Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM JOGA MÉDIAJOG.  Médiaszabályozás mindig is “követő” volt (gyakran a fejlődés gátjává vált)  ‘90-es évek eleje: médiaháború.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM JOGA MÉDIAJOG.  Médiaszabályozás mindig is “követő” volt (gyakran a fejlődés gátjává vált)  ‘90-es évek eleje: médiaháború."— Előadás másolata:

1  AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM JOGA MÉDIAJOG

2  Médiaszabályozás mindig is “követő” volt (gyakran a fejlődés gátjává vált)  ‘90-es évek eleje: médiaháború  ‘96-os médiatörvény 14 évig volt hatályban, úgy, hogy nem szerepelt benne a ‘digitális’ szó  többszöri nekifutás után 2010-ben új médiszab.  A média szabályozása korántsem csak konkrét médiaszabályozással valósulhat meg (piacszabályozás)  Konvergencia:  különböző hálózati platformok azon képessége, hogy alapvetően hasonló szolgáltatási fajtákat hordozzanak  olyan fogyasztói eszközök összefonódása, mint például telefon, televízió és személyi számítógép

3 MÉDIAJOG Tartalomszabályozásra ható tényezők a konvergáló digitális médiakorban:  az e-technológiák fejlődése megváltoztatta a hagyományos tömegkommunikáció szerkezetét  az új technológiai közegben bizonytalanul mozgó befogadói csoportok  a médiaeszközök technológiai megkülönböztetésének helyébe a média véleménybefolyásoló képessége lép  a nemzetállamok kulturális diverzifikációját az európai integrált szabályozás közegében is tiszteletben kell tartani

4 MÉDIAJOG Uniós szabályozás:  az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve az audiovizuális médiaszolgáltatásokról Hazai szabályozás: két törvény  A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) (médialakotmány)  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. (Mttv.)

5 MÉDIAJOG MÉDIAALKOTMÁNY Smtv. alapvető szabályozási törekvése  a „szervezeti” (intézményi vagy másként státuskérdések)  és a technikai normákat tartalmazó szabályokat és a médiában megfogalmazott üzeneteket, azaz a médiatartalmakat befolyásoló normák (tartalomszabályozás) különválasztása tárgyi hatály kiszélesítése  egységes szabályozás az írott, hálózati és elektronikus médiatartalmakra  képlékenységében szinte határtalanul szélesre húzott hatály (minden médiatartalomra; minden szolgáltatóra, aki hazánkkal kapcsolatba hozható)

6 MÉDIAJOG MÉDIAALKOTMÁNY MÉDIATARTALOM: médiaszolgáltatás vagy sajtóremék által kínált tartalom  Médiaszolgáltatás: önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel, amelynek elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz való eljuttatása valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül  Sajtótermék  Napilap vagy más időszaki lap egyes lapszámai  internetes újság vagy hírportál  amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak  amelynek tartalmáért valamely jogalany szerkesztői felelősséget visel  és amelynek elsődleges célja  szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak  a nyilvánossághoz való eljuttatása  tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából,  nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül

7 MÉDIAJOG MÉDIAALKOTMÁNY  Jogi felelősség: szerkesztett tartalomért

8 MÉDIAJOG MÉDIAALKOTMÁNY  lekérhető médiaszolgáltatás: olyan médiaszolgáltatás, amelyben  a médiaszolgáltató által összeállított műsorkínálat alapján  a felhasználó egyéni kérés alapján  az általa kiválasztott időpontban tekintheti, illetve hallgathatja meg a műsorszámokat  a – hagyományos kereskedelmi médiaszolgáltatásban megszokott – lineáris médiaszolgáltatás  a médiaszolgáltató által nyújtott műsorszámok  műsorrend alapján történő  egyidejű megtekintését, illetve meghallgatását lehetővé tevő médiaszolgáltatás  azaz a lineáris műsorfolyamként szerkesztett tartalom közege

9 MÉDIAJOG MÉDIAALKOTMÁNY  Sajtószabadság az Smtv-ben  Információforrás védelme (kivétel: bűncselekmény felderítése)  Szerkesztői és újságírói szabadság  Közérdekű információ megszerzéséért elkövetett jogsértésért nem vonható felelősségre (arányosság követelménye, vagyoni kár megtérítésére perelhető)

10 MÉDIAJOG MÉDIAALKOTMÁNY  Tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatásnak vannak tájékoztatási kötelezettségei (kiegyensúlyozottság)  Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz  Lekérhetőben és sajtótermékben közzétehető, csak biztosítani kell, hogy kiskorúak rendes körülmények között ne férjenek hozzá  Ami veszélyeztetheti a kiskorúakat, ott a lineárisban adásidő megválasztása vagy más műszaki megoldás kötelező

11 MÉDIAJOG MÉDIATÖRVÉNY TARTALMI SZABÁLYOK  Kiskorúak védelme  Korhatáros besorolás (jelzés, közzétételi korlát)  Kiegyensúlyozott tájékoztatás  Értékelő vélemény elkülönítése  Hírszolgáltatásban és politikai tájékoztatás kapcsán értékelés tilalma  Figyelemfelhívási kötelezettség sértő tartalmakra

12 MÉDIAJOG MÉDIATÖRVÉNY TARTALMI SZABÁLYOK  Kizárólagos közvetítési jogok: kiemelten jelentős eseményekből nem zárható ki több a népsség 20%-ánál (Médiatanács dönt arról, mi számít annak)  Rövid híradás céljából a többi médaiszolgáltatónak joga van átvételre (hozzáférési jog)  Műsorkvóták: lineáris műsorszolgáltató műsoridejének több mint felét (közszolgálati: több mint 60%-át) európai, több mint harmadát (ksz: legalább felét) magyar művek bemutatására köteles fordítani  Jelentős befolyásoló erővel bíró műsorszolgáltató (éves min. 15%- os közönségarány) közérdekű kötelezettségei: pl. reggeli és esti híradó

13 MÉDIAJOG MÉDIATÖRVÉNY TARTALOMSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG  Médiaszolgáltatás pályázat vagy bejelentés és nyilvántartásba vételt követően (plusz: közszolgálati). Az NMHH Hivatala nyilvántartást vezet:  a) a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokról  b) a lineáris rádiós médiaszolgáltatásokról  c) a médiaszolgáltatási jogosultságot pályázat útján elnyert audiovizuális médiaszolgáltatásokról  d) a médiaszolgáltatási jogosultságot pályázat útján elnyert rádiós médiaszolgáltatásokról  e) a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokról  f) a lekérhető rádiós médiaszolgáltatásokról  g) a kiegészítő médiaszolgáltatásokról  h) a nyomtatott sajtótermékekről  i) az internetes sajtótermékekről és hírportálokról  j) a közszolgálati médiaszolgáltatók által nyújtott lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásokról, illetve kiegészítő médiaszolgáltatásokról

14 MÉDIAJOG MÉDIATÖRVÉNY KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁS  az államtól és a gazdasági szereplőktől függetlenül működik, a közszolgálati médiaszolgáltató vezetői és a tevékenységében részt vevők – a jogszabályok nyújtotta keretek között – szakmai autonómiát élveznek  rendszere biztosítja az elszámoltathatóságot és a társadalmi felügyelet megvalósulását  működésének biztosítása elsősorban a Magyarországon élők közös áldozatvállalásával, állami finanszírozás mellett történik  tevékenysége nem irányulhat elsősorban nyereségszerzésre  Közszolgálati Közalapítvány: MTV, MR, Duna Tv, MTI (mind Zrt.) KERESKEDELMI MÉDIASZOLGÁLTATÁS KÖZÖSSÉGI MÉDIASZOLGÁLTATÁS  egy meghatározott társadalmi, nemzetiségi, kulturális vagy vallási közösség, csoport, vagy egy adott településen, régióban vagy vételkörzetben élők tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki, vagy műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás bizonyos feledatait végzi  nem kell médiaszolgáltatási díjat fizetni

15 MÉDIAJOG MÉDIATÖRVÉNY NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG  szabályozó, felügyelő és végrehajtó szerv  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács: Kormány tanácsadó szerve vonatkozó kérdésben  Médiatanács: tényleges felügyelő szerv  elnök+4 tag, OGY választja őket 9 (!) évre  ellenőrzi és biztosítja a sajtószab. érvényesülését  Média és Hírközlési Biztos : közönség méltánylást érdemlő érdekeinek érvényesülését biztosítja (panaszkezelés)


Letölteni ppt " AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM JOGA MÉDIAJOG.  Médiaszabályozás mindig is “követő” volt (gyakran a fejlődés gátjává vált)  ‘90-es évek eleje: médiaháború."

Hasonló előadás


Google Hirdetések