Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolc, 8. AGY konf., 2016.06.02 Bánki Attila - Tóth Péter (MVM Paks II. MIG NUO) Új atomerőművi blokkok vizsgálatminősítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolc, 8. AGY konf., 2016.06.02 Bánki Attila - Tóth Péter (MVM Paks II. MIG NUO) Új atomerőművi blokkok vizsgálatminősítése."— Előadás másolata:

1 Miskolc, 8. AGY konf., 2016.06.02 Bánki Attila - Tóth Péter (MVM Paks II. MIG NUO) Új atomerőművi blokkok vizsgálatminősítése

2 3a. 118/2011. (+változott, új 3a.) Korm. Rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követel- ményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről Minősítés NBSZ 10.113. Minősítés: biztonság Szervezetek, személyek, eszközök, anyagok, gyártási módszerek, technológiák, rendszerek, rendszerelemek, vizsgálatok vagy eljárások alkalmasságának elbírálása a nukleáris létesítmény biztonságával kapcsolatban... KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELÉS IGAZOLÁSA VIZSGÁLATMINŐSÍTÉS (1.) VIZSGÁLATMINŐSÍTÉS (ENIQ/IAEA) és EGYÉB (2.) EGYÉB ANYAGVIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS MINŐSÍTÉSEK

3 megbízhatóság 1960-as évek közepétől kezdve különböző kutatási projektek keretében vizsgálták az atomerőművi roncsolásmentes vizsgálatok (elsősorban UT) megbízhatóságát (PISC -15 éves kutatási program) XI fejezet (MSZ 27011) USA - 1990 ASME Kazán és Nyomástartó Edények Szabályzata, XI fejezet (MSZ 27011), VIII F.: 1 biztonsági osztály Performance Demonstration Az 1 biztonsági osztályba sorolt berendezéseken végzett UT vizsgálatok teljesítőképességét igazolni kell (Performance Demonstration) Európa - 1992 ENIQ megalakulása 2007 – ENIQ Európai Vizsgálatminősítési Módszertan (1993, 1997, 2007) – NAÜ Vizsgálatminősítési Módszertan VVER típusú erőművekre (1998) Rövidítések: ASME – American Society for Mechanical Engineers (Amerikai Gépészmérnökök Társasága ENIQ – European Network for Inspection and Qualification (Európai Vizsgálati és Minősítési Hálózat) NAÜ – Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 3 A vizsgálatminősítés előzményei (Szabó D.-Pammer Z.) 1. (1.)

4 történeti áttekintés 4.1 sz. Irányelv (visszavont, történeti áttekintés) Atomerőművi berendezések időszakos ellenőrzése (Anyagvizsgálatok) MINŐSÍTÉS 4.1 sz. IE (vizsgálat)MINŐSÍTÉS Kiemelt fontosságú vizsgálatok esetén az Üzemeltető és/vagy a Hatóság kezdeményezheti egy minősítő vizsgálat végrehajtását, a vizsgáló berendezés, a vizsgáló személyzet, a vizsgálati technológia együttes, vagy külön történő minősítése céljából. A minősítést valamely érvényes hazai vagy nemzetközi előírás irányelveinek figyelembevételével kell végrehajtani.

5 üzemelő atomerőmű[P2?] 4.21. sz. útmutató (érvényes, üzemelő atomerőmű) [P2?] Atomerőmű karbantartási, próba, ellenőrzési és felügyeleti programja Vizsgálatminősítés 6.6 Vizsgálatminősítés igazol követelményekmegfelelés A vizsgálatminősítés egy szisztematikus értékelés, amely azokat a módszereket foglalja magába, amelyekkel igazolható, hogy a vizsgáló rendszer (vizsgáló berendezés, a vizsgálati eljárás és a vizsgáló személyzet) képes a követelményeknek való megfelelésre valós vizsgálati körülmények között. A vizsgálatminősítést az ENIQ (European Network of Inspection and Qualification) módszertani irányelvei és ajánlott gyakorlati útmutatói, valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (NAÜ- nek) a VVER típusú atomerőművekre kidolgozott vizsgálat- minősítési metodikája figyelembe vételével végzik.

6 6 6 1997-2005 „ Kiemelt fontosságú vizsgálatok esetén az Üzemeltető és/vagy a Hatóság kezdeményezheti egy minősítő vizsgálat végrehajtását, a vizsgáló berendezés, a vizsgáló személyzet, a vizsgálati technológia együttes, vagy külön történő minősítése céljából. A minősítést valamely érvényes hazai vagy nemzetközi előírás irányelveinek figyelembevételével kell végrehajtani.” (Nukleáris Biztonság Szabályzat /NBSZ/ 4.1 sz. Irányelv 2.3 pont) 2005-2011 „A primerkör integritását biztosító nyomáshatárt képező felületeken végrehajtásra kerülő időszakos anyagvizsgálatokat minősített roncsolásmentes vizsgálatok alkalmazásával kell végrehajtani, melyeknek körét, terjedelmét, illetve a minősítés szintjét a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott eljárásokkal kell meghatározni.” (Nukleáris Biztonsági Szabályzat, 4. kötet 9.010 pont) 2011- „A rendszerek és rendszerelemek idõszakos anyagvizsgálati rendszereit minõsíteni kell, amelyekkel igazolható, hogy a vizsgáló rendszer – a vizsgáló berendezés, a vizsgálattechnológia és a vizsgáló személyzet – képes a követelményeknek való megfelelésre valós vizsgálati körülmények között. (Nukleáris Biztonsági Szabályzat, 4. kötet pont 4.6.4.1400 pont) A magyar szabályozás (Szabó D.-Pammer Z.)

7 7 A vizsgálatminősítés módszerei (Szabó D.-Pammer Z.) A minősítés célja: annak bizonyítása, hogy egy vizsgáló rendszer berendezés,eljárás, személyzet) alkalmas a vizsgálati feladat ellátására a valós vizsgálati körülmények között EURÓPAI MÓDSZER AMERIKAI MÓDSZER

8 8 Az Európai minősítési módszer (Szabó D.-Pammer Z.) V izsgálat Minősítés Gyakorlati vizsgák Nyílt vizsgák Zárt vizsgák Műszaki Bizonyítás A vizsgáló berendezés és a vizsgálati eljárás minősítése Személyzetmi nősítése

9 A minősítés fő dokumentumai (Szabó D.-Pammer Z.) DokumentumRendeltetés Műszaki Specifikáció törésmechanikai elemzés Meghatározza a minősítés kiindulási adatait, a vizsgálat teljesítő képességével szembeni elvárásokat törésmechanikai elemzés alapján (minősítési hibakonfiguráció) Vizsgálati EljárásRögzíti a vizsgálat végrehajtásának menetét. Minősítési eljárásrendMeghatározza a minősítés végrehajtásának folyamatát Műszaki Bizonyítás Rögzíti a vizsgálat teljesítő-képességét bizonyító tényeket (laboratóriumi mérések eredményei, elemzések) Összefoglaló JelentésÖsszegzi a minősítési folyamatot Minősítő tanúsítványTanúsítja a vizsgáló rendszer alkalmasságát Minősítési Dosszié Magába foglalja a minősítés összes dokumentumát

10 10 Üzemeltető - MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Elkészítteti a Minősítési hibakonfiguráció meghatározásra szolgáló törésmechanikai elemzést Összeállítja a minősítés kiindulási adatait tartalmazó Műszaki Specifikációt. Javaslatot tesz a minősítés során alkalmazandó próbatestre. Véleményezi a vizsgálatminősítési eljárásrendet és programot. Vizsgáló szervezet – MVM PA Zrt. Anyagvizsgálati Osztály, vagy alvállalkozója Elkészíti/optimalizálja a Vizsgálati Eljárást. Összeállítja a vizsgálat teljesítőképességét igazoló dokumentumot (Műszaki Bizonyítás), Részt vesz a gyakorlati vizsgán Minősítő Testület – MHtE VMT (pártatlan és független Vizsgálatminősítő Testület,) Elkészíti a vizsgálatminősítési eljárásrendet Véleményezi a Próbatest Dokumentációt Véleményezi és elbírálja a Vizsgálati Eljárást és a Műszaki Bizonyítást Kiadja/visszavonja a Minősítő Tanúsítványt Nukleáris Hatóság – Országos Atomenergia Hivatal Jóváhagyja a Műszaki Specifikációt és a Minősítési Dossziét Jóváhagyja a Minősítési Dossziét A minősítési folyamat résztvevői (Szabó D.-Pammer Z.)

11 4.21. sz. útmutató (érvényes, üzemelő atomerőmű) Vizsgálatminősítés Szereplők Szereplők: minősítették Amennyiben az üzemeltető egy időszakos vizsgálatot külföldi vizsgáló szervezettel végeztet, és az alkalmazott vizsgáló rendszer egyes elemeit vagy egészét egy másik országban sikeresen minősítették, akkor az üzemeltető kérésére a hatóság egyszerűsített minősítési eljárást engedélyezhet. engedélyes Az üzemeltető (engedélyes?) vizsgálatminősítő testületet (MHTE-VMT) hoz létre a minősítések irányítására, lefolytatására, értékelésére és a minősítési tanúsítványok kibocsátására. MÁS? Tervező, gyártó, beszállító, alvállakozó, pl.: (N3a.13. sz. útmutató: Új atomerőmű öregedés- és élettartam kezelés tervezése) A tervező meghatározza továbbá ( Ellentmondás 4.6.4.0500.-el? ) j) a minősített vizsgálatok körét, a vizsgálati technológiákat.

12 12 Műszaki Specifikáció MF? Műszaki Bizonyítás Minősítés Elj.rend Vizsgálattechnológia MF? MF? MF? Zárt Vizsga MF? MF? Minősítési Dosszié MF? Minősítő tanúsítvány Nyílt Vizsga Üzemeltető Hatóság Vizsgáló Szervezet Minősítő Testület Csak a személyzet minősítéséhez Berendezés és technológia minősítéséhez A magyar vizsgálatminősít folyamata (Szabó D.-Pammer Z.)

13 2. (2.) 118/2011. (VII. 11.) Korm. Rendelet alapján Az NBSZ 10.113. alapján egy lehetséges definíció a(z) minősítés (anyag)vizsgálatokkal kapcsolatos minősítésekre: Vizsgálatok, személyek, eszközök, technológiák, rendszerek, eljárások (,rendszerelemek, anyagok [EQ!]) alkalmasságának elbírálása és igazolása a nukleáris létesítmény biztonságával kapcsolatban. 3a! Kapcsolódik sok más tevékenységehez (3a!) 3a.3.2.4700. A tervező által meghatározott öregedéskezelési rendszernek összhangban kell lennie a karbantartási programokkal, a vizsgálatok minősítésével és...

14 118/2011. (VII. 11.) Korm. Rendelet az engedélyes határozza meg 4.6.4.0500. Az atomerőművek időszakos roncsolásmentes vizsgálatainak terjedelmét, időbeli ütemezését, kritériumait és a végrehajtásuk módszerét az engedélyes határozza meg és azt a nukleáris biztonsági hatóság a 18. § (4) bekezdése szerint jóváhagyja. anyagvizsgálati rendszerminősít 4.6.4.1400. A rendszerek és rendszerelemek időszakos anyagvizsgálati rendszereit minősíteni kell, amelyekkel igazolható, hogy a vizsgáló rendszer - a vizsgáló berendezés, a vizsgálattechnológia és a vizsgáló személyzet - képes a követelményeknek való megfelelésre valós vizsgálati körülmények között. (Roncsolásos? „Időszakos”-on kívüli? Később...)

15 Valós vizsgálati körülmények kérdése Paks I., KGYK, „mock-up”-ok, valós berendezések eredeti gyártóművi berendezésekreaktor, gőzfejlesztő, tolózárak, szivattyúk A paksi Karbantartó Gyakorló Központ olyan létesítmény, amellyel kevés atomerőmű rendelkezik a világon. Az eredeti gyártóművi berendezéseket (reaktor, gőzfejlesztő, tolózárak, szivattyúk) tartalmazó épületegyüttesben... új, biztonságos és hatékony technológiák kidolgozására van mód. http://www.paks.info.hu/npp/eszi.htm http://www.paks.info.hu/npp/eszi.htm a paksi atomerőmű megvásárolta a lengyel zarnowieci és a volt keletnémet greisfwaldi erőművek számára készült, de el nem indított blokkok nagyberendezéseit Egyedülálló lehetőséget teremtett, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség anyagi segítségével a paksi atomerőmű megvásárolta a lengyel zarnowieci és a volt keletnémet greisfwaldi erőművek számára készült, de el nem indított blokkok nagyberendezéseit. A korszerűen felszerelt épületben így többek között valódi reaktor és gőzfejlesztő, csővezetéki elzárószerelvény... http://mno.hu/migr_1834/minden-igenyt-kielegit-a-paksi-oktatokozpont-815307 PAKS II.-es „mock-up”-ok, valós berendezések???

16 16 A minősítési próbatest (Szabó D. - Pammer Z.) „GŐZFEJLESZTŐ KOLLEKTOR ALSÓ TRANZIENS VARRAT, GÉPI ULTRAHANGOS VIZSGÁLATMINŐSÍTÉSE” PAE GFTR/ MIN 0003. sz. minősítő próbatest.

17 ATV, NBSZ, útmutatók és felvetődő kérdések kézi vizsgálatok is? 1.Gépi vizsgálatok, vagy kézi vizsgálatok is? üzembe helyezés előtti vizsgálatok is? (Pl. „0” állapot) 2.ISI, vagy az üzembe helyezés előtti vizsgálatok is? (Pl. „0” állapot) egyéb anyagvizsgálatok is? 3.Roncsolásmentes vagy más egyéb anyagvizsgálatok is? MSZT RSZT, szakértők, N, NA, NPT tanúsítvány, felügyelők,... 4.További szereplők: MSZT (által kiadott szabványok), RSZT, szakértők, N, NA, NPT tanúsítvány, felügyelők,... 5.Anyagvizsgálók, anyagok, próbatestek,...

18 ATV, NBSZ, útmutatók és felvetődő kérdések 1.Gépi vizsgálatok, vagy kézi vizsgálatok is? 2.ISI, vagy azt üzembe helyezés előtti vizsgálatok is? 3.Roncsolásmentes vagy más egyéb anyagvizsgálatok is? gyártás 9.4.1. A gyártást végző beszállítóval szemben támasztott követelmények minősítés 9.4.1.0300. A gyártónak biztosítania kell a gyártáshoz és ellenőrzésekhez szükséges eszközök, eljárások és szakemberek megfelelő, dokumentált minősítését. Gyártási eljárások 9.4.3. Gyártási eljárások gyártás minősítés 9.4.3.0200. Az új gyártási, ellenőrzési és vizsgálati technológiákat csak megfelelő minősítések, ellenőrzésének és próbák végrehajtása után lehet alkalmazni. Gyártásközi ellenőrzés 9.4.4. Gyártásközi ellenőrzés követelmények megfelelőségének igazolására 9.4.4.0800. A szerszámok, idomszerek, műszerek és más, a tevékenység során alkalmazott, a minőséget befolyásoló felülvizsgáló, mérő- és próbaberendezések, szerkezetek besorolásának, típusának, pontosságának, valamint a lefektetett követelmények megfelelőségének igazolására mérési eljárásokat, előírásokat kell meghatározni. a követelményeknek való megfelelés [Vizsgálatminősítés:...a vizsgáló rendszer (vizsgáló berendezés, a vizsgálati eljárás és a vizsgáló személyzet) képes a követelményeknek való megfelelésre..]

19 118/2011. (VII. 11.) Korm. Rendelet 2. Üzembe helyezés előtti vizsgálatok 10.72a. Gyártóművi, gyártásközi ellenőrzés A nukleáris létesítmény rendszerelemeinek, azok anyagainak a gyártóműveknél végrehajtott ellenőrzése a műszaki és minőségi követelmények teljesítésének igazolására. A gyártás közbeni ellenőrzési módszereknek a későbbi összehasonlíthatóság érdekében illeszkedni kell az üzem közben tervezett vizsgálati módszerekhez 3a.3.2.4500. A tervezés során meg kell határozni a rendszerelemek gyártóművi, átvételi vizsgálataira vonatkozó előírásokat. A gyártás közbeni ellenőrzési módszereknek a későbbi összehasonlíthatóság érdekében illeszkedni kell az üzem közben tervezett vizsgálati módszerekhez...

20 118/2011. (VII. 11.) Korm. Rendelet 2. Üzembe helyezés előtti vizsgálatok „0” állapotfelmérő és tanúsító vizsgálatok 4.3.2.0900. Az üzembe helyezés során el kell végezni a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek, rendszerelemek „0” állapotát felmérő és tanúsító vizsgálatokat és azok dokumentálását az előírt terjedelemben, annak érdekében, hogy az üzemeltetési időszak során bekövetkező változások azonosíthatóak legyenek. el kell végezni a rendszerek és rendszerelemek üzembe helyezés előtti állapotának rögzítését, és biztosítani kell az időszakos vizsgálati eredmények ezekkel történő összevethetőségét 4.6.4.1300. Az időszakos roncsolásmentes vizsgálatok hatékony elvégzéséhez el kell végezni a rendszerek és rendszerelemek üzembe helyezés előtti állapotának rögzítését, és a későbbiekben biztosítani kell az időszakos vizsgálati eredmények ezekkel történő összevethetőségét.

21 118/2011. (VII. 11.) Korm. Rendelet 2. Üzembe helyezés előtti vizsgálatok „0” állapot 10.6. „0” állapot az üzemeltetés során végrehajtott időszakos ellenőrzések eredményeivel összevethető A biztonsági osztályba sorolt rendszerelemek üzemeltetés előtti állapotát jellemző, dokumentált és az üzemeltetés során végrehajtott időszakos ellenőrzések eredményeivel összevethető állapotjellemzők összessége. 1.2.5.0600. igazolni kell a „0” állapotra vonatkozó adatok rendelkezésre állását b) igazolni kell a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszerek és rendszerelemek állapotváltozásának figyelemmel kíséréséhez és értékeléséhez szükséges „0” állapotra vonatkozó adatok rendelkezésre állását,

22 MSZ 27003-as szabványsorozat: Nukleáris létesítmények komponenseinek létesítési szabályai NCA-5255. Vizsgálati eljárások felügyelő minősítés újraminősítés A felügyelőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az e szabványsorozat által előírt vizsgálati és próba- eljárások minősítése megtörtént. Ha valamely sajátos ok kérdésessé teszi, hogy a vizsgálati vagy próbaeljárá sokra vonatkozó követelmények teljesülnek, a felügyelő megkövetelheti a technológia újraminősítését. NCA-3857. Folyamat-ellenőrzés minősített minősített NCA-3857.1. Általános követelmények. Az anyagok, alapanyagok vagy szolgáltatások minőségét befolyásoló folyamatokat ellenőrizni kell. A minőséget meghatározó vagy igazoló jellemző folyamatokat, mint amelyeket hegesztés, hőkezelés vagy roncsolásmentes vizsgálat során végeznek, a vonatkozó követelmények szerinti, minősített technológiát alkalmazó minősített személyzetnek kell végrehajtania.

23 MSZ 27003-as szabványsorozat: Nukleáris létesítmények komponenseinek létesítési szabályai minősítés Az N/NPT/NA tanúsítványtulajdonos felelős az alvállalkozók (NCA-3125.), ideértve a roncsolásmentes vizsgálatok al- vállalkozóit és az anyagszállító szervezeteket, felügyeletéért, minősítéséért és auditálásáért. Minősített technológia Minősített technológia (Qualified Procedure) Technológia, amely bizonyítottan megfelel a tervezett célra előírt követelményeknek. Vizsgálat Vizsgálat (Examination) MINŐSÍTETT Kvalifikált (MINŐSÍTETT) személyzet által minősített eljárások- kal elvégzett sajátos műveletek annak igazolására, hogy a gyártmányok, gyártási eljárások, az üzembe helyezést meg- előző tevékenységek megfelelnek az előírt követelményeknek.

24 MSZ 27003 Nukleáris létesítmények komponenseinek létesítési szabályai NB-5112. Roncsolásmentes vizsgálati technológiák minden roncsolásmentes vizsgálatot Az e fejezet szerinti minden roncsolásmentes vizsgálatot olyan részletes írásos technológiai utasítás szerint kell elvégezni, ami a felügyelő megelégedésére tényleges szemléltetés alapján volt igazolva. „ detailed written procedures which have been proven by actual demonstration to the satisfaction of the Inspector” A technológiák felel jenek meg a Section V. adott vizsgálati módszerre vonatkozó fejezetének. NCA-3858.1. Az ellenőrzés, vizsgálatok és próbák irányítása követelményekmegfelelésigazolás (b) Meg kell tervezni az anyag, az alapanyag vagy a tevékenység előírt követelményeknek való megfelelésének igazolásához szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat.

25 MINŐSÍTENI, MINŐSÍTENI, MINŐSÍTENI!

26


Letölteni ppt "Miskolc, 8. AGY konf., 2016.06.02 Bánki Attila - Tóth Péter (MVM Paks II. MIG NUO) Új atomerőművi blokkok vizsgálatminősítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések