Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sajátos nevelési igényű tanulók a szakiskolai programban Kapcsáné Németi Júlia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sajátos nevelési igényű tanulók a szakiskolai programban Kapcsáné Németi Júlia."— Előadás másolata:

1 Sajátos nevelési igényű tanulók a szakiskolai programban Kapcsáné Németi Júlia

2 A sajátos nevelési igényekkel kapcsolatos politika Európa Stabil, karakteres, koherens Aktív szakmai és politikai támogatás 2003: Oktatási Tanácsi (miniszteri) határozat ( EU oktatási minisztereiből álló testület) a fogyatékossággal élő tanulók egyenlő esélyeiről- integráció-támogató eszközrendszer-európai együttműködés Magyarország Állásfoglalás – stratégiák, jogszabályok,finanszírozás Az integráció politikai, szociális és pedagógiai cél

3 A fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos attitűd Uniós országokban „A sajátos nevelési igényű gyermekek ugyanazon iskolába járjanak, mint ép társaik” - a megkérdezettek (nem fogyatékosok) 72 %-a (Mo. 15 %) „Az értelmi sérült embereket nem kell elkülöníteni a társadalomtól” - 76 %-uk véleménye Magyarország A megkérdezetteknek 22 %-a várja el, hogy a sérült ember dolgozzon, 34 %-uk nem alkalmazna fogyatékos embert munkavállalóként, és nem is lát sok esélyt arra, hogy a fogyatékossággal élőket foglalkoztassák. Forrás: Erőforrás alapítvány United Way Magyarország anyaga

4 2001 Népszámlálás: 557 000 fogyatékos személy (népesség 5,7%) 32%-a nem fejezte be az általános iskolát, 39% befejezett alapfokú végzettség 25% szakképesítéssel, illetve érettségivel rendelkezik 5%-nak egyetemi, főiskolai végzettsége van Az alacsony iskolai végzettségüknek, illetve az alacsony foglalkoztatottsági szintnek következménye a társadalmi kirekesztettség

5 Az érintettek Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus zavar); Ktv.121. § (1)

6 Az iskola szerepe az esélyteremtésben Speciális intézményrendszer/SNI tanulók A 2005/2006. tanév közoktatási statisztikai adatai Összesen: 78 365 fő A többségi és speciális képzés (NAT Irányelvek) Integráció

7 NFT HEFOP 2.1. intézkedés A sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben Kutatási program – Az SNI tanulók középiskolai lemorzsolódásának vizsgálata

8 Oktatás Pályaválasztás Munkába állás Periféria!

9 Az iskola alkalmazkodik a gyerekek kulturális, képességbeli, tanulási szükségleteihez? Beszűkült lehetőségek a hagyományosan működő, erősen a verbális tudásra alapozó iskolákban A diákok jelentős arányban elveszítik tanulási motivációikat Tanulók közötti mentális képességbeli különbségek Iskolákból kimaradó fiatalok Az iskolában szerzett tudások nagy része alig használható az iskola világán kívül (hazai és nemzetközi statisztikai vizsgálatok alapján)

10 Elvárások - Jövőkép Az iskola kezelni tudja az egyéni igényeket, eltéréseket - egyéni tanulási útvonalak, tanulási stratégiák Eltérések elfogadása, különbségek kezelésének képessége Kooperatív tanulás, csoportos tanulás Heterogén csoportok, rugalmas tanulásszervezés Hatékony tanítás (igényesség, folyamatos értékelés, visszajelzés, egyéni tanulmányi terv és nyomon követése) Együttműködés a problémamegoldásban intézményen belüli és intézményen kívüli szakemberekkel

11 Kínálati lista 1 Közismereti tárgyak alapműveltségi vizsga feladatsorai SNI szempontok a vizsgafeladatokban: Struktúra: a feladatsorok, feladatok szerkezete; alkalmazhatósága a sajátos nevelési igényű tanulóknál ; Algoritmus: feladatok súlya, minősége feladatsorokon belül, és az itemek súlya egy feladaton belül ; Ismeret, készség, képesség, kompetencia: a feladatsorokon belüli arányok; mit mér a feladat ; Utasítások: a feladatok megfogalmazása, érthetősége ; Itemek: megfelelő elemek egy feladaton belül ; Pontozás: a feladatok és itemek nehézségének megfelelő pontszámok, részpontszámok ; Javítókulcs: értelmezhetősége, egyértelműsége ; Irányelvek: a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelveinek közvetíthetősége a vizsgafeladatokban Kompetencia mérés/mérőeszközök SNI ajánlások Fejlesztő feladatok

12 Kínálati lista 2 SNI műhelymunka Kapcsolatok – Prevenciós program bemutatása (HEFOP 2.1.1 B.) Fórum

13 Jótékonykodás helyett esélyegyenlőség Vonzó és jövőt ígérő képző, és foglalkoztatási rendszer

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Sajátos nevelési igényű tanulók a szakiskolai programban Kapcsáné Németi Júlia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések