Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. Hornyák László elnök, Orvostechnikai Szövetség Az egészségügyi reform hatása a orvostechnikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. Hornyák László elnök, Orvostechnikai Szövetség Az egészségügyi reform hatása a orvostechnikai."— Előadás másolata:

1 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. Hornyák László elnök, Orvostechnikai Szövetség Az egészségügyi reform hatása a orvostechnikai eszközök hazai piacára Az egészségügyi reform hatása a orvostechnikai eszközök hazai piacára

2 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 2 Az egészségügyi rendszer átalakításának alapfeltevései voltak: hatékonyabbá tehető a diagnosztika, a gyógyítás és a betegellátás; hatékonyabbá és olcsóbbá tehető a működtetés, a beszerzés, a rendszer egységes, központi államigazgatási tulajdonosi működtetésével! Az eddigi változásokat is figyelembe véve, tömören vázolom az új működtetési mód előnyeit valamint kezelendő gondjait és feladatait. Az egészségügy strukturális átalakítása

3 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 3 a betegellátás útjainak jobb optimalizálhatósága; a szakmai iránymutatások, protokollok egységesebb alkalmazhatósága; a területi, intézményi, személyi és tárgyi feltételek különbségeinek nagyobb csökkentési lehetőségei; nőnek az egészségügyi fejlesztések optimalizálási lehetőségei; az informatikai rendszer és az eszközpark egységesítésének nagyobb lehetőségei; az állami forrás-felhasználás optimalizálása, pl. országos eszköz- beszerzések arányának növelése; a vezetői személyzeti politika nagyobb mértékű érvényesíthetősége. Az új egészségügyi rendszer várható ELŐNYEI

4 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 4 az intézményi kompetencia szűküléséből következő felelősség csökkenése; a központi kompetenciák tartalmi, információs és személyi korlátai; a hosszú távon hatékonyabb egységesítések átmeneti veszteségei, költségei (ilyenek pl. a meglévő rendszerek, eszközök idő előtti cseréje vagy a gáztender után a tartozás fizetési kötelezettség); az intézményi és személyi érdekek és feltételek hatásai, korlátai (pl. szakorvosok száma); a területi, helyi érdekek és politikai hatásaik (pl. az intézményhálózati optimalizálhatóság korlátja); az intézményekben folyó orvos szakmai fejlesztő munka, az innovatív kezdeményezések, a diagnosztikai és gyógyító eljárások bevezetésének csökkenése; A szükségszerűen kezelendő GONDOK, FELADATOK

5 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 5 a központi finanszírozási korlátok; a nem központi állami források (önkormányzati és magán) bevonási lehetőségeinek csökkenése; a döntési folyamatok lassulása és torzulásai (az utóbbira példa a szakmai elem hatásának csökkenése egyes gazdasági, vagy a fiskális érdekekkel szemben); a beszállítói (helyiek is) érdekek és gazdasági (pl. ár) korlátok. „A kormány úgy rendezi át a meglévő egészségügyi kapacitásokat, hogy biztosítsa a betegek optimális időn belüli hozzáférését az állapotuknak legmegfelelőbb, biztonságos és jó minőségű ellátáshoz”, „amelynek szolgáltatásaihoz anyagi helyzetétől függetlenül, szükséglete szerint egyforma eséllyel fér hozzá az ország valamennyi polgára”. Kormányszóvivői Iroda, 2012. szeptember A szükségszerűen megoldandó GONDOK, FELADATOK

6 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 6 „A jelenlegi egészségügyi rendszer nagyon rossz állapotban van.” – javulás a cégeinknél egyelőre nem érezhető „Az egészségügyet változatlanul szolidaritási alapon működő, alapvetően közfinanszírozott ellátó rendszerként értelmezzük, amely fenntartásához további közforrások bevonása nélkülözhetetlen.” – nem várható „Az innováció ellátórendszerbe történő bekapcsolása létfontosságú az orvosi és egyéb technológia folyamatos fejlődése miatt.” – nehézkes, nem jellemző „A kormányzat döntsön arról, vissza kíván-e lépni az eljárásrendek, protokollok vonatkozásában az olcsóbb technológiák felé, vagy kiegészítő források után néz.” – egyelőre az alacsony vagy minél alacsonyabb ár a döntő szempont „A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz közkiadások csökkentése a kormányzati célkitűzések egyik hangsúlyos eleme... Az ágazat egészét érintő beavatkozásokat csak az érintettekkel folytatott szakmai egyeztetések és megfelelő hatásvizsgálatok elvégzése után érdemes végrehajtani.” – egyelőre nem jellemző, bár vannak biztató jelek A 2012. február 23-i konszenzus dokumentumban foglaltak megvalósulása

7 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 7 „Az egészségipar a gazdaság húzóágazata lehetne. Ennek eléréséhez azonban szükséges hosszú távú nemzeti egészségipar-politikai koncepció kidolgozása az érintettek bevonásával.” – várjuk! „A bizonyítottan költséghatékony innovatív orvosi technológiák... alkalmazása megkérdőjelezhetetlen a gyógyításban, ezért fontos volna egyértelmű egészségpolitikai állásfoglalás arról, hogyan biztosítható a költséghatékony innovatív technológiák alkalmazása a hazai egészségügyi rendszerben.” – pluszforrások bevonásával „Az egészségügyi intézmények finanszírozási rendszerét oly módon kell átalakítani, hogy nagyobb eséllyel legyen biztosítható az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodása, a gyógyszer és orvostechnológiai beszállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek törvényben előírt határidejének teljesítése.” – alig várjuk! A 2012. február 23-i konszenzus dokumentumban foglaltak megvalósulása

8 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 8 „A háborúhoz három dolog kell:...pénz, pénz és pénz.” (Montecuccoli) De mi szükséges egy XXI. századi, hatékony egészségügyi rendszer kialakításához? naprakész szaktudással rendelkező, motivált szakszemélyzet; a megfelelő időben történő, gyors hozzáférés; innovatív, költséghatékony eszközök és technológiák; és az ezeket biztosító finanszírozás!és az ezeket biztosító finanszírozás!

9 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 9 Jelenleg és – a látható folyamatok alapján – a közeljövőben mi áll rendelkezésre ezek közül? naprakész szaktudással rendelkező, motivált szakszemélyzet? – ld. dr. Éger István előadását; a megfelelő időben történő, gyors hozzáférés? – ld. dr. Török Krisztina és dr. Rácz Jenő előadását; innovatív, költséghatékony eszközök és technológiák? – részben!

10 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 10 modern, innovatív technológiák, hatásos és hatékony megoldások a betegek számára; jobb, tartósabb, stabilabb minőség; nagyobb betegbiztonság; logikusabb megvalósítás, könnyebb kezelhetőség az alkalmazó és a beteg számára; olcsóbb és biztonságosabb gyártástechnológia; több képzés és szolgáltatás; közös kutatások és tudományos aktivitás. Miről szól számunkra az innováció?

11 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 11 hosszú és lassú elbírálási folyamat, határidők sokszoros átlépése; nincs konzultációs lehetőség; szükséges lenne az OEP adatbázisok hozzáférhetősége a modellalkotáshoz; nincsenek előre allokált, tervezett források az új technológiák befogadására, a szervezet az elutasításban érdekelt; a finanszírozási kasszák átjárhatósága nem megoldott – ha egy eljárás fejlődik vagy változik, nehéz az adaptáció; ha elutasítják a finanszírozást Magyarországon, annak jelentős hatása lehet a többi EU országban történő befogadásra is; kevés pályázat került eddig beadásra – még kevés esetében született határozat a befogadhatóságról! Innovatív orvostechnikai eszközök és technológiák befogadási rendszere – jelenleg

12 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 12 Forrás: OECD Health Data 2012 A magyar CT géppark (7,3 db) nem éri el: az OECD átlag (22,6) egyharmadát a kelet-közép-európai átlag felét Egymillió lakosra jutó CT készülékek száma (2010) A diagnosztikai berendezésekkel és az egészségügyi informatikai rendszerekkel történő ellátás, ellátottság

13 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 13 Egymillió lakosra jutó CT géppark növekedése – 2007-2010 Forrás: OECD Health Data 2012 (Néhány esetben, 2010-es adatok hiányában az utolsó 3 év növekedése szerepel.) CT géppark átlagos növekedése: Kelet-Közép-Európa: 23% OECD: 16,7% Magyarország: ≤ 1% A diagnosztikai berendezésekkel és az egészségügyi informatikai rendszerekkel történő ellátás, ellátottság

14 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 14 Mind a CT, mind az MRI esetében igaz, hogy az ellátottság, a géppark növekedése, az elvégzett vizsgálatok száma jóval elmarad nemcsak az OECD, de a közép-európai országok átlagától, tendenciáitól. A diagnosztika, a hozzá kapcsolódó integrált informatikai rendszerek és a telemedicina technológiai fejlődése különösen gyors. A géppark egy része elavult, 10-15 éves, miközben néhány helyen szinte a legkorszerűbb berendezések vannak. Nem megoldott a betegdokumentáció digitalizálása, országos elérhetősége. Pedig mindezek rendkívüli hatékonyság-fejlődési potenciált tartogatnak az egészségügyi ágazatban! A diagnosztikai berendezésekkel és az egészségügyi informatikai rendszerekkel történő ellátás, ellátottság

15 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 15 1999-ben (!) készült és azóta változatlan a kötszerek tb- támogatására vonatkozó rendszer, miközben 2002 és 2008 között 8 (!) európai irányelv jelent meg a nem- gyógyuló sebek kezelésével kapcsolatban! 02KÖTSZEREK 02 03FILMKÖTSZEREK 02 09HABSZIVACSOK, HABOK 02 10 KÉTRÉTEGŰ HABSZIVACS KÖTSZER, STERIL, ANTIMIKROBIÁLIS 02 12HYDROKOLLOIDOK 02 15HYDROGÉLEK 02 18ALGINÁTOK 02 24MULL-LAPOK 02 30IMPREGNÁLT GÉZLAPOK 02 33NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNÁK 02 36RAGTAPASZOK 02 39KÖTÉSRÖGZÍTŐK Korszerű gyógyászati segédeszközök és protokollok? (a krónikuskötszer-ellátás példáján keresztül)

16 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 16 Korszerű gyógyászati segédeszközök és protokollok? (a krónikuskötszer-ellátás példáján keresztül) Magyarországon 150.000 ember lábszárfekélyben, 35.000 nyomási fekélyben és 30.000 ember diabéteszes lábsebben szenved. A Sebészeti Szakmai Kollégium gondozásában, széles körű szakmai konszenzussal készült protokoll kimondja, hogy a javulás elmaradása esetén a sebkezelést követő 33. héten (a 8. hónapban!) szükséges a kezelés felülvizsgálata. Eközben a hazai kötszer-szabályozásban: „Legfeljebb 4 hónapon keresztül történő sebellátásra, ha a test bármely részén kialakult hám- és szövethiány várhatóan több mint 6 héten keresztül nem gyógyul. Ha a kötszerekkel való kezelés időtartama a 4 hónapot eléri, a kezelőorvos az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével folytathatja a kezelést.”

17 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 17 Korszerű gyógyászati segédeszközök és protokollok? (a krónikuskötszer-ellátás példáján keresztül) Miért is „hasznos” (kifejezetten káros!) a szükségesnél gyakoribb ellenjegyzés: adminisztrációs teher mind az orvosnak, mind a betegnek (papír,postaköltség); megnövekedett számú orvos-beteg találkozás; ellátási késedelem – sebállapot-romlás; tisztázatlan felelősségi kérdés a sebellátásban; adatvédelmi aggályok.

18 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 18 Korszerű gyógyászati segédeszközök és protokollok? (a krónikuskötszer-ellátás példáján keresztül) A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása az első ellenjegyzés után terápiás lehetőségként állította vissza a hagyományos mull alapú kötszerrel történő sebfedést a krónikus sebek esetében! Ezzel csupán egyetlen probléma van: mind a hazai, mind a nemzetközi irányelveknek ellentmond!

19 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 19 A finanszírozás főbb problémái A kórházi eszközöknél TVK valamint alacsony HBCS a kórházi eszközök aránya a dologi kiadásokban (14%) vs. a kórházi adósságállományban (több mint 25%) A diagnosztikai berendezések esetében beruházási források szűkössége, üzemeltetési források hiánya áfa nem visszaigényelhető, amortizációt nem lehet elszámolni A gyógyászatisegédeszköz-ellátásban évek óta alultervezett finanszírozás (min. 50 Mrd Ft szükséges tb- támogatás helyett 2013-ban is csak 43,3 Mrd előirányzat)

20 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 20 Árindexek alakulása 2006-2011 Kumulált adatok: 2006=100% Forrás: KSH

21 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 21 A kórházak szállítói adósságállományának alakulása (Mrd Ft) 2010. II. negyedév - 2012. III. negyedév Forrás: EMMI

22 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 22 A gyógyászati segédeszközök össztámogatása és a főbb termékcsoportok társadalombiztosítási támogatásának változása – 2006-2012 adatok millió forintban, áfa-változással nem korrigálva Megjegyzés: az áfa 2006. január 1-jén: 15%, 2012. január 1-jén 27%.

23 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 23 A gyógyászati segédeszköz költségvetési előirányzat és a felhasználás havi mértékei – 2011-2012

24 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 24 Miből nem teremthető forrás hosszú távon? A kórházi orvostechnikai eszköz ellátás esetében: A folyamatos forrásszűkítésből (nem megfelelő TVK és HBCS) valamint az új, innovatív eszközök és eljárások mellőzéséből: a egészségnyereséget figyelmen kívül hagyó (minél olcsóbb) terápia és eszközhasználat egészségügyi kockázatokkal jár, amelynek eredőjeként a beteg további ellátásra szorul, azaz kezelése összességében drágább lesz! Az orvostechnikai eszközök központosított közbeszerzéséből: a magyar árszínvonal már így is az európai árszint alsó negyedében-ötödében van! A nem-fizetésből: a szállítók többsége elért a pénzügyi- finanszírozási lehetőségeinek határához, ami mára már az ellátást veszélyezteti!

25 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 25 Miből nem teremthető forrás hosszú távon? A gyógyászatisegédeszköz-ellátásban: A támogatás folyamatos alultervezéséből valamint az új, innovatív eszközök és terápiák mellőzéséből: a egészségnyereséget figyelmen kívül hagyó (minél olcsóbb) eszközök és terápiák alkalmazása egészségügyi kockázatokkal jár, amelynek eredőjeként a beteg további ellátásra szorul, azaz kezelése összességében drágább lesz! A tíz éve változatlan árszínvonal fenntartásából valamint a gyógyászati segédeszköz gyártók, forgalomba hozók és forgalmazók adminisztratív terheinek növeléséből: jó néhány vállalkozás ment csődbe az elmúlt években és az ellátásban még részt vevő cégek többsége elért a pénzügyi-finanszírozási lehetőségeinek határához, ami mára már az ellátást veszélyezteti!

26 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 26 Miből teremthetők elégséges illetve további források hosszú távon? A jelenlegi lehetőségeket és tendenciákat figyelembe véve, az állami források jelentékeny mértékű bővülésére nem lehet számítani!

27 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. 27 A szolgáltatási csomag újradefiniálásából! Finanszírozási alternatívák bevezetéséből (magánforrások bevonása)! valamint Az adott betegnek, rászorulónak legmegfelelőbb terápia és eszköz kiválasztásából, finanszírozásából! Modern, innovatív és nagy egészségnyereséget biztosító eszközök és terápiák alkalmazásából (a bevezetéskori többletfinanszírozási igényt is figyelembe véve)! Miből teremthetők elégséges illetve további források hosszú távon?

28 Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Medicina XXV. – Az egészségügy konferenciája 2012. december 13. Hornyák László elnök, Orvostechnikai Szövetség Az egészségügyi reform hatása a orvostechnikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések