Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban."— Előadás másolata:

1 Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban

2 I. Engedélyezés a 91/414 EGK irányelv és az azt harmonizáló 89/2004 FVM rendelet szerint

3 Kétlépcsős engedélyezés Megosztott felelősség: Hatóanyag - EU engedélyezés a jelentéstevő ország értékelése alapján Hatóanyag - EU engedélyezés a jelentéstevő ország értékelése alapján Készítmény – tagállami értékelés és döntés a felhasználás módjáról és korlátairól Készítmény – tagállami értékelés és döntés a felhasználás módjáról és korlátairól

4 Hatóanyag Uniós döntésTermék (újra-) engedélyezés Tagállami döntés

5 Jogi szerkezet hatóanyagfelvételi irányelvek és határozatok Útmutatók 91/414 EGK irányelv az engedélyezésről tagállami harmonizált jogszabály (89/2004 FVM rend.) 396/2005 EK Rendelet a szermaradékokról Mo-on engedélyezett hatóanyagok MRL-jei

6 Az engedélyköteles termékek szabályozása Növényvédő szerekTermésnövelő anyagok Élelmiszerlánc-biztonsági törvény (2008.évi 46. tv) 91/414 EGK irányelv az engedélyezésről 89/2004 FVM rendelet az engedélyezésről 396/2005/EK Rendelet a szermaradék határértékekről 43/2010 FVM rendelet a felhasználásról 36/2006 FVM rendelet az engedélyezésről 36/2006 FVM rendelet az engedélyezésről 37/2006 FVM rendelet a műtrágyákról 2003/2003 EK rendelet az EK műtrágyákról (nem engedélykötelesek!)

7 Engedélyköteles termékek a 89/2004 FVM r. szerint A 91/414 irányelv hatálya alatt: Növényvédő szerek (H,F,Z) Növényvédő szerek (H,F,Z) Regulátorok (R) Regulátorok (R) Nemzeti hatáskörben (89/2004 FVM r. 9. melléklet) Növényvédő szernek nem minősülő készítmények, Növényvédő szernek nem minősülő készítmények, Makroszervezetek, Makroszervezetek, Eszközök (pl. csapdák) Eszközök (pl. csapdák)DE: Nem szükséges engedélyezni Magyarországon a más tagállamban, vagy harmadik országban történő felhasználás céljából gyártott, tárolt vagy szállított növényvédő szert Nem szükséges engedélyezni Magyarországon a más tagállamban, vagy harmadik országban történő felhasználás céljából gyártott, tárolt vagy szállított növényvédő szert

8 HATÓANYAG ENGEDÉLYEZÉS EU SZINTEN

9 A hatóanyag engedélyezés alapja: KOCKÁZATBECSLÉS Nem lehet elfogadhatatlan hatás - A felhasználókra és a közelben tartózkodókra - A környezetre (növények, állatok, talaj, víz) - A fogyasztókra

10 TILTOTT HATÓANYAGOK Klórozott szénhidrogének: aldrin, DDT, dieldrin, endrin, technikai HCH, gamma-HCH (lindán), heptaklór, hexaklórbenzol, klórdán, toxafén Egyéb: binapakril, dibrómetán, diklóretán, dinoseb és sói, dikofol, kaptafol, maleinsav-hidrazid, monokrotofosz, nitrofen, paration, kvintozen, 2,4,5-T, Szerves és szervetlen higanyvegyületek, Szerves és szervetlen arzénvegyület

11 Új hatóanyagok engedélyezése (EU hatáskör) 3 éves ideiglenes engedélyezés 3 éves ideiglenes engedélyezés Jelentéstevő ország (RMS) Jelentéstevő ország (RMS) Annex I = pozitív lista Annex I = pozitív lista 10 éves érvényesség 10 éves érvényesség Készítmény engedélyezése már országonként külön 3 éves ideiglenes engedélyezés 3 éves ideiglenes engedélyezés Jelentéstevő ország (RMS) Jelentéstevő ország (RMS) Annex I = pozitív lista Annex I = pozitív lista 10 éves érvényesség 10 éves érvényesség Készítmény engedélyezése már országonként külön

12 Új hatóanyagok engedélyezése (EU hatáskör) Készítmény engedélyezése már országonként külön KÉRELMEZŐ Jelentéstevő ország (RMS) EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) COM (Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság tagállami szavazatokkal) Felvétel: Annex I 10 év Elutasítás Lehet újra kérelmezni DAR (értékelő jelentés tervezet) Javaslat (EFSA conclusion) COM (Bizottság) notifikálás

13 Adatkövetelmény a hatóanyagokhoz (Annex II dosszié) 1. A növényvédő szer hatóanyag azonosító adatai (kérelmező, gyártó, molekulaképlet, név, CAS-szám stb.) 2. A hatóanyag fizikai és kémiai tulajdonságai 3. Szertípus, hatástípus, felhasználási terület, célszervezetek, hatásmechanizmus, egyéb biztonsági információk 4. Analitikai módszerek, szermaradékok 5. Toxikológiai és metabolizmus vizsgálatok 6. Szermaradékok a növényben és a feldolgozott termékekben, lebomlás, metabolitok, MRL 7. A hatóanyag sorsa és viselkedése a környezetben 8. Ökotoxikológai vizsgálatok 9. Címkézési javaslat, veszélyjelek, R,S mondatok

14 Létező hatóanyagok engedélyezése (A tagállamokban 1993 előtt, vagy a csatlakozás előtt engedélyezett készítmények hatóanyagai) 4 felülvizsgálati lista ütemterve szerint 4 felülvizsgálati lista ütemterve szerint A készítmény a hatóanyag felülvizsgálatáig nemzeti hatáskörben forgalmazható A készítmény a hatóanyag felülvizsgálatáig nemzeti hatáskörben forgalmazható Elutasítás vagy visszavonás esetén elveszti az engedélyt a készítmény is átmeneti engedmények – Essential Use (pl. benszultap, naptalam, prometrin,) Elutasítás vagy visszavonás esetén elveszti az engedélyt a készítmény is átmeneti engedmények – Essential Use (pl. benszultap, naptalam, prometrin,) Pozitív döntés (Annex I) esetén nemzeti hatáskörben forgalmazható Pozitív döntés (Annex I) esetén nemzeti hatáskörben forgalmazható

15 Hatóanyag visszavonások (példák) 2000 Lindane 2000 Lindane 2003 Metalaxyl (EU Bíróság megsemmisítette a döntést) 2003 Metalaxyl (EU Bíróság megsemmisítette a döntést) 2004Streptomycin 2004Streptomycin 2004Amitraz 2004Amitraz 2004Atrazine 2004Atrazine 2005Vinclozolin 2005Vinclozolin 2005Endosulfan 2005Endosulfan 2007Trifluralin 2007Trifluralin 2007Carbofuran 2007Carbofuran 2007Carbaryl 2007Carbaryl 2007 Paraquat (EU Bírósági döntés) 2007 Paraquat (EU Bírósági döntés) 2008Dichlobenil 2008Dichlobenil 2008Butralin 2008Butralin 2008Tefluthrin Önkéntes 2008Tefluthrin Önkéntes 2008Prochloraz Önkéntes 2008Prochloraz Önkéntes 2008TerbuthylazineÖnkéntes 2008TerbuthylazineÖnkéntes

16 Hatóanyag felvételi irányelv Inclusion directive

17 Növényvédő szer engedélyezés tagállami szinten

18 Növényvédő szer engedélyezés menete Magyarországon Időtartam: Szakhatóságok: 12 hónap Összesen: 18 hónap

19 Növényvédő szer engedélyezés menete Magyarországon Időtartam: Összesen: 18 hónap 2009. Áprilistól megszűnt a szakhatósági állásfoglalás

20 1. kellően hatékony, 1. kellően hatékony, 2. nem károsítja a védendő növényeket és növényi termékeket, 2. nem károsítja a védendő növényeket és növényi termékeket, 3. nem okoz elkerülhető fájdalmat vagy szenvedést a gerinceseken 3. nem okoz elkerülhető fájdalmat vagy szenvedést a gerinceseken 4. nem káros az ember és az állat egészségére, a környezetre és a természetre; 4. nem káros az ember és az állat egészségére, a környezetre és a természetre; 5. megbízhatóan meghatározhatók a készítményben a hatóanyagok, és a növényben, környezetben a szermaradékok 5. megbízhatóan meghatározhatók a készítményben a hatóanyagok, és a növényben, környezetben a szermaradékok Növényvédő szer engedélyezés feltételei a 91/414 EGK irányelv és a 2000.évi XXXV. tv.alapján

21 Adatkövetelmény a készítményekhez (Annex III dosszié) 1. A növényvédő szer azonosító adatai (kérelmező, gyártó, összetétel, adalékok, szertípus -FHZR) 2. A növényvédő szer fizikai, kémiai és technikai tulajdonságai 3. Alkalmazás – Felhasználási terület (szabadföld, üvegház) Hatástípus (kontakt, felszívódó, szaporodást gátló stb.) Cél (károsítók, vagy egyéb változások) Technológia: dózis, koncentráció, ütemezés, alkalmazási mód 4. Egyéb : csomagolás, szállítás, tárolás, balesetvédelem stb. 5. Analitikai módszerek 6. Biológiai hatékonyság 7. Toxikológiai vizsgálatok 8. Szermaradék vizsgálatok 9. Környezeti viselkedés 10. Ökotoxikológiai vizsgálatok

22 TOXICITÁSEXPOZÍCIÓ KOCKÁZAT ELFOGADÁS és KEZELÉSELUTASÍTÁS LCx/ECx/ NOEC

23 Toxikológia alapelv: ne ismételjünk kísérletet

24 A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok R 39 Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat R 40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat R 42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 44 Zárt térben hő hatására robbanhat R 45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet) R 46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet) R 48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat R 49 Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet)

25 Nagyon mérgező (T+) Mérgező (T) Ártalmas (Xn) Irritatív (Xi) Maró (C) Toxikológiai sajátosságok

26 Ökotoxikológia

27 A környezet expozíciójának útjai

28 környezeti veszély N

29 Általános elvek/célok Milyen mértékű lesz a hatóanyag/növényvédő szer hatása a környezetben élő nem-cél szervezetekre Heveny, krónikus hatások Aktív hatóanyag, készítmény, bomlás termékek Reverzibilis, irreverzibilis hatások (populációk védelme) Feltételek, korlátozások meghatározása Osztályba sorolás veszélyesség alapján (R és S mondatok) Szimbólumok, címke információk meghatározása a csomagolásra

30 Biológiai hatékonyság és fitotoxicitás alapelv: agroökológiai térségenként

31 Követelmények Hazai vizsgálat elvárás, de elfogadható a DK-európai EPPO zóna (ld 1/241 EPPOútmutató) EU tagállamaiból származó GEP vizsgálat is Kísérletszám: 1/226 EPPO útmutató alapján ld. Módszertani gyűjtemény

32 Szermaradék határérték (MRL = maximum residue level) Valamennyi kultúrára kötelező EU-s szinten egységes 2008. szept.-től

33 Európa felosztása északi és déli zónára a szermaradék vizsgálatokhoz A Lundehn dokumentum által előírt számú GLP vizsgálatot a saját zónából kell biztosítani. Magyarország esetében problémásak a déli jellegű kultúrák

34 Határértékek megállapítása Legalább 100-szoros biztonsági faktort használunk (A gyakorlatban a faktor 100-1000 között van) Legalább 100-szoros biztonsági faktort használunk (A gyakorlatban a faktor 100-1000 között van) A felhasználóra és fogyasztóra bármilyen hatást gyakorló dózis a határértéknél ennyiszer nagyobb kellene, hogy legyen. A felhasználóra és fogyasztóra bármilyen hatást gyakorló dózis a határértéknél ennyiszer nagyobb kellene, hogy legyen. A termékminták túlnyomó többségénél a hatóanyagmennyiség meg sem közelíti a határértéket A termékminták túlnyomó többségénél a hatóanyagmennyiség meg sem közelíti a határértéket

35 4-es lista nem egyértelműen peszticid anyagok Növekedésszabályozók, növényi kivonatok, segédanyagok, olajok, sók stb. Felülvizsgálat: növényvédelmi termék ? (PPP?) igennem EK műtrágya? nem igen 91/414 szerinti engedélyezés Tagállami hatáskör (Mo: 36/2006 FVM rendelet) 2003/2003 EK rendelet, engedélyezés nem kell

36 EU PPP 4. lista példák 1-Decanol 1-Decanol Aluminium sulphate Aluminium sulphate Amino acids: Cystein Amino acids: Cystein Amino acids: gamma aminobutyric acid Amino acids: gamma aminobutyric acid Amino acids: L-glutamic acid Amino acids: L-glutamic acid Amino acids: L-tryptophan Amino acids: L-tryptophan Azadirachtin Azadirachtin cis-Zeatin cis-Zeatin Citrus extract Citrus extract Fatty acids / Isobutyric acid Fatty acids / Isobutyric acid Fatty acids / Isovaleric acid Fatty acids / Isovaleric acid Gibberellic acid Gibberellic acid Gibberellin Gibberellin Indolylacetic acid (aka auxins) Indolylacetic acid (aka auxins) Indolylbutyric acid Indolylbutyric acid Paraffin oil Paraffin oil Plant oils / Eucalyptus oil Plant oils / Eucalyptus oil Sea-algae extract Sea-algae extract Seaweed Seaweed Nincs hivatalosan csökkentett adatkövetelmény Döntés 2008. December 31-ig: Pozitív listára vétel vagy elutasítás

37 Engedélyező és társhatóságok A növényvédő szer hatóanyagok engedélyezési eljárásában A növényvédő szer hatóanyagok engedélyezési eljárásában MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság MgSzH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság A növényvédő szerek és termésnövelő anyagok (készítmények) engedélyezési eljárásában: A növényvédő szerek és termésnövelő anyagok (készítmények) engedélyezési eljárásában: MgSzH MgSzH Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 2009.03.31-ig Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 2009.03.31-ig Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) 2009.03.31-ig Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) 2009.03.31-ig

38 Készítmények engedélyezéséhez benyújtandó: Annex II (hatóanyag) dosszié kivéve: ha a benyújtó egyben a hatóanyag notifikálója(tulajdonosa) is vagy a kérelmező rendelkezik hozzáférési nyilatkozattal (letter of access) vagy ha az adatvédelem a hatóanyag vizsgálatokra lejárt Annex II (hatóanyag) dosszié kivéve: ha a benyújtó egyben a hatóanyag notifikálója(tulajdonosa) is vagy a kérelmező rendelkezik hozzáférési nyilatkozattal (letter of access) vagy ha az adatvédelem a hatóanyag vizsgálatokra lejárt Annex III (készítmény) dosszié kivéve: ha a kérelmező rendelkezik hozzáférési nyilatkozattal (letter of access) Annex III (készítmény) dosszié kivéve: ha a kérelmező rendelkezik hozzáférési nyilatkozattal (letter of access)

39

40

41

42 Az okirat kötelező tartalma Valamennyi, a biztonságos kijuttatáshoz szükséges információ kivéve a más készítményekkel való keverhetőség

43 Az okirat kötelezően tartalmazza a készítmény nevét, formáját (formuláció), az engedély számát, nevét, formáját (formuláció), az engedély számát, rendeltetését a felhasználás célja szerint rendeltetését a felhasználás célja szerint hatóanyagának megnevezését, annak részarányát, hatóanyagának megnevezését, annak részarányát, gyártójának nevét, címét, gyártójának nevét, címét, engedély tulajdonos, hazai képviselet nevét, címét, engedély tulajdonos, hazai képviselet nevét, címét, felhasználására engedélyezett kultúrákat, felhasználási területeket, felhasználására engedélyezett kultúrákat, felhasználási területeket, felhasználására érzékeny károsítókat, felhasználására érzékeny károsítókat, alkalmazás technológiáját: dózisok, kezelések száma két kezelés között eltelt legkevesebb időtartam, legutolsó kezelés időpontja, permetlé mennyiség, alkalmazás technológiáját: dózisok, kezelések száma két kezelés között eltelt legkevesebb időtartam, legutolsó kezelés időpontja, permetlé mennyiség, emberre, állatra, környezetre való veszélyességét (a külön jogszabály szerinti R- S- és SP mondatokat, illetve a veszély jelképét emberre, állatra, környezetre való veszélyességét (a külön jogszabály szerinti R- S- és SP mondatokat, illetve a veszély jelképét alkalmazása során előírt védőeszközöket, alkalmazása során előírt védőeszközöket, esetleges mérgezése esetén alkalmazandó elsősegély-nyújtási eljárást, esetleges mérgezése esetén alkalmazandó elsősegély-nyújtási eljárást, forgalmi kategóriáját, forgalmi kategóriáját, a szokásos tárolási feltételek melletti lejárati idejét a szokásos tárolási feltételek melletti lejárati idejét légi kijuttatásának engedélyezését, légi kijuttatásának engedélyezését, élelmezés-egészségügyi és munka-egészségügyi várakozási idejét élelmezés-egészségügyi és munka-egészségügyi várakozási idejét engedélyének érvényességét, engedélyének érvényességét, az alkalmazandó csomagolás leírását az alkalmazandó csomagolás leírását

44 Párhuzamos behozatal (parallel import) Növényvédő szernek az Európai Gazdasági Térségről szóló Szerződéshez csatlakozott Szerződő Államból Magyarországra történő behozatala, mely meghatározott feltételek alapján azonos egy Magyarországon már engedélyezett növényvédő szerrel (referencia növényvédő szer). Növényvédő szernek az Európai Gazdasági Térségről szóló Szerződéshez csatlakozott Szerződő Államból Magyarországra történő behozatala, mely meghatározott feltételek alapján azonos egy Magyarországon már engedélyezett növényvédő szerrel (referencia növényvédő szer). Az eredeti okirat visszavonása után is még 1 évig érvényes az engedély (az új rendszerben az érvényesség végéig !) Az eredeti okirat visszavonása után is még 1 évig érvényes az engedély (az új rendszerben az érvényesség végéig !) Az eredeti gyártók szerint a parallel import hazai átcsomagolása a szerhamisítás egyik fő forrása Az eredeti gyártók szerint a parallel import hazai átcsomagolása a szerhamisítás egyik fő forrása

45 Engedélyezés más kereskedelmi néven - származtatott engedély A származtatott termék forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan minden tekintetben a referencia szer engedélyokirata szerinti előírások az érvényesek (pl. azonos felhasználási kör, azonos engedélyokirat érvényességi idő stb.). A származtatott termék forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozóan minden tekintetben a referencia szer engedélyokirata szerinti előírások az érvényesek (pl. azonos felhasználási kör, azonos engedélyokirat érvényességi idő stb.). Csak a tulajdonos lehet eltérő Csak a tulajdonos lehet eltérő

46 Címkézés magyar nyelven ! Kötelező adatok: a.) Termék beazonosítására szolgáló adatok b.) Hatósági/biztonsági adatok c.) Növényvédelmi technológiai adatok De: nem kötelező az összes engedélyezett kultúrát feltüntetni Nem kötelező rész: gyártók/forgalmazók részére biztosított terület Olvashatósági követelmények (betűméret >8) VALÓTLAN VAGY OKIRATTAL ELLENTÉTES INFORMÁCIÓ FELTÜNTETÉSE TILOS

47 Címkétől eltérő felhasználás A felhasználó felelősségére az engedélyező hatóság külön határozatban engedélyezheti kiskultúrákban, illetve kis területű felhasználásra valamely már engedélyezett növényvédő szer felhasználását az engedélyben nem jelölt kultúrákban, legfeljebb az engedély érvényességi idejéig, amelyről a gyártót és a szakhatóságokat értesíti. A határozatban szereplő felhasználás a növényvédő szer engedélyokiratában, illetve a jóváhagyott címkéjén nem kerül feltüntetésre. A kiadott határozat alapján a növényvédő szert meghatározott termelői kör használhatja

48 Címkétől eltérő felhasználás A címkétől eltérő felhasználásra vonatkozó engedélyt a felhasználásban érdekelt természetes személy, gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, köztestület, költségvetési szerv kérheti. A kérelmet a felhasználás helye szerint illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálaton keresztül kell az engedélyező hatósághoz beterjeszteni

49 Eseti és 120 napos felhasználási engedélyek eseti engedély : kiadható, ha a megjelölt készítmény Magyarországon engedélyezett és a kért kultúrában a károsítók ellen engedélyezett készítmény nem áll rendelkezésre eseti engedély : kiadható, ha a megjelölt készítmény Magyarországon engedélyezett és a kért kultúrában a károsítók ellen engedélyezett készítmény nem áll rendelkezésre 120 napos engedély: Magyarországon és az Európai Unióban nem engedélyezett készítményre, ha egy adott növényvédelmi probléma kezelésére nincs megfelelő hatékonyságú engedélyezett készítmény 120 napos engedély: Magyarországon és az Európai Unióban nem engedélyezett készítményre, ha egy adott növényvédelmi probléma kezelésére nincs megfelelő hatékonyságú engedélyezett készítmény

50 Kölcsönös elismerés A termék azonos a referencia és az átvevő tagállamban A termék azonos a referencia és az átvevő tagállamban A felhasználási területek összehasonlíthatóak A felhasználási területek összehasonlíthatóak Az agroökológiai, növény-egészségügyi és környezeti körülmények összehasonlíthatóak Az agroökológiai, növény-egészségügyi és környezeti körülmények összehasonlíthatóak

51 Kölcsönös elismerés – benyújtandó adatok A termék azonosságának bizonyítéka, összetétel A termék azonosságának bizonyítéka, összetétel Címke a referencia tagállamban és javasolt címke az átvevő tagállamban Címke a referencia tagállamban és javasolt címke az átvevő tagállamban Felhasználások (GAP) a referencia és az átvevő tagállamban Felhasználások (GAP) a referencia és az átvevő tagállamban Az agroökológiai, növény-egészségügyi és környezeti körülmények összehasonlíthatóságára vonatkozó állítások és bizonyítékok Az agroökológiai, növény-egészségügyi és környezeti körülmények összehasonlíthatóságára vonatkozó állítások és bizonyítékok Az eredeti engedély másolata Az eredeti engedély másolata III. melléklet (készítmény) dokumentáció III. melléklet (készítmény) dokumentáció Engedélyezési jelentés (angolul) Engedélyezési jelentés (angolul)

52 Készítmény felülvizsgálat Felül kell vizsgálni az engedélyt, ha Azt nem az Annex VI (egységes EU elvek) szerint értékelték (pl. csatlakozás előtt értékelt dossziék) Azt nem az Annex VI (egységes EU elvek) szerint értékelték (pl. csatlakozás előtt értékelt dossziék) A készítmény hatóanyaga (több hatóanyag esetében az utolsó) felvételt nyert a pozitív listára A készítmény hatóanyaga (több hatóanyag esetében az utolsó) felvételt nyert a pozitív listára

53 Készítmény felülvizsgálat Step1 Első lépés : hatóanyag(ok) megfelelőségi felülvizsgálata Hatóanyagok kémiai azonossága hatóanyagtartalom ne legyen kisebb, a szennyeződés ne legyen nagyobb, mint a referencia Hatóanyagok kémiai azonossága hatóanyagtartalom ne legyen kisebb, a szennyeződés ne legyen nagyobb, mint a referencia Az engedélytulajdonos adathozzáférése saját jogon, vagy hozzáférési nyilatkozattal Az engedélytulajdonos adathozzáférése saját jogon, vagy hozzáférési nyilatkozattal

54 Növényvédő szernek nem minősülő termékek 89/2004 FVM r. 9. melléklet szerint engedélykötelesek 1. Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású készítmények 1. Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású készítmények 2. Növényvédelmi célú eszközök 2. Növényvédelmi célú eszközök 3. Makro-szervezeteket tartalmazó készítmények 3. Makro-szervezeteket tartalmazó készítmények

55 A jelenlegi engedélyezési rendszer ElőnyeiHátrányai Nagyon biztonságos Sok a párhuzamosság, kevés a kapacitás Egységes értékelési elvek A „kisebb” szerek elvéreznek Harmonikus a nemzeti és közösségi jogkörök aránya Túl sok ártalmatlan anyag is PPP kategóriába kerül Önkéntes munkamegosztás

56

57 Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Tőkés Gábor MgSZH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

58 II. Engedélyezés a 1107/2009 EK rendelet szerint

59 Rendelet növényvédő szerek forgalomba hozataláról 1107/2009 EK Rendelet növényvédő szerek forgalomba hozataláról 1107/2009 EK Keretirányelv a növényvédőszerek fenntartható felhasználásáról 2009/128 EK Keretirányelv a növényvédőszerek fenntartható felhasználásáról 2009/128 EK Új EU jogszabályok 2009.01.13-án EP-ben megszavazva

60 A szerengedélyezési rendelet főbb újdonságai Rendelet és nem irányelv (nincs mód eltérésre) Rendelet és nem irányelv (nincs mód eltérésre) 3 zónás kötelező kölcsönös elismerés (3ZMR) 3 zónás kötelező kölcsönös elismerés (3ZMR) Helyettesítő rendszer és összehasonlító értékelés Helyettesítő rendszer és összehasonlító értékelés Nemzeti ideiglenes engedély lehetősége beszűkül Nemzeti ideiglenes engedély lehetősége beszűkül Egyszerűsített adatvédelem (10 év) Egyszerűsített adatvédelem (10 év) Kizáró feltételek (Cut off criteria) veszély alapon Kizáró feltételek (Cut off criteria) veszély alapon Alacsony kockázatú és egyszerű anyagok Alacsony kockázatú és egyszerű anyagok

61 KÉSZÍTMÉNY ENGEDÉLYEZÉS 3 zónás kötelező kölcsönös elismerés A referens tagállam engedélyez (12 hónap) Az értékelés legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható A referens tagállam engedélyez (12 hónap) Az értékelés legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható A többi tagállam 120 napon belül kiadja az engedélyt ugyanolyan feltételekkel A többi tagállam 120 napon belül kiadja az engedélyt ugyanolyan feltételekkel Elutasítás csak nagyon indokolt esetben (alapvetően biztonsági ok, COM-hoz jelenteni kell!) Elutasítás csak nagyon indokolt esetben (alapvetően biztonsági ok, COM-hoz jelenteni kell!)

62 3 zónás rendszer a készítmény engedélyek kötelező kölcsönös elismerésére

63 KÜLÖNBSÉGEK EGY ZÓNÁN BELÜL IS ! Hőmérséklet, tél keménység Hőmérséklet, tél keménység Csapadék Csapadék Infekciós nyomás Infekciós nyomás Kultúra érzékenysége és fajtaválasztéka Kultúra érzékenysége és fajtaválasztéka Károsító érzékenység Károsító érzékenység Agronómiai követelmények Agronómiai követelmények Felhasználók gyakorlata, képesítése Felhasználók gyakorlata, képesítése Környezeti tényezők Környezeti tényezők

64 Európa klimatikus zónái csapadékeloszlás szerint www.worldbook.com

65 USDA zónák az európai télkeménység alapján Zone 5 (-26 º C) Zone 6 (-21 º C) Zone 7 (-15 º C) Zone 8 (-9 º C) Zone 9 (-4 º C) Zone 10 (+2 ºC) Zone 5 (-26 º C) Zone 6 (-21 º C) Zone 7 (-15 º C) Zone 8 (-9 º C) Zone 9 (-4 º C) Zone 10 (+2 ºC)

66 Natura 2000 zónák és az új EU rendszer

67 3 zónás kötelező kölcsönös elismerés Az átvevő tagállam nem kérhet vizsgálatokat Az átvevő tagállam nem kérhet vizsgálatokat De: figyelembe veheti a saját körülményeit De: figyelembe veheti a saját körülményeit EPPO útmutató készül: a hatékonyság nem a politikai zónák szerint vizsgálandó (ez volt a magyar álláspont a tanácsi tárgyalások alatt) EPPO útmutató készül: a hatékonyság nem a politikai zónák szerint vizsgálandó (ez volt a magyar álláspont a tanácsi tárgyalások alatt)

68 EPPO zónabeosztás (PP 1/241) összehasonlítható klimatikus térségek

69 OKIRAT TARTALMA 31§(3) Kötelező feltüntetni: a)egyszeri dózis (kg/ha, l/ha) b)az utolsó alkalmazás és a betakarítás közötti időtartam, (PHI) c)az évenkénti alkalmazások maximális száma 31§(4) Fel lehet tüntetni: a)forgalmazásra és felhasználásra vonatkozó korlátozás, b)kötelezettség a a szomszédoknak a tájékoztatására c)IPM szerinti használati utasítás, d)forgalmi kategória e)a jóváhagyott címke; f)a kezelések közötti időszak hossza; g)adott esetben az utolsó kezelés és a növényvédő szer alkalmazása közötti időszak; h)a területre való újbóli belépésig tartó várakozási idő; i)a csomagolás mérete és anyaga.

70 3ZMR várható következménye Csökken a vizsgálatok száma Csökken a vizsgálatok száma Kevésbé alapos technológiák Kevésbé alapos technológiák DE ezek nagyban csökkenthetőek, ha Sikerül kialakítani gyakorlatot a helyi körülmények figyelembe vételére Sikerül kialakítani gyakorlatot a helyi körülmények figyelembe vételére Magyarország a legszigorúbb értelmezést követi (EPPO zóna) Magyarország a legszigorúbb értelmezést követi (EPPO zóna) A nagy gyártók hajlandóak a szakmai színvonal fenntartására A nagy gyártók hajlandóak a szakmai színvonal fenntartására

71 Helyettesítendő hatóanyagok Jóváhagyás 7 évre ha: Jóváhagyás 7 évre ha: ADI, AOEL vagy ARfD jelentősen alacsonyabb ADI, AOEL vagy ARfD jelentősen alacsonyabb 2 PBT kritérium a 3-ból A tagállamok által végzendő összehasonlító értékelés alapján az engedélyt vissza kell vonni, ha van biztonságosabb készítmény 2 PBT kritérium a 3-ból A tagállamok által végzendő összehasonlító értékelés alapján az engedélyt vissza kell vonni, ha van biztonságosabb készítmény Listakészítési határidő: 2013. IX, felelős COM Listakészítési határidő: 2013. IX, felelős COM

72 Növényvédő szerek összehasonlító értékelése az engedélyezés során Először 5 évre adható Először 5 évre adható Megújítás vagy módosítás esetén elvégzendő Megújítás vagy módosítás esetén elvégzendő Korlátozás életbe lép 3 évvel később Korlátozás életbe lép 3 évvel később Feltételek: - van hasonló alternatíva - nem okoz jelentős gazdasági hátrányt - rezisztencia kizárható - kiskultúrás következményeket mérlegelik Feltételek: - van hasonló alternatíva - nem okoz jelentős gazdasági hátrányt - rezisztencia kizárható - kiskultúrás következményeket mérlegelik Helyettesítendő anyagok Készítményengedélyezés

73 Helyettesítendő anyagok Következmény (PSD szerint) Érintett anyagok a jelenlegi %-ában Inszekticid 38 % Inszekticid 38 % Fungicid20 % Fungicid20 % Herbicid24 % Herbicid24 % Összesen 24 % Összesen 24 %

74 Helyettesítendő anyagok Következmény 2015-től lesz érzékelhető hatás 2015-től lesz érzékelhető hatás Csökken a választék, régi hatóanyagú szerek kikerülhetnek Csökken a választék, régi hatóanyagú szerek kikerülhetnek Tagállami hatóságok feladata megnő az értékeléssel (de csökken a 3 ZMR miatt) Tagállami hatóságok feladata megnő az értékeléssel (de csökken a 3 ZMR miatt) A tagállami hatóság mérsékelheti a választékcsökkentő hatást, van mozgástere A tagállami hatóság mérsékelheti a választékcsökkentő hatást, van mozgástere

75 Nemzeti ideiglenes engedély (NPA) szűkítése NPA csak a hatóanyagengedélyezés komolyabb késlekedése esetére (2,5 év beadástól) NPA csak a hatóanyagengedélyezés komolyabb késlekedése esetére (2,5 év beadástól) Alig alkalmazható, mivel csak az MRL megállapítása után jöhet szóba Alig alkalmazható, mivel csak az MRL megállapítása után jöhet szóbaKÖVETKEZMÉNY Piacra kerülés lelassulása (ellentétes a célokkal) Piacra kerülés lelassulása (ellentétes a célokkal) Új és biztonságosabb anyagok késlekedése Új és biztonságosabb anyagok késlekedése

76 Csávázás A Magyarországon nem engedélyezett szerrel csávázott vetőmag behozható, ha pozitív listán van a hatóanyag, és legalább egy tagállamban engedélyezték a készítményt A Magyarországon nem engedélyezett szerrel csávázott vetőmag behozható, ha pozitív listán van a hatóanyag, és legalább egy tagállamban engedélyezték a készítményt Magyarországon nem engedélyezett szerrel csávázni nálunk nem szabad, még 120 napos engedéllyel sem (kivéve növényvédelmi szükséghelyzet). Az export már nem kivétel ! Magyarországon nem engedélyezett szerrel csávázni nálunk nem szabad, még 120 napos engedéllyel sem (kivéve növényvédelmi szükséghelyzet). Az export már nem kivétel !

77 Kockázat alapú értékelés Kések, ollók elkobzása a repülőtéren (risk management) Veszély alapú értékelés Kések, ollók általános betiltása (cut-off)

78 Veszély alapú kizárási kritériumok (tox. szempontok) Karcinogén 1,2 Karcinogén 1,2 Mutagén 1,2 Mutagén 1,2 Reprotoxikus 1,2 Reprotoxikus 1,2 ED= Hormonrendszert zavaró (endocrine disruptor ) nincs tudományosan definiálva ! 4 év alatt kell definiálni, addig: ED = C3 + R3 ill. ED  R3 + ED (C3 és R3 = nem bizonyított hatás; nagy viták várhatók) ED= Hormonrendszert zavaró (endocrine disruptor ) nincs tudományosan definiálva ! 4 év alatt kell definiálni, addig: ED = C3 + R3 ill. ED  R3 + ED (C3 és R3 = nem bizonyított hatás; nagy viták várhatók)

79 Veszély alapú kizárási kritériumok (cut-off) környezeti szempontok POP ( persistent organic pollutant ) DT50>6 hónap; BCF>5000; vándorol POP ( persistent organic pollutant ) DT50>6 hónap; BCF>5000; vándorol PBT ( persistent, bioaccumulating and toxic ) DT50>3 hónap; BCF>2000; CMR1,2 PBT ( persistent, bioaccumulating and toxic ) DT50>3 hónap; BCF>2000; CMR1,2 vPvB ( very persistent, very bioaccumulating ) DT50>6 hónap; BCF>5000 vPvB ( very persistent, very bioaccumulating ) DT50>6 hónap; BCF>5000

80 Kizáró kritériumok Inszekticid 6 - 10 % Inszekticid 6 - 10 % Fungicid8 - 32 % Fungicid8 - 32 % Herbicid4 - 10 % Herbicid4 - 10 % Összesen 5 - 15% Összesen 5 - 15% (a magasabb számok az ED-t is tartalmazzák) Várható hatóanyagcsökkenés UK (PSD) hatástanulmány

81 A hatóanyagok számának csökkenése a jelenlegi szabályozás alatt és az új rendelet várható hatása Létező hatóanyagok Új hatóanyagok 15% csökkenés a Tanács megállapodása szerint 85% csökkenés az EP javaslatok szerint (helyettesítéssel együtt) Az új Engedélyezési Rendelet hatása a hatóanyagok számára

82 Kizárások (cut-off) hatása A hatóanyagok kb. 15%-a fokozatosan visszavonásra kerül 2011-19 között A hatóanyagok kb. 15%-a fokozatosan visszavonásra kerül 2011-19 között Minden hatóanyag a pozitív listán marad a felvételtől 10 évig, de a kizártakat nem lehet megújítani Minden hatóanyag a pozitív listán marad a felvételtől 10 évig, de a kizártakat nem lehet megújítani Jelentősebb hatás 2015 után, amikor a helyettesítés is beléphet, és egyre több anyag kerül kizárásra Jelentősebb hatás 2015 után, amikor a helyettesítés is beléphet, és egyre több anyag kerül kizárásra

83 Becsült hatás a hazai szerválasztékra a legrosszabb forgatókönyv (UK besorolás) szerint 2011-2020 között visszavonandó a jelenleg engedélyezett Rovarölő szerek 11 %-a Rovarölő szerek 11 %-a Gyomirtó szerek 14 %-a Gyomirtó szerek 14 %-a Gombaölő szerek 40 %-a Gombaölő szerek 40 %-a Összesen a növényvédő szerek 19 %-a Összesen a növényvédő szerek 19 %-a

84 A cut-off kritériumok hatása a hazai szerválasztékra

85 Kis kockázatú anyagok 15 évre engedélyezhető 15 évre engedélyezhető Ugyanolyan adatkövetelmény, mint a többi anyagra Ugyanolyan adatkövetelmény, mint a többi anyagra Nem jelent valódi könnyítést Nem jelent valódi könnyítést

86 Egyszerű anyagok Örökös engedély, EU szintű Örökös engedély, EU szintű Nem növényvédelmi célra használják elsődlegesen Nem növényvédelmi célra használják elsődlegesen Más jogszabályok szerinti adatkövetelmény is lehet Más jogszabályok szerinti adatkövetelmény is lehet Pl. élelmiszerek Pl. élelmiszerek Egyszerűsíthet bizonyos engedélyezéseket Egyszerűsíthet bizonyos engedélyezéseket

87 Adatvédelem és adatmegosztás 10 év a tagállamban történt első engedélyezéstől (hatóanyag és növszer is) 10 év a tagállamban történt első engedélyezéstől (hatóanyag és növszer is) Megújításnál csak 30 hónap Megújításnál csak 30 hónap Kiskultúráknál + 3 hónap/kultúra, ha 5 éven belül nyújtják be az 1. engedély után (max. 3 év) Kiskultúráknál + 3 hónap/kultúra, ha 5 éven belül nyújtják be az 1. engedély után (max. 3 év) Vizsgálatok listája elérhető Vizsgálatok listája elérhető Adatmegosztás ajánlott Gerinces teszteknél kötelező (utána bíróság) Adatmegosztás ajánlott Gerinces teszteknél kötelező (utána bíróság)

88 Címkézés 547/2011/EU rendelet a címkézésről 547/2011/EU rendelet a címkézésről Lényeges eltérés nincs a jelenlegi gyakorlathoz képest Lényeges eltérés nincs a jelenlegi gyakorlathoz képestDE: CLP (Classification Labeling & Packaging) - 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet osztályozás és címkézés új rendszere hatóanyagokra 2010. december 1-jétől, keverékekre (készítményekre) 2015. június 1-jétől kell alkalmazni

89 Reklám Valamennyi állításnak igazolhatónak kell lennie. Valamennyi állításnak igazolhatónak kell lennie. Nem tartalmazhat olyan információkat, amelyek félrevezetőek lehetnek az emberek vagy állatok egészségére, vagy a környezetre jelentett lehetséges kockázatok tekintetében, például olyan kifejezések, mint „kis kockázatú”, „nem mérgező” vagy „ártalmatlan”. Nem tartalmazhat olyan információkat, amelyek félrevezetőek lehetnek az emberek vagy állatok egészségére, vagy a környezetre jelentett lehetséges kockázatok tekintetében, például olyan kifejezések, mint „kis kockázatú”, „nem mérgező” vagy „ártalmatlan”. A „kis kockázatú növényvédő szerként engedélyezett” kifejezés csak a rendelet által érintett készítményeknél lehetséges A „kis kockázatú növényvédő szerként engedélyezett” kifejezés csak a rendelet által érintett készítményeknél lehetséges

90 Hatály Növényvédő szerek (H,F,Z) Növényvédő szerek (H,F,Z) Élettani hatású anyagok (R) Élettani hatású anyagok (R) Ellenanyag (antidótum) Ellenanyag (antidótum) Hatásfokozó (pl. adjuváns) Hatásfokozó (pl. adjuváns) Segédanyagok KÖVETKEZMÉNY Segédanyagok KÖVETKEZMÉNY Továbbra is elvéreznek a „kis jelentőségű” anyagok EU szintre kerül a hatásfokozók engedélyezése (4-5 év csúszással) A részletes EU szabályozásig nemzeti hatáskör marad

91 Hatályba lépés Tanácsi szavazás: 2009. IX. 23-24. Tanácsi szavazás: 2009. IX. 23-24. Hatályba lépés: 2009. XII.14. Hatályba lépés: 2009. XII.14. Alkalmazandó: 2011. VI.14-től Alkalmazandó: 2011. VI.14-től 91/414 alkalmazható: 737/2007 r. anyagaira (megújítandók, AIR) 737/2007 r. anyagaira (megújítandók, AIR) 2011.VI. előtt AnnexI-re fölvett anyagok 2011.VI. előtt AnnexI-re fölvett anyagok Amely hatóanyagokra a kérelmet 2011.VI. előtt teljesnek nyilvánították Amely hatóanyagokra a kérelmet 2011.VI. előtt teljesnek nyilvánították Adatvédelem: régi h.a.-ra és 2011. IX-ig lejáró h.a.-ra AI-től 5 évig új h.a.-ra AI-től 10 évig Adatvédelem: régi h.a.-ra és 2011. IX-ig lejáró h.a.-ra AI-től 5 évig új h.a.-ra AI-től 10 évig

92 A tagállamokban a 91/414 alkalmazható: El nem bírált kérelmeknél bármeddig El nem bírált kérelmeknél bármeddig A készítmény felülvizsgálatoknál, ha a hatóanyag 2011.VI-ig Annex I-re került A készítmény felülvizsgálatoknál, ha a hatóanyag 2011.VI-ig Annex I-re került Annex I-re vétel után módosítandó engedélyek esetén 2011.VI-ig kell dönteni a 89/2004 r.szerint Annex I-re vétel után módosítandó engedélyek esetén 2011.VI-ig kell dönteni a 89/2004 r.szerint Szerek régi címkékkel 2015.III-ig forgalmazhatók Szerek régi címkékkel 2015.III-ig forgalmazhatók Jogi káosz az átmeneti rendelkezések hibája miatt (Art 80.5) – a rendeletet módosítani nem lehet, így jogértelmezéssel próbálkoznak a tagállamok Jogi káosz az átmeneti rendelkezések hibája miatt (Art 80.5) – a rendeletet módosítani nem lehet, így jogértelmezéssel próbálkoznak a tagállamok

93 Kényes kérdések melyek szabályozása a rendeletben nem egyértelmű, ezért a tagállamok eltérően értelmezhetik Lehet-e 1107 szerinti kölcsönös elismerést alkalmazni a 91/414 alatt engedélyezett szerekre? (COM és a tagállamok többsége szerint igen, - DE, SE, HU, SK szerint nem) Lehet-e 1107 szerinti kölcsönös elismerést alkalmazni a 91/414 alatt engedélyezett szerekre? (COM és a tagállamok többsége szerint igen, - DE, SE, HU, SK szerint nem) Hogyan lehet módosítani és hosszabbítani a 91/414 alatt kiadott engedélyeket? (Az értékelést igénylő módosítások zonális eljárást igényelnek, az adminisztratívok nemzetit) Hogyan lehet módosítani és hosszabbítani a 91/414 alatt kiadott engedélyeket? (Az értékelést igénylő módosítások zonális eljárást igényelnek, az adminisztratívok nemzetit) A felülvizsgálat melyik jogszabály alapján folytatódik? (COM véleménye ellenére a 91/414 szerint) A felülvizsgálat melyik jogszabály alapján folytatódik? (COM véleménye ellenére a 91/414 szerint) Az átvett engedély milyen mértékben térhet el az eredetitől? (A gyakorlat során meglátjuk) Az átvett engedély milyen mértékben térhet el az eredetitől? (A gyakorlat során meglátjuk) Mi számít elegendő indoknak az átvétel visszautasítására? (A gyakorlat során meglátjuk) Mi számít elegendő indoknak az átvétel visszautasítására? (A gyakorlat során meglátjuk)

94


Letölteni ppt "Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban Növényvédő szerek engedélyezése Magyarországon és az Európai Unióban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések