Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Didaktika Oktatási stratégiák Orosz Ildikó. Tanítási-tanulási stratégiák (Bátori) Forrásvidéke a skinneri programozott oktatás. Magyarországon Gyaraki.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Didaktika Oktatási stratégiák Orosz Ildikó. Tanítási-tanulási stratégiák (Bátori) Forrásvidéke a skinneri programozott oktatás. Magyarországon Gyaraki."— Előadás másolata:

1 Didaktika Oktatási stratégiák Orosz Ildikó

2

3 Tanítási-tanulási stratégiák (Bátori) Forrásvidéke a skinneri programozott oktatás. Magyarországon Gyaraki és munkatársai 1969; Kiss Árpád 1973; Takács Etel 1978; Vári Péter 1982. A programozott oktatás eredetileg a tanulás individualizálását, a tanítás ütemének és módjának a tanuló ember tanulási sajátosságaihoz való illesztését tűzte zászlajára.

4 Tanítási-tanulási stratégiák fő jellemzői (Bátori) a tanulási célok (követelmények) pontos meghatározása, a tanulási célok (követelmények) pontos meghatározása, a tananyag logikus lépésekre tagolása, a tananyag logikus lépésekre tagolása, annak elérése, hogy a tanuló aktív módon válaszoljon, annak elérése, hogy a tanuló aktív módon válaszoljon, a tanulók válaszainak folyamatos visszajelentése a tanulóhoz, a tanulók válaszainak folyamatos visszajelentése a tanulóhoz, a tanulói válaszok azonnali megerősítése, a tanulói válaszok azonnali megerősítése, a tanulás egyéni ütemének biztosítása. a tanulás egyéni ütemének biztosítása. Inspiráló a munkatankönyvek és munkafüzetek. Inspiráló a munkatankönyvek és munkafüzetek. A multimédiát, a komputereket és más informatikai eszközöket használó tanítási-tanulási módszerek. A multimédiát, a komputereket és más informatikai eszközöket használó tanítási-tanulási módszerek. Az oktatócsomag a modern pedagógiai új és hatékony megközelítéseinek olyan szintézise, egy megfelelően strukturált tananyagok a tanulásszervezés kikísérletezett eljárásaival és eszközeivel egyesíti. Az oktatócsomag a modern pedagógiai új és hatékony megközelítéseinek olyan szintézise, egy megfelelően strukturált tananyagok a tanulásszervezés kikísérletezett eljárásaival és eszközeivel egyesíti.

5 Oktatócsomag definíciója Oktatócsomagnak nevezzük az audiovizuális, nyomtatott és egyéb tanítási-tanulási anyagok olyan rendszerét, amely egy téma pontosan megfogalmazott céljainak elérésében a tanulók és a tanár munkáját bizonyítottan segíti. Oktatócsomagnak nevezzük az audiovizuális, nyomtatott és egyéb tanítási-tanulási anyagok olyan rendszerét, amely egy téma pontosan megfogalmazott céljainak elérésében a tanulók és a tanár munkáját bizonyítottan segíti.

6 A tanítási- tanulás stratégiák típusai (Bátori) irányított egyéni tanulást irányított egyéni tanulástés osztálykeretben folyó tanítás oktatócsomagokkal osztálykeretben folyó tanítás oktatócsomagokkal

7 A mesterfokú tanítás tanulás (Bátori) A mesterfokú tanítás-tanulás. (mastery learning, Nagy József magyarításában megtanítási stratégia; szokták még az optimális elsajátítás elméletének is nevezni. A mesterfokú tanítás-tanulás. (mastery learning, Nagy József magyarításában megtanítási stratégia; szokták még az optimális elsajátítás elméletének is nevezni. Nem egységes stratégia. A tanítás-tanulás osztálykeretben folyik, és a tanulók tanulásáról individuálisan gondoskodnak. Célja, hogy a tanulók 80%-a elsajátítsa a tanulási követelmények 80%. Nem egységes stratégia. A tanítás-tanulás osztálykeretben folyik, és a tanulók tanulásáról individuálisan gondoskodnak. Célja, hogy a tanulók 80%-a elsajátítsa a tanulási követelmények 80%. A tanulásszervező — a pedagógus — messzemenően szabad kezet kap a különböző feladatok, programozott anyagok, csoportmunka- tematikák, taneszközök alkalmazására, adaptálására. A tanulásszervező — a pedagógus — messzemenően szabad kezet kap a különböző feladatok, programozott anyagok, csoportmunka- tematikák, taneszközök alkalmazására, adaptálására. A fő elvi szempont( Bloom) - a tanulási motiváció biztosítása és fenntartása, állandó és egyénre szóló segítségadás a tanulási nehézségek leküzdésében ( speciális feladatok, eszközök stb. kellenek), folyamatos formatív értékelésen alapuló visszajelentés a pedagógus számára az osztály és az egyének előrehaladásáról, az osztálytanítással párhuzamosan korrekciós tanítás szervezése. A fő elvi szempont( Bloom) - a tanulási motiváció biztosítása és fenntartása, állandó és egyénre szóló segítségadás a tanulási nehézségek leküzdésében ( speciális feladatok, eszközök stb. kellenek), folyamatos formatív értékelésen alapuló visszajelentés a pedagógus számára az osztály és az egyének előrehaladásáról, az osztálytanítással párhuzamosan korrekciós tanítás szervezése. A korrekciós tanításhoz kiegészítő tanulási idő szükséges, mely Bloom szerint a teljes tanítási idő 10-20%-a lehet. A korrekciós tanításhoz kiegészítő tanulási idő szükséges, mely Bloom szerint a teljes tanítási idő 10-20%-a lehet.

8 Stratégia (Falus, 1998) STRATÉGIA - sajátos célok elérésére szolgáló módszerek, eszközök szervezési módok és formák olyan komplex rendszere, amely koherens elméleti alapokon nyugszik, sajátos szintaxissal (a végrehajtandó lépések meghatározásával és adott sorrendjével) rendelkezik, és jellegzetes tanulási környezetben valósul meg. STRATÉGIA - sajátos célok elérésére szolgáló módszerek, eszközök szervezési módok és formák olyan komplex rendszere, amely koherens elméleti alapokon nyugszik, sajátos szintaxissal (a végrehajtandó lépések meghatározásával és adott sorrendjével) rendelkezik, és jellegzetes tanulási környezetben valósul meg.

9 Oktatási stratégiák (Falus, 1998) Célközpontú stratégiák Információ tanítás bemutatás segítségével Információ tanítás bemutatás segítségével Fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségével Fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségével Készségtanítás direkt oktatás segítségével Készségtanítás direkt oktatás segítségével Szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulás segítségével Szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulás segítségével Gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulás segítségével Gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulás segítségével Szabályozáselméleti stratégiák Nyílt oktatás Nyílt oktatás Programozott oktatás Programozott oktatás Adaptív oktatás Adaptív oktatás Optimális elsajátítási stratégia Optimális elsajátítási stratégia

10 Célközpontú stratégiák ( Falus, 1998) 1. Információ tanítása bemutatás segítségével 2. Fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségéve 3. Készségtanítás direkt oktatás segítségével 4. Szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulás segítségével 5. Gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulás segítségével

11 1.Információ tanítása bemutatás segítségével Lényege : részismeretek helyett feltárni az ismeretterületek struktúráját, megismerni a tanulógondolati struktúráját, előhívni az operatív memóriából, megfelelő kapcsolatot teremteni a meglévő és kialakítandó struktúra között. Tanár tanórai tevékenységének lépései: Az oktatás céljainak közlése, a tanulók készenléti állapotának megteremtése. Az oktatás céljainak közlése, a tanulók készenléti állapotának megteremtése. A strukturáló elvek ( advance organizer) bemutatása A strukturáló elvek ( advance organizer) bemutatása A tananyag világos,logikus, strukturált közlése, a kapcsolódások bemutatása A tananyag világos,logikus, strukturált közlése, a kapcsolódások bemutatása A tanulók gondolkodásának elősegítése, a megértés ellenőrzése kérdések segítségével A tanulók gondolkodásának elősegítése, a megértés ellenőrzése kérdések segítségével

12 2. Fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségéve Lényege: tanári dominanciájú magyarázat, mely megbeszélésre épül Tanár fő tevékenységei : A fogalommal kapcsolatos előismeretek, fogalmi struktúrák felidézése A fogalommal kapcsolatos előismeretek, fogalmi struktúrák felidézése Az előismeretek függvényében választható fogalomtanítási módszerek Az előismeretek függvényében választható fogalomtanítási módszerek direkt bemutatás ( megnevezni, definiálni a fogalmat ) direkt bemutatás ( megnevezni, definiálni a fogalmat ) fogalomelsajátítás (példákkal, ellenpéldákkal maguk jutnak a fogalomig) fogalomelsajátítás (példákkal, ellenpéldákkal maguk jutnak a fogalomig) Példák, ellenpéldák segítségével elsajátítani, majd saját példákkal megerősíteni Példák, ellenpéldák segítségével elsajátítani, majd saját példákkal megerősíteni Elemeztetni értékeltetni a tanulókkal saját gondolkodási tevékenységüket, hogy az újonnan elsajátított ismeret megtalálja helyét a már meglévő rendszerükben Elemeztetni értékeltetni a tanulókkal saját gondolkodási tevékenységüket, hogy az újonnan elsajátított ismeret megtalálja helyét a már meglévő rendszerükben

13 3. Készségtanítás direkt oktatás segítségével Alapelve: akkor sajátítják el, ha a világos célokat elemeire bontjuk, s határozott irányítással végigvezetjük a tanulókat az elsajátítás menetén. Tanári tevékenység lépései Az óra céljának közlése, a szükséges előzetes alapismeretek felidézése Az óra céljának közlése, a szükséges előzetes alapismeretek felidézése Elsajátítandó ismertek, készségek bemutatása kis lépésekben koncentrálva haladva Elsajátítandó ismertek, készségek bemutatása kis lépésekben koncentrálva haladva Irányított gyakorlási lehetőség biztosítása Irányított gyakorlási lehetőség biztosítása Megértés ellenőrzése, szükség szerint kiegészítő oktatás nyújtása Megértés ellenőrzése, szükség szerint kiegészítő oktatás nyújtása Gyakorlási lehetőség biztosítása összetettebb helyzetekben, a transzfer és a túltanulásért Gyakorlási lehetőség biztosítása összetettebb helyzetekben, a transzfer és a túltanulásért

14 4. Szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulás segítségével Lényege: kölcsönös függőségi viszonyok között a tanulók motiváltak a közös célok elérésére, baráti viszonyok alakulnak ki, fejlődnek kommunikációs készségeik, technikáik Tanár feladatai Az óra céljainak pontos bemutatása Az óra céljainak pontos bemutatása Az alapvető ismertek közlése szóban vagy írásban Az alapvető ismertek közlése szóban vagy írásban A csoportok létrehozása, megszervezése A csoportok létrehozása, megszervezése A csoportok munkájának segítése A csoportok munkájának segítése A produktumok értékelése vagy a közös munka eredményeinek csoportonkénti bemutatása A produktumok értékelése vagy a közös munka eredményeinek csoportonkénti bemutatása A csoportos és egyéni teljesítmények értékelése A csoportos és egyéni teljesítmények értékelése

15 5. Gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulás segítségével Lényege: nem készen nyújtani az ismereteket, hanem minden lehetséges esetben a tanulók felfedező, konstruáló tevékenységét kiváltani és segíteni Tanár feladatai A tanulók megismertetése a főbb célokkal A tanulók megismertetése a főbb célokkal A kiinduló kérdések megfogalmazása, a felfedezés, a megbeszélés, a vita szabályainak kialakítása A kiinduló kérdések megfogalmazása, a felfedezés, a megbeszélés, a vita szabályainak kialakítása Nyomon követés, háttérből történő irányítás, esetleg saját vélemény közlése Nyomon követés, háttérből történő irányítás, esetleg saját vélemény közlése A következtetések megfogalmazásának elősegítése A következtetések megfogalmazásának elősegítése A végrehajtott gondolkodási műveletek tudatosítása, rögzítése A végrehajtott gondolkodási műveletek tudatosítása, rögzítése

16 Szabályozáselméleti stratégiák (Falus, 1998) 1. Nyílt oktatás 1. Nyílt oktatás Fő jellemzői tanulónak aktív szerepe van saját tanulása irányításában, a tevékenységek kiválasztásában tanulónak aktív szerepe van saját tanulása irányításában, a tevékenységek kiválasztásában változatos anyagokat, eszközöket alkalmazni a kutatás, felfedezés serkentése érdekében változatos anyagokat, eszközöket alkalmazni a kutatás, felfedezés serkentése érdekében különböző korú tanulókat együttesen oktatni különböző korú tanulókat együttesen oktatni individualizált tanulási lehetőségeket biztosítani individualizált tanulási lehetőségeket biztosítani tanári teamek irányítják a tanulást tanári teamek irányítják a tanulást diagnosztikus értékelési eléjárásokat alkalmaznak diagnosztikus értékelési eléjárásokat alkalmaznak a tereket és bútorokat rugalmasan, a célokhoz igazodva alakítják a tereket és bútorokat rugalmasan, a célokhoz igazodva alakítják

17 2. Adaptív oktatás Lényege : az egyes tanulók eltérő tanulási képességei, adottságai eltérő tanulási környezetet, eltérő tanulási eljárásokat igényelnek, amit biztosítani kell.

18 3. Programozott oktatás Lényege: a tanulók tevékenységének szabályozásában látjja az eredményes tanulás feltételeit. Követendő alapelvek: az oktatás céljának meghatározása az oktatás céljának meghatározása a tanulók induló szintjének pontos meghatározása a tanulók induló szintjének pontos meghatározása a tananyag lépésekre tagolása a tananyag lépésekre tagolása a tanulók aktív tevékenységének kiváltása a tanulók aktív tevékenységének kiváltása a tanuló válaszainak rendszeres ellenőrzése, megerősítése a tanuló válaszainak rendszeres ellenőrzése, megerősítése az egyéni ütem biztosítása az egyéni ütem biztosításaElágazásai Skinner - lineáris programozás - tananyagot egészen kis lépésekre bontani, hogy minden tevéékenység megerősítést kapjon Skinner - lineáris programozás - tananyagot egészen kis lépésekre bontani, hogy minden tevéékenység megerősítést kapjon Crowder - elágazásos program - a tanuló feleletétől függően más és más további utat jelöl ki Crowder - elágazásos program - a tanuló feleletétől függően más és más további utat jelöl ki Gordon Pask - adaptív program - gépi számítógépes megoldást feltételez- a tanuló egész tanulástörténetét, a válaszok milyenségét, az egyes kérdésekre fordított időt figyelembe véve jelölik ki a gép az újabb feladatot. Oktatócsomagok, multimédia eszközei Gordon Pask - adaptív program - gépi számítógépes megoldást feltételez- a tanuló egész tanulástörténetét, a válaszok milyenségét, az egyes kérdésekre fordított időt figyelembe véve jelölik ki a gép az újabb feladatot. Oktatócsomagok, multimédia eszközei

19 4. Az optimális elsajátítás stratégiája Bloom : Ha a tanulást megfelelően szervezzük, minden egyes tanuló számára biztosítjuk a számára szükséges tanítási időt, a megfelelő motivációt, s a korrekcióhoz szükséges segítséget, akkor a teljesítmények görbéje az iskolákban megfogalmazott követelmények, kritériumok maximumának irányába fog dőlni. A következő tananyagrészre csak akkor térünk rá, ha a megelőzőt optimálisan elsajátították. Minden anyagrész végén felmérés, majd korrepetáló anyagok a lemaradóknak igényekhez igazítva és gazdagító anyagok a teljesítőknek.


Letölteni ppt "Didaktika Oktatási stratégiák Orosz Ildikó. Tanítási-tanulási stratégiák (Bátori) Forrásvidéke a skinneri programozott oktatás. Magyarországon Gyaraki."

Hasonló előadás


Google Hirdetések