Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Be- és kilépési gyűjtő vámáru- árunyilatkozat kezelése 2011. január 1-jétől ICS/ECN+

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Be- és kilépési gyűjtő vámáru- árunyilatkozat kezelése 2011. január 1-jétől ICS/ECN+"— Előadás másolata:

1 Be- és kilépési gyűjtő vámáru- árunyilatkozat kezelése 2011. január 1-jétől ICS/ECN+

2 Az oktatás menete  Elméleti képzés Jogszabályi háttér Belépési gyűjtő árunyilatkozat Kilépési gyűjtő árunyilatkozat Ügyféli regisztráció  Gyakorlati oktatás Belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtása  Üzenetcserék  ICS alkalmazása esetpéldák felhasználásával

3 Jogi alapok megteremtése Az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelet 36a – 36c. cikkei, A Bizottság 1875/2006/EK rendelet 181b – 183d. cikkei. A 273/2009/EK bizottsági rendelet alapján a belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat benyújtása -2009. július 1-től 2010. december 31-ig önkéntes alapon lehetséges, -2011. január 1-től kötelező! Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

4 Kiindulópont: A Közösség vámterületére beszállított árukra vonatkozóan gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell tenni. Kivétel: -olyan szállítóeszközzel fuvarozott áruk, amely a vámterület felségvizein vagy légterén megállás nélkül halad át (pl. Kína – USA), -Közösség vámterületének két pontja között tengeren vagy légi úton mozgó, és eközben a területet ideiglenesen elhagyó árura, feltéve hogy a fuvarozás közvetlen útvonalon, menetrend szerinti légi járat vagy hajójárat igénybevételével, a Közösség vámterületén kívüli megállás nélkül történik (pl. Magyarország – Szerbia – Albánia – Görögország, szerb és albán területen történő leszállás nélkül). Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

5 Beléptető vámhivatal A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása önállóan Fuvarozó vagy helyette más személy Elektronikus belépési gyűjtő vámáru- árunyilatko- zat Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy MRN A Közösség területére történő megérkezést megelőzően

6 Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem szükséges a következő esetekben (1): villamos energia; csővezetéken keresztül belépő áruk; levelek, levelezőlapok és nyomtatott anyagok, beleértve az elektronikus adathordozón továbbítottakat is; az Egyetemes Postaegyesület Egyezményének szabályai szerint továbbított áruk; azok az áruk, amelyekre vonatkozóan egyéb módon tesznek vámáru- nyilatkozatot (kivéve a fuvarozási szerződés alapján fuvarozott raklapot, konténert, valamint közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi szállítóeszközt, valamint a háztartási ingóságokat) ; az utasok személyes poggyászában lévő áruk; Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

7 Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem szükséges a következő esetekben (2): olyan áruk, amelyeknél megengedett a szóbeli vámáru-nyilatkozat (kivéve a fuvarozási szerződés alapján fuvarozott raklapot, konténert, valamint közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi szállítóeszközt, valamint a háztartási ingóságokat); ATA- igazolvány fedezete alatt lévő áruk; a Londoni Egyezményben előírt 302. formanyomtatvánnyal továbbított áruk; a 313b. cikknek megfelelően engedélyezett menetrend szerinti hajójárat fedélzetén fuvarozott áru, a közösségi kikötők vagy repülőterek között olyan hajón vagy légi járművön fuvarozott áru, amely a Közösség vámterületén kívül fekvő kikötőben, illetve repülőtéren nem köt ki, illetve nem száll le (pl. charter járatok, Magyarország – Görögország között); Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

8 Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem szükséges a következő esetekben (3): a Közösség vámterületére valamely tagállam katonai védelmével megbízott hatóság által katonai szállítmány részeként vagy kizárólagosan katonai hatóság részére végzett szállítás során beszállított fegyver és katonai felszerelés; a Bécsi Egyezmények, valamint a New York-i Egyezmény alapján mentességre jogosult áruk. olyan szállítmány részét képező áruk, amelynek belső értéke nem haladja meg a 22 EUR-t, amennyiben a vámhatóságok a gazdasági szereplő beleegyezésével vállalják, hogy a gazdasági szereplő által használt rendszerben található vagy e rendszer által szolgáltatott adatok alapján végzik el a kockázatelemzést. Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

9 A BEGYA adatkövetelménye A 2454/93/EGK bizottsági rendelet 30A. melléklet szerinti adatelemei (normál esetben, nem AEO, nem gyorsposta) 1.Tételek száma 2.Egyedi szállítmány hivatkozási szám (ha fuvarokmány nem áll rendelkezésre) 3.Fuvarokmány száma 4.Feladó 5.A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy 6.Címzett (amennyiben eltér a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtó személytől) 7.Fuvarozó 8.Értesítendő fél (ha szükséges) 9.A határon átlépő tényleges szállítóeszköz azonosítója és honossága 10.Forgalom hivatkozási száma (pl. légi járat száma) 11.Az érkezés első helyének kódja 12.Következő belépési hivatal (ha van) 13.Az érkezés napja és ideje a vámterületre való érkezés első helyére 14.Az útvonal országának (országainak) kódjai (ha ismert) 15.Fuvarozási mód a határon 16.Rakodás helye (berakás szerinti reptér + országkód) 17.Kirakodás helyének kódja (kirakás szerinti reptér + országkód) 18.Árumegnevezés (pontos leírás) 19.A csomagok típusa (kód) 20.A csomagok száma 21.Fuvarozási jelzések (szabad formátumú jelzések) 22.Berendezés azonosítószáma, amennyiben konténerben van 23.Az árutétel sorszáma 24.Vámtarifaszám (ha nincs árumegnevezés) 25.Bruttó tömeg (kg) | 26.ENSZ Veszélyes Áruk szerinti kód (amennyiben értelmezhető) 27.Vámzár száma (ha van) 27.Fuvarozási díjak fizetési módjának kódja (ha ismert) 28.A nyilatkozat dátuma, hitelesítés 29.Más speciális körülmény jelzése (ha értelmezhető)

10 FONTOS! A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot annak a személynek kell benyújtania, aki az árut a Közösség vámterületére beszállítja, vagy az áru közösségi vámterületre történő fuvarozásáért felelősséget vállal. A fuvarozó kötelezettségétől függetlenül, a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújthatja helyette: az a személy, akinek a nevében a (3) bekezdésben említett személy eljár; vagy bármely olyan személy, aki a szóban forgó árukat az illetékes vámhatóság elé tudja állítani vagy állíttatni; vagy a fenti személyek valamelyikének képviselője. Megjegyzés: amennyiben a fuvarozó helyett más személy nyújtja be a gyűjtő vámáru- nyilatkozatot, abban az esetben is a fuvarozó felel a kötelezettség teljesítéséért, így egy írásos megállapodás aláírása elengedhetetlen! Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

11 FONTOS! A fuvarozó és a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot helyette benyújtó más személy, kérelmére, engedélyt kap arra, hogy a gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtását követően annak egy vagy több adatát módosíthassa. Nem lehetséges a módosítás azonban azt követően, hogy a vámhatóságok tájékoztatták a gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtó személyt arról, hogy meg kívánják vizsgálni az árukat; vagy megállapították, hogy a szóban forgó adatok nem helytállóak; vagy engedélyezték az áruk elszállítását. Megjegyzés: amennyiben a fuvarozó helyett más személy nyújt be gyűjtő vámáru- nyilatkozatot, és ezt követően módosítást, akkor a fuvarozó – ha ezt írásban kéri a vámhatóságtól, és csatlakozott a vámhatóság rendszeréhez – értesül a módosításról. Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

12 FONTOS! VK-VHR 184g. cikke alapján a Közösség területére belépő tényleges szállítóeszköz üzemeltetője vagy az üzemeltető képviselője értesíti az első beléptető vámhivatalt a szállítóeszköz megérkezéséről. Az érkezési értesítésnek a rendelkezésre álló módszereken kell alapulnia! Figyelem! Az érkezési értesítés kötelezettség! Az értesítésnek a szállítóeszköz megérkezéséről kell tájékoztatást adnia! Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

13 A Vámkódex 40. cikk alapján a Közösség területére belépő árut vám elé kell állítani. A VK-VHR 186. cikke szerint: - A vám elé állított nem közösségi árukhoz a vámhatóságok által előírt módon átmeneti megőrzésre vonatkozó gyűjtő vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani, - Az átmeneti megőrzésre vonatkozó gyűjtő vámáru-nyilatkozat a vámhatóságok előírásának megfelelően a következő formákat öltheti: a) hivatkozás a szóban forgó árura vonatkozó bármely belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra, kiegészítve az átmeneti megőrzésre vonatkozó gyűjtő vámáru-nyilatkozaton feltüntetendő adatokkal; b) olyan, átmeneti megőrzésre vonatkozó gyűjtő vámáru-nyilatkozat, beleértve a szóban forgó árura vonatkozó bármely belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra való hivatkozást; c) manifeszt vagy más fuvarokmány, ha az tartalmazza az átmeneti megőrzésre vonatkozó gyűjtő vámáru-nyilatkozaton feltüntetendő adatokat, beleértve a szóban forgó árura vonatkozó bármely belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatra való hivatkozást. - Az átmeneti megőrzésre vonatkozó gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtható a 184 g. cikk szerinti megérkezési értesítéssel együtt, vagy tartalmazhatja ezt az értesítést Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

14 2011. január 1-től belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása kötelező! Belépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat

15 Jogi alapok megteremtése Az Európai Parlament és a Tanács 648/2005/EK rendelet 182a – 182d. cikkei, A Bizottság 1875/2006/EK rendelet 842a - 842e. cikkei. A 273/2009/EK bizottsági rendelet alapján a kilépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat benyújtása 2009. július 1-től 2010. december 31-ig önkéntes alapon lehetséges, 2011. január 1-től kötelező! Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat / Eltérések a BEGYA-tól

16 Kiindulópont: A Közösség vámterületét elhagyó árukra vonatkozóan vámáru-nyilatkozatot kell tenni. Amennyiben nem kötelező vámáru-nyilatkozat, akkor kilépési gyűjtő-árunyilatkozatot kell benyújtani. Kivétel: olyan szállítóeszközzel fuvarozott áruk, amely a vámterület felségvizein vagy légterén megállás nélkül halad át (pl. Kína – USA) Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat / Eltérések a BEGYA-tól

17 Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem szükséges a következő esetekben (1): villamos energia; csővezetéken keresztül kilépő áruk; levelek, levelezőlapok és nyomtatott anyagok, beleértve az elektronikus adathordozón továbbítottakat is; az Egyetemes Postaegyesület Egyezményének szabályai szerint továbbított áruk; azok az áruk, amelyekre vonatkozóan egyéb módon tesznek vámáru-nyilatkozatot (kivéve a fuvarozási szerződés alapján fuvarozott raklapot, konténert, valamint közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi szállítóeszközt, és a háztartási ingóságokat) ; Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat / Eltérések a BEGYA-tól

18 Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem szükséges a következő esetekben (2): az utasok személyes poggyászában lévő áruk; olyan áruk, amelyeknél megengedett a szóbeli vámáru- nyilatkozat (kivéve a fuvarozási szerződés alapján fuvarozott raklapot, konténert, valamint közúti, vasúti, légi, tengeri és belvízi szállítóeszközt, és a háztartási ingóságokat) ; ATA- igazolvány fedezete alatt lévő áruk; a Londoni Egyezményben előírt 302. formanyomtatvánnyal továbbított áruk; Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat / Eltérések a BEGYA-tól

19 Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem szükséges a következő esetekben (3): a 313b. cikknek megfelelően engedélyezett menetrend szerinti hajójáratok fedélzetén fuvarozott áruk; a Közösség vámterületéről valamely tagállam katonai védelmével megbízott hatóság által katonai szállítmány részeként vagy kizárólagosan katonai hatóság részére végzett szállítás során kiszállított fegyver és katonai felszerelés; olyan szállítmány részét képező áruk, amelynek belső értéke nem haladja meg a 22 EUR-t, amennyiben a vámhatóságok a gazdasági szereplő beleegyezésével vállalják, hogy a gazdasági szereplő által használt rendszerben található vagy a rendszer által szolgáltatott adatok alapján végzik el a kockázatelemzést. Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat / Eltérések a BEGYA-tól

20 Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem szükséges a következő esetekben (4): a Bécsi Egyezmények, valamint a New York-i Egyezmény alapján mentességre jogosult áruk ha közösségi árukat a Közösség vámterületén rakodnak be, egy másik, a Közösség vámterületén lévő kikötőben vagy repülőtéren történő kirakodás céljából és azokat olyan hajón vagy légi járművön fuvarozzák, amely a fenti kikötők vagy repülőterek között anélkül közlekedik, hogy a Közösség vámterületén kívüli bármely kikötőben vagy repülőtéren kikötne vagy leszállna; a Közösség vámterületéről Helgolandra, a San Marino Köztársaságba és a Vatikánváros Államba feladott áruk. Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat / Eltérések a BEGYA-tól

21 Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem szükséges a következő esetekben (5): azok az áruk, amelyekre a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 18-i Bécsi Szerződés, a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. április 24-i Bécsi Egyezmény vagy más konzuli egyezmények alapján, vagy a különleges küldetésekről szóló, 1969. december 16-i New York-i Egyezmény alapján mentesség biztosítható; a hajókba vagy légi járművekbe alkatrészként vagy tartozékként történő beszerelés céljából szállított áruk, a hajók vagy légi járművek üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagok, kenőanyagok és gáz, valamint a fedélzeten elfogyasztandó vagy értékesítendő élelmiszerek és egyéb árucikkek; az olyan, a Közösség vámterületének részét képező területekre szánt áruk, ahol a 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelv nem alkalmazandó, valamint az e területekről egyéb, a Közösség vámterületén található rendeltetési helyre feladott áruk (pl. Csatorna szigetek, Kanári szigetek, stb.). Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat / Eltérések a BEGYA-tól

22 Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat nem szükséges a következő esetekben (6): ha az árukat valamely, a Közösség vámterületén lévő repülőtéren rakodják be, és az érintett áruk rendeltetési helye egy másik közösségi repülőtér, feltéve, hogy a kiléptető vámhivatalnak kérésre megfelelő bizonyítékot bocsátanak rendelkezésére – kereskedelmi, fuvarozási árujegyzék vagy rakományjegyzék formájában – a kirakodás tervezett helyére vonatkozóan. Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre, amikor az érintett árukat szállító légi járműnek le kell szállnia valamely, a Közösség vámterületén kívül található repülőtéren, és az áruknak a légi jármű fedélzetén kell maradniuk a szóban forgó repülőtéren való tartózkodás ideje alatt; ha az árukat egy adott repülőtéren nem rakodják ki arról a szállítóeszközről, amely azokat a Közösség vámterületére beszállította és onnan ki is fogja szállítani; ha az árukat valamely, a Közösség vámterületén belüli előző repülőtéren rakodták be, és azon a szállítóeszközön maradnak, amely kiszállítja őket a Közösség vámterületéről; ha az átmeneti megőrzésben lévő árukat az őket az adott átmeneti megőrzési raktárba fuvarozó szállítóeszközről egyazon vámhivatal felügyelete mellett átrakodják arra a repülőgépre, amely azután az említett átmeneti megőrzési raktárból kiszállítja őket a Közösség vámterületéről, feltéve, hogy i. az átrakodásra attól az időponttól számítva tizennégy naptári napon belül kerül sor, amikor az árukat átmeneti megőrzés alá helyezés céljából vám elé állították; rendkívüli körülmények fennállása esetén a vámhatóságok meghosszabbíthatják ezt az időszakot a szóban forgó körülmények elhárítása érdekében; ii. a vámhatóságok rendelkeznek az árukra vonatkozó információkkal; és iii. a fuvarozó tudomása szerint nincs változás az áruk rendeltetési helyét és a címzettet illetően; ha az átmeneti megőrzésre szolgáló létesítmény üzemeltetőjének, a fuvarozónak vagy a repülőtér üzemeltetőjének adatfeldolgozó rendszerén vagy egyéb, a vámhatóságok által előzetesen jóváhagyott kereskedelmi adatfeldolgozó rendszeren keresztül a kiléptető vámhivatal rendelkezésére áll annak bizonyítéka, hogy a Közösség vámterületéről kiszállítandó áruk már szerepeltek valamely, a kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat adatait tartalmazó vámáru-nyilatkozatban. Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat / Eltérések a BEGYA-tól

23 Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása kötelező például: - Közúti fuvarozás esetén T2L okmány mellett kiszállított áruk, feltéve, hogy ideiglenesen elhagyják a Közösség vámterületét (pl. Magyarországról Görögországba szállított áruk, Szerbia és Macedónia érintésével), - háztartási célú ingóságok, raklapok, konténerek, és közúti-, vasúti-, légi-, tengeri és folyami szállítási eszközök, melyeket szállítási szerződés alapján szállítanak, függetlenül attól, hogy azokra szóbeli árunyilatkozatot tesznek, vagy egyéb módon tesznek árunyilatkozatot, -az áruk a Közösség területére történő belépést követően átmeneti megőrzésbe kerülnek, majd onnan a Közösség területéről újra kiszállítják, és a 430/2010/EK bizottsági rendelet szerint nem adható mentesség. Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat / Eltérések a BEGYA-tól

24 Az árunyilatkozat feldolgozásának folyamata BEGYA – KIGYA üzenetcserék

25 Beléptető vámhivatal A belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat benyújtása önállóan Fuvarozó vagy helyette más személy Elektronikus belépési gyűjtő vámáru- árunyilatkozat Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot benyújtó személy MRN A Közösség területére történő megérkezést megelőzően

26 A belépési gyűjtő-árunyilatkozat feldolgozása /ICS

27 Behozatali Ellenőrző Rendszer/ICS működése Belépési gyűjtő- árunyilatkozatot benyújtó személy : Első belépési hivatal ( Első) következő belépési hivatal ( Második) következő belépési hivatal Belépési gyűjtő-árunyilatkozat benyújtása IE315 Belépési gyűjtő-árunyilatkozat befogadása (IE328) Azonosított kockázat eredménye (IE319)

28 ICS ügyféli üzenetcserék ÜgyfélKKK2 IE315: belépési gy. bejelentése IE328: MRN kiadása IE316: bejelentés elutasítása ÁRUREG (ICS) Belépési gyűjtő-árunyilatkozat bejelentése / adatok elektronikus módosítása VAGY IE304: módosítás elfogadása IE305: módosítás elutasítása IE313: módosítási kérelem VAGY  Belépési gyűjtő- ány. bejelentése ÁRUREG (ICS)-be: kizárólag BV adatok bejelentése (30A melléklet adatai)

29 ÜgyfélKKK2 IE315: belépési gy. bejelentése IE328: MRN kiadása Bejelentett beléptető vh. ÁRUREG (ICS) IE325: eltérítés elfogadása IE324: eltérítés elutasítása IE323: eltérítési kérelem ICS ügyféli üzenetcserék 2. Belépési gyűjtő-árunyilatkozat eltérítés iránti kérelem Tényleges beléptető vh. (ICS) IE303 IE323: eltérítési kérelem VAGY

30 ICS ügyféli üzenetcserék 3. Belépési gyűjtő-árunyilatkozat - érkezési értesítés bejelentése ÜgyfélKKK2 IE315: belépési gy. bejelentése IE328: MRN kiadása ÁRUREG (ICS) IE348/349: érkezés elfogadása/elutasítása IE345/46: érkezés elfogadása/elutasítása IE347: érkezési értesítés Első beléptető vámhivatal IE344: érkezési értesítés VAGY Második (későbbi) beléptető vámhivatal Elsősorban légi forgalom esetén Érkezési értesítés személyesen is tehető a vámhivatalban.

31 Ügyfél ICS Külföld IE302: belépési gy. adatkérés ICS HU IE315: belépési gy. bejelentése ICS ügyféli üzenetcserék 4. Belépési gyűjtő-árunyilatkozat adatainak lekérése külföldi vámhivataltól. IE303: adatküldés/ lekérdezés elutasítása Ügyféli papíralapú bejelentés Belépési gyűjtő-árunyilatkozat adatainak lekérése történhet külföldi vámhivataltól is. Ebben az esetben fordított a fenti folyamat. vagy IE347: légi forgalomban beléptetésre jelentkezés

32 Kiléptető vámhivatal KKK2 Kilépési gyűjtő vámáru- nyilatkozat Exportőr Kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozat Benyújtásának folyamata MRN

33 A kilépési gyűjtő-árunyilatkozat feldolgozása

34  A kilépési gyűjtő-árunyilatkozatot IE615 elektronikus üzenettel küldi be az árukat szállító gazdálkodó a kiléptető vámhivatalhoz, az ECN+ alkalmazásba.  Amennyiben az üzenet megfelel a rendszerbe épített szabályoknak és feltételeknek, úgy az MRN számot tartalmazó IE628 üzenet automatikusan elküldésre kerül a bejelentő számára.  A hibás bejelentéseket a rendszer automatikusan elutasítja. A hiba okáról IE616 üzenetben értesül a bejelentő.  Amint a szállítmányt a kiléptető vámhivatalnál vám elé állítják, az ECN+-ban megtörténik a kiviteli árunyilatkozatok kezelése kapcsán már ismert „érkezési értesítés rögzítése” művelet.  Ezek után kerülhet sor a kilépési ellenőrzési eredmények rögzítésére, melynek következtében a szállítmány adatai átkerülnek az ÁRUREG rendszerbe. Kilépési gyűjtő árunyilatkozat kezelés

35 ECN+ ügyféli üzenetcserék ÜgyfélKKK2 IE615: kilépési gy. bejelentése IE628: MRN kiadása IE616: bejelentés elutasítása ECN+ Kilépési gyűjtő-árunyilatkozat bejelentése  Kilépési gyűjtő- ány. bejelentése ECN+ alkalmazásba: kizárólag BV adatok bejelentése (30A melléklet adatai)

36 KKK 2.0 ÜGYFÉLREGISZTRÁCIÓ

37 A regisztrációs eljárás ügyféli kérelem (ÁNYK nyomtatvány: „VPOP R11 SZÁMÚ BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP”) alapján kerül lefolytatásra. A kérelmet bármely megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőr hivatalnál, illetve a Buda-térségi, Dél Pest térségi, Észak Pest térségi, vagy 1. számú Repülőtéri VPH-nál be lehet benyújtani, melyhez csatolják az aláírt „Felhasználói és adatvédelmi nyilatkozat”-ot, az ügyfél azonosításhoz szükséges okmányokat, illetve megadják a szükséges adatokat. Gazdálkodó esetén alkalmazottra lebontott regisztráció. A vám- és pénzügyőr hivatal által adott egyedi aktivációs kód alapján (EÜC azonosító) az ügyfél regisztrálja magát a vámhatóság Külső Kommunikációs Központjánál /KKK Web oldalon: https://kkk.vam.gov.hu/eles/2/web/ /https://kkk.vam.gov.hu/eles/2/web/ (elsődleges és másodlagos felhasználó létrehozása). Ügyfél regisztráció KKK 2.0 alkalmazáshoz

38 A regisztráció folyamata EÜC-ben a Vám- és Pénzügyőri Hivatalnál Ügyfél regisztráció aktiválása a KKK2-n Elsődleges felhasználó Másodlagos felhasználó Másodlagos Felhasználó létrehozása a KKK-n Ügyfél/ gazdálkodó regisztráció Aktivációs kód Ügyfél/magánszemély Alapszintű felhasználó KKK2 e-mail Felhasználó - aktiválás e - regisztráció Alapszintű aktivált felhasználó Aktivációs kód e-mail

39 Új bejelentő csatorna (pl.: TC32, ICS, AREG, stb.) aktiválása szintén ügyféli kérelem (ÁNYK nyomtatvány: „VPOP R11 SZÁMÚ BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP”) alapján kerül végrehajtásra (az igényelt új bejelentő csatornát meg kell jelölni a nyomtatványon). A kérelmet bármely megyeszékhelyen működő vám- és pénzügyőr hivatalnál, illetve a Buda-térségi, Dél Pest térségi, Észak Pest térségi, vagy 1. számú Repülőtéri VPH-nál be lehet benyújtani. Eljáró hivatal aktiválja az ügyfél részére az új bejelentő csatornát. Az elsődleges felhasználó a Külső Kommunikációs Központ internetes portálján / https://kkk.vam.gov.hu/eles/2/web/ /https://kkk.vam.gov.hu/eles/2/web/ az új bejelentő csatornákat hozzá tudja rendelni a másodlagos felhasználókhoz. Új bejelentő csatorna igénylés KKK 2.0 alkalmazáshoz már korábban regisztrált ügyfelek esetén

40

41 Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 2016. 09. 24.


Letölteni ppt "Be- és kilépési gyűjtő vámáru- árunyilatkozat kezelése 2011. január 1-jétől ICS/ECN+"

Hasonló előadás


Google Hirdetések