Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁJÉKOZTATÁS TÁJÉKOZTATÁS A LEVEGŐTISZTASÁG - VÉDELEM ÚJ SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2011. március 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁJÉKOZTATÁS TÁJÉKOZTATÁS A LEVEGŐTISZTASÁG - VÉDELEM ÚJ SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2011. március 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara."— Előadás másolata:

1 TÁJÉKOZTATÁS TÁJÉKOZTATÁS A LEVEGŐTISZTASÁG - VÉDELEM ÚJ SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2011. március 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2 I. Aktuális jogszabályjegyzék II. Változás indokai III. Szabályozás új és módosított elemei IV. Közeljövőben várható szabályozás változások V. Új európai irányokból eredő későbbi változások VI. Összegzés - Változások a levegőtisztaság- védelmi szabályzásban a 2011-es évre

3 Törvényi alapok  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról  2005. évi XV. törvény az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről  2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

4 I. Aktuális jogszabály jegyzék – Új levegővédelmi jogszabályok 1) *306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 2) *4/2001. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről, és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 3) 5/2011. (I. 14.) VM rendelet egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról 4) 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi színt és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

5 Hatályban lévő levegővédelmi jogszabályok 5) 32/1993. (XII. 23.) KTM sz. rendelet a helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai határértékeinek és azok alkalmazásra vonatkozó szabályok megállapításáról 6) 9/1995. (VIII. 31.) KTM sz. rendelet a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásról 7) 7/1999. (VII.21.) KöM sz. rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb de 50 MWth –nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről 8) 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelete az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról (módosította az 5/2011. (I. 14.) VM rendelet

6 Hatályban lévő levegővédelmi jogszabályok 9) 15/2001. (VI.6.) KöM rendelet az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről 10) 23/2001. (XI.13) KöM rendelet a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyezőanyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről 11) 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 12) 4/2002. (X.07.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről (módosította az 5/2011. (I. 14.) VM rendelet)

7 Hatályban lévő levegővédelmi jogszabályok 13) 17/2003. (IV.4.) GKM-KvVM- PM együttes rendelete egyes folyékony tüzelő-és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről 14) 7/2003. (V.16.) KvVM- GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről 15) 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről (módosította az 5/2011. (I. 14.) VM rendelet) 16) 270/2003. (XII.24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól

8 Hatályban lévő levegővédelmi jogszabályok 17) 183/2005. (IX.13.) Korm. rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről 18) 32/2005. (XII.27.) KvVM rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról 19) 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelt a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 20) 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

9 Hatályban lévő levegővédelmi jogszabályok 21) 38/2006. (VIII.22.) KvVM –PM együttes rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi rendszer működtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 22) 195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelete a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999 december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről 23) 213/2006.(X.27.) Korm. rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV törvény végrehajtásának egyes szabályairól 24) *78/2007 (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

10 Hatályban lévő levegővédelmi jogszabályok 25) *194/2007. (VII.25.) Korm. rendelete az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 26) 91/2007. (XI.21.) KvVM rendelete az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól 27) 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelete az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

11 Hatályban lévő levegővédelmi jogszabályok 28) 13/2008. (I.30.) Korm. rendelet a 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól 29) *310/2008. (XII.20. ) Korm. rendelete az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről 30) 96/2009. (IV.24.) Korm. rendelet a 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről 31) 345/2009. ( XII.30.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról * a jogszabályok a levegővédelmi adatszolgáltatással kapcsolatos teendőkre is vonatkoznak (LAL, LM)

12 – EU jogharmonizációs igények, határidők – Levegőminőségi problémák kezelése, szállópor határérték túllépések – Szmogriadók elrendelésének kérdései – Levegővédelmi övezet kijelölésének rendezése – Egyéb szabályozási korrekciós igények

13 – Új alaprendelet a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről (a változások döntően a levegőminőségi előírásokat érintik) Levegőminőségi előírások változásai a forrás létesítés levegőminőségi feltételei, bizonyítási követelmények agglomerációk, zónák, levegőminőségi terv, ózoncsökkentési program füstköd-riadó terv és a riadó elrendelése országhatáron átterjedő hatások

14 A légszennyező anyagok kibocsátását érintő változások a légszennyező forrás hatásterületének bevezetése légszennyező forrás létesítés feltételei terhelt területen alap levegőterheltség megállapításához mérés előírása a létesítést kérelmező felé a jogszabályi kibocsátási határértéknél szigorúbb előírásának lehetősége a védelmi övezet rendszerének szűkítése, csak bűzre az IPPC-s körnél

15 A légszennyező anyagok kibocsátását érintő változások szagegység előírás alkalmazhatósága a leválasztó berendezések hatékonyság megítéléséhez diffúz források szabályozásának pontosítása a jelenlegi LENG tovább él, a következő változásig új a hatásterület lehatárolás a LENG kérelmekben (5 mell. 13.)

16 Adatszolgáltatást érintő kérdések a LAL tartalom változatlanul marad, a LAIR rendszer megújításáig ( kb. másfél évig) nem kell új LAL-t benyújtani a mai rendszerben szereplőknek (40.§. (3) korrigálásra kerül) benyújtandó a 2010. évre vonatkozó LM, egyeseknek a kibővített LM adatlapon (pl: IPPC-s állattartó telepekre, metán és ammóniára, s egyes VOC-s telepekre is)

17 – Új határérték szabályozás a 4/2011. (I.14.) VM. rendelettel Kisebb korrekciók az egészségügyi és a kibocsátási határértékeknél Újabb eljárás- specifikus határértékkel szabályozottak Speciális világítástechnikai keményüveg gyártók Biomasszát tüzelők

18 – Több jogszabály módosítása az 5/2011. (I.14.) VM. rendelettel A VOC-s 10/2001. ( IV.19.) KöM rendelet módosulása A zónákról szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet változása A nagy tüzelőberendezésekről szóló 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet módosulása Egyéb más ágazati jogszabály módosítások

19 – Új mérési, vizsgálati szabályozás 6/2011. (I.14.) VM. rendelettel

20 – Módosul a hulladékok égetéséről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet EU jogharmonizációs elemek a Bizottság Környezetvédelmi EU jogharmonizációs elemek a Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának megkeresésére Főigazgatóságának megkeresésére Országon belüli módosítási pontosítási igények kezelése Országon belüli módosítási pontosítási igények kezelése – A PM10 légszennyezettségi problémák kezelésére ágazati intézkedési program készül áprilisig

21 A PM2,5 EU kötelezettség szerinti 20%-os csökkentésének tagországi elrendelése A PM2,5 EU kötelezettség szerinti 20%-os csökkentésének tagországi elrendelése Az ipari kibocsátásokról szóló új EU irányelv elfogadását követő nemzeti teendők, az alábbiak érdekében Az ipari kibocsátásokról szóló új EU irányelv elfogadását követő nemzeti teendők, az alábbiak érdekében

22 A környezeti elemek, hatások integrált A környezeti elemek, hatások integrált megközelítése (egy irányelv alapján hat megközelítése (egy irányelv alapján hat helyett) helyett) Alkalmazás az egységes Alkalmazás az egységes környezethasználati engedélyesek körében környezethasználati engedélyesek körében A megelőzés, a BAT és a nyilvánosság A megelőzés, a BAT és a nyilvánosság biztosítása biztosítása

23 A várt eredmények, a környezetvédelem erősítése mellett, az adminisztratív terhek, s ezzel a költségek csökkentésének elérése A várt eredmények, a környezetvédelem erősítése mellett, az adminisztratív terhek, s ezzel a költségek csökkentésének elérése A ma egységes engedélykötelesek mellett, egyes forgácslemez, rostlemez gyártók, faanyag és faipari termék vegyszeres konzerválók, CO2 geológiai tárolókhoz kapcsolódó CO2 leválasztók, és egyes hulladékkezelők új rendszerbe vonása A ma egységes engedélykötelesek mellett, egyes forgácslemez, rostlemez gyártók, faanyag és faipari termék vegyszeres konzerválók, CO2 geológiai tárolókhoz kapcsolódó CO2 leválasztók, és egyes hulladékkezelők új rendszerbe vonása

24 A vidékfejlesztési tárcánál folyamatban van a levegő védelméről szóló hazai előírások felülvizsgálata és egy egységes, új kormányrendelet megalkotása.. A nyilvánosságra hozott tervezetben szerepel többek közt határérték megállapítása a PM2,5 frakcióra (2010-től a célérték 25 mg/m 3 ; 2015-től a határérték 25 mg/m 3 ).

25 Az előbbieken túl bevezetésre kerül az ún. expozíciócsökkentési cél is, amelyet 2010. évhez viszonyítva 2020. évre el kell érni (20%-os csökkenés). A jogszabály hatályba lépését követően engedélyezett, bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek illetve létesítmények esetében a bűzterhelőnek védelmi övezetet kell kialakítania.

26 Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. Az új jogszabálytervezetbe a 2008/50/EK irányelv kötelezettségeit építik be a jogalkotók.

27 További változásokra lehet számítani a közeljövőben az adatszolgáltatási rendszerben is. Alapvető cél az egyszerűsítés, ami érinti a levegőtisztaság-védelmi bevallások rendszerét. A 2010-es évben elkészültek a légszennyező források levegőtisztaság- védelmi éves adatainak bejelentéséhez szükséges ún. LM adatlapok módosításai és kibővült a kitöltési útmutató is. A módosítást az E-PRTR rendelet által előírt többlet adatszolgáltatási kötelezettségek indokolják.

28 A diffúz kibocsátás mért/számított/becsült adatait, ezen túl külön adatlapon kell feltüntetni - függetlenül a (VOC) adatlapon megadottaktól az E-PRTR rendeletben meghatározott légszennyezőanyagok esetén. Az állattartó telepeknek így külön adatlapon az ammónia és metán kibocsátásukról is nyilatkozniuk kell.

29 Összességében módszertanilag összehangolt csatlakozás létesül - a kiemelt jelentőségűnek tekintett - a PRTR adatbázissal, tekintettel arra, hogy ebben az esetben telephely szintű adatok szolgáltatása van előírva, amely csak a LAL - LM adatok felhasználásával biztosítható. Az áttekintés „A környezetvédelmi jogszabályok változásai és az adatszolgáltatással kapcsolatos aktuális feladatok” c. szeminárium anyagainak felhasználásával jött létre (Sopron, 2011.02.21).


Letölteni ppt "TÁJÉKOZTATÁS TÁJÉKOZTATÁS A LEVEGŐTISZTASÁG - VÉDELEM ÚJ SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2011. március 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara."

Hasonló előadás


Google Hirdetések