Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ Tomor János Tomor János Magyar Ruhagyártók Egyesülés Magyar Ruhagyártók Egyesülés Ezen dokumentum.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ Tomor János Tomor János Magyar Ruhagyártók Egyesülés Magyar Ruhagyártók Egyesülés Ezen dokumentum."— Előadás másolata:

1 KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ Tomor János Tomor János Magyar Ruhagyártók Egyesülés Magyar Ruhagyártók Egyesülés Ezen dokumentum az Európai Közösség BSP2 Perfect Link progjamnának pénzügyi támogatásával készült. A kifejezett álláspontok az MRE véleménye, nem tekintendő az Európai Bizottság hivatalos véleményének. A kifejezett álláspontok az MRE véleménye, nem tekintendő az Európai Bizottság hivatalos véleményének. This document has been produced with the financial support of the European Community’s BSP2 Perfect Link programme. The views expressed herein are those of HAMA and can therefore in no way be taken to reflect the official opinion of the European Commission

2 Kutatás Fejlesztés Innováció Kutatás Fejlesztés Innováció - ESZKÖZ a.) az európai versenyképesség - ESZKÖZ a.) az európai versenyképesség növeléséhez növeléséhez b.) a tudás bővítéséhez b.) a tudás bővítéséhez c.) fejlesztéshez c.) fejlesztéshez - Európai Unió alaptevékenységei közé tartozik, alapvető - Európai Unió alaptevékenységei közé tartozik, alapvető jelentőséggel bír jelentőséggel bír - Európai Uniós programokban való részvétel: - Európai Uniós programokban való részvétel: tagállamok, társult országok EU költségvetésbe történő tagállamok, társult országok EU költségvetésbe történő befizetéseiből 4 éves periódusokra elfogadott befizetéseiből 4 éves periódusokra elfogadott keretprogramban lehet pályázni, meghatározott, keretprogramban lehet pályázni, meghatározott, rögzített szabályok szerint rögzített szabályok szerint

3 Magyarország és a kutatás, Magyarország és a kutatás, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (KTDK) Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (KTDK) - 1999. augusztus 1-től Magyarország társult tagja a - 1999. augusztus 1-től Magyarország társult tagja a programnak programnak - 1999-2002. között az 5. Keretprogramban magyar kutatók- - 1999-2002. között az 5. Keretprogramban magyar kutatók- fejlesztők már részt vettek megnyert pályázatokkal fejlesztők már részt vettek megnyert pályázatokkal - 2002. december 17.: elindult a 6. KTDK program - 2002. december 17.: elindult a 6. KTDK program

4 6. Keretprogram célkitűzése 6. Keretprogram célkitűzése Európai Kutatási Térség (ERA-European Research Area Európai Kutatási Térség (ERA-European Research Area ERA ALAPKONCEPCIÓJA ERA ALAPKONCEPCIÓJA Európa 2010. évre a világ legdinamikusabban fejlődő Európa 2010. évre a világ legdinamikusabban fejlődő régiója legyen régiója legyen

5 Az ERA megteremtése a 6. Keretprogramban kezdődött meg. Az ERA megteremtése a 6. Keretprogramban kezdődött meg. Új támogatási eszközök jelentek meg Új támogatási eszközök jelentek meg - integrált projektek (Integrated Project = IP ) - integrált projektek (Integrated Project = IP ) - kiválósági hálózatok ( Network of Excellence = NoE ) - kiválósági hálózatok ( Network of Excellence = NoE )

6 Integrált projektek Integrált projektek az adott szakterület paradigmaváltásához az adott szakterület paradigmaváltásához járulnak hozzá járulnak hozzá Kiválósági hálozatok Kiválósági hálozatok az adott szakterület meghatározó szereplői az adott szakterület meghatározó szereplői lehetnek az európai, vagy akár a világpiacon lehetnek az európai, vagy akár a világpiacon is a közös kutatási terv alapján véghezvitt is a közös kutatási terv alapján véghezvitt munkáikkal munkáikkal

7 Alapfogalmak 1. Keretprogram: - 4 éves periódusra elfogadott költségvetés - 4 éves periódusra elfogadott költségvetés és szakmai program és szakmai program - Európai Bizottság által irányított kutatás – - Európai Bizottság által irányított kutatás – fejlesztési akciók kereteit határozza meg fejlesztési akciók kereteit határozza meg

8 2. Projekttipusok: - támogatáseszközök elnevezése - támogatáseszközök elnevezése - projekttipusok orientálják a pályázókat, hogy - projekttipusok orientálják a pályázókat, hogy a Bizottság mit kíván elérni a támogatásra a Bizottság mit kíván elérni a támogatásra kiválasztott projektekkel kiválasztott projektekkel - nemzetközi konzorciumok részvétele szükséges - nemzetközi konzorciumok részvétele szükséges

9 3. Költségmodell - résztvevő szervezet gazdálkodási formájától - résztvevő szervezet gazdálkodási formájától függően változtatható meg függően változtatható meg - Kiegészítő modell: pl. felsőoktatási intézmények - Kiegészítő modell: pl. felsőoktatási intézmények - Teljes modell: pl. vállalkozások - Teljes modell: pl. vállalkozások

10 Pénzügyi auditálás Pénzügyi auditálás - uniós közpénzek elköltésének decentralizált - uniós közpénzek elköltésének decentralizált ellenőrzése ( új intézkedés ) ellenőrzése ( új intézkedés ) - valós költségeken alapuló projektelszámolásokat - valós költségeken alapuló projektelszámolásokat helyileg jártas auditorok ellenjegyzik, igazolva azok helyileg jártas auditorok ellenjegyzik, igazolva azok jogosságát jogosságát

11 Magyar részvétel a 6. Keretprogramban 6. Keretprogramban - A 6. Keretprogramban magyar intézmények, vállalatok teljes jogú partnerként vesznek részt teljes jogú partnerként vesznek részt - Teljes jogú részvételt biztosító társult tagság feltétele a GDP- arányos hozzájárulás feltétele GDP- arányos hozzájárulás feltétele

12 A projectek - A kutatás, fejlesztés (K+F) támogatási akciók mindig - A kutatás, fejlesztés (K+F) támogatási akciók mindig projektkeretben történnek projektkeretben történnek - rögzített tartalmi és részvételi feltételekkel pályázati - rögzített tartalmi és részvételi feltételekkel pályázati felhívásokat adnak ki felhívásokat adnak ki - beérkezett projektjavaslatokat független szakértők - beérkezett projektjavaslatokat független szakértők értékelik, projektenként általában 3 fő értékelik, projektenként általában 3 fő Az integrált projekteknél, a kiválósági hálózatoknál az értékelést követően meghallgatásra is sor kerül Az integrált projekteknél, a kiválósági hálózatoknál az értékelést követően meghallgatásra is sor kerül

13 Az Európai Bizottság alakítja ki Az Európai Bizottság alakítja ki a döntési piramist a döntési piramist - 1,5 millió EURO- nál nagyobb támogatást tartalmazó - 1,5 millió EURO- nál nagyobb támogatást tartalmazó projektjeit véleményezteti a tagállamok képviselőiből projektjeit véleményezteti a tagállamok képviselőiből álló programbizottságokkal álló programbizottságokkal ezt követően születik meg a döntés a pályázat ezt követően születik meg a döntés a pályázat befogadásáról befogadásáról - a szerződés aláírását követően a Bizottság előleget - a szerződés aláírását követően a Bizottság előleget folyósít a projektköltség 85 %-áig folyósít a projektköltség 85 %-áig

14 - A szerződésnek megfelelő ütemezéssel kell a munkát - A szerződésnek megfelelő ütemezéssel kell a munkát végrehajtani végrehajtani - szakmai teljesítések alapján kérhető a felmerült kiadások - szakmai teljesítések alapján kérhető a felmerült kiadások szerződésben rögzített arányának megtérítése szerződésben rögzített arányának megtérítése - költségelszámolásoknál a szerződések rendelkezései és az - költségelszámolásoknál a szerződések rendelkezései és az irányelvek a mérvadók irányelvek a mérvadók

15 - megkezdődik az elszámolások auditálása - megkezdődik az elszámolások auditálása - szerződések végén beszámolót kell tartani - szerződések végén beszámolót kell tartani - a beszámoló a teljesítés szakmai elfogadásának az alapja - a beszámoló a teljesítés szakmai elfogadásának az alapja - a Bizottság a támogatás 15 %-át tartja vissza a végleges - a Bizottság a támogatás 15 %-át tartja vissza a végleges elszámolásig elszámolásig

16 - projektekben bármilyen gazdálkodási formában működő - projektekben bármilyen gazdálkodási formában működő szervezet, jogi és természetes személy részt vehet szervezet, jogi és természetes személy részt vehet - alapkövetelmény, hogy a projektet konzorcium javasolja, - alapkövetelmény, hogy a projektet konzorcium javasolja, amelyekben a partnerek legalább 3 tagállamból, vagy amelyekben a partnerek legalább 3 tagállamból, vagy társult, tagjelölt országból származzanak társult, tagjelölt országból származzanak

17 Projektekben való részvétel előnyei Projektekben való részvétel előnyei - lerövidíthető a technológiai eljárás kifejlesztéséhez - lerövidíthető a technológiai eljárás kifejlesztéséhez szükséges idő szükséges idő - addicionális források bevonhatók a fejlesztésekbe - addicionális források bevonhatók a fejlesztésekbe - értéket képviselő új ismeretek állíthatók elő - értéket képviselő új ismeretek állíthatók elő

18 SAPARD SAPARD ( Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rual Development ) támogatást biztosít a támogatást biztosít a mezőgazdaság és mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén vidékfejlesztés területén

19 ISPA ISPA ezen támogatás a ezen támogatás a - környezetvédelmi beruházások megvalósítását - környezetvédelmi beruházások megvalósítását - közösségi normák átvételét - közösségi normák átvételét - közlekedési infrastrukturális beruházások megvalósítását - közlekedési infrastrukturális beruházások megvalósítását - európai hálózatba történő becsatlakozást segíti elő - európai hálózatba történő becsatlakozást segíti elő

20 PHARE PHARE - 1997. év óta működik - 1997. év óta működik - fő prioritásai: - fő prioritásai: rendelkezésre álló keret 30 %-át rendelkezésre álló keret 30 %-át intézményfejlesztési programokra lehet intézményfejlesztési programokra lehet fordítani fordítani Célja: a közösségi vívmányok átvételében és Célja: a közösségi vívmányok átvételében és alkalmazásában felhalmozott tagállami ismeretek alkalmazásában felhalmozott tagállami ismeretek átadása, a közigazgatási, jogi környezet és átadása, a közigazgatási, jogi környezet és infrastruktúra megerősítése infrastruktúra megerősítése

21 - rendelkezésre álló keret 70 %-át a beruházási programok - rendelkezésre álló keret 70 %-át a beruházási programok megvalósítására lehet felhasználni, amelyek az ún. megvalósítására lehet felhasználni, amelyek az ún. közösségi vívmányok közösségi vívmányok (acquis communautaire), azaz az EU joganyagának (acquis communautaire), azaz az EU joganyagának átvételét és alkalmazását segíti elő átvételét és alkalmazását segíti elő

22 PRAG PRAG - gyakorlati útmutató a PHARE, ISPA, SAPARD - gyakorlati útmutató a PHARE, ISPA, SAPARD szerződéses eljárásokhoz szerződéses eljárásokhoz - a megvalósuló projektek szerződéskötési menetére - a megvalósuló projektek szerződéskötési menetére kialakított eljárásrend kialakított eljárásrend - nyertes projektek megvalósítóinak ezt az eljárásrendet - nyertes projektek megvalósítóinak ezt az eljárásrendet kell alkalmazniuk kell alkalmazniuk

23 Kis és középvállalkozások ( KKV-k) Kis és középvállalkozások ( KKV-k) részvétele a projektekben részvétele a projektekben - KKV-k fontossága, nemzetgazdasági szerepük megnőtt - KKV-k fontossága, nemzetgazdasági szerepük megnőtt - munkahelyek létrehozásában kiemelkedő szerepet töltenek - munkahelyek létrehozásában kiemelkedő szerepet töltenek be be - a 6. Keretprogram nagy hangsúlyt fektet KKV-k minél - a 6. Keretprogram nagy hangsúlyt fektet KKV-k minél szélesebb körű bevonására szélesebb körű bevonására

24 A KKV-k az integrált projektek (IP), vagy a kiválósági hálozatok A KKV-k az integrált projektek (IP), vagy a kiválósági hálozatok (NoE) egyenrangú és nélkülözhetetlen résztvevői lehetnek és (NoE) egyenrangú és nélkülözhetetlen résztvevői lehetnek és bekapcsolódhatnak a korábbi keretprogramokban megszokott bekapcsolódhatnak a korábbi keretprogramokban megszokott követelményrendszerben benyújtható célzott kutatási követelményrendszerben benyújtható célzott kutatási projectekbe projectekbe (Specific Targeted Research Projects = STRP) (Specific Targeted Research Projects = STRP)

25 IST IST Információs Társadalom Technológia Információs Társadalom Technológia ( Information Society Technology = IST ) ( Information Society Technology = IST ) Célja: Célja: az adott szakterületen az Európa versenyképességének az adott szakterületen az Európa versenyképességének növeléséhez való lényeges hozzájárulás a világpiaci, növeléséhez való lényeges hozzájárulás a világpiaci, azaz az amerikai - japán – európai versenyben azaz az amerikai - japán – európai versenyben

26 A tematikus kötöttség nélküli KKV specifikus akciókat a A tematikus kötöttség nélküli KKV specifikus akciókat a kooperatív és a kollektív kutatási projektek jelentik kooperatív és a kollektív kutatási projektek jelentik

27 Kooperatív kutatási (CRAFT) Kooperatív kutatási (CRAFT) program program - olyan KKV-k számára nyújt segítséget, amelyek a - olyan KKV-k számára nyújt segítséget, amelyek a kutatás – fejlesztés terén felmerülő közös igényeiket kutatás – fejlesztés terén felmerülő közös igényeiket külső kutatóhelyek bevonásával kívánják megoldani külső kutatóhelyek bevonásával kívánják megoldani - K + F feladat megvalósításának költségeit teljes - K + F feladat megvalósításának költségeit teljes egészében fedezik egészében fedezik - projektek futamideje általában 1-2 év - projektek futamideje általában 1-2 év

28 Kollektív kutatási projektek ( CRP ) Kollektív kutatási projektek ( CRP ) - résztvevői - szakmai szövetségek - résztvevői - szakmai szövetségek - ipari, gazdasági érdekcsoportok - ipari, gazdasági érdekcsoportok - résztvevők adnak megbízást olyan K + F munkára, - résztvevők adnak megbízást olyan K + F munkára, melynek eredménye az általuk képviselt KKV-k tudásbázisát melynek eredménye az általuk képviselt KKV-k tudásbázisát gyarapítja gyarapítja - futamidejük általában 2 – 3 év - futamidejük általában 2 – 3 év - szellemi tulajdonjog birtokosai a nemzeti / európai ún. - szellemi tulajdonjog birtokosai a nemzeti / európai ún. központi KKV-csoport központi KKV-csoport - kötelességük terjeszteni az eredményeket az iparághoz - kötelességük terjeszteni az eredményeket az iparághoz tartozó KKV-k között tartozó KKV-k között

29 KKV-k számára a keretprogramba KKV-k számára a keretprogramba való bekapcsolódás jelentősége való bekapcsolódás jelentősége - fejlődik a nemzetközi kapcsolatrendszerük - fejlődik a nemzetközi kapcsolatrendszerük - K + F és üzleti együttműködés új lehetőségei nyílnak meg - K + F és üzleti együttműködés új lehetőségei nyílnak meg számunkra számunkra - új és versenyképes technológiák megszerzése és - új és versenyképes technológiák megszerzése és versenyképes termékek, szolgáltatások bevezetése versenyképes termékek, szolgáltatások bevezetése válhat valóra válhat valóra - nemzetközi hálózatba való beépülés a vállalati stratégiában - nemzetközi hálózatba való beépülés a vállalati stratégiában új piacokat teremthet új piacokat teremthet

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 2004. április


Letölteni ppt "KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ KUTATÁS, FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ Tomor János Tomor János Magyar Ruhagyártók Egyesülés Magyar Ruhagyártók Egyesülés Ezen dokumentum."

Hasonló előadás


Google Hirdetések