Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A FELDOLGOZÓIPAR ÁGAZATAI Máthé Csabáné dr. 2004. október 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A FELDOLGOZÓIPAR ÁGAZATAI Máthé Csabáné dr. 2004. október 4."— Előadás másolata:

1 AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A FELDOLGOZÓIPAR ÁGAZATAI Máthé Csabáné dr. 2004. október 4.

2 Ezen dokumentum az Európai Közösség BSP2 Perfect Link programjának pénzügyi támogatásával készült. A kifejezett álláspontok az MRE véleménye, nem tekintendő az Európai Bizottság hivatalos véleményének. This document has been produced with the financial support of the European Community's BSP2 Perfectlink programme. The views expressed herein are those of HAMA and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission.

3 Környezetvédelmi jogalkotás az EU-ban ( Environmental Acquis Communitaire) 2002 év végén >900 jogszabály 14 területen Három fő terület: víz, levegő, vegyi anyagok A jogalkotás menete: Green Paper White Paper Javaslat (készíti a DG Environmental) Döntés: Miniszterek Tanácsa és/vagy az Európa Parlament

4 Rövid történelmi áttekintés 1. szakasz: 1957-1972 2. szakasz: 1973-1986 3. szakasz: 1987-1992 4. szakasz: 1993- 1993: Maastricht Treaty: A környezetvédelem az EU politika része 1995: Amsterdam Treaty: A fenntartható fejlődés a cél

5 Az EU környezetpolitikai elvei Fenntartható fejlődés, a jövő generációk érdekeinek figyelembevétele Védekezés a lehető legmagasabb szinten Arányosság Megelőzés Védekezés és kárelhárítás a helyszínen A szennyező fizet Integráltság Derogáció lehetősége Jogszabályok nemzeti szinten összhangban a közösségi joggal (szigorúbb szabályzás közösségi jóváhagyással (notifikálással).

6 A legújabb elvek: A bizonyítás terhe a szennyezőnél Helyettesítés A 6. Környezeti Akcióprogram négy fő prioritása: Klímaváltozás Természet és biodiverzitás Környezet és egészség A források megőrzése, hulladékmenedzsment

7 IPPC 96/61/EK irányelv – az EU környezetvédelmi jogalkotásának sarokköve IPPC: Intregrated Pollution, Prevention and Control ( németül: IVU Integrierte Verminderung und Vermeidung der Umweltverschmutzung) Magyar jogszabály: 193/2001. (X.19.) Korm. Rendelet Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól 1. sz. melléklet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek listájáról: Textilipar: Üzemek textilanyagok előkészítésére (olyan műveletek mint mosás, fehérítés, mercerezés) vagy szálas anyagok, fonalak és kelmék színezése, nyomása, kikészítése, ahol a kezelés meghaladja a 10t/nap értéket. Átmeneti időszak: 1996-2007.

8 Integrált megközelítés – egyablakos engedélyezés Emissziós határértékek az elérhető legjobb technológiák alapján (BAT, BREF) Engedélyezés nemzeti szinten, helyi tényezők figyelembe vétele Mit kell beadni az engedélyezéshez (a magyar rendelet alapján)

9 Mi a BAT? A BAT szerepe Hogyan történik a BAT meghatározása, kiválasztása? Fő felelős a DG Environmental IPPC iroda Sevilla ( magyar IPPC iroda a KGI keretében) Információcsere Fórum (IEF) döntéshozó grémium a BAT tekintetében Szakértői munkacsoportok (TWG)

10 A BAT megjelenési formája a BREF (BAT Reference Document) A BREF szerkezete: 1. fejezet: Általános információ 2. fejezet: Az alkalmazott eljárások és technikák 3. fejezet: Jelenlegi emissziós értékek, és anyag- és energia fajlagosok 4. fejezet: A BAT kiválasztásánál figyelembe vehető technikák leírása 5. fejezet: A 4. fejezetben előterjesztett technikák közül a BAT-ként elfogadott eljárások 6.fejezet: Fejlesztés alatt levő technikák

11 Az EU új vegyianyag-politikája – REACH Registration Evaluation Authorization Chemical Substances 2001. február: White Paper 2003. május–2003. július: internetes konzultáció 2003. október: javaslat kb. 100 000 anyag kb. 30 000 anyag > 1 t kb. 140 elsődleges veszélyes anyag Régi és új anyagok (1981 előtt ill. után bejelentett)

12 Kötelezettségek a gyártóra, importőrre, felhasználóra vonatkozóan: > 10 tonna/év teljes vizsgálat, CSA (Chemical Safety Assessment) < 10 tonna/év regisztráció, CSR (Chemical Safety Report ) A textilipar, mint felhasználó ( downstream user ) kötelezettségei A REACH bevezetésének következményei a textiliparra Az Euratex lobbitevékenysége, CheMI fórum Magyarország részvétele a döntéshozási folyamatban

13 Hulladékgazdálkodás az EU szabályzása szerint A jogalkotás az EU-ban és Magyarországon Keretszabályzás (Waste Framework Directive): 75/442 EGK irányelv, kiegészítése a 91/156/ EGK irányelv ill. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról és ennek végrehajtási utasításai Veszélyes hulladék irányelv (Hazardeous Waste Directive): 91/869/EGK és a 2000/532/EK irányelvek ill. 98/2001. sz. Korm. rendelet Hulladékszállítás Szabályzása ( Waste Shipment Regulation) 93/259/EGK irányelv ill. a Bázeli Konvenció

14 A hulladék definíciója és listázása 2000/532/EK határozat ill. 16/2001. KöM rendelet és mellékletei European Waste Catalog = 16/2001. KöM rendelet 1.sz melléklete 16 főcsoport, hat számjegyű kódok 04. főcsoport: Bőr- szőrme- és textilipari hulladékok

15 04 02 textilipari hulladékok 04 02 09 társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) 04 02 10 természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz) 04 02 14* kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok 04 02 15 kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től 04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek 04 02 17 színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól 04 02 19* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 04 02 20 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től 04 02 21 feldolgozatlan textilszál hulladékok 04 02 22 feldolgozott textilszál hulladékok 04 02 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok * veszélyes hulladék

16 15 Hulladékká vált csomagolóanyagok,…törlőkendők, szűrőanyagok, védőruházat 94/62/EGK irányelv, 97/138/EGK határozat ill. 94/2002. Korm. rendelet Hasznosítási és adatszolgáltatási kötelezettség 15 01 csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok 15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 15 01 03 fa csomagolási hulladékok 15 01 04 fém csomagolási hulladékok 15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok

17 15 01 07 üveg csomagolási hulladékok 15 01 09 textil csomagolási hulladékok 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 15 02 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02- től

18 Az EU elvei a hulladékgazdálkodással kapcsolatban Megelőzés A szennyező fizet A hulladékot lehetőleg a helyszínen kell feldolgozni A hulladékgazdálkodás feladatai Hulladék elkerülése - tiszta technológiák Minimalizálás Válogatás, ártalmatlanítás Újrahasznosítás - újra felhasználás, reciklálás, energia kinyerés Lerakás – csökkenteni – csökkentés ütemére 99/31/EGK irányelv


Letölteni ppt "AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A FELDOLGOZÓIPAR ÁGAZATAI Máthé Csabáné dr. 2004. október 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések