Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó alezredes megyei hatósági szolgálatvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó alezredes megyei hatósági szolgálatvezető."— Előadás másolata:

1 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó alezredes megyei hatósági szolgálatvezető

2 MKI = területi szerv BM OKF = központi szerv Kat. Kirendeltség = helyi szerv HTP = hivatásos tűzoltóság

3 Polgári Védelemi Főfelügyelőség Tűzoltósági Főfelügyelőség Iparbiztonsági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Hatóság KATASZTRÓFAVÉDELEM SZAKTERÜLETEI Vízügyi Hatóság

4 Katasztrófavédelem legfontosabb feladatai

5 Tűzoltás

6 Műszaki mentés

7 Tűzvédelmi engedélyek

8 Piacfelügyelet

9 Tűzijáték

10 Tűzvédelmi oktatás

11 Gázkészülékek és csatlakozó vezetékek

12 Kéményseprő közszolgáltatás

13 Lakosságvédelem

14 ADR

15 RID

16 ADN

17 ICAO

18 Veszélyes üzemek

19 Hulladékszállítás, felhasználás

20 Vízügy

21 Vízvédelem

22 Illetékességi terület, hatósági jogkörök Győr-Moson-Sopron Megye, Komárom-Esztergom Megye teljes, Veszprém, Vas Megye részben

23 Lakosságtájékoztatás

24 Feladatok összehangolása, integrált működés elve

25 KATASZTRÓFAVÉDELEM HATÓSÁGOK INTEGRÁLT MŰKÖDTETÉSE TűPv Ib Th KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁG Vh

26 SZANKCIÓK MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSAKOR AZ ALÁBBI ALAPELVEKET KELL SZEMELŐTT TARTANI JOGSZERŰSÉG OBJEKTIVITÁS ARÁNYOSSÁG FOKOZATOSSÁG

27 KATASZTRÓFAVÉDELM és a PREVENCIÓ

28 PREVENCIÓ ESZKÖZEI

29 I. ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

30 II. Hatósági ellenőrzés alapjai A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ÚJ !

31 ÚJ OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról ÚJ !

32 Felépítés Jogszabály: -Követelmények -Biztonsági szint meghatározása Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI): -önként választható megoldások, amelyekkel a jogszabály által meghatározott biztonsági szint teljesül Szabvány, Vonatkozó műszaki előírás

33 Jogszabály: - az elvárt biztonsági szint konkrét meghatározása

34 Tűzvédelmi Irányelvek: - választható műszaki megoldások, amelyekkel teljesül az elvárt biztonsági szint

35 Kiürítés

36 Napkollektorok, napelemek 36

37 Tervezési alapelvek - a tűz egy tűzszakasz érint

38 Tervezési alapelvek - az építményt tervezett rendeltetésének megfelelően használják

39 Kiürítés – érintett személyek önállóan menekülésre képes személy menekülésben korlátozott személy segítséggel menekülőmozgásképtelen előkészítés nélkül menthető előkészítéssel menthető előkészítéssel sem menthető

40 Tűzoltó beavatkozás Tűzcsapok: a változatosság gyönyörködtet? 40

41 Tűzoltó készülékek m 2 alapterületig OE AK és NAKKKMK 50246 100369 2004812 30051015 40061218 50071421 60081624 70091827 800102030 900112233 1.000122436 minden további 250+2+4+6 Oltóanyag-egység [OE] MSZ EN 3 szabvány szerinti tűzosztály AB 15A21B 28A34B 355B 413A70B 589B 621A113B 927A144B 1034A 1243A183B 1555A233B

42 - új tervezői, beruházói szemléletmód - új hatósági szemléletmód OTSZ 5.0 nagyobb felelősség! nagyobb tervezői, beruházói szabadság 42

43 http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_otsz_iranyelvek

44 282. § (1) Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek, b) az 1000 m 2 -nél nagyobb közösségi épületek, c) az 1000 m 2 -nél nagyobb ipari épületek, d) a 3000 m 2 -nél nagyobb mezőgazdasági épületek, e) a 2000 m 2 -nél nagyobb tárolási épületek vagy f) speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút esetében. (2) A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell tüntetni a változást követő 30 napon belül. 283. § (1) A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az építmény területén kell tartani. (2) Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az alábbiak szerint: a) az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény, b) a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e és c) a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban..

45

46

47 Tűzveszélyességi osztály - csak anyagok esetében marad meg jelenleg A B C D E

48 Tűzveszélyességi osztály - csak anyagok esetében marad meg (AB) (CD) (E) Robbanásveszélyes Tűzveszélyes Nem tűzveszélyes

49 MK – magas kockázati osztály KK – közepes kockázati osztály AK - alacsony kockázati osztály NAK – nagyon alacsony ko. KOCKÁZATI OSZTÁLYOK

50 Időszakos felülvizsgálatok 130. Villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata 276. § (1) Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a lakóépületeknek 277. § (1) b) LEGALÁBB 6 ÉVENTE 132. Villámvédelem felülvizsgálata 279. § Építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálat 280. § (2) b) LEGALÁBB 6 ÉVENTE 129. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata 269. § (1) Száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (a továbbiakban: száraztűzivízvezeték-rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni. 98. Szellőztetés (5) A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőző rendszerét, valamint étterem konyhai szellőző (szagelszívó) rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában lakóépületben 3 évente, étterem rendeltetés estében félévente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.

51

52 A ROSSZ PÉLDA IS JÓ PÉLDA!

53

54

55

56 Helyiség rendeltetése 7. § (1) A tűzvédelmi tervezés kiindulási feltételei: a) az építmény tűzvédelmi megoldásait egyidejűleg egyetlen, az építmény tetszőleges pontján keletkező tűz károsító hatásainak figyelembevételével kell tervezni és méretezni, b) az építményt a tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják, 177. §-től A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok (2) Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

57 SZABADTÉRI ÉGETÉS (Pl.: grill)

58

59 A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. (2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

60 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. (2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza a) a kérelmező nevét és címét, b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), d) az irányított égetés indokát, e) az égetéssel érintett terület nagyságát, f) az égetés folyamatának pontos leírását, g) az égetést végző személyek nevét, címét, h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát, i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását. (3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. (4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

61

62 Sopron 2018.12.31-ig Sopronnémeti 2018.03.31-ig Szilsárkány 2018.03.31-ig 2019.01.01-től 2015. Évi CCXI. Törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről 401/2015. (XII.) Korm.rendelet A kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről

63

64

65 A jövőben még fontosabb lesz a hiteles és megbízható szakemberek helyi alkalmazása!

66 Vége


Letölteni ppt "Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó alezredes megyei hatósági szolgálatvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések