Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kompetenciamérések hasznosítása fenntartói és intézményi szinten Környei László COMMITMENT Köznevelési Kht. ügyvezető Budapest 2007. augusztus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kompetenciamérések hasznosítása fenntartói és intézményi szinten Környei László COMMITMENT Köznevelési Kht. ügyvezető Budapest 2007. augusztus."— Előadás másolata:

1 A kompetenciamérések hasznosítása fenntartói és intézményi szinten Környei László COMMITMENT Köznevelési Kht. ügyvezető Budapest 2007. augusztus

2 A tartalmi szabályozás lehetőségei Bemeneti szabályozás Bemeneti szabályozás –Tanterv (NAT-kerettanterv-helyi tanterv) –Taneszköz ( tankönyv, pedagógiai rendszerek, programcsomagok) Kimeneti szabályozás Kimeneti szabályozás –Állami vizsgarendszer –Nemzetközi mérések –Hazai mérések

3 Egységes közoktatási ágazati minőségértékelési rendszer kialakítása az Állami Számvevőszéki jelentések következtetései az EU és OECD kapcsolódó anyagok (166/2001 EC, lisszaboni folyamat) az Országgyűlés kapcsolódó határozata 2003-ban, „gyorsabb” és „erőteljesebb” társadalmi ráhatások szükségessége az iskolák irányába, az elszámoltathatóbb pedagógusok, iskolák iránti erősödő társadalmi igény A tanulói mérések és az intézményi minőségfejlesztési folyamatok összekapcsolása

4 Hazai és nemzetközi mérések Gazdasági háttér OECD Gazdasági háttér OECD –Szakmai keret INES Tradicionális IEA (TIMSS, PIRLS) Tradicionális IEA (TIMSS, PIRLS) Szemléletváltás PISA 2000 Szemléletváltás PISA 2000 Hazai vizsgálatok Hazai vizsgálatok –Monitor (Vári Péter) –Országos Kompetenciamérés (2001.)

5 Az igazgatók véleménye az országos kompetenciamérések hasznosságáról Forrás: Iskolai eredményesség kutatás, 2005, OKI

6 A közvélemény a mérési eredmények nyilvánosságáról A mérési eredményekről… Teljes minta Szülői minta csak az intézmény vezetőit és tanárait kell tájékoztatni, 13,610,3 a vezetőkön és a tanárokon túl a diákokat, a szülőket és az iskola fenntartóját is, 35,241,0 mindenkit, hiszen az iskolákat közpénzből finanszírozzák, így az eredményeiknek is nyilvánosnak kell lenniük. 42,745,0 Nem tudja. 8,53,7 Forrás: Oktatásügyi közvéleménykutatás, OKI, 2005

7 NFT II. indikátorok

8 Literacy (1995) „Az egyén azon képessége, hogy megérti, és alkalmazni tudja a nyomtatott információkat – mindennapi tevékenysége során: otthon, munkában és a közösségi életben -, hogy elérje céljait, fejlessze tudását és javítsa lehetőségeit”

9 „A matematikai műveltség az egyénnek az a képessége, hogy fel tudja ismerni és meg tudja érteni, hogy milyen szerepet játszik a matematika a bennünket körülvevő világban, ennek tükrében képes megalapozott döntéseket hozni és cselekedni, hogy jelenlegi és későbbi élete során alkotó és felelős ember legyen.” Literacy (matematika)

10 „A természettudományos műveltség az a képesség, amelynek segítségével természettudományos ismeretekből tényeken alapuló következtetéseket vagyunk képesek levonni annak érdekében, hogy megértsük a természetet, és döntéseket hozhassunk a világról és mindazokról a változásokról, amelyeket az emberi tevékenység ebben okoz.” Literacy (Természettudomány)

11 Vári P. Vári Péter

12 Különbségek megoszlása

13 A problémák összefoglalva Alacsony teljesítmény, különösen szövegértésből Alacsony teljesítmény, különösen szövegértésből Kasztosodott intézmények (különbségek az iskolákon belül kicsik) Kasztosodott intézmények (különbségek az iskolákon belül kicsik) A tanulói teljesítmények igen erősen függnek a tanulók szülői hátterétől A tanulói teljesítmények igen erősen függnek a tanulók szülői hátterétől A jó ismeretszint gyenge alkalmazási készéggel párosul A jó ismeretszint gyenge alkalmazási készéggel párosul

14 Erősségek, amikre támaszkodni lehet Az iskola presztízse még mindig jóval magasabb, mint a „fejlettebb” országok jelentős részében. Az iskola presztízse még mindig jóval magasabb, mint a „fejlettebb” országok jelentős részében. Általában a tanulásnak az életben való sikerességhez kötődő mítosza még nagyon erős. Általában a tanulásnak az életben való sikerességhez kötődő mítosza még nagyon erős. A szülők jelentős anyagi és egyéb áldozatokat hajlandók hozni gyermekük taníttatása érdekében. A szülők jelentős anyagi és egyéb áldozatokat hajlandók hozni gyermekük taníttatása érdekében. A gyermekek lényegesen több erőfeszítést hajlandók megtenni, más országok fiataljaihoz képest, iskolai sikerességük érdekében. A gyermekek lényegesen több erőfeszítést hajlandók megtenni, más országok fiataljaihoz képest, iskolai sikerességük érdekében. A „klasszikus műveltség” tekintélye – művészetek, tudományok – sokkal jobban hat. A „klasszikus műveltség” tekintélye – művészetek, tudományok – sokkal jobban hat.

15 Erősségek, amikre támaszkodni lehet Kiemelkedően jó az óvodai nevelés, magasan képzett az óvodapedagógusi gárda. Kiemelkedően jó az óvodai nevelés, magasan képzett az óvodapedagógusi gárda. Ugyancsak kiemelendő a hagyományos gyógypedagógiai nevelő intézményrendszer, illetve a sajátos nevelési igényűek ellátórendszerének szakmai háttere is. Ugyancsak kiemelendő a hagyományos gyógypedagógiai nevelő intézményrendszer, illetve a sajátos nevelési igényűek ellátórendszerének szakmai háttere is. Van kellő számú pedagógus. (Bizony nincs mindenütt így!) Van kellő számú pedagógus. (Bizony nincs mindenütt így!) A pedagógiai szakmai szolgáltatások piacosításával – hatékony minőségbiztosítás esetén – a modernizációs folyamatok szakmai támogatása megoldható A pedagógiai szakmai szolgáltatások piacosításával – hatékony minőségbiztosítás esetén – a modernizációs folyamatok szakmai támogatása megoldható Az extenzív fejlődés szakasza lezárult, az erőforrásokat az intenzív fejlesztésre, a tartalmi modernizációra lehet fordítani. Az extenzív fejlődés szakasza lezárult, az erőforrásokat az intenzív fejlesztésre, a tartalmi modernizációra lehet fordítani.

16 Magyar tanári szemmel a PISA-feladatok talán leginkább szokatlan jellemzője az, hogy a jelenségek és törvényszerűségek lényegének megértésére támaszkodó, gyakran a feltételek extrapolálását igénylő, „valószínűségi típusú" döntések meghozatalát várják el a tanulóktól. Előfordul, hogy a feladatok megoldását szabad, szöveges, egyéni fogalmazás formájában kell megadni.

17 Milyen újdonságokra kell kitérni? Nem egyértelmű a feladatok megoldása Nem egyértelmű a feladatok megoldása A megoldás, hogy nincs megoldás A megoldás, hogy nincs megoldás –Ellentmondás a feltételek között –Hiányzó feltétel Finom megfogalmazásbeli különbségek Finom megfogalmazásbeli különbségek Releváns információ a szöveg végén Releváns információ a szöveg végén

18 Stratégia kell !!! Nem nehézségi sorrend Nem nehézségi sorrend Sok a feladat Sok a feladat Érettségi stratégia! Érettségi stratégia! Szöveg, szöveg és szöveg! (Cluster) Szöveg, szöveg és szöveg! (Cluster)

19 Mi az a „cluster”? Egy hosszabb vagy rövidebb szövegmagot tartalmaz. Ez lehet például egy újságcikk részlete,egy mérés körülményeit leíró jegyzőkönyv vagy egy tudós naplójának feljegyzései, azaz olyan szövegrészletek, amelyek ábrákkal, grafikonokkal és táblázatokkal kiegészítve életszerű, hiteles helyzetet vázolnak fel, és ezzel kapcsolatos problémákat vagy kérdéseket fogalmaznak meg. Egy szövegrészlethez általában több kérdés (item) tartozik.

20 Narancslé Annamari egy narancslé hirdetésében az alábbi grafikont látja. Mi a félrevezető ebben a grafikonban? A – Rossz sorrendben helyezték el az oszlopokat B – Az adatokat oszlopdiagramon ábrázolták, ahelyett, hogy kördiagramot készítettek volna. C – A narancslé gyümölcstartalmát százalékban adták meg, ahelyett, hogy a gyümölcs tömegét adták volna meg. D – Az oszlopok magassága alapján a G narancslé gyümölcstartalma kétszer akkorának látszik, mint az S-é. 78,910. %-os mo.Évf.

21 Kábítószer-fogyasztás (OKM 2004) A kábítószer-fogyasztás és a drogkereskedelem visszaszorítása érdekében egy közép-amerikai országban 2000-ben új törvényeket vezettek be. Egy napilap, egy évvel a bevezetése után a törvény hatását vizsgálva, közzétett egy grafikont a kábítószeres betegek számának alakulásáról. A megkérdezett igazságügy-miniszter úgy értékelte az újságban megjelent oszlopdiagramot, hogy „a törvény hatására nagymértékben csökkent a kábítószer-függőségben szenvedő betegek száma”. Egyetértesz-e az oszlopdiagram ezen értékelésével? Válaszodat matematikai érvekkel támaszd alá! 10,110. %-os mo.Évf.

22 Az intézmények fenntartóinak feladatai

23 A közoktatásra sosincs elég pénz, mindig több kellene… GAZDÁLKODNI KELL! Legyen annyi intézmény, amennyire szükség van a demográfiai adatok alapján Legyen annyi intézmény, amennyire szükség van a demográfiai adatok alapján Gondos költségvetés-tervezés, átgondolt foglalkoztatott- létszám Gondos költségvetés-tervezés, átgondolt foglalkoztatott- létszám Indítható osztályok, csoportok tudatos tervezése Indítható osztályok, csoportok tudatos tervezése

24 A gazdálkodás eredménye Fenntartható intézmények Fenntartható intézmények Felújítások, építkezések Felújítások, építkezések Önként vállalt szolgáltatások (mindennapos testnevelés, ösztöndíjak, nyelvvizsga-támogatás) Önként vállalt szolgáltatások (mindennapos testnevelés, ösztöndíjak, nyelvvizsga-támogatás)

25 Közpénzt csak magas színvonalú oktatásra szabad költeni! A PEDAGÓGUS FELKÉSZÜLTSÉGE A LEGMEGHATÁROZÓBB! Az intézményi értékelés mellett pedagógusra lebontott teljesítményértékelés szükséges Az intézményi értékelés mellett pedagógusra lebontott teljesítményértékelés szükséges A kompetencia alapú oktatás módszereit minden pedagógusnak ismernie kell – célirányos továbbképzések (HEFOP, Commitment) A kompetencia alapú oktatás módszereit minden pedagógusnak ismernie kell – célirányos továbbképzések (HEFOP, Commitment) A létszámcsökkentés minőségi elvek mentén valósuljon meg A létszámcsökkentés minőségi elvek mentén valósuljon meg

26 Megváltoztak az iskolával szembeni társadalmi-gazdasági igények! A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS ALAPKÖVETELMÉNY! Az országos kompetenciamérések városi szintű tudatos elemzése Az országos kompetenciamérések városi szintű tudatos elemzése Minden intézmény és pedagógus kompetenciafejlesztési intézkedési tervet készít Minden intézmény és pedagógus kompetenciafejlesztési intézkedési tervet készít Intézkedési tervek szakértői értékelése, közgyűlés által iskolánként előírt feladatok, és azok teljesülésének ellenőrzése Intézkedési tervek szakértői értékelése, közgyűlés által iskolánként előírt feladatok, és azok teljesülésének ellenőrzése

27 A pedagógusértékelés következménye Önértékelés során minden pedagógus kiállította önmaga bizonyítványát, számba vette erősségeit, gyengeségeit Önértékelés során minden pedagógus kiállította önmaga bizonyítványát, számba vette erősségeit, gyengeségeit A kompetenciafejlesztésben és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában jártas pedagógusok kerülnek minden iskolába A kompetenciafejlesztésben és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában jártas pedagógusok kerülnek minden iskolába A létszámcsökkentés révén a rossz teljesítményű pedagógusok kikerülnek a rendszerből A létszámcsökkentés révén a rossz teljesítményű pedagógusok kikerülnek a rendszerből

28 A komplex kompetenciafejlesztés eredménye Országos átlagot meghaladó városi átlagok matematika és szövegértés területén valamennyi intézménytípusban Országos átlagot meghaladó városi átlagok matematika és szövegértés területén valamennyi intézménytípusban A korábbi rossz teljesítmények szignifikáns javulása már egy év intenzív fejlesztés után is! A korábbi rossz teljesítmények szignifikáns javulása már egy év intenzív fejlesztés után is! A családi háttér index alapján elvárt teljesítménynél szignifikánsan jobb eredmények A családi háttér index alapján elvárt teljesítménynél szignifikánsan jobb eredmények

29 Az intézmények feladatai

30 Feladatok algoritmusa Kompetencia mérés Kiértékelés, prezentáció Nevelőtestületi értekezlet Eredmény –probléma feltárás Intézményi stratégia meghatározása

31 Intézményi stratégia Minden dolgozatot ki kell javítani Minden dolgozatot ki kell javítani A mérések részletes elemzése A mérések részletes elemzése –Feladatonként (Kompetenciacsoportonként) –Időbeli tendenciák (2008-ban 5. jelentés) –Személyekre lebontott értékelés Intézkedési terv Intézkedési terv –Munkaközösségek feladatai

32

33 Egy iskola három osztályának összehasonlítása (2006. szövegértés)

34 Egy iskola három osztályának összehasonlítása (2006. matematika)

35 Konkrét feladatok Helyi PEPO áttekintése Helyi PEPO áttekintése Belső értékelési rendszer kiépítése Belső értékelési rendszer kiépítése Taneszközök, tankönyvek áttekintése Taneszközök, tankönyvek áttekintése Valódi továbbképzési terv készítése Valódi továbbképzési terv készítése Rendszeres személyre szóló értékelés Rendszeres személyre szóló értékelés Az igazgató szakmai vezető szerepének megerősítése Az igazgató szakmai vezető szerepének megerősítése

36 A 2007/2008. tanév konkrét feladatai az OKM eredményeinek intézményi hasznosításához Koherencia megteremtése az intézményi működést meghatározó alapdokumentumok között különös tekintettel az országos mérés és értékelés eredményeire, a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésére, a tanulók egyéni fejlődésére az egyes osztályok teljesítményére.

37 A tankönyv (1) (Néhány ajánlat) Műszaki Könyvkiadó Bölcskei - Kaposiné - Szabadi - Szokol - Vancsó Bölcskei - Kaposiné - Szabadi - Szokol - Vancsó Matematika 5-12 Konsept-H Kiadó Hortobágyi – Marosvári – Pálmay – Pósfai - Siposs – Vancsó Hortobágyi – Marosvári – Pálmay – Pósfai - Siposs – Vancsó Egységes érettségi feladatgyűjtemény I - II Dinasztia Kiadó Rajkovits - Tasnádi - Tasnádi – Kotek - Illi Rajkovits - Tasnádi - Tasnádi – Kotek - Illi Fizika 7 - 8.

38 A tankönyv (2) (Néhány ajánlat) Nemzeti Tankönyvkiadó Tóth Krisztina-Valaczka András Tóth Krisztina-Valaczka András Irodalmi ikerkönyvek 6. Irodalmi ikerkönyvek 6. Műszaki Könyvkiadó Láng György – Ütőné Visi Judit Láng György – Ütőné Visi Judit Földrajz 8. Földrajz 8. Korona Kiadó Balla Árpád Balla Árpád Történelem az általános iskola 7. Osztálya számára

39 Hogyan segítheti a kompetenciamérés a tanítás- tanulás folyamatának szabályozását? relatíve gyorsabb változások érhetők el ennek révén mint csak a tanterv és a tankönyv, illetve a vizsgakövetelmények révén, a kompetenciaalapú pedagógiai gyakorlatot erősítheti, anyanyelvi és matematikai kompetenciákat támogatja, személyre szabott, FEJLESZTŐ iskolai környezetet ösztönöz iskolai intézményfejlesztést és minőségértékelést támogatja, iskolán kívülre tekintést ösztönzi, HPÉ elemzésre épülő felelősebb, adatokra építő fenntartói gondolkodást ösztönzi Brassói Sándor

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Környei László ügyvezető


Letölteni ppt "A kompetenciamérések hasznosítása fenntartói és intézményi szinten Környei László COMMITMENT Köznevelési Kht. ügyvezető Budapest 2007. augusztus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések