Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek készítette: dr. Tulipán Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek készítette: dr. Tulipán Péter."— Előadás másolata:

1 Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek készítette: dr. Tulipán Péter

2 2 Miért kell védeni a fogyasztót? Fogyasztói igényérvényesítés nehézségei: - nem egységes csoport, nehezen körülhatárolható és kiszolgáltatott - egyéni jogérvényesítés akadályai - fogyasztóvédelmi jog: „keresztbefekvő jogág” (közjogi és magánjogi aspektusok, számos jogterület, polgári, közigazgatási, büntető)

3 3 Fogyasztói jogérvényesítés Bírósági fórum (lassú, költséges) Bíróságon kívüli fórumok - FVF és PSZÁF egyedi ügyeket nem bírálhat el - fogyasztói érdekképviseleti szervek (tanácsadás, eljárás kezdeményezés, véleményezési jog, nyilvánosság ereje) - ombudsmani rendszer (jelenlegi formájában aggályos) - mediáció (nem egyenlő felek, így ez nehezen alkalmazható, és költséges is) - békéltető testületek (BT)

4 4 A Békéltető Testületek létrejötte 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 1999-től működnek, három évre szóló mandátummal Egyrészt a kereskedelmi és iparkamara, valamint agrárkamara, másrészt fogyasztói érdekképviseleti szervek delegálják a tagokat Dinamikusan emelkedő ügyszám

5 5 Az ügyszám változásai Forrás: ICSSZEM

6 6 BT-k szerepe Az eljárás célja: fogyasztói jogvita rendezése Fogyasztó és gazdálkodó közötti vitás ügy Elsősorban egyezség létrehozása Eredménytelenség esetén az ügy eldöntése Fő szempont: a gyors, hatékony és egyszerű jogérvényesítés biztosítása

7 7 Bt-k jogállása A gazdasági kamarák mellett működő független testület Nem jogi személy Elnökből, elnökhelyettesből és tagokból áll(10-30 fő) Az Elnök teljes jogkörrel képviseli a testületet

8 8 A BT-k hatásköre és illetékessége Hatáskör: áruk és szolgáltatások minőségének, biztonságának kifogásolása, termékfelelősség, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vita Illetékesség: fogyasztó lakóhelye szerint, illetve a szolgáltatás nyújtásának helye szerint Határon átnyúló fórum: Európai Fogyasztói Központ (jelenleg hazánkban még nem működik)

9 9 Garanciális szabályok A tagok felsőfokú végzettségűek, minimum 2 éves szakmai gyakorlattal Teljes függetlenség és pártatlanság, utasítást nem fogadhatnak el Teljes titoktartási kötelezettség Összeférhetetlenség (elfogultság, hozzátartozói kapcsolat) Ezekről írásbeli nyilatkozatot kell tenniük a tagoknak

10 10 A BT eljárása I. Az eljárás a fogyasztó, vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet írásbeli kérelmére indul előfeltétele a panasz benyújtásának, hogy a fogyasztó a gazdálkodóval közvetlenül megkísérelje a panasz rendezését A BT elnöke megvizsgálja a hatáskört, illetékességet, majd kiküldi a panaszt a gazdálkodónak

11 11 A BT eljárása II. A meghallgatás A BT meghallgatást tart az ügyben Három tagú tanácsban jár el a BT: Összetétele: egy tagját a fogyasztó, egy tagját a gazdálkodó jelölheti Az így kijelölt tag választja meg a tanács elnökét A meghallgatáson a Tanács elsősorban egyezséget kísérel meg létrehozni

12 12 A határozatok fajtái Egyezséget jóváhagyó határozat Ha nincs egyezség: Ajánlás: - ha a gazdálkodó nem tesz alávetési nyilatkozatot Kötelezés: - ha a gazdálkodó alávetési nyilatkozatot tesz Megszüntetés: -felek megállapodása alapján - fogyasztó a kérelmét visszavonja - eljárás folytatása lehetetlen - eljárás folytatásara nincs szükség

13 13 A határozat végrehajtása Egyezség és kötelező határozat be nem tartása esetén végrehajtási záradékolás kérhető a bíróságtól Ajánlás: A fogyasztóvédelmi felügyelőség vagy a kamara jogosult közzétenni Kötelező a közzététel, ha a határozat a fogyasztók széles körét érinti A fogyasztó köteles az ajánlásban vagy egyezségben foglaltak elmaradásáról a BT-t értesíteni

14 14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Fogyasztói jogérvényesítési lehetőségek készítette: dr. Tulipán Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések