Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A JÁRMŰIPAR GAZDASÁGI HATÁSA A NYUGAT- ÉS KÖZÉP- DUNÁNTÚL RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉRE Alprojekt-záró konferencia Dr. Nárai Márta Győr, 2012. május 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A JÁRMŰIPAR GAZDASÁGI HATÁSA A NYUGAT- ÉS KÖZÉP- DUNÁNTÚL RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉRE Alprojekt-záró konferencia Dr. Nárai Márta Győr, 2012. május 4."— Előadás másolata:

1 A JÁRMŰIPAR GAZDASÁGI HATÁSA A NYUGAT- ÉS KÖZÉP- DUNÁNTÚL RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉRE Alprojekt-záró konferencia Dr. Nárai Márta Győr, 2012. május 4.

2 Az autógyártáshoz, járműiparhoz kapcsolódó vállalkozások innovációs tevékenységének feltárása A JÁRMŰIPAR GAZDASÁGI HATÁSA A NYUGAT- ÉS KÖZÉP- DUNÁNTÚL RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉRE Alprojekt-záró konferencia Dr. Nárai Márta Győr, 2012. május 4.

3 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 3 1515 A járműipari beszállító cégek innovációs tevékenységének megismerése, innovációs aktivitásuk feltárása, a cégek innovációs tevékenységét segítő/ösztönző tényezők beazonosítása hatásuk, befolyásoló erejük megítélésével egyetemben Innovációs tevékenység Célok:

4 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 4 1515

5 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 5 1515 Az alábbi területek valamelyikén újítást, fejlesztést, vagy továbbfejlesztést eszközöl: termék-innováció (új termék vagy szolgáltatás kifejlesztése, már meglévő termék/szolgáltatás továbbfejlesztése) folyamat-innováció (gyártási, termelési módszerek, tevékenységek, technológia, logisztikai, szállítási vagy terjesztési módszerek) szervezeti-szervezési innováció (üzleti gyakorlatot, munka irányítását, a menedzsment rendszert érintő módszerek, munkahelyi szervezetben, szervezeti struktúrában, döntéshozatali eljárásban, külső kapcsolattartásban új módszerek megjelenése) marketing innováció területe (terméktervezés, csomagolás, termék reklámozása, piacra dobása, árképzés) Innovációs tevékenység Innováció

6 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 6 1515 17 innovációs tevékenységet soroltunk fel Az elmúlt három évben melyek voltak jellemzőek az adott vállalatra, cégre A kérdőívet kitöltő 118 járműipari, autóipari tevékenységet (is) folytató cég döntő többségére (91,5%) jellemző az innováció, csupán 10 olyan vállalkozás volt a mintában (8,5%), amely az elmúlt három évben semmilyen, a járműiparhoz kapcsolódó újítást vagy továbbfejlesztést sem valósított meg. Az általunk vizsgált körben lényegesen magasabb az innovációs aktivitás, mint az a más területeken működő cégek, vállalkozások körében tapasztalható (30-40%) Méret (foglalkoztatottak száma alapján): szignifikáns, de nem túl erős kapcsolat - a nem innováló cégek főként mikro- és kivállalkozások Területiség: szignifikáns, erős kapcsolat - Baranya, BAZ, Szabolcs-Sz-B, Békés megye – mintaátlagnál lényegesen alacsonyabb az innováló cégek aránya - eredmények megbízhatósága?! alacsony elemszám Innovációs tevékenység Innováció – innovációs aktivitás

7 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 7 1515 átlagosan 6,1 területen valósítottak meg az elmúlt három évben valamilyen, a járműiparhoz kapcsolódó újítást minimum érték 1, míg a maximum érték 15 Legtöbben négyféle innovációt jelöltek be főként a folyamat-innováció, illetve a termék-innováció körébe tartozó újításokat eszközöltek: – kiemelkedő volt azoknak az aránya (57,6%–57,6%), akik már meglévő terméket fejlesztettek tovább és/vagy az alkalmazott technológián újítottak, esetleg technológiaváltást hajtottak végre. – a cégek legalább fele informatikai fejlesztéseket eszközölt; gyártási, termelési módszerén újított; vagy új terméket hozott létre. – a marketing innováció területébe tartozó fejlesztéseket, újításokat a cégek viszonylag kis hányada (19–21%-a) valósított meg. – legkevésbé a kapcsolatok alakításában (11%), illetve a döntéshozatali eljárásban (13,6%), valamint a terjesztési módszert (11%) és a menedzsmentet érintően (22%) került sor változtatásokra, újításokra (szervezeti-szervezési innovációk) Innovációs tevékenység

8 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 8 1515 Innovációs tevékenység innovációs tevékenységek összetettségének látens struktúráját faktoranalízissel próbáltuk feltárni - Maximum-likelihood módszer A kérdőívben megadott 17 féle innovációból 47%-os információ-megőrzés mellett hat faktort sikerült kialakítani. Az egy faktorba eső innovációs tevékenységek általában együtt járnak, azaz ha az egyik előfordult a cégnél, akkor általában a faktor többi tagját alkotó innovációra is nagyobb valószínűséggel került sor faktorértékek alapján nem illeszkednek a modellbe: új szolgáltatás kifejlesztése; külső kapcsolattartásban új módszerek megjelenése; már meglévő termék továbbfejlesztése Ezek kihagyásával négy faktort kaptunk (45%-os magyarázott variancia): – Értékesítés – marketing (fejlesztések az értékesítés területén; marketinget érintő fejlesztések; terjesztési módszer változtatása; új termék kifejlesztése) – Technológia – módszertan (informatikai fejl.; gyártási/termelési módszer változtatása; munka irányításában, szervezésében új módszer; technológiaváltás – fejlesztés; logisztika, szállítási módszer változtatása) – Munkaszervezés (döntéshozatalban új módszer; menedzsment rendszer vált.; munkahelyi struktúrában vált.) – Új tevékenység

9 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 9 1515 Innovációs tevékenység Innováció/fejlesztés alapját jelenthető vállalaton belüli ötletek gyűjtése (%)

10 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 1010 1515 Az innovációt hatékonysági funkcióként értelmezhetjük, amely nagyban hozzájárul a versenyképességhez – Indirekt (inkrementális) innováció: képes a fejlesztésre, újításra, a vevői/megrendelői igények változásához való alkalmazkodásra – Stratégiai innováció: beszállító lép fel olyan fejlesztésekkel, amelyek a megrendelőt késztetik változtatásra (Gelei A. – Nagy J. 2004) A versenyképesség megítélésében és a jövő terveiben kevésbé hangsúlyos elemként jelenik meg az innovációs tevékenység/képesség: Az innovációs képesség csupán az ötödik legmeghatározóbb versenyképességi tényezőnek bizonyult (1. kedvező ár, 2. vevőkkel való jó kapcsolat, 3. olcsó, de képzett munkaerő, 4. több lábon állás). Az innovációs képességet a kérdőívet kitöltő cégeknek csupán egyharmada értékelte a vállalat versenyképességének legfontosabb elemeként A cég versenyképességének (mind nemzetközi, mind hazai tekintetben) (szubjektív) megítélése és az innovációs aktivitás között szignifikáns, bár gyenge kapcsolatot találtunk (5%-os hibahatár mellett) – Innovatív cégek nagyon versenyképesnek, ill. átlagos versenyképességűnek tartják magukat – Nem innoválók nemzetközi összehasonlításban alig versenyképesnek, hazai vonatkozásban átlagos versenyképességűnek tartják magukat Innovációs tevékenység Innováció és versenyképesség

11 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 1 1515 Innovációs tevékenység Az innovációt meghatározó tényezők, átlagértékek

12 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 1212 1515 Innovációs tevékenység Az innovációt segítő egyes tényezők befolyásoló hatására irányuló megítélések (%)

13 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 1313 1515 Feltételeztük, hogy a kutatás-fejlesztés és az innovációra való képesség egymástól nem független tényezők A felmért cégek kevesebb, mint fele (46,2%) végez K+F tevékenységet, több mint felük legalább részben fontosnak tartja azt, hogy a járműipari beszállítók rendelkezzenek K+F tevékenységgel. Az eredményes fejlesztő tevékenységhez nemcsak a mérnökök fontosak, hanem a marketinggel foglalkozó szakemberek is, mert ők azok, akik kitalálják a fejlesztendő dolgokat, a fejlesztés irányait: „A fejlesztő mérnököknek nem feladatuk, hogy azon agyaljanak, hogy mit fejlesszenek, az a marketingesek dolga…” (interjúrészlet) A K+F tevékenység és az innovációs tevékenység közötti kapcsolat: – új termék kifejlesztésével szignifikáns, de a közepesnél gyengébb kapcsolat – gyártási-termelési módszer változtatásával gyenge kapcsolat (5%-os hibahatár) – Más innovációs tevékenységek és a K+F megléte között nem mutatható ki kapcsolat Innovációs tevékenység Innováció és K+F

14 Az előadás/konferencia rövid címe (max. 1 sor) 2012.05.04 1414 1515 A járműipari tevékenységet (is) folytató cégek körében lényegesen magasabb az innovációs aktivitás, mint az a más ágazatokban működő vállalatok, vállalkozások körében tapasztalható. Az innovációs aktivitás magas foka és a leggyakoribb innovációs formák – cégek jelentős része a termelést, gyártást, illetve a termékpalettát érintő újítást valósított meg – jól érzékeltetik, hogy a járműipar valóban innovatív ágazat beszállítói szinten is. Innovációs tevékenység Összegzés

15 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638 Mobilitás és környezet Járműipari, energetikai és környezeti kutatások a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TAMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A JÁRMŰIPAR GAZDASÁGI HATÁSA A NYUGAT- ÉS KÖZÉP- DUNÁNTÚL RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉRE Alprojekt-záró konferencia Dr. Nárai Márta Győr, 2012. május 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések