Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás."— Előadás másolata:

1 SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás

2 I. A szerződéstípusok A/ Szerződés és szerződésfajta kötelmi jog általános rész: a szerződések közös szabályai kötelmi jog különös rész: egyes szerződések – szerződésfajták történetileg előbb: egyes szerződések majd: szerződésfajták végül: a szerződés általános fogalma logikailag előbb: a szerződés általános fogalma majd: szerződésfajták végül: egyes szerződések

3 A szerződéstípusok/2 B/ Szerződési típusszabadság, vegyes és atipikus szerződések szerződési típusszabadság: nincs szerződési típuskényszer az egyes szerződésfajtáknak nincs zárt száma: a megkötött szerződésnek tehát nem kell feltétlenül valamely nevesített szerződésfajtához tartoznia következmény: vegyes szerződések = több nevesített szerződéstípus elemeit vegyítik: pl: kocsi a garázsban bérlet: hely a kocsinak (nem engedik be) letét: őrzik (ellopják) vállalkozás: karbantartják (rossz munkát végeznek) atipikus (nevesítetlen/innominát) szerződések semmilyen nevesített szerződéssel nem azonosak, elemeikben sem jogvitáinak eldöntése: a szerződések általános szabályai és analógia alapján

4 A szerződéstípusok/3 C/ A szerződéstípusok csoportosítása gazdasági tevékenységfajták a szolgáltatások gazdasági tartalma szerződéstípusok csoportosítások római jog: kötelmek dare = adási facere = tevési praestare = helytállási a PTK szerint adási eredménykötelmek ügyviteli használatra irányuló helytállásra irányuló organizációs

5 A szerződéstípusok/4 Adási: tulajdonjog átruházása dolog átadása adásvétel: dolog tulajdonba adása pénz ellenében csere: dolgok tulajdonjogának kölcsönös átruházása ajándékozás: ingyenes: saját vagyon rovására ingyenes vagyoni előny juttatása kölcsön: tárgya: pénz vagy más fajlagosan meghatározott dolog szállítási szerződés: tömeggyártású ipari termék átruházása, szállítás: későbbi időpontban mezőgazdasági termékértékesítési szerződés: mezőgazdasági termék zártfajú szolgáltatása, szállítás: későbbi időpontban közüzemi szerződés: szolgáltató folyamatosan és biztonságosan közüzemi szolgáltatást nyújt, a fogyasztó időszakonként díjat fizet

6 A szerződéstípusok/5 Eredménykötelmek munkával elérhető, tárgyiasult eredmény produkálása vállalkozás: munkával elérhető eredmény létrehozása díjfizetés ellenében tervezési szerződés építési szerződés technológiai szerelési kutatási szerződés utazási szerződés fuvarozási szerződés: áru továbbítása és kiszolgálása díjfizetés ellenében

7 A szerződéstípusok/6 Ügyviteli ügy ellátása más javára és érdekében: gondos, hozzáértő ügyvitellel (nem eredménykötelem) megbízás: rábízott ügy ellátása díjfizetés ellenében bizomány: szerződéskötés a saját nevében, de a megbízó javára és számlájára szállítmányozás: fuvarozási bizomány bankszámla- és folyószámla szerződés letét: őrzésre irányuló ügyviteli kötelem

8 A szerződéstípusok/7 Használati dolog használati jogának időleges átengedése ellenérték fejében bérlet haszonbérlet: tárgya: ingatlan vagy más hasznot hajtó dolog lakásbérlet haszonkölcsön: ingyenes licencia: szabadalmi jog jogosultja szellemi termékének felhasználására díj ellenében másnak jogot enged

9 A szerződéstípusok/8 Helytállási meghatározott esemény – biztosítási esemény – bekövetkezése esetére meghatározott szolgáltatás – kompenzációs pénzösszeg – teljesítése, díjfizetés ellenében = biztosítás élet- és balesetbiztosítás felelősségbiztosítás vagyonbiztosítás

10 A szerződéstípusok/9 Organizációs a felek tartós és intenzív – szervezetszerű – kapcsolatát eredményezi Ptk: polgári jogi társaság 2006: IV. társasági törvény: gazdasági társaságok

11 II. Adásvétel 1.fogalma 2.tárgya 3.megkötése és lebonyolítása 4.főkötelezettségek 5.a tulajdonjog átszállása 6.átadás 7.tájékoztatási és megőrzési kötelezettség 8.átvétel 9.költségek 10. nevesített fajtái 11. nemzetközi és külföldi adásvétel

12 II. Adásvétel/2 1.Fogalma: adásvételi szerződés alapján –az eladó kötelesaz eladott dolog tulajdonjogát a vevőre átruházni a dolgot a vevő birtokába bocsátani –a vevő kötelesa vételárat megfizetni a dolgot átvenni = dolog tulajdonba adása pénz ellenében pénz – áru csere: az áruviszony legklasszikusabb kifejeződése

13 II. Adásvétel/3 2. tárgya minden dolog, amely nem forgalomképtelen forgalomképtelen: kizárólag állami tulajdonban lehet elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll (tv-nél, bírói ítéletnél vagy szerződésnél fogva) alkatrész és tartozék is (kivéve: mg. és erdőgazdasági ingatlan esetén: gazdasági felszerelés és jószág: csak külön kikötés alapján)

14 II. Adásvétel/4 3. Megkötése és lebonyolítása –reálvétel (kézen-közön vétel) (szerződéskötés = dolog átadása) –később, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel alakiságok: –nincs formakényszer –kivétel: ingatlan-adásvétel: csak írásban

15 II. Adásvétel/5 4. Főkötelezettségek –eladó a dolog tulajdonjogának átruházása a dolog birtokának átengedése –vevővételár megfizetése dolog átvétele

16 II. Adásvétel/6 5. a tulajdonjog átszállása –ingókbirtokba adással –ingatlanokingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel kivétel: az eladó a tulajdonjogot fenntartja –a szerződés megkötésekor –írásban –a vételár teljes kiegyenlítéséig következménye: az eladó javára: elidegenítési és terhelési tilalom, de: jóhiszemű és visszterhes szerzőre nem hat ki

17 II. Adásvétel/7 6. átadás az eladó főkötelezettségeingóknál is ingatlanoknál is joghatásaa dolog hasznai és gyümölcsei a dolog terhei előtteaz eladót illetik, terhelik utánaa vevőt illetik, terhelik

18 II. Adásvétel/8 7. tájékoztatási és megőrzési kötelezettség: az eladó köteles a vevőt tájékoztatni –a dolog tulajdonságairól –minden körülményről, amely lényeges a vevő tulajdonszerzése a dolog rendeltetésszerű használata szempontjából –átadni az okiratokat –a dolgot megőrizni és kezelni, függetlenül attól, az ő tulajdonában van-e még a dolog

19 II. Adásvétel/9 8. Átvétel a vevő köteles a dolgot átvenni késedelme: jogosulti késedelem

20 II. Adásvétel/10 9. költségek –eladóteljesítési helyre szállítással átadással –vevőszerződéskötéssel (illeték, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés) átvétellel a teljesítési helyről való elszállítással kapcsolatos költségek

21 II. Adásvétel/11 10. nevesített fajtái megtekintésre vagy próbára vétel minta szerinti vétel elővásárlási joggal kötött visszavásárlási joggal kötött vételi joggal kötött részletvétel

22 II. Adásvétel/12 részletesen: elővásárlási, visszavásárlási, vételi jog a háromban közös: jogszabály vagy megállapodás alapján a szerződés a vevő egyoldalú jognyilatkozatával jön létre, a tulajdonos rendelkezési joga korlátozott a három eltér: a tulajdonos rendelkezési joga korlátozásának mértékében

23 II. Adásvétel/13 elővásárlás jog: feltétele: a tulajdonos a dolgot el akarja adni írásba foglalva, átruházhatatlan jog, örökösökre nem száll át visszavásárlási jog: a vevő – a korábbi eladó - akkor is visszavásárolhatja, ha a tulajdonos nem is akarja eladni írásba foglalva, legfeljebb öt évre kikötve, eredeti vételárért – figyelembe véve az értéknövekedést vagy értékcsökkenést vételi jog (opció): = a lehetőség a dolog tulajdonjogának egyoldalú jognyilatkozattal történő megszerzésére, a vételi jog jogosultja olyan dolog számára történő eladására kényszerítheti a tulajdonost, amelyet az nem is tőle vásárolt írásba foglalva, határozatlan időre kikötött: 6 hó elteltével megszűnik, határozott időre kikötött: legfeljebb 5 évre

24 II. Adásvétel/14 11. nemzetközi és külföldi adásvétel sajátosságai = nemzetközi magánjog –jogalanyok: különböző nemzetiségűek –szerződés tárgya: magánjogi

25 II. Adásvétel/15 –piaci-tőzsdei árral bíró árak adásvétele gyakran nem valódi kereskedelmi tevékenység cél: spekuláció: nyereség az árfolyamkülönbségeken eladó:áresésre vevő:áremelkedésre spekulál két jellemző: nem vagy hibás teljesítés szankciója egyedül: az árkülönbözet megfizetése eladó késedelme: vevő joga: fedezeti vétel vevő késedelme: az eladó joga: fedezeti eladás –átadás: okmányok átadásával –kisegítő, előmozdító szerződések fuvarozás: kárveszély-átszállás: hajókorlát eladó: biztosítás szerződés vevő: bankbiztosíték

26 II. Adásvétel/16 + adásvétellel vegyes szerződések adásvétel + vállalkozás vállalkozó: saját anyagából készíti el, amire vállalkozott: eladó: az anyagra nézve vállalkozó: egyébként adásvétel + ajándékozás vételár: a dologhoz képest csekély értékű a feleket az ajándékozás szándéka vezette adásvétel + csere a dologért az ellenérték részben: pénz részben: más dolog

27 II. Csere fogalma: dolgok tulajdonjogának kölcsönös átruházása viszonya az adásvételhez: közös: szolgáltatás – ellenszolgáltatás (kölcsönös tul-átruházás) eltérő: nem: áru – pénz hanem: áru – áru jogkövetkezménye: az adásvétel szabályait kell megfelelően alkalmazni, mindkét fél: saját szolgáltatása tekintetében: eladó a másik fél szolgáltatása tekintetében: vevő

28 II. Ajándékozás A. az ingyenes szerződésekről általában: rációja, jellegzetességei, fajtái rációja: az emberek kölcsönös szívessége nem igényel jogi szabályozást mégis igényel: vagyoni értékük miatt jogviszonyok: de sajátosak nem áruviszonyt fejeznek ki aki ingyenes jutott vagyoni szolgáltatáshoz, annak a szolgáltatáshoz fűződő érdekét a jog kevésbé ismeri el

29 II. Ajándékozás/2 jellegzetességei (6) értelmezésében: nem a nyilatkozati, hanem az akarati elv az irányadó a jog csak a visszterhes jóhiszemű szerzőket részesíti védelemben az ingyenes szolgáltatást biz esetekben – pl: súlyos jogsértés – vissza kell szolgáltatni ingyenes szerzővel szemben elsőbbséget élveznek az ingyenes szolgáltató személy hitelezői az ingyenesen szolgáltató a visszterhesen szolgáltatóhoz képest enyhébb helyátállással tartozik (pl: hibás teljesítés esetén: nincs szavatosság) nem teljesen cselekvőképes személy könnyebben szerezhet ingyenes előnyt (mint ellenérték fejében)

30 II. Ajándékozás/3 fajtái ajándékozás haszonkölcsön közérdekű felajánlás díjkitűzés kötelezettségvállalás közérdekű célra szívességi kölcsön

31 II. Ajándékozás/3 B. ajándékozás: fogalma, felek helyzete (felelősség), visszakövetelési jog, felelősség a károkozásért fogalma: az egyik fél saját vagyona rovására a másik félnek ingyenes vagyoni előnyt juttat ismérvei ajándékozó vagyona rovására (nem: pl. részletfizetés kedvezmény) ingyenes, nem járhat érte ellenszolgáltatás (nem: ajándékozási szándék nélküli, uzsorás szerződés – érvénytelen) szabályozása: konszenzuális szerz: jog az ajándék követelésére

32 II. Ajándékozás/4 felek helyzete, az ajándékozó felelőssége az ajándék fogyatékossága a tulajdonszerzésben vagy az ajándék tárgyában: az ajándékozó enyhébb felelőssége csak lényeges fogyatékosságért felelős csak szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásért bizonyítási teher: a megajándékozottra hárul de: a megajándékozott egyéb vagyonában esett kárért: ált. pjogi felelősség

33 II. Ajándékozás/5 visszakövetelési jog: kivételes (5) az ajándékozó megélhetésének veszélyeztetettsége (még meglévő ajándékra) durva hálátlanság (a megajándékozott az ajándékozó rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándék helyébe lépő érték is) meghiúsult feltevés kötelesrész sérelme fedezet-elvonás: az ajándékozó hitelezőitől de: nem követelhetők vissza a szokásos értékű ajándékok

34 III. Vállalkozás 1.fogalma 2.szerződéskötés 3.főkötelezettségek 4.egyéb jogok és kötelezettségek

35 III. Vállalkozás/2 1. fogalma: a vállalkozó valamely dolog tervezésére elkészítésére feldolgozására átalakítására üzembe helyezésére megjavítására munkával elérhető más eredmény létrehozására a megrendelőa szolgáltatás átvételére díj fizetésére köteles az áruviszonyok tipikus formája (az adásvétel mellett) def.: munkával elérhető eredmény produkálása eredménykötelem

36 III. Vállalkozás/3 2. Szerződéskötés ajánlati kötöttség30 nap alvállalkozóval szemben: 60 nap versenytárgyalás a megrendelő több vállalkozótól kér ajánlatot és megjelöli az ajánlatok elbírálásának határidejét a vállalkozó – a lejárat után 30 napig – kötve marad ajánlatához részletes műszaki és gazdasági ajánlatok = önálló áruk a megrendelő: díjat fizet értük a váll. szerz. megkötése nélkül is fölhasználhatja őket

37 III. Vállalkozás/4 3. főkötelezettségek vállalkozó = eredmény létrehozása (mű előállítása) eredménykötelem: szavatossággal tartozik megrendelő = díj fizetése nincs ingyenes vállalkozás nem a tevékenységet, hanem az eredményt díjazza a benne foglalt szolgáltatásokra nem lehet díjat kérni

38 III. Vállalkozás/6 4. Egyéb jogok és kötelezettségek megrendelő jogosult: munkát és anyagot ellenőrizni értesítési kötelezettség: minden, a váll. eredményességét, időben való elvégzését veszélyeztető, gátló körülményről koordinációs kötelezettség: egy létesítmény – több vállalkozó megrendelő: feltételek megteremtése vállalkozók: összehangolás titokvédelem: a megrendelő köteles: a szolgáltatás révén tudomására jutott új elgondolást, megoldást titokban tartani


Letölteni ppt "SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések