Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!” KOMPLEX MEGELŐZŐ, EGÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA FEJLESZTŐ MODELL PROGRAM a Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban Berényi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!” KOMPLEX MEGELŐZŐ, EGÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA FEJLESZTŐ MODELL PROGRAM a Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban Berényi."— Előadás másolata:

1 „FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!” KOMPLEX MEGELŐZŐ, EGÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA FEJLESZTŐ MODELL PROGRAM a Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban Berényi András klinikai és addiktológiai szakpszichológus Forrás Lelki Segítők Egyesülete

2 Előzmények A kamaszkor mind a fiatal, mind a szülő, mind a pedagógus számára krízist jelent. Ebben a fejlődési szakaszban gyakran jelentkeznek pszichés életvezetési problémák, amelyek hátterében iskolai problémák, gyász, a szeretett személy elvesztése, szexuális orientációval kapcsolatos kételyek, erőszak, zaklatás, bántalmazás, az elfogadás megélésének hiánya, depresszív állapot, tanulmányi sikertelenség, virtuális zaklatás, halálvágy, kiközösítés állhatnak.

3 A legkorszerűbb szakmai irányelvek figyelembe vételével kerül kialakításra a „Figyeljünk egymásra!” komplex megelőző, egészség- és kompetencia fejlesztő program a Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban, amely megvalósításában szakmai együttműködő partnerünk a Forrás Lelki Segítők Egyesülete.

4 A komplex program megvalósításának előkészítő lépései I.  Mentálhigiénés, szociális szakember alkalmazása a napi esetkezeléshez tartozó feladatok ellátására  A problémákkal küzdő diákok számára a segítségnyújtás napi gyakorlatának kidolgozása  A program ismertetése a pedagógus kollégák számára  Rendhagyó szülőértekezlet tartása az érintett osztályban tanuló diákok szülei számára

5  Az iskola összes diákjaival személyes, kiscsoportos beszélgetés a történésekről.  A rendőrség előadásainak beillesztése a programba.  Iskolai búcsúztató liturgia megszervezése.  Az érintett osztály kísérése heti rendszerességgel. A komplex program megvalósításának előkészítő lépései II.

6 I.A diákok támogatása A.) 30 órás önismereti és a közösségfejlesztő tréning megtartása az érintett osztály számára, ahol készségeket, kompetenciákat sajátítanak el a diákok tapasztalt szakemberek vezetésével. B.) 5 órás stresszkezelő és konfliktuskezelő foglalkozások beindítása az iskola minden osztályában a korosztály sajátosságaihoz igazodva. Az órák célja, hogy segítse a diákokat az önismeret, ön-elfogadás, helyes önértékelés, empátiás készségek, pozitív gondolkodás fejlesztésében.

7 C.) A diákok számára tartalmas szabadidős programok szervezése Játék csoport, Zeneklub, Mentálhigiénés filmklub, Kreatív foglalkozások Sport foglalkozások

8 D.) Kortárssegítő szolgálat szervezése az iskolában a diákok bevonásával, mely egy 30 órás tréninggel indul, és ezután meghatározásra kerülnek a végzendő feladatok. E.) Internetes (facebook) segítő oldal létrehozása a diákok és szüleik számára.

9 A.) Rendhagyó szülőértekezletek szervezése a diákok szülei számára a szuicid probléma kezelésével és megelőzésével kapcsolatban. B.) Szülők iskolája melynek témája a neveléssel, a serdülőkorral járó aktuális kérdések. C.) Családi nap szervezése a szülők és a gyermekeik számára, ahol közösen tölthetik el tartalmasan a szabadidőt szakemberek és segítők közreműködésével. II. A szülők támogatása

10 III. Vezetők, pedagógusok, segítők támogatása A.) Vezetői konzultáció (coaching) biztosítása az intézmény vezetői számára. Az egyéni dilemmák, kérdések megbeszélése, amely a diákok problémáinak kezelése során a kollégákban felmerül. B.) 15 órás tréning a suicidium megelőzésről és alapvető mentálhigiénés ismeretekről. C.) Esetmegbeszélő csoport a pedagógus kollégák számára a diákokkal kapcsolatos problémák megbeszélésére. Ez a kiscsoportos formában végzett munka a közös szemléleti keret egységes kialakulást is eredményezi.

11 D.) 30 órás tréning az öngyilkosság megelőzési lehetőségeiről és alapvető mentálhigiénés ismeretekről a kollégiumi nevelők számára. E.) Esetmegbeszélő csoport a kollégiumi nevelők számára. F.) Egyéni konzultáció (szupervízió) biztosítása a segítők számára (pszichológus,szociális munkás).

12 A program megvalósításában együttműködő partnerek A program megvalósításban együttműködő szervezetek intézmények Intézmény:Kapcsolattartó: 1. Forrás Lelki Segítők Egyesülete Berényiné Dr. Felszeghy Márta 2. VESZ Egészségügyi Szolgálat KHT. Városi Gyermek Pszichiátriai Gondozó Szakrendelése 3. Városi Rendőrkapitányság 4. Kenézy Gyula Kórház Gyermekpszichiátriai Osztály

13 A programban részt vevő segítő szakemberek 1 fő pszichológus 1 fő szociális munkás 5 mentálhigiénés és szociális szakember

14 A programban folyamat követése A komplex programban résztvevő munkatársak szupervíziója nagyon fontos, hiszen a hatékony és igényes munka feltétele, hogy lehetőség legyen az esetkezeléssel és a munkatársi együttműködéssel kapcsolatos dilemmák átbeszélésére külső szupervízor segítségével. A program működésének szakmai feltételeinek biztosításának elengedhetetlen feltétele a rendszeres szupervízió biztosítása.

15 A program fenntarthatósága A program kidolgozásának és működésének költségeit a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye Római Katolikus Püspöki Hivatala, mint fenntartó biztosítja. A komplex program hosszú távú fenntartásához szükséges források biztosításához pályázatok írására is van lehetőség.

16 Köszönöm a figyelmet! Berényi András 30-436-4790


Letölteni ppt "„FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!” KOMPLEX MEGELŐZŐ, EGÉSZSÉG ÉS KOMPETENCIA FEJLESZTŐ MODELL PROGRAM a Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban Berényi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések