Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0015 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen Tehetséggondozási alprojekt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0015 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen Tehetséggondozási alprojekt."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0015 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen Tehetséggondozási alprojekt

2 Tehetséggondozási alprojekt bemutatása Modulok és programok az alprojekt keretében: 1.„Felsőoktatás és tehetséggondozás az új évezredben” c. konferencia 2.SZTEhetség Portál 3.SZTE Tehetségpont Kiválósági Lista 4.Tömbösített idegen nyelvű előadássorozat megvalósítása 5.Szakmai workshop-ok és konzultációk külföldi szakértőkkel 6.Szakmai utazás, tapasztalatcsere: Cambridge University 7.Szakmai célú események megvalósítása 8.Pilot Mentori-Tutori Rendszer létrehozása 9.Hallgatói kompetenciafejlesztő tréningek 10.SZTEhetség Tábor 11.Számítógép kabinet és képességfelmérés számítógépes szoftverek használatával 12.SZTE Tehetségpont Könyvtár 13.Elismerés

3 „Felsőoktatás és tehetséggondozás az új évezredben „c. konferencia

4 SZTEhetség portál

5 SZTE Tehetségpont Kiválósági lista SZTE Tehetségpont Kiválósági lista a Szegedi Tudományegyetem legkiválóbb hallgatóinak kitüntetését és jutalmazását szolgálja, valamint ösztönzi az egyetem minden hallgatóját jobb tanulmányi eredmények elérésre. Minden szemeszterben kiírásra került az SZTE Tehetségpont Kiválósági lista pályázata, a www.SZTEhetseg.hu portálon www.SZTEhetseg.hu

6 Három különálló kategóriában lehet pályázni: BA-MA-osztatlan képzésben résztvevők, PhD-hallgatók, és sportolói/művészeti kategória A pályázatok elbírálását követően válhatnak kiváló SZTE Tehetségpont taggá a hallgatók, három fokozatban: arany, ezüst, és bronz A tagság igazolását és a kedvezmények igénybevételéhez Tagsági kártyát biztosítunk SZTE Tehetségpont Kiválósági lista

7 Az SZTE Tehetségpont, együttműködve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Szegedi Tehetséggondozó Tanáccsal, az Universitas-Nonprofit Kft-vel, valamint a Sófi Alapítvánnyal és a Pro Talentis Alapítvánnyal, létrehozta az SZTE Tehetségpont Kiválósági listára felkerülő hallgatók számára elérhető kedvezményrendszert. Az SZTE Tehetségpont kiválósági lista egyedülálló kedvezményrendszere a hallgatói igények figyelembevételével folyamatosan bővül és frissül. Jelenleg elérhető kedvezményeik között szerepelnek: JATE Klub belépők és bérletek, Kedvezményes vásárlás az SZTE Ajándékbotban Kedvezményes budapesti és szegedi színházjegyek, bérletek, Printker-utalvány, Kedvezményes fénymásolás, jegyzetvásárlás SZTE Tehetségpont-könyvtár, jegyzettámogatás Anyagi támogatás külföldi tanulmányi utakhoz, gyakornoki programokhoz

8 Külföldi előadó & tömbösített idegen nyelvű előadássorozat megvalósítása Nemzetközi magánjog – jogeset megoldás Nemzetközi magánjog – Nemzetközi kapcsolatok joga

9 Nemzetközi magánjog – európai szellemi alkotások joga c. előadás Nemzetközi magánjog – európai szellemi alkotások joga c. előadás – UN Kaufrecht Külföldi előadó & tömbösített idegen nyelvű előadássorozat megvalósítása

10 Szakmai workshop-ok és konzultációk külföldi szakértőkkel Témakörök: Szakmai tapasztalatcsere a mesterképzés kialakításának és a bolognai rendszerre való áttérésének problémái Tandíjrendszer, egyetemi támogatások és ösztöndíjak

11 Szakmai utazás, tapasztalatcsere: Cambridge University

12 Szakmai célú események megvalósítása I. A Tehetséggondozási alprojekt során megvalósult előadássorozat keretében a tehetséggondozási programba bevont hallgatók számára lehetőség nyílt kutatásaik, kutatási projektjeik, tudományos tevékenységeik és elért eredményeik bemutatására.

13 Szakmai célú események megvalósítása II. Az alprojekt keretében összesen kilenc szakmai fórum és előadás került megrendezésre: 2010. október 12-én: Bölcsészettudományok Doktori Iskolák Tudományos Fóruma 2010. november 10-én: Természettudományok Doktori Iskolák Tudományos Fóruma 2010. november 17-én: Orvos- és Gyógyszertudományok Doktori Iskolák Tudományos Fóruma 2010. november 17-én: Társadalomtudományok Doktori Iskolák Tudományos Fóruma 2010. november 22-én: Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium Nyílt Nap

14 Szakmai célú események megvalósítása III. 2011. március 1-én: Bemutatkozik a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma „Ahol a tudás lakik” c. tudományos konferencia 2011. március 1-én: Tehetséggondozó Ösztöndíjak átadása és Doktorandusz hallgatók tudományos előadása (SZTE ÁJTK) 2011. március 25-én: Eötvözet Konferencia – Eötvös Kollégiumi hallgatók tudományos előadásai (Eötvös Loránd Szakkollégium) 2011. május 11-én: SZTE JGYPK „Mi így csináljuk!” c. Tehetségnap és konferencia

15 Pilot Mentori-Tutori Rendszer kiépítése és kísérleti jellegű működtetése A Pilot Mentori-Tutori Rendszer keretében a tehetséggondozási alprojektben részt vevő 45 hallgató számára biztosítottunk együttműködési lehetőséget egy-egy szakmai tutorral A programban részt vevő tutorok főbb feladatai: –A hallgató szakmai előmenetelének segítése, a választott szakterületre vonatkozó tudás elmélyítése, tudományos kutatáshoz tartozó készségek fejlesztése –A hallgató igényeinek, helyzetének, elvárásainak megismerése –A hallgató munkájának nyomon követése és támogatása –Rendszeres kapcsolattartás és személyes konzultáció a hallgatóval (16 alkalom per félév)

16 Pilot Mentori-Tutori Rendszer II. A modul keretében továbbképzési lehetőséget biztosítottunk a tutoroknak a tehetséggondozási tevékenységhez kapcsolódó tematikákban, többek között: A tutorok szerepe, mint támogató a tehetséggondozásban és a tehetségek kibontakoztatásában, A tehetségek személyiségjellemzői és elemzése életrajzokon keresztül, A tehetség prototípusai, Alapvető visszajelző és támogató technikák Egyéni fejlesztési tervek készítése

17 Hallgatói tréningek I. Az alprojekt projekt keretében különböző tematikájú 1- és 2- napos kompetenciafejlesztő tréningeket és intenzív kurzusokat szervezett az SZTE Tehetségpont A tréningek során a résztvevők megismerkednek azokkal a jelenségekkel, főbb helyzetekkel, amelyek a tudományos-, civil- és verseny szférát jellemzik a versengés, kockázatvállalás, együttműködés és segítés szempontjából Új kompetenciák, készségek elsajátítása

18 Hallgatói tréningek II. Tematikák: Személyiségfejlesztés és önismereti tréning Időgazdálkodás és időmenedzsment Assessment Center szimulációs képzés Általános kometenciafejlesztő tréning Stresszfaktorok és stresszkezelési technikák Vezetői kompetenciák Csoportvezetési technikák Pályázatírási alapismeretek A hallgatói visszajelzések és tréningek népszerűsége ösztönözte az SZTEhetség Tábor megvalósítását is… Számokban : Az alprojekt keretében összesen 11 tréning valósult meg, azaz 110 óra Átlagosan 10-14 hallgató vett részt egy-egy tréning alkalomon

19 SZTEhetség Tábor I. A SZTEhetség tábor 2011. augusztus 24. és szeptember 1. között került megrendezésre, az SZTE Öthalmi kollégiumban Célcsoport: tehetséggondozási alprojektben részt vevő Tehetségpont tagok Kettős cél: (1) közösségépítés; (2) azon képességek és készségek fejlesztése, melyek támogatják a hallgatók tanulmányi és tudományos tevékenységét, és a későbbiekben pedig a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket segíthetik Naponta két, különböző tematikájú intenzív kurzuson vehettek részt a hallgatók, pl: hatékony kommunikáció, autogén stresszkezelés, személyiségfejlesztés és önismeret, vezetői szerepek

20 Egy sportnap is megrendezésre került, mely a kikapcsolódás mellett a szociális kompetenciák fejlesztését is szolgálta – közösségépítő csapatversenyekkel. A multimédiás napon 5-6 fős csapatokban egy-egy rövid digitális filmet forgattak a hallgatók, majd bemutatták a többi csoportnak és kritikus elemzést készítettek saját és egymás műveiről. A tréningek tematikákhoz kapcsolódtak a különböző készség- és képességfelmérő tesztek is, melyet számítógépes szoftver használatával végezhettek a táborozók. A teszteredmények kiértékelése során pszichológus szakember közreműködésével a hallgatók feltérképezhették saját képességeiket, kompetenciáikat, beazonosíthatták azokat a területeket, melyeken továbbfejlődhetnek. SZTEhetség Tábor II.

21 Számokban: 8-napos tábor 14 tréning és gyakorlat, összesen >120 óra 2 szakmai előadás 4 csapatépítő program 44 + 19 résztvevő SZTEhetség Tábor III.

22 Számítógép kabinet és képességfelmérés számítógépes szoftverek használatával Együttműködve az SZTE Karrier Irodával, Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központtal és az Idegen nyelvi Kommunikációs Intézettel, számos számítógépes kurzus és tanfolyam elvégzésére biztosít lehetőség az SZTE Tehetségpont A kurzusok mellett lehetőség van három különböző képességfelmérő teszt kitöltésére, számítógépes szoftver használatával, melyek beszerzése a Tehetséggondozási alprojekt keretében valósult meg. Három mérőeszköz segítségével –egy komplex intelligenciateszt, egy ötfaktoros személyiség teszt, és egy vezetői készségek mérését szolgáló teszt – a hallgatók jobban beazonosíthatják azokat a területeket, melyeken továbbfejlődhetnek és megtanulhatják saját személyiségük eszköztárát – így hosszú távon is a lehető legjobbat és legtöbbet tudják majd kihozni magukból, kiaknázhatják a bennük rejlő potenciált.

23 SZTE Tehetségpont Könyvtár Szolgáltatásai az SZTE Tehetségpont tagok által vehetők igénybe Kölcsönzési lehetőség 1- illetve 2- szemeszterre Olyan tankönyvek és jegyeztek is szerepelnek a könyvtár kínálatában, melyek más módon nehezen beszerezhetők, vagy az Egyetemi Könyvtárban csak helyben olvashatóak Folyamatosan bővülő kínálat, a hallgatói igények figyelembevételével és az Egyetemi Könyvtár visszajelzései alapján

24 SZTE Tehetségpont elismerése A Tehetségpontok II. Országos konferenciáján, február 5-én Budapesten vették át az Akkreditált Kiváló Tehetségpont kitüntető címet az egyetem képviselői. A Magyar Géniusz Program keretében elvégzett szakértői vizsgálat során az SZTE Tehetségpont kiválóan megfelelt a magas szakmai követelményeknek és bebizonyosodott, hogy az elmúlt évek során, a Szegedi Tudományegyetemen nagy előrelépéseket tett a tehetséggondozás területén és számtalan módon támogatta az itt tanuló fiatal tehetségeket.


Letölteni ppt "TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0015 Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen Tehetséggondozási alprojekt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések