Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az alacsonyküszöbű szolgáltatások helye az ellátás struktúrájában és viszonya a kezelési rendszerekhez Kun Gábor Budapest, 2008. április 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az alacsonyküszöbű szolgáltatások helye az ellátás struktúrájában és viszonya a kezelési rendszerekhez Kun Gábor Budapest, 2008. április 10."— Előadás másolata:

1 Az alacsonyküszöbű szolgáltatások helye az ellátás struktúrájában és viszonya a kezelési rendszerekhez Kun Gábor Budapest, 2008. április 10.

2 Alacsonyküszöb A kifejezés arra utal, hogy a szolgáltatás, ellátás igénybevételének szinte nincs feltétele. Ebből adódóan az alacsonyküszöbű szolgáltatások könnyen mobilizálhatók és széles körben elérhetővé tehetők. Így lehetnek célcsoportjai többek között magas kockázatú, nehezen elérhető csoportok, deviáns fiatalok, szubkultúrák.

3 Mi indokolja az alacsonyküszöbű szolgáltatásokat a merev intézményi struktúra nem képes reagálni minden problémára a merev intézményi struktúra nem képes reagálni minden problémára bizalmatlanság az intézmények felé a kliensek részéről bizalmatlanság az intézmények felé a kliensek részéről „ ne akarjanak megváltoztatni” a kliens alacsony motivációja a kliens alacsony motivációja könnyen beazonosíthatóvá / befogadhatóvá válik a probléma könnyen beazonosíthatóvá / befogadhatóvá válik a probléma a közösség támogató ereje megtartható a közösség támogató ereje megtartható„sorsközösség”

4

5 Az alacsonyküszöbű szolgáltatás célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének: elérése elérése fogadása fogadása ellátása ellátása szerhasználatnak, járulékos ártalmainak csökkentése szerhasználatnak, járulékos ártalmainak csökkentése változás elindítása és segítése, változás elindítása és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése az életvitelbeli változás ösztönzése

6 Alacsonyküszöbű tevékenységi formák : Pszicho-szociális intervenciók Pszicho-szociális intervenciók Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások Telefonos, információs vonal fenntartása Telefonos, információs vonal fenntartása Megkereső munka, partiszervíz (outreach) Megkereső munka, partiszervíz (outreach) Drop In (megpihenő klub/ kontaktklub) Drop In (megpihenő klub/ kontaktklub) Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások

7 Mi indokolja az alacsonyküszöbű ellátások sokféleségét? Nincs olyan ellátási forma, amely univerzálisan képes lenne valamennyi kliens igényét egyformán kielégíteni.

8 Pszicho-szociális intervenciók Konzultáció, tanácsadás Konzultáció, tanácsadás Életvezetés segítése Életvezetés segítése Jogi információadás (jogi,- társadalombiztosítási tanácsadás) Jogi információadás (jogi,- társadalombiztosítási tanácsadás) Szociális/Egészségügyi ellátáshoz való juttatás segítése Szociális/Egészségügyi ellátáshoz való juttatás segítése Álláskeresés segítése, álláskeresési tanácsadás Álláskeresés segítése, álláskeresési tanácsadás Klubszerű szolgáltatás Klubszerű szolgáltatás

9 Információs, valamint felvilágosító szolgáltatások Az alapvető információkhoz való hozzáférést minden érdeklődő számára biztosítani kell, személyes tanácsadás vagy telefonos tanácsadás keretében.

10 Telefonos, információs vonal fenntartása Az információnyújtás elsődleges módszere a kliensirányítás, az igénybe vehető szolgáltatások ajánlása. A krízisben lévők esetében fontos a segítségnyújtás azonnali megkezdése. Alapelv, hogy az általános emberi, lelki segítségnyújtást gyakorlati segítség egészítse ki

11 Megkereső munka, Partiszervíz A megkereső munka célja az ellátási területen élő, vagy ott életvitelszerűen tartózkodó, vagy az ellátási területen meghatározott céllal megjelenő, „rejtőzködő” kliensekkel valók kapcsolatfelvétel. A partiszervíz célja a biztonságos szórakozás és a biztonságos táncolás elősegítése az elektronikus zenei partikon.

12 Drop In központ A Drop In (megpihenő klub/ kontaktklub) minimális elvárások mellett biztosít: melegedés, pihenés, melegedés, pihenés, józanodási lehetőség biztosítása józanodási lehetőség biztosítása elsősegély elsősegély testi/lelki krízis-menedzselés testi/lelki krízis-menedzselés információnyújtás információnyújtás szociális segítés szociális segítés

13 Tű- és fecskendőcsere szolgáltatások Azokat az ártalomcsökkentő segítő tevékenységeket soroljuk ide, amelyek lehetőséget adnak az intravénás, injekciós droghasználók számára, hogy az injekciózás során használt eszközeiket (tű, fecskendő, injektor, szűrő, kupak, kanál stb.) steril eszközökre cseréljék. Célja a biztonságosabb szerhasználat elősegítése.

14 ingyenes, ingyenes, mentes a bürokráciától, mentes a bürokráciától, és igénybevételének nem feltétele a szolgáltatást igénybe vevő absztinenciája. és igénybevételének nem feltétele a szolgáltatást igénybe vevő absztinenciája. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás

15 A szolgáltatás vezérelve Az absztinencia elérése nem elsődleges cél Az absztinencia elérése nem elsődleges cél A szolgáltatást ott kell végezni, ahol a rászorulók vannak; azokon a színtereken, ahol igény mutatkozik a szolgáltatásra A szolgáltatást ott kell végezni, ahol a rászorulók vannak; azokon a színtereken, ahol igény mutatkozik a szolgáltatásra az addiktológiai problémákkal küzdők – mind egyénileg, mind csoportosan – képesek arra, hogy irányítsák életüket és változtassanak szokásaikon az addiktológiai problémákkal küzdők – mind egyénileg, mind csoportosan – képesek arra, hogy irányítsák életüket és változtassanak szokásaikon

16 A szolgáltatás vezérelve A szolgáltatások kialakításában a kliensek igényeire szükséges alapozni A szolgáltatások kialakításában a kliensek igényeire szükséges alapozni A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe vesszük az egyén- és környezete körülményeinek rendszerét (lehetőségeit, korlátait) A hatékonyabb beavatkozás érdekében figyelembe vesszük az egyén- és környezete körülményeinek rendszerét (lehetőségeit, korlátait) Alacsonyküszöb nem jelent küszöbnélküliséget! Alacsonyküszöb nem jelent küszöbnélküliséget!

17 Az alacsonyküszöbű intézmények, szolgáltatások általános jellemzői Anonimitás Anonimitás Az igénybevétel formája: önkéntes Az igénybevétel formája: önkéntes Ingyenes, térítésmentes Ingyenes, térítésmentes Életkorhoz, lakóhelyhez nem kötött Életkorhoz, lakóhelyhez nem kötött Nem absztinencia központú (a bódult állapot nem kizáró ok) Nem absztinencia központú (a bódult állapot nem kizáró ok) Önkéntes segítők tevékenysége Önkéntes segítők tevékenysége Struktúrája rugalmas Struktúrája rugalmas Az egészségügyi ellátórendszerrel való együttműködés Az egészségügyi ellátórendszerrel való együttműködés A szakemberek mindenkor párban végzik munkájukat A szakemberek mindenkor párban végzik munkájukat

18 Jogi háttér 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (módosítás alatt) 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (módosítás alatt)

19 Jogi háttér 1993. évi III. törvény Közösségi ellátások 65/A. § (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöbű ellátás. 65/A. § (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöbű ellátás.

20 Közösségi ellátás A közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott alapszolgáltatások, pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott alapszolgáltatások, valamint speciálisan a szenvedélybetegek részére nyújtott ún. alacsonyküszöbű szolgáltatások.

21 Mi a „kezelés”? TDI A „kezelés” bármely olyan tevékenység, amely közvetlenül célozza meg a kábítószer-használatból eredő problémákkal küzdő személyeket, és amely javítani kíván a kábítószer problémáik miatt segítséget keresők lelki, egészségi, vagy szociális állapotán. Ez a tevékenység gyakran a kábítószer-használók kezelésére szakosodott létesítményekben zajlik, de megvalósulhat általános ellátási formákban is, ahol a kábítószer problémával küszködő emberek számára orvosi / psychológiai segítséget kinálnak.

22 A kezelés magában foglalja: mindazon intervenciókat, amelyek célja a kábítószer- használattal kapcsolatos ártalmak csökkentése az aktív droghasználók körében, valamint mindazon intervenciók, amelyek elsődleges célja a detoxikálás és absztinencia; ideértve a nem-egészségügyi jellegűeket, és az egészségügyi intervenciókat; az informális információ- és tanácsadáson, vagy támogatáson alapuló programokat, illetve a szűkebben szakositott / strukturált hosszú-távú programokat

23 Nem tartoznak azonban a „kezelés” fogalmába: az olyan ‘kontaktus’-ok az általános ellátást nyújtó intézményekkel, amelyek csak szociális segítség igénylésére vonatkoznak; az olyan kontaktusok, amelyeknél nem a kábítószer-használat az oka a segítségkérésnek; önmagában a jogerős szabadságvesztés ténye, (habár a börtönön belüli kábítószer kezelési programokba, vagy kezelésbe – mint a szabadságvesztés alternatívája – utalás idetartozik); a kizárólag a kábítószer használat orvosi komplikációival foglalkozó intervenciók (pl. a túladagolás vagy fertőzéses állapotok ellátása kórházban); a csak telefonos kontaktus, vagy levél útján történő megkeresés; a csak a kábitószer-használó családjával történő kapcsolattartás.

24 Védett munkahelyek Védett munkahelyek Védett szállások - szenvedélybetegek átmeneti otthonai Védett szállások - szenvedélybetegek átmeneti otthonai Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása Közösségi programok Közösségi programok Addiktológiai osztályos ellátás Addiktológiai osztályos ellátás Addiktológiai ambulanciák / járó beteg gondozók Addiktológiai ambulanciák / járó beteg gondozók Alacsonyküszöbű szolgáltatások Alacsonyküszöbű szolgáltatások „Korai ártalomcsökkentés” Célzott és javallott prevenció, Célzott és javallott prevenció, Univerzális prevenció Univerzális prevenció Ellátási piramis

25 Az alacsonyküszöbű szolgáltatás strukturális feladatai a kliens oldaláról Kapcsolódási pont Kapcsolódási pont Rendelkezésre állás Rendelkezésre állás Kapcsolattartás / megtartás Kapcsolattartás / megtartás Delegálás – továbbirányítás Delegálás – továbbirányítás (bármilyen irányú mozgás)

26 Az alacsonyküszöbű szolgáltatás strukturális feladatai intézményi hálózat oldaláról Szabad vegyérték, könnyű reakció! Beléptetési pont (kinyújtott csáp) Beléptetési pont (kinyújtott csáp) Felkészítés, informálás, közvetítés Felkészítés, informálás, közvetítés Jelzés, javaslattétel – korai jelzőrendszer (társintézmények, szociálpolitika, egészségügy) Jelzés, javaslattétel – korai jelzőrendszer (társintézmények, szociálpolitika, egészségügy) Speciális információs központ Speciális információs központ

27 Az alacsonyküszöbű intézmény, mint speciális információs központ Az alacsonyküszöbű intézményi ellátórendszer meghatározó szereplőjévé, alakítójává kell, hogy váljon a helyi addiktológiai ellátó- és képzőrendszernek, amelynek egyik eszköze, illetve módszere az ellátási és kapcsolati térkép.

28 Néhány példa a hazai gyakorlatra INDIT – integrált ellátás INDIT – integrált ellátás Kék Pont – integrált ellátás Kék Pont – integrált ellátás Forrás Lelki Segítők Egyesülete – széleskörű együttműködés helyi szervezetek között Forrás Lelki Segítők Egyesülete – széleskörű együttműködés helyi szervezetek között Drogprevenciós Alapítvány – többlépcsős program Drogprevenciós Alapítvány – többlépcsős program

29 Cafe Fix- ártalomcsökkentés Frankfurtban Frankfurti nyílt drogszíntér (szükséglet megjelenése) Az ártalomcsökkentő drogpolitika megszületése (válasz a szükségletekre) Meglévő intézményi struktúra belépési pontjának alacsonyabbra helyezése – kooperáció, kommunikáció nem csak kezelőhelyekkel

30 Szolgáltatások Gondozott lakóközösség Gondozott lakóközösség Munka projekt Munka projekt Szubsztitúciós kezelés Szubsztitúciós kezelés Fenntartó metadon-kezelésFenntartó metadon-kezelés Heroin felírásHeroin felírás Belövő szobák Belövő szobák Orvosi ellátás Orvosi ellátás Higiénés – fiziológiás szolgáltatások. Higiénés – fiziológiás szolgáltatások. Tűcsere Tűcsere

31

32

33 Cafe Fix

34 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség:kun.gabor@gmail.com


Letölteni ppt "Az alacsonyküszöbű szolgáltatások helye az ellátás struktúrájában és viszonya a kezelési rendszerekhez Kun Gábor Budapest, 2008. április 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések