Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános visszajelzések Előadó: Bay Gábor Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános visszajelzések Előadó: Bay Gábor Emberi Erőforrások Minisztériuma."— Előadás másolata:

1 Általános visszajelzések Előadó: Bay Gábor Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 2 A sablonba a kitöltők javaslatokat is toldottak be, megjelentek a képzési területet átfogó leírások és a specializációkon megszerezhető kompetenciák is. Kérjük, fontolják meg, hogy a specializációkat mindenképp meg akarják-e kötni: Ha nem, akkor ne jelenítsenek meg a specializációkra vonatkozó tanulási eredményeket egyik pontban sem. Ha igen, akkor o kérjük, jelenítsék meg ezeket a „választható specializációk”, pont alatt is; o kérjük, a specializációkra vonatkozó tanulási eredmények a „differenciált, választható, sajátos kompetenciákat eredményező specializációk szakterületi, diszciplináris sajátosságai” pontban jelenjenek meg, szintén tanulási eredmények formájában. A „8.5. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:” pont osztatlan képzés esetében nem releváns, kitöltése nem szükséges. A sablon kitöltése

3 3 Kérjük, a tanulási eredmények alapú szemléletnek megfelelően a kompetenciákat: egész mondatban, ne felsorolásszerűen; a szakra jellemzően; a képzés szintjének megfelelően; ügyelve a képzési szintek összhangjára (teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok) fogalmazzák meg. „Az elsajátítandó általános kompetenciák” Pont kikerült az új sablonból, javasoljuk az ide került tanulási eredményeket a 6.1 / 7.1. pont kategóriái alatt megfogalmazni. 1. Felsorolásszerű megfogalmazás – kérjük, ne alkalmazzák: 7.1.1. Tudás: a mesterképzési szakon végzettek ismerik 7.1.1.1. a szervezetek működését, az alap szinttől a teljes szervezetig, Tanulási eredmények megfogalmazása 1.

4 4 2. Nem a szakra jellemzően megfogalmazott tanulási eredmény – kérjük, ne alkalmazzák: Ismeri a kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat. Ha a képzési területre megfogalmazott szintleíró kimeneti jellemzőket veszik alapul a tanulási eredmények megfogalmazásakor, javasoljuk ezeket a szakra jellemzővé tenni. Területi leírás: Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik saját alkotói/előadói tevékenysége alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról. Tanulási eredmény: Mélyrehatóan ismeri a dokumentumfilm-rendezés gyakorlatát és a kapcsolódó elméleti ismereteket. Tanulási eredmények megfogalmazása 2.

5 5 3. Nem olvasható ki a tanulási eredményekből, hogyan fejlődnek a kompetenciák a különböző szinteken lévő, összekapcsolódó szakokon. Kérjük, amikor az alapképzési szak tanulási eredményeit megírják, tekintsék át azoknak a felsőoktatási szakképzéseknek a tanulási eredményeit, ahonnan a hallgató érkezhet. Kérjük, amikor a mesterképzési szak tanulási eredményeit megírják, tekintsék át azoknak az alapképzési szakoknak a tanulási eredményeit, ahonnan a hallgató teljes kreditérték beszámításával érkezhet. Kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy a tanulási eredmények magasabb képzési szinteken megfogalmazásukban ne tükrözzenek alacsonyabb kompetenciákat. Tanulási eredmények megfogalmazása 3.

6 6 4. Nem a képzés szintjének megfelelő megfogalmazás – kérjük, ne alkalmazzák: Ismeri szakterületének összefüggéseit, azokról rendszerben gondolkodik. Ez az állítás az MKKR 3. szintjéhez illeszkedik: Összefüggésekben, rendszerben gondolkodik. A 6. szinthez kapcsolódó szintleíró jellemző: Elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisét, az összefüggéseket szintetizálja, és adekvát értékelő tevékenységet folytat. A 7. szinthez kapcsolódó szintleíró jellemző: Elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét, az átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazza és ezekkel adekvát értékelő tevékenységet végez. Tanulási eredmények megfogalmazása 4.

7 7 3. Nem a képzés szintjének megfelelő megfogalmazás – kérjük, ne alkalmazzák: Ismeri szakterületének összefüggéseit, azokról rendszerben gondolkodik. Ez az állítás az MKKR 3. szintjéhez illeszkedik: Összefüggésekben, rendszerben gondolkodik. A 6. szinthez kapcsolódó szintleíró jellemző: Elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések alapfokú analízisét, az összefüggéseket szintetizálja, és adekvát értékelő tevékenységet folytat. A 7. szinthez kapcsolódó szintleíró jellemző: Elvégzi az adott szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét, az átfogó és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazza és ezekkel adekvát értékelő tevékenységet végez. Tanulási eredmények megfogalmazása 4.

8 8 Tudás: Mélyrehatóan ismeri a dokumentumfilm-rendezés gyakorlatát és a kapcsolódó elméleti ismereteket. Behatóan ismeri a dokumentumfilmes műfaj általános történeti és esztétikai ismeretanyagát. Ismeri és érti az erdőgazdálkodás, valamint szereplőinek sajátosságait, szerepüket a nemzetgazdaságban és a társadalomban. Képesség: Képes a tanulmányai során elsajátított tudásra támaszkodva az általa – és alkotó társai segítségével – készülő mű magas művészi színvonalon való megformálására. Képes a matematikai eredmények, érvelések és az azokból származó következtetések világos bemutatására, a magyar és idegen nyelvű (angol) szakmai kommunikációra. Képes a növényeket veszélyeztető kártevők, kórokozók, gyomnövények, valamint természetes ellenségeik azonosítására, az integrált növényvédelem megtervezésére és megvalósítására. Jó példák 1. A két példán látható, hogy a megfogalmazott képességet megalapozó tudás a deskriptor kategóriában megjelenik

9 9 Attitűd: Motivált fluidumkitermelő tevékenységeinek gyakran változó munka-, földrajzi és kulturális körülmények közötti végzésére. Törekszik munkája során az SHE, illetve a QA/QC (biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi) illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési) követelményrendszereket betartani. Szemléletmódja révén nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei, a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintő változásai iránt. Autonómia és felelősség Bekapcsolódik geográfiai témájú kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit. A jövő nemzedékek érdekében, szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét és terjeszti a testnevelés és sport/fizikai aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, fontosságát. Piaci elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns probléma megoldási módszereket. Jó példák 2.

10 10 Szakirányok tanulási eredményeinek megfogalmazása Amennyiben a szakon nincs szakirány Amennyiben a szakon van szakirány, az alábbi lehetőségek közül választhat a feltöltő Kérjük, hogy minden deskriptor kategóriához (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség) legalább 6 tanulási eredményt fogalmazzanak meg. A szakra vonatkozóan, minden szakirányt lefedve szeretné megadni a tanulási eredményeket Szakirányonként szeretné megadni a tanulási eredményeket A szakra vonatkozóan átfogóan és a szakirányokra egyenként is szeretne megfogalmazni tanulási eredményeket Ebben az esetben minden kategóriához javasoljuk legalább 6-6 tanulási eredmény megjelenítését Ebben az esetben nincsen a tanulási eredmények minimális számára vonatkozó alsó korlát Javasoljuk, hogy a szakirányokra megfogalmazott tanulási eredmények között ne tüntessék fel újra a szakra átfogóan megfogalmazott tanulási eredményeket!

11 11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Általános visszajelzések Előadó: Bay Gábor Emberi Erőforrások Minisztériuma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések