Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Postapartner Program: IV. ütem meghirdetése és információs nap Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Zalaegerszeg, 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Postapartner Program: IV. ütem meghirdetése és információs nap Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Zalaegerszeg, 2009."— Előadás másolata:

1 Postapartner Program: IV. ütem meghirdetése és információs nap Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ http://www.nyugatrmk.hu Zalaegerszeg, 2009. február 5. Rodler Tamás osztályvezető

2 2 FIGYELEM ! A Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) a “Postapartner program” elnevezésű munkaerőpiaci program II. ütemének 2009-2010. évi támogatására állapított meg forrást 61/2008. (XII. 3.) MAT határozatában. A IV. ütemre vonatkozóan csak a várható támogatásokról beszélhetünk.

3 3 Előzmények A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által indítandó, három év alatt megvalósuló ún. „Postapartner program” elő kívánja segíteni – elsősorban a munkahelyek megőrzésével, továbbá új munkahelyek létrehozásával, az érintett dolgozók új pálya elképzelésének támogatásával – a postai liberalizáció következtében várható foglalkoztatási feszültségek enyhítését.

4 4 A program célja Az álláskeresővé vált, illetve jelenleg is munkaviszonyban álló személyek, akiknek utolsó munkáltatója a Magyar Posta Zrt. tartós álláskeresővé válásának megelőzése, a minél rövidebb időn belüli munkába állás elősegítésével, illetve munkaerő-piaci helyzetének javítása foglalkoztatási, képzések támogatásával.

5 5 A program célcsoportja A Magyar Posta Zrt. által az érintett megyék területén foglalkoztatott, álláskeresővé vált, illetve jelenleg is munkaviszonyban álló személyek, akiknek utolsó munkáltatója a Magyar Posta Zrt. és munkaviszonyuk a „Postapartner program” kapcsán szűnt (szűnik) meg.

6 6 A program célcsoportja Feltétel a programban való részvételi szándékról szóló nyilatkozat! A célcsoportba tartozást a létszám- leépítési bejelentés hivatalos névsora alapján lehet megállapítani.

7 7 A program támogatási elemei Munkaerő-piaci szolgáltatás Munkaerő-piaci képzés Bérköltség támogatás Munkába járással összefüggő költségek támogatása Vállalkozóvá válást elősegítő támogatások START-kártya igénybevétele lehetőségének vizsgálata

8 8 Munkaerő-piaci szolgáltatás A munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 4. §-ban meghatározott feltételek alapján történik. A programhoz kapcsolódó humán szolgáltatási tevékenységnek nagyrészt a munkaviszony megszüntetés előtti időszakra kell koncentrálódnia. Szükség szerint motivációs tréning és álláskeresési tanácsadás nyújtható.

9 9 Munkaerő-piaci képzés A program keretében támogatható a célcsoportba tartozó álláskeresők képzése, figyelembe véve a munkáltatói igényeket. A program keretében támogatható a munkaügyi központ által ajánlott vagy elfogadott tanfolyamon való részvétel, valamint pályázaton postahivatal üzemelte- tésének jogát elnyerő munkáltató által foglalkoztatottak részére szervezett postai szakmai képzés.

10 10 Munkaerőpiaci képzés A támogatás mértéke a tanfolyami költség 100%-a. Ezen kívül keresetpótló juttatás és helyközi utazási költség is biztosítható. Abban az esetben, ha a képzéssel párhuzamosan elkezdődik a foglalkoztatás, keresetpótló juttatás helyett bérköltség támogatást is meg lehet állapítani, továbbá a helyközi utazási költség is támogatható.

11 11 Bérköltség támogatás A célcsoportba tartozó álláskeresőket alkalmazó munkáltatók bérköltség támogatást vehetnek igénybe. A támogatás időtartama 12 hónap, további feltétel, hogy a munkáltató a támogatási időszakot követően legalább a támogatási időszakkal megegyező idejű, azaz 12 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállal- jon.

12 12 Bérköltség támogatás A támogatás maximum a minimálbér kétszeresének alapul vételével ítélhető meg, mértéke a munkabér és járulékai együttes összegének 100%-a.

13 13 Munkába járással összefüggő költségek támogatása 1. Helyközi utazás támogatása A célcsoportba tartozó álláskeresőt foglalkoztató munkáltató és munkavállaló számára nyújtható 12 hónapig, a jogszabály adta lehetőségek szerint 100%-os mértékben. A bérköltség támogatás és a helyközi utazási támogatás a célcsoportba tartozó álláskeresők foglalkoztatása esetén együttesen is adható.

14 14 Munkába járással összefüggő költségek támogatása 2. Csoportos személyszállítás támogatása A célcsoportba tartozó álláskeresőt foglalkoztató, postahivatal üzemelte- tésének jogát elnyerő munkáltató számára nyújtható 12 hónapig, a személyszállításban érintett munkaválla- lók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet.

15 15 Munkába járással összefüggő költségek támogatása 2. Csoportos személyszállítás támogatása A bérköltség támogatás és a csoportos személyszállítás támogatása a célcso- portba tartozó álláskeresők foglalkoz- tatása esetén együttesen is adható.

16 16 Vállalkozóvá válást elősegítő támogatások Az önfoglalkoztatást elősegítő támogatás - külön a program célcsoportjára vonatkozóan kiírt - pályázat alapján annak a célcsoportba tartozó személynek nyújtható, aki vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, vagy személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként.

17 17 Vállalkozóvá válást elősegítő támogatások A program keretében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 10.§ (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott támogatás nyújtható az alábbiak szerint: - maximum 3 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás, vissza nem térítendő formában, - havonta, a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás legfeljebb hat hónap időtartamra. A támogatás elemei együttesen és külön-külön is nyújthatók.

18 18 START-kártya igénybevétele lehetőségének vizsgálata A célcsoportba tartozó álláskeresőt, aki jogosult valamely START-kártya kiváltására, a kártya által nyújtott járulékkedvezmények segítségével kell megpróbálni elhelyezni.

19 19 A program forrása A Postapartner elnevezésű központi program forrása a Munkaerő-piaci Alap Foglalkoztatási Alaprész központi kerete.

20 Köszönöm a figyelmet! Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Rodler Tamás Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Koordinációs Osztály 9700 Szombathely, Hollán E. u. 1. Telefon: (94) 520-400 Fax: (94) 505-747 e-mail: rodlert@lab.hu http://www.nyugatrmk.hu


Letölteni ppt "Postapartner Program: IV. ütem meghirdetése és információs nap Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Zalaegerszeg, 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések