmények III.

8 8 Kérdések – probléma felvetés Az eredmények, megítélés – mire van szükség? Adottságok vs. eredmények Hatékony iskola A hatékony iskolák nem a ráfordítások szintjében különböztek a többi iskolától, hanem azok kihasználtságában, s a megfelelő iskolai erőforrások a tanulói teljesítmények növelésének szükséges, de nem elégséges feltételei. A hatékony iskolákat a tanulókkal szemben támasztott magas követelmények jellemezték, a tanulók teljesítményét rendszeresen ellenőrizték, az iskola vezetése ösztönözte a tanárok továbbképzését, fejlesztési programokat dolgoztak ki a tanárok számára. Varga Júlia, Oktatás-gazdaságtan, 1998

9 9 Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban előadó: Várhalmi Zoltán szociológus, a MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet Partnereink tapasztalatai felkért hozzászólások: Középiskolák képviselői, MOL NyRt., Continental-Teves Magyarország Kft., Maxon Motor Hungary Kft. és más vállalatok

10 10 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar – informatikusok Pannon Egyetem Mérnöki Kar – vegyészmérnök, villamosmérnök, környezetmérnök Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar – mezőgazdasági mérnök www.gvi.hu 10 Leginkább elismert képzések presztizs vs. prefereincia

11 11 BSc képzési rendszer átvilágítása 2005-ben indult – rendkívül kevesen végeztek MRK: 2010-ben teljes átvilágítás Képzési és kimeneti követelmények (KKK) – a KKK-k mennyire fedik le a munkaerőpiac által megkövetelt ismeretanyagokat és kompetenciákat – az adott felsőoktatási intézményben a szak tanterve mennyire teszi lehetővé a KKK-ban rögzített szükséges ismeretek átadását, – a tantervek nem tartalmaznak-e olyan, a munkaerőpiac számára “felesleges” elemeket, ismeretköröket, követelményeket, melyek elsajátítása a hallgatók számára az alapképzésben nem feltétlen szükséges, ill. hasznos. Munkaerőpiac KKK – kompetencia Tantervek – Képzés

12 12 Példa: Mechatronikai mérnök BSc képzés Continental-Teves Magyarország Kft. PE MK, szakvezető

13 13 BSc tantervi „reform” Kompetencia Tanterv – előfeltételek –HÖK – szakvezetők, feb. 17-én TKB ülés, márc. KT 30%-nál kisebb tárgyteljesítési arányok alaposabb vizsgálata Tananyagok – számonkérések állandó fejlesztése A legutóbbi Fizika I vizsgákról a statisztika: 457 hallgatóból 99 (22%) el sem jött vizsgázni, azaz egyszer sem próbálta meg. 159 (35%) elégtelen 101 (22%) elégséges 49 (11%) közepes 36 (8%) jó 13 (3%) jeles A 457 hallgatóból tehát 199 (43,5%) sikeres vizsgát tett. OK! folyamatban! OK ???? !

14 14 És a tanulás minősége ????????

15 15 Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről (2009. feb. 03.) A gazdasági élet szereplőit aggodalommal tölti el a szakoktatás, a természettudományos és műszaki képzés magyarországi helyzete. Az oktatás e területein a nemzetközileg megfigyelhető, káros, a szakképzést és a természettudományos közoktatást érintő tendenciák Magyarországon fokozott mértékben jelentkeznek. A diákok és a szülők túlnyomó része nem érti, hogy a matematika, a fizika, a kémia tantárgyak által kifejlesztett készségek, és ezekben átadott alapvető ismeretek nélkül a fiataloknak nincs esélyük a munkaerőpiacon, a magyar gazdaságnak nincs esélye a világversenyben. A szakképzéstől jól képzett és fejlődni képes szakmunkások képzését, a természettudományos közoktatástól a mindennapi életben hasznosítható és megújítható tudás, természettudományos műveltség közvetítését várjuk el, amelyre alapozva a fiatalok kellő számban folytathatják tanulmányaikat a természettudományos-műszaki területen. Anélkül, hogy a nevelés és oktatás szakmai részletkérdéseiben állást foglalnánk, a magyar gazdaság megújítása érdekében határozottan kérjük a kormányt és a parlamenti pártokat, hogy kezdeményezzenek azonnal intézkedéseket: –A természettudományos tantárgyak óraszámainak növelésére, e tárgyak tananyagának ésszerűsítésére, gyakorlatiasabbá tételére, és a tantárgyak tananyagainak összehangolására –Az érettségi vizsgakövetelmények ….. –A természettudományi, műszaki végzettségűek számának növelése érdekében a fizika, a kémia és a matematika szakos tanári pálya vonzóbbá tételére. Dr. Futó Péter, elnök, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége Dr. Parragh László, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Dr. Szabó Gábor, elnök, Magyar Innovációs Szövetség Takács János, elnök, Menedzserek Országos Szövetsége

16 16 Magyar Rektori Konferencia – Felzárkóztatás A hallgató dönt arról az elvárt matematikai (fizikai, kémiai) előismeretek előzetesen megkapott listája alapján, hogy szüksége van-e intenzív (néhány napos) felzárkóztató tanfolyamon való részvételre. E foglalkozást a felsőoktatási intézmény többletszolgáltatásként, külön díj ellenében nyújtja. A beiratkozás időszakában írt tudásfelmérő dolgozat értékelése alapján a hallgatót féléves, heti rendszerességű, nulla-kredites kurzus teljesítésére kötelezik. Ez a második szemeszterben tanulmányai megkezdésének előfeltétele. Az intézmény az ún. kritérium-kurzusokat díjmentesen nyújtja. Számos tárgy „alap”, „közép” és „emelt” szinten is meghirdetésre kerül. Folyik a mentorrendszer kialakítása. Hallgatók a hallgatókért? Sorry, erre nincs kapacitás. Mi ingyen tettük. Hatékonysága? Merjem javasolni ? Matematika Oktató: Gróf József, Fizika bevezető (felzárkóztató fakultatív tárgy) VEMKFI6122B, Oktató: Varga Szabolcs, Kémia Oktató: Szabóné Bárdos Erzsébet

17 17 Kimutatás a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat teljesüléséről A hatályos TVSZ 17.§ (3) bekezdése rendelkezik a gyakorlati jegy beírásáról. E szerint a gyakorlati jegyet a vizsgaidőszak 1. hetének utolsó munkanapjáig meg kell állapítani. Összesen: 12059

18 18 Ami kiderült … Ami vizsga az nem vizsga (Műszaki termodinamika) Ami gyakorlat meg nem gyakorlat (Transzporfolyamatok) Ami tananyag az nem tananyag Ami számonkérés volt az nem volt ismeretanyag –Műszaki áramlástan és hőtan BM, KM, MM? csak két kredit és nincs gyaklorlat, de abból van a lecklekönyvaláirási feltétel és a számonkéres... ! minden BM megbukot!!!!! –Áltkém gyak II. (egy kredit: BM, KM) míg VM-en két kredit és ua a vizsga! Ahogy számon volt kérve, az nem jogszerű –Általános kémia gyak I.

19 19 …. ???? … „A probléma a számonkérés formája. Előzőleg, míg Horváth Attila professzor úr vizsgáztatott( én még nála vizsgáztam annak idején), akkor még először egy írásbeli majd egy szóbeli számonkérés volt, ami a vizsga komolyságát fokozta. Jelenleg csak írásbeli számonkérés van, aminek a színvonala egyre gyengébb. A másik probléma még, hogy évközi zh -k vannak, amik eredményének tükrében mehetnek vizsgázni a hallgatók. Sajnos sokan nem veszik elég komolyan a tantárgyat így évközben nem tanulnak rá, így általában a társaság kb 60-70 % odáig sem jut el, hogy egyáltalán vizsgázhasson. Holott lehet képes lenne átmenni a vizsgán a tanuló, ha vizsgaidőszakban tanulna rá. Javaslatom szerint, ezeket az évközi zh-kat nem kellene ilyen komolyan venni. Másrészről a számonkérés színvonalát fokozni és nehezíteni. Ugyanis észrevételeink ( szaktársaim és jómagamé) szerint minnél könnyebb egy számonkérés, annál többen bukják el, ugyanis nem veszik komolyan.

20 20 Oktatás szervezés … „Tudom, hogy pénteken mindenki szeretne korán hazamenni, de VALAMIKOR VÉGEZNÜNK IS KELLENE !”

21 21 „Apróságok”

22 22 Dokumentumtár – Kredit elfogadás

23 23 Moodle – mernokikar@gmail.com (Jakab Robi)mernokikar@gmail.com

24 24 FSZ képzések Gépipari mérnökasszisztens, mechatronikai mérnökasszisztens, - Vegyész - mérnökasszisztens Állami finanszírozott képzésre Kétszakos is lehetsz (és nem fogy duplán a féléved) Eddig tejesített kreditek elfogadhatók BSc-re az adott FSZ-ből max. 60 kredit fogadható el.

25 25 MSc képzések - PhD képzések Tudatosan lehet készülni, ha nem egyenes ágon kívántok továbbmenni (pl. BM – VM – KM) A BM BSc – VM MSc átmenet „olajozás alatt van” … Érdemes, TDK stb. (20 MFt/év spec. ösztöndíj)

26 26 ERASMUS – EU és OM: 50% ????

27 27 Nyelvoktatás Alapnyelv: NEM kötelező (azoknak sem, akiket a Lektorátus (véletlenül) besorolt az angol nyelv I. VEMKLEB120A - 01 (Forró Zsuzsa) kurzusra Javasolt: Szaknyelvi alapismeretek (VEMKNYS112A) Szaknyelvi képzés három szinten folyik, az egyes szintek nem jelentenek szigorú egymásra épültséget,. a hallgatók tetszõlegesen választhatnak a meghirdetett tárgyak közül. 1. szint: A szaknyelv specifikumait megismertetõ alapkurzus: Szaknyelvi alapismeretek VEMKNY112A 2. szint: Az egyes műszaki és természettudományos szakterületek alapvető szakkifejezéseinek megismertetése. Szakmaspecifikius idegennyelvi ismeretek VEMKNY212M 3. szint: Idegennyelven meghirdetett szakmai tárgyak A Mérnöki Kar tanszékeinek kínálata alapján idegen nyelven meghirdetett szabadon választható tárgyakból a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően bármely tárgyat felvehetik.

28 28

29 29 Méltányossági kérelem 3 tárgy 5 kredit A „túlkorosok” eltaktikázták !!!!

30 30 Összefoglalás helyett – eddigi visszajelzések BSc: „Egyszerre lenni szakmunkásképző és egyetemi előkészítő”. Az új BSc tanterv kompetencia alapú, ezért nem új reformra, hanem a tapasztalatok alapján annak korrekciójára van szükség. Az örökös hibajavítás szükségessége mellett a hosszú távú koncepciók állandóságát kellene biztosítani. Az általános tapasztalat szerint a diagnózisból hiányzik az oktatás szereplőire részben jellemző motiválatlanság. Nem a tanulás, hanem a diploma megszerzése áll a középpontban. Az oktatási rendszerünk nem képes az adott ponthatárt teljesítő hallgatók megfelelő szintű kiképzésére, mert még azonos felvételi pontok is jelentős tudáskülönbséget takarnak. Az oktatást nem célszerű ügyfélszolgálattá degradálni.

31 31 Magyar Rektori Konferencia – Bologna jelentés A köztudatban mára elfogadottá vált, hogy a képzés minőségének fenntartását, növelését jelentős mértékben a minőségbiztosítás rendszere garantálja/garantálná. Legfontosabbnak mégis az oktatók, az oktatási segédszemélyzet és a hallgatók motiváltsága tűnik, ami szinte önfenntartó módon biztosíthatja a magas szintű oktatómunka, ill. törekvő tanuláskultúra fenntartását. Ezt nem lenne szabad elveszíteni! Sajnos a motiválatlanság riasztó mértékben jelentkezik a hallgatók körében, oktatói oldalon pedig a képzés folytonos megreformálása váltott ki bizonyos fásultságot. Az oktatók túlnyomó többsége nem tudja elfogadni azt a szemléletet sem, amely az egyetemet profitorientált nagyvállalatnak tekinti.

32 32 Köszönöm a figyelmet, most én hallgatok …

33 33 9.§, A kreditgyűjtés szabályai ( 1) A szak tanterve tartalmazza magyar és angol nyelven: a) a szak képzési célját, a képzés időtartamát, a szakképesítés megjelölését; b) oktatási időszakonkénti bontásban az összes kötelező és kötelezően választható tantárgyat; a felelős szervezeti egységet; c) a tantárgyak heti (vagy félévi) tanóraszámát (előadás + tantermi gyakorlat +laboratóriumi gyakorlat bontásban) és a hozzájuk rendelt kreditpontokat; d) a tantárgyak értékelésének típusát; e) a kritériumkövetelményeket és azok teljesítésének határidejét; f) az ellenőrző szinteket; g) a szakirány-, illetve specializáció illetve minor szak modulválasztás feltételeit és szabályait; h) a szakmai gyakorlat idejét, teljesítésének feltételét; i) az előtanulmányi rendet; j) a számonkérés formáit, a 20 § (5) bekezdésében jelzett egyéb számonkérési formákat; k) a diplomamunka (szakdolgozat) teljesítésére vonatkozó előírásokat; l) a záróvizsgára bocsátás részletes feltételeit; m) a záróvizsga típusát, tantárgyait, illetve azok kiválasztásának szabályait; n) az oklevél minősítés kiszámításának módját. (2) A mintatanterveket úgy kell elkészíteni, hogy az egyes félévek elvárt kreditértéke legfeljebb három kredittel térhet el felfelé vagy lefelé a harminc kredittől.

34 34 (3) A tantárgy tematikája meghatározza a tantárgy feladatát a szakképzés céljának megvalósításában, a tantárgy hallgatásának előfeltételeit, a képzési idő alatti óraszámát, kreditpont értékét, tantárgyfelelősét, bemutatja a tananyag téma szerinti bontását. A tantárgyi tematika kiadásáért az illetékes tanszék/intézet felel. … (8) Órarendi foglalkozásokról való távolmaradás miatt a leckekönyv aláírása csak akkor tagadható meg, ha a hallgató hiányzásának mértéke a nappali tagozaton az adott tantárgy kurzusa félévi óraszámának 35 %-át, a levelező tagozaton a tantárgy konzultációs óraszámának 50 %-át meghaladja. … (10) A kötelező tantárgyakat a mintatanterv félévében meg kell hirdetni. Választható tantárgy esetén a minimális hallgatói létszámot a tárgymeghirdetések tartalmazzák. A minimális létszám elérése esetén a tantárgyat kötelező elindítani. (11) Kötelező tantárgy felvételét a mintatanterv félévében nem lehet megtagadni azoktól a hallgatóktól, akik a tantárgy előfeltételét teljesítették.


Letölteni ppt "Pannon Egyetem Napja Mérnöki Kar oktatásával kapcsolatos kérdések dr. Abonyi János 2009. február 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések