Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2013 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2013 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."— Előadás másolata:

1 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2013 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária

2 2 ÉRETTSÉGI Egyik döntés: Érettségi

3 ÉRETTSÉGI SZINTEK-1  Középszint -itt az iskolában, saját tanárai előtt  Emelt szint -más iskolában -független javítók -független vizsgabizottság előtt 3

4 ÉRETTSÉGI FAJTÁK  Rendes (gimnáziumi tanulmányok végén tett)  Előrehozott (korábban tett) ____________ A gimnázium elvégzése után:  Ismétlő (jobb eredményért)  Javító (elégtelen osztályzat javítása)  Pótló (be nem fejezett vizsga pl. betegség esetén)  Szintemelő (középszinten letett vizsga utáni emelt)  Kiegészítő (új vizsgatárgyból) 4

5 ÉRETTSÉGI SZINTEK-2  Akárhány tárgyból lehet emelt szintet választani (lehet mindegyik emelt, vagy néhány vagy egy se)  Mindkét szint írásbelije ugyanaznap van, ezért egy vizsgaidőszakban vagy emelt szint vagy középszint választható egy tantárgyból  Ha mindkettő szintű vizsga megvan, akkor a felvételi pontoknál a jobbik számít  Legalább 60%-os nyelvi emelt szintű érettségiért automatikusan középfokú B2 komplex nyelvvizsga jár 5

6 FELVÉTELIHEZ SZÜKSÉGES ÉRETTSÉGI SZINTEK  A felsőoktatási intézmények ahol nem jelzik külön, ott középszintű érettségit írnak elő, de egyre bővülő körben legalább egyik tárgyból (általában választható) emelt szintű érettségit kérnek. Ennek változását 2 évvel előbb jelezniük kell. Pl. 2013-ban:  bölcsész szakok, jogász, gazdaságelemzés, alkalmazott közgazdaságtan, társadalomtudományi szakok, építész, energetikai mérnöki, erdőmérnöki, alapszakon egyik tárgyból emelt szintűt,  általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi osztatlan képzésekre két tárgyból emelt szintűt kérnek. 6

7 ÉRETTSÉGI-FONTOS DÁTUMOK 2013. március 1. -jelentkezés az iskolában -milyen tárgyból, milyen szinten tesz vizsgát 2013. május 6-22. -írásbeli vizsgák -minden nap más tantárgy, közép és emelt szinten ugyanazon a napon 2013. június 6-13. -emelt szintű szóbeli vizsgák 2013. június 17-28. -középszintű szóbeli érettségi vizsgák -itt kapják meg az érettségi bizonyítványt Legalább 60%-os emelt szintű nyelvi érettségivel automatikusan középfokú nyelvvizsgát kap 7

8 8 Továbbtanulás Másik döntés: Továbbtanulás

9 9 A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA 10% >40% 15-20 évvel ezelőtt ma Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is?

10 10 2005 ELŐTT : DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET

11 11 2005 ÓTA: LINEÁRIS TÖBBCIKLUSOS KÉPZÉSI SZERKEZET 6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS

12 KREDITRENDSZER  A tanulmányi követelmények teljesítését jelző pontszámítás, az előrehaladás mennyiségi mutatója  Az oklevél megszerzésének feltétele az előírt kreditpont megszerzése (pl. alapszakon 180 kredit, ezen belül van kötelező és választható keret)  Minden tantárgynak van kreditértéke (1-7 pont) Egy kreditpont megszerzése átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaóra teljesítését feltételezi  Ha egy tantárgyból legalább 2-est kap, akkor már megszerezte a kreditet  Átlagosan egy félévben 30 kredit teljesítése az előírás, de ettől egyénileg el lehet térni, egy adott minimumig 12

13 ÉVFOLYAM RANGSOR  A hallgatókat rangsorolják a megszerzett kreditek és az érdemjegyek alapján (súlyozott átlag)  ez az alapja az ösztöndíjak, mentességek, átsorolások, pályázatok elbírálásának 13

14 A KREDITRENDSZER ELŐNYEI  Rugalmasabb, egyénre szabott haladási menetrend kialakítása (aki dolgozni akar mellette, kevesebb kreditet vesz fel, aki többféle dolgot akar tanulni, megteheti)  „Belekóstolás” különböző szakirányok tantárgyaiba lehetséges  Más egyetemen (akár külföldön) végzett részképzés kreditjei beszámíthatók  Intézmény-, vagy szakváltásnál beszámíthatók az eddigi tanulmányok (kreditelismerés)  Diplomák elismertetése külföldön egyszerűbb 14

15 A KREDITRENDSZER HÁTRÁNYAI  Nagy az egyéni felelősség  Egyéni órarend miatt a közösségek kialakulása jóval nehezebb  Nem ösztönöz a keményebb tanulásra, mert a tantárgyak csúsztathatók (ezen próbál változtatni az új felsőoktatási törvény)  A szülő számára nem átlátható 15

16 16 Tájékozódás hagyományosan és interneten  Idén nem jelentek meg azok a papír alapú kiadványok, amelyek a tájékozódást segítették az elmúlt években.  Talán február második felében megjelennek.  A tartalmuk más rendszerezésben megtalálható az interneten, a www.felvi.hu oldalon.  Előző évi kiadványokból nem kapunk aktuális információt!

17 17 MI VAN A FELVÉTELI TÁJOLÓBAN?  Alapszakok (BSc, BA) rövid leírása, milyen képzettséget nyújt, rokon szakok, szakirányok  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus).  Az előírt érettségi tárgyak szakonként  Milyen mesterképzések választhatók az adott alapszak után  Melyik intézményekben tanulható az adott alapszak, ezek hol találhatóak földrajzilag  Az intézmények rangsora, elmúlt évek ponthatárai, jelentkezők aránya

18 18 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-1 A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2 KÖTETES! Az adott felvételi időszakra érvényes! Az első kötetben találjuk:  Alapszakok (BSc, BA) intézményenként és képzési területenként  Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus, + idei évtől tanár).  Néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek.  Felsőfokú szakképzés

19 19 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-1 Az első kötetben találjuk még:  Az előírt érettségi tárgyak szakonként  Alkalmassági, gyakorlati vizsgák követelményei, időpontjai, költsége  A jelentkezés módja, határidők  Önköltséges szakok félévenkénti összege  Pontszámítás, mintapéldák a pontszámításra

20 MI VAN A FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓBAN?-2 A második kötetben találjuk:  Mesterszakok (MA, MSc) intézményenként  A mesterszakokhoz figyelembe vehető alapszakok gyűjteménye  Intézményenként a második ciklusba való bejutás pontszámítása és az előírt vizsgák fajtája, időpontja, díja  Az egyes felsőoktatási intézmények állami ösztöndíjas mesterképzési keretszámai az aktuális felvételi időszakban képzési területenként 20

21 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1. ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT Hallgatói szerződést kell kötni A képzés teljes összegét az állam fizeti A keretszámokat előző év dec. 31-ig hozzák nyilvánosságra, ez volt a jogszabály. 21

22 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT A korábbi évek 55ezer fős létszámához képest tavaly 33ezerre csökkent a keretszám, és bevezették a részösztöndíjas képzési formát, amihez 15 ezres keretszámot rendeltek, és lettek 0 keretes szakok. (Tavaly 30 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba!) 2012 decemberében a kormány 10ezer főre tervezte csökkenteni az állami ösztöndíjasok számát, és jóval megemelte volna a részösztöndíjasok keretét. (Annak ellenére, hogy a tavalyit sem tudták feltölteni.) Megnevezett 16 szakot, amelyen nem hirdet meg állami ösztöndíjas képzést egyáltalán. A nagy felháborodás hatására az idei évre eltörölték a keretszámokat, és a hivatalos kiegészítés szerint: FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.

23 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT „Az idei évben azt a jelentkezőt, aki eléri a minimális felvételi pontszámot az adott képzésre meghatározott kapacitásszámig, fel fogják venni magyar állami ösztöndíjas képzésre. Tehát mindenkinek érdemes megnézni az új kapacitás számokat, mivel ezek határozzák meg azt, hogy júliusban hány hallgatót vehetnek majd fel az egyes szakokra az egyetemek és főiskolák a jelentkezés függvényében. Ha egy intézmény adott meghirdetésére a szak kapacitásszámnál többen jelentkeznek, természetesen a minimum pontszámnál magasabb ponthatár alakul ki, és az annál magasabb pontszámot elérő jelentkezők kerülnek felvételre.” FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.

24 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT Januárban a HÖK és a miniszter tárgyalásainak eredményeképpen a fent említett 16 szak is kap állami ösztöndíjas helyeket, ami az ígéret szerint a felvettek 10-20 %-át jelenti. Ehhez megadtak meglehetősen magas ponthatárokat, amit módosíthatnak a jelentkezések függvényében. FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.

25 Idén a kulcsszó a kapacitás szám. Minden meghirdetett szak mellett található egy tól-ig kapacitás szám. (PL. magyar 30<180) MIT JELENT? 30 alatti jelentkezésnél nem indul a szak, 180-nál többet nem vehetnek ide fel. DE! A szám együtt jelentette eddig az állami és önköltséges hallgatókat, most is így jelent meg a tájékoztatóban! KAPACITÁS SZÁM

26 Érdemes a kapacitás számot összevetni a www.felvi.hu-n található statisztikákkal. Ponthatárok, statisztikák/ Elmúlt évek statisztikái Itt kiválaszthatjuk az egyetemet, kart, évet, és láthatjuk, hogy az adott szakra hányan jelentkeztek összesen, első helyen, felvettek száma, ponthatár. Néhány példa:

27 STATISZTIKÁK összeselső helyenfelvettponthatárkapacitás 2012 2012 (2011)20122013 ELTE magyar Á663211 90 422 30 180 K3162282300 172 (216) SZTE magyar Á20349 29 390 10 80 K85121240 50 (68) PPKE magyar Á24938 35 388 30 70 K88513302 48 (79) ELTE anglisztika Á1113427 181 422 50 230 K59129100371 281 (280) PPKE anglisztika Á37565 56 395 30 100 K183537300 93 (103) BME gépészm. Á1574680 450 391 200 460 K385126400 456 (448)

28 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2. ÖNKÖLTSÉGES Teljes költséget kell fizetni Előző év dec. 31-ig nyilvánosságra hozzák A rangsor legjobbjai átvehetők a megüresedett állami helyekre Az önköltséges hallgató nem igényelhet szociális és tanulmányi ösztöndíjat. Egyre több intézmény kínál az önköltséges hallgatóknak bizonyos kedvezményeket, támogatásokat pályázati úton (érdemes tájékozódni a honlapokon) 28

29 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2. ÖNKÖLTSÉGES Idén a költségek nagyjából (félévente) 120- 320 ezer között vannak, több helyen 200 ezer alatt, a gazdasági, mérnöki szakok 200 ezer és 300 ezer között. Extra kivétel az orvosi szakok, ott 800 ezertől egymillióig terjed. (Többnyire vidék olcsóbb.) A legdrágább egy 2 200 000Ft-os/félév szak: mozgóképkultúra és médiaismeret (BKF) 29

30 ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT Államilag támogatott formában felsőoktatási szak-, alap- valamint mesterképzésben 12 félévet lehet tanulni összesen (a 10 féléves szakoknál) Az előírt képzési időt legfeljebb 2 félévvel haladhatja meg az adott képzési ciklusban Aki nem teljesíti az utolsó 2 félévben az ajánlott kreditpontok 50%-át, vagy nem éri el az intézmény által ajánlott átlagot, azt átrakják a következő tanévben önköltségesre 30

31 PÁRHUZAMOS KÉPZÉS „Az állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban korábban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy a párhuzamos támogatott féléveket egyenként és nem egyként kell számítani, azaz a párhuzamos támogatott félévek összeadódnak.” 31

32 IDEI VÁLTOZÁS:TANÁRKÉPZÉS Közismereti tárgyakból ismét kétszakos tanárképzés lesz osztatlan formában 4+1, illetve 5+1 évig. Lesz külön általános iskolai és középiskolai tanárképzés. Lesz pályaalkalmassági vizsgálat, motivációs levelet kell a jelentkezéskor benyújtani. Az első helyre beírt intézményben kapott értékelést elfogadják a többi intézménynél is. 32

33 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM A katonai, a rendészeti és a közigazgatási tanulmányokat oktató intézmények összevonásával jött létre tavaly Az itt végzett tanulmányok nem számítanak bele az államilag támogatott félévekbe, ezt közszolálati ösztöndíjas képzésnek nevezik. (Elvégzése után még megvan a 12 államilag támogatott féléve.) Közszolgálati ösztöndíj szerződést kell kötni. Az egyetem összkapacitása összesen 8700 fő, ez nincs benne az állami keretszámban. 33

34 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- a diák vállalja A szakot legfeljebb másfélszeres idő alatt elvégzi A támogatott félévek számának kétszerese ideig hazai munkaviszonyt tart fenn a végzés utáni 20 éven belül (több részletben is lehet) Visszafizeti az ösztöndíj 50%-át, ha nem fejezi be a szakot Visszafizeti az ösztöndíj kamattal megnövelt összegét, ha nem teljesíti a hazai munkaviszonyt (erre lehet kérni 10-15 éves részletfizetési kedvezményt, átvállalhatja cég) Vannak mentességek (el kell olvasni a jogszabályt) 34

35 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- az állam vállalja  A szak teljes költségét fizeti  Törekedik arra, hogy a diplomás a végzettségének megfelelő munkát kapjon Mo- n (foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerén keresztül)  Szakváltás lehet  Bizonyos esetekben mentességet, halasztást, fizetési könnyítést ad, ha kérik 35

36 DIÁKHITEL 35 éves korig igényelhető Diákhitel 1: szabad felhasználású, most 50 000Ft/hó, változó kamatozású, idén 7,75% Diákhitel 2: kötött felhasználású: a képzési költségre (diákhitel 2, állami kamattámogatás) a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónaptól kell elkezdeni visszafizetni a törlesztőrészlet arányos a jövedelemmel 36

37 37 HOGYAN KELL JELENTKEZNI A FELSŐOKTATÁSBA Jelentkezni kell, mert aki nem ad be jelentkezési lapot, nem vehető fel felsőoktatási intézménybe! 1. Hagyományos papír alapon Egy jelentkezési lap van, beszerezhető: Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán (Bp. XII. Maros u. 19-21.) Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán: (Bp. V. Szalay u. 10-14.) felvételi azonosító kód személyes adatok (e-mail cím, mobil) jelentkezési helyek sorrendje pontszámításhoz szükséges adatok táblázatai aláírás (szülő is, ha 18 év alatti a jelentkező)

38 38 HOGYAN KELL JELENTKEZNI A FELSŐOKTATÁSBA 2. Elektronikusan www.felvi.hu-n keresztül nem jelenti a dokumentumok kötelező elektronikus benyújtását, lehet postázni hitelesítés vagy e-aláírás nélkül érvénytelen A rendszer jól működött, ajánlható, mert egyszerű, gyors és megbízható. 2010-ben utolsó nap volt egy kis gond, nekik egy nappal megnövelték a határidőt, ne hagyjuk az utolsó napra! 2011-ben kb. 81000 fő jelentkezett elektronikusan

39 39 ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS: www.felvi.hu Minden, a felvételi eljárással kapcsolatos ügyet el lehet intézni az Educatio Nonprofit Kft. honlapján (májustól mindenki számára elérhető, bárhogy jelentkezett) www. felvi.hu Kérvénytár

40 JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSBA  Legfeljebb 5 jelentkezési helyet lehet megjelölni  Rangsort kell felállítani  Mindenkit csak egy helyre vehetnek fel maximum, az első olyan helyre, ahova elég a pontszáma 40

41 41 FONTOS TUDNI A jelentkezési határidőt követően semmilyen indokkal nem lehet jelentkezési lapot elfogadni Minden, a felvételi eljárás szempontjából fontos dokumentum fénymásolatát – középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontra jogosító igazolás – el kell juttatni az Oktatási Hivatal címére. Ez történhet elektronikusan is, akkor is, ha lapon jelentkeztünk, lehet postán küldeni akkor is, ha elektronikusan jelentkeztünk. (Ellenőrzés a beiratkozáskor!) Az összes dokumentum és igazolás, kérelem benyújtásának végső határideje: 2013. július 10. (Ez beérkezési határidő!)

42 JELENTKEZÉSI SORREND A JELENTKEZŐ CSAK EGY HELYRE VEHETŐ FEL, A RANGSORÁBAN SZEREPLŐ ELSŐ OLYAN HELYRE, AHOVÁ ELÉG A PONTSZÁMA Március 1. után a jelentkezési sorrendet egyszer, de csak egyszer módosítani lehet, új helyet utólag felvenni nem lehet Törölni jelentkezési helyet akárhányszor lehet (elektronikusan is) Az állami és költségtérítéses finanszírozást külön sorban kell felvenni, ha ugyanoda történik, akkor is 42

43 43 FELVÉTELI ELJÁRÁS, HATÁRIDŐK 2013. március 1. (postára adás) jelentkezési határidő minden képzésre 2013. március 11. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldése vagy Ügyfélkapun hitelesítés 2013. áprilistól: hiánypótlás felszólítás 2013. május 15.: regisztrációs levél 2013. június 5.: utolsó év középiskolai bizonyítvány másolatát elküldeni 2013. július 10. (beérkezési határidő): összes hiányzó dokumentum, igazolás benyújtása, sorrendmódosítás 2013. július 24.: felvételi eredmény, ponthatár 2013. augusztus – pótjelentkezés

44 FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK Alapdíj: 9000Ft, ezért 3 jelentkezési helyet lehet megjelölni (kivéve, ha ugyanazt a helyet mindkét finanszírozási formában bejelöli) Kiegészítő díj: 2000Ft Minden további jelentkezés (kivéve a fenti eset) Külön eljárási díj: Alkalmassági vizsgákért a felsőoktatási intézménynek 44

45 FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK Fizetés módja: Papíron jelentkezésnél  a jelentkezési lapon lévő sárga csekk  banki átutalás Elektronikus jelentkezésnél  banki átutalás  internetes bankkártyás utalás 45

46 és jogász: történelem és magyar v. idegen nyelv v. latin (egyiket emelt szinten) és állatorvos: biológia(E) és kémia(E) és biomérnök:mat. és biológia v. kémia v.fizika v. info. és magyar: magyar(E) és latin v. idegen nyelv v. tört. pszichológia: biológia v. magyar v. mat. v. tört. v. egy idegen nyelv (egyiket emelt szinten) gazd. és men.: idegen nyelv v. mat. v. tört. ésés rajz alk. építészmérnök: matematika és fizika és rajz alk. és orvos: biológia(E) és fizika(E) v. kémia(E) és informatika: matematika és fizika vagy informatika és „*”mérnök:mat. és fizika v. inform. v. biológia v. kémia biológia: biológia v. inform.v. földrajz v. fizika v. kémia v. matem. FELVÉTELI TÁRGYAK (PÉLDÁK)

47 47 PONTSZÁMÍTÁS: összesen maximum 500 pont 1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) + ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) = max. 400 pont vagy 2.) ÉRETTSÉGI PONT(maximum 200) * 2 = max. 400 pont A két számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (max. 100 pont)

48 48 PONTSZÁMÍTÁS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS 1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) * 2 =max. 400 pont vagy 2.) TANULMÁNYI PONT + ÉRETTSÉGI PONT = max. 400 pont vagy 3.) ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) * 2 =max. 400 pont A három számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (maximum 100 pont)

49 49 MINIMUMPONT  Felvételhez szükséges minimum ponthatár alapszakon és osztatlan szakon: 240 pont, a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is.  Felsőfokú szakképzés esetén: 200 pont

50 50 TANULMÁNYI PONT – maximum 200 pont (100+100)  5 tantárgy utolsó 2 tanult év év végi osztályzata összegének kétszerese = maximum 100 pont Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv Egy szabadon választott természettudományos tárgy utolsó 2 évi (vagy 2 term. tud. tárgy utolsó évi ) (fizika, kémia, biológia, földrajz) (nincs köze az érettségi tárgyához)  Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények: a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga egészre kerekítve = maximum 100 pont

51 51 ÉRETTSÉGI PONT- maximum 200 pont  A jelentkezési helyen előírt két érettségi tárgy százalékos eredményének összege = maximum 200 pont Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény között Egyre több helyen kérnek emelt szintű érettségit legalább az egyik tárgyból  Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 200 pont (és ennek duplázása)

52 52 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont KÖTELEZŐ többletpontok (minden területen)  Emelt szintű érettségiért: tárgyanként 50 pont -Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják! -Legalább 45%-os eredmény esetén  Nyelvtudásért : maximum 40 pont kapható B2 komplex (középfokú C) nyelvvizsga: 28 pont C1 komplex (felsőfokú C) nyelvvizsga: 40 pont Egy nyelv ismeretéért egy jogcímen számolható csak többletpont!  Előnyben részesítésért : maximum 40 pont

53 53 TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont ADHATÓ többletpontok (képzési területtől függ) -tanulmányi versenyeredmények alapján, csak a felvételi tárgyából (műszaki egyetem nem ad pontot német OKTV eredményért) : -pl. OKTV 100- 50-25 pont -sportteljesítményért (olimpiai sportok) a jelentkezés előtti 8 évben szerzett -olimpiai részvétel 50 pont -világ- és Európabajnokság 1-3. 30 pont -Ifjúsági Olimpia 1-3. 20 pont - országos bajnokság 1-3. 15 pont -Diákolimpia országos 1-3. 10 pont

54 Mintapéldák Most nézzünk konkrét példákat a pontszámításra. Ugyanabból a bizonyítványból számítjuk a pontokat, és attól függően, hogy hova felvételizik a diák, más pontszámot fogunk kapni. Tegyük fel, hogy nincs nyelvvizsgája. Az első példában a választott szak a néprajz, felvételi tárgyak: magyar és történelem, az egyik emelt szinten. Bár van emelt szintű vizsgája németből, a többletpontoknál erre nem kap 50 pontot, mert a felvételi tárgyak között nem szerepel a német. De a német emelt szintű vizsgája miatt egy középfokú nyelvvizsgát kap, tehát erre jár a 28 pont.

55 Felvételi pontszám duplázással: 167*2=334 pont Első példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont78 pont167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 170+167=337 pont Tanulmányi pontok: 170 pontÉrettségi pontok: 167 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve 11.12. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Földrajz5 (10)5 (11) Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Iskolai bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Néprajz +

56 Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, -C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények, -OKTV és SZÉTV eredmények, -Egyéb tanulmányi versenyek -(10-100pont) Első példa (többletpontok) Felvételi pontszám: 337 pont 50 pont 28 pont 78 pont Összpontszám: 415 pont Néprajz Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Érettségi bizonyítvány 0 pont

57 Mintapéldák A második példában a választott szak a jogász, ahol a felvételi tárgyak: történelem és magyar vagy idegen nyelv vagy latin nyelv az egyiket emelt szinten. Most a történelem mellé választhatjuk a magyar, angol német közül az egyiket. Bár az angol sikerült a legjobban, de a német mellé az 50 többletpontot is hozzá tudjuk adni, ezért ez a kedvezőbb. Így viszont a nyelvvizsgáért már nem kapunk pontot, mert az emelt szintűért kaptunk (meg egyébként is elértük a plafont a két emelt szintűvel)

58 Felvételi pontszám duplázással: 165*2=330 pont Második példa Iskolai eredményekÉrettségi eredmények A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont78 pont165 pont Felvételi pontszám összegzéssel: 170+165=335 pont Tanulmányi pontok: 170 pontÉrettségi pontok: 165 pont 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve 11.12. Magyar45 Történelem55 Matematika34 Angol55 Földrajz5 (10)5 (11) Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Iskolai bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Jogász +

59 Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. -ha az érettségi pontot abból számolják - legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Nyelvvizsgáért: -B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, -C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: -Sporteredmények, -OKTV és SZÉTV eredmények, -Egyéb tanulmányi versenyek -(10-100pont) Második példa (többletpontok) Felvételi pontszám: 335 pont 100 pont 0 pont 100 pont Összpontszám: 435 pont Jogász Magyar477%k Történelem590%e Matematika465%k Angol582%k Német575%e Érettségi bizonyítvány Az angollal csak: (90+82)*2+50+28=422 pontja lenne 0 pont

60 STRATÉGIÁK RÖVID TÁVON  Pontok maximalizálása -miből, milyen szinten érettségizzek -nyelvvizsga -igazolások beszerzése  Tájékozódás Jelentkezési helyek átgondolása (állami, önköltséges, melyik intézményben, milyen szakokat, akarok-e majd második ciklusra jelentkezni, hol indítanak, milyen alapszakok lehetnek előzmények, bemeneti követelmények)  Rangsor megfontolása Minden felvételizőt a rangsorában megjelölt első olyan helyre veszik fel, ahova elegendő a pontszáma 60

61 STRATÉGIÁK HOSSZÚ TÁVON  Nem elég bejutni, bent is kellene maradni (faktok leadása, mert nem emelt szinten érettségizik nem célszerű)  Lehet, hogy később új egyetemet is kezd, vagy váltana, mert nem tetszik, nem megy; akkorra megváltozhatnak a követelmények (egyre több helyen emelt szintű érettségit írnak elő)  Nyelvvizsga (1-2) kell a diplomához is, most van benne, tegye le a vizsgát, ha már most nem is kell a pont, de a második ciklusban is kaphat érte többletpontot  A kezdő diplomásoknál is előny a szakmai gyakorlat, célszerű dolgozni a tanulmányok mellett (a csúszás is lehet hasznos) 61

62 Hogyan változnak a ponthatárok? Alk. közgazd. 451/213432/340456/388449/400 BME 2008BME 2009BCE 2008BCE 2009 Gazd. és menedzsm. 441/246432/337456/415454/443 BME 2008BME 2009BCE 2008BCE 2009 Kommunikáció 398/236439/337452/336455/344451 399/192414/280 BME 2008BME 2009BCE 2008BCE 2009ELTE 2008ELTE 2009BGF 2008BGF 2009 Turizmus- vendéglátás 457/449451/435427/425427/421 BCE 2008BCE 2009BGF 2008BGF 2009 Politológia 455/402447/353404/286426/321 BCE 2008BCE 2009ELTE 2008ELTE 2009 Nemz. gazdálkodás 439/266433/337475/453469/459410/160401/354 BME 2008BME 2009BCE 2008BCE 2009BGF 2008BGF 2009 Nemz. tanulmányok 453/431462/407392/290435/314 BCE 2008BCE 2009ELTE 2008ELTE 2009

63 Minősíti a ponthatár az intézményt? Műszaki menedzser 328/328364/363168/164279/160 BME 2008BME 2009BMF 2008BMF 2009 Fizika 395/-381/400261/164273/198 BME 2008BME 2009 ELTE 2008 ELTE 2009 Villamos- mérnök 356/331355/373162/163220/169 BME 2008BME 2009BMF 2008BMF 2009 Infor- matikus 366/365373/365290/240320/320300/258333/319 BME 2008BME 2009 ELTE 2008 ELTE 2009 BMF 2008BMF 2009

64 Ne csak a ponthatárt nézzük! Műszaki menedzser 328/328383168/164276 BME 2008átlagBMF 2008átlag Fizika 395/-454,7261/164397 BME 2008átlag ELTE 2008 átlag Villamos- mérnök 356/331420,7162/163306 BME 2008átlagBMF 2008átlag Infor- matikus 366/365419,5290/240378,8300/258346,8 BME 2008átlag ELTE 2008 átlagBMF 2008átlag

65 FELVI RANGSOR Ne a ponthatár legyen a fő szempont a választásnál! Tájékozódjunk az intézmények honlapján! A www.felvi.hu-n a Ponthatárok, rangsorok/ Elmúlt évek statisztikái menü alatt nagyon sokféle összeállításban elemezhetjük a választásunkat. Figyelem: A pontszámítás szabályai közben változtak az elmúlt évek során, az összehasonlítás így néha csalóka!!! (Pl. 2011-ben 480, 2012-ben 500 pont volt a maximum!)

66 66 ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat: (1)477 3131 www.felvi.hu info@felvi.hu Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818/6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal éjjel-nappal elérhető) Oktatási Hivatal ügyfélszolgálat: (1) 374-2100


Letölteni ppt "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi 2013 Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Készítette: Szerticsné Pinczés Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések