Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil törvény és civil információs centrumok a közösségek megerősítéséért Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár 2013. február 6. Emeri Erőforrások Minisztérima.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil törvény és civil információs centrumok a közösségek megerősítéséért Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár 2013. február 6. Emeri Erőforrások Minisztérima."— Előadás másolata:

1 Civil törvény és civil információs centrumok a közösségek megerősítéséért Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár 2013. február 6. Emeri Erőforrások Minisztérima

2 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.) Magyarország első civiltörvénye Három korábbi törvény egyesítése, korszerűsítés Adminisztráció, bürokrácia csökkentés Átlátható, transzparens eljárások Az új Civil tv. az állampolgárok aktivitására épülő civil szervezetek működési környezetét határozza meg Emberi Erőforrások Minisztériuma

3 CIVIL TÖRVÉNY Főbb változások  Szervezeti formák  Működés  Civil Információs Portál  A nyilvántartás rendszere  Közhasznúság szabályozása  Nemzeti Együttműködési Alap működése  Monitoring kötelezettség  Törvényen alapuló Civil Információ Centrum Emberi Erőforrások Minisztériuma

4 Szervezeti formák Egyesület: ―Önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet ―Alapszabályban meghatározott célra alakul ―Nyilvántartott tagsággal rendelkezik ―céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét ―Jogi személy Szövetség (az egyesület különös formája) – legalább két civil szervezet (tagja csak egyesület vagy alapítvány lehet) Alapítvány: ―magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) tartós közérdekű célra hozza létre Civil társaság: ―természetes személyek (már 2 fő) ―nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására ―közösségi célú tevékenységük összehangolására ―vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozhatják. ―főszabály: polgári jogi társaság ―nincs nyilvántartásba véve, nem jogi személy Emberi Erőforrások Minisztériuma

5 Közhasznúság feltételrendszere: Éves átlagos bevétele meghaladja az 1 millió forintot. Két lezárt üzleti év egybeszámított adózás utáni eredménye nem negatív. A személyi jellegű kiadások értéke eléri az összes ráfordítás egynegyedét. A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét. Az SZJA 1 %-os adózói rendelkezések összege eléri a (normatív vagy feladatfinanszírozás nélkül számított) összes bevétel 2 %-át. Legalább 10 fő közérdekű önkéntes segíti tevékenységét. Emberi Erőforrások Minisztériuma

6 Elektronikus beszámoló űrlapok: a www.civil.kormany.hu oldalon elérhetők.www.civil.kormany.hu A bíróság a beszámolót és közhasznúsági mellékletet az országos névjegyzékben közzéteszi. Az elfogadott beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbe helyezésének határideje: május 31. Letétbe helyezés: Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Pf.: 24/1. A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével lehet igazolni. Beszámolás Emberi Erőforrások Minisztériuma

7 Átmeneti szabályok a beszámolási szabályokat először a 2012. üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni [Civil tv. 75. § (4)] a korábbi szabály alapján közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállásúként nyilvántartásba vett szervezet 2014. május 31-ig közhasznú jogállású, ha letétbe helyezte beszámolóját [Civil tv. 75. § (5)] és kettős könyvvitelt vezet. Emberi Erőforrások Minisztériuma

8 Civil Információs Portál – CIP Civil szervezetekkel kapcsolatos, Nyilvános információk gyűjtésére, rendszerezésére és közzétételére, A kérelemre történő adatszolgáltatás céljából történő honlap működtetése. Törvényi kötelezettségek teljesítésének tere. Fórum a civil szervezetek kapcsolatteremtésére és kapcsolattartására. Kapocs a magyarországi és a külhoni magyar civil szervezetek között. A nyilvánosság számára elérhető üzembe helyezés: 2013. február www.civil.kormany.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma

9 CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUMOK CÉLOK  Erősödjön a civil szervezetek együttműködése a közszféra és a vállalkozói szektor szereplőivel  A közigazgatás, a civil és a vállalkozói szektor közötti kapcsolatok, szakmai irányultságú együttműködések erősítése  Partnerségi megoldások támogatása  Intézményesített formák elterjesztése  Megfelelő nyilvánosság biztosítása  A civil szférában és a közigazgatásban foglalkoztatottak, a partnerek közös képzése Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUMOK ESZKÖZÖK A Civil törvény és annak végrehajtásával kapcsolatos intézkedések megvalósulásának folyamatos támogatása szakmai tanácsadási rendszer kialakítása és biztosítása civil szervezetek együttműködésének erősítése civil és szakmai szervezetek együttműködésének erősítése adatszolgáltatás a Civil Információs Portál számára közvetlen információnyújtás, tanácsadás, információs napok, kistérségi tájékoztatók szervezés, a szélesebb társadalom tájékoztatása – honlap működtetése, intézményesített partnerségi megoldások támogatása, konferenciák tartása az önkormányzatok és az érintett intézmények, szakemberek számára, a jó gyakorlatok, sikeres intézkedések, végrehajtások bemutatása, elektronikus gyűjtése, honlapon való elérhetőségének biztosítása, stb… Emberi Erőforrások Minisztériuma

11 VÁRT EREDMÉNYEK A szektor minőségi átalakulása Átláthatóság növelése A társadalmi bizalom erősödése A polgári kezdeményezés, a civil állampolgári aktivitás fejlődése Partnerség erősödése Hálózatosodás Emberi Erőforrások Minisztériuma

12 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Emberi Erőforrások Minisztériuma


Letölteni ppt "Civil törvény és civil információs centrumok a közösségek megerősítéséért Dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár 2013. február 6. Emeri Erőforrások Minisztérima."

Hasonló előadás


Google Hirdetések