Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érdekek és értékek a családban és a társadalomban Érdekek és értékek a családban és a társadalomban Dr. Baritz Sarolta Laura OP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érdekek és értékek a családban és a társadalomban Érdekek és értékek a családban és a társadalomban Dr. Baritz Sarolta Laura OP."— Előadás másolata:

1 Érdekek és értékek a családban és a társadalomban Érdekek és értékek a családban és a társadalomban Dr. Baritz Sarolta Laura OP

2 VÉGSÖ CÉL TÁRSADALOM ÉRTÉK TÁRSADALOM Haszonközpontú paradigmaErényetikai paradigma

3 Erényetika: búvópatak Kr.e. IV. - I. század: Platón, Arisztotelész, Cicero Középkor: Aquinói Szent Tamás, Firenzei Szt. Antonin, Skolasztika XV. – XVIII. század: Itáliai Civil gazdaság Antonio Genovesi XIX. század vége: Egyház társadalmi tanítása XX. század: Civil társadalom tudományágak

4

5 Az egyén és a struktúra viszonya Struktúra dominanciája: Aronson, Allport, Durkheim, Campbell, Luhman, Festinger… Egyén dominanciája: Herbert Simon, James March, Frank, Bandura, Ash, … Bűn struktúrái, erény struktúrái: „…a végső determináns az egyén, aki állandó kölcsönhatásban áll a struktúrával” „Az emberi személy szabad” „felelősség” II. János Pál, Reconciliatio et poenitentia, 1984

6 vagy FELVILÁGOSULT ÖNÉRDEK FENNTARTÁS NÉLKÜLI ÖNÁTADÁS FENNTARTÁS NÉLKÜLI ÖNÁTADÁS

7 „Csak viszonzott, ún. reciprok altruizmus maradhat fenn…a feltétlen altruizmus egyenesen kártékony” Hunyadi-Székely [2003], p.721 „Az Én—Te alapszót csak egész lényével mondhatja az ember… A Te által leszek Én-né. S hogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden valóságos élet – találkozás.” Buber [1994], p.15. „Csak viszonzott, ún. reciprok altruizmus maradhat fenn…a feltétlen altruizmus egyenesen kártékony” Hunyadi-Székely [2003], p.721 „Az Én—Te alapszót csak egész lényével mondhatja az ember… A Te által leszek Én-né. S hogy Én-né leszek, mondom: Te. Minden valóságos élet – találkozás.” Buber [1994], p.15.

8 ÉN – TEÉN – AZ közösség tömeg perszonalizmus Martin Buber: ÉN és TE individualizmus

9 Arisztotelész: Barátság Arisztotelész: Barátság - Haszonért - Kellemesért - Erkölcsi barátság - Haszonért - Kellemesért - Erkölcsi barátság

10 JÓ ÉN BOLDOGSÁG ERÉNY ÖNÉRDEK A gondolkodásmód változása HaszonközpontúErényetikai Szubjektív, haszon, hedonistaObjektív, célra irányul, hierarchikus, racionális Birtokol, individuum, Én – AZLétezik, kiteljesedik, személy, ÉN – TE Hêdoné, állapot Eudaimonia, dinamizmus Hatalom, birtoklás, mértéktelenségJóra való cselekvési készség SzubjektivistaObjektivista Látszólagos önérdekét követőValódi önérdekét követő

11 „JÓ” szubjektív vagy objektív? BOLDOGSÁG – EUDAIMONIA - kiteljesedés az erények által - emberi kapcsolatok - lelki élet VÉGSŐ JÓ örök törvény; természettörvény egyetemes normák; erkölcsi normák valódi „jó” látszólagos „jó”

12 TEHÁT AZ EMBER SAJÁTOS CÉLJA: - SAJÁT TÖKÉLETESSÉG (ERÉNYEK) - MÁSOKÉRT VALÓ MUNKÁLKODÁS (KÖZJÓ) - LELKI ÉLET (NE, S.Th.) Ez az ember önmaga legészszerűbb szeretete objektivista ÖNÉRDEK=ÖNSZERETET Erényetika Erich Fromm

13 „A kölyökkutya hízeleg az anyjának; a spaniel ezernyi vonzó kedveskedéssel igyekszik ebédelő gazdája figyelmét magára vonni, ha azt akarja, hogy enni adjon neki. Nemegyszer ugyanilyen fogásokhoz folyamodik az ember is felebarátaival szemben, ha másképpen nem tudja őket rávenni arra, hogy a kedve szerint tegyenek…” (Smith [1992], p. 24) Szubjektivista önérdek, látszólagos önszeretet, amor concupiscentiae, haszonért való barátság Szubjektivista önérdek, látszólagos önszeretet, amor concupiscentiae, haszonért való barátság „…az ember érdeke, hogy fenntartsa létét, amely a belső lehetőségek felismerésével egyenértékű. Az önérdek ezen fogalma objektivista, minthogy az „érdek” nincs megfogalmazva a szubjektív érzés tekintetében, hogy mi valakinek az érdeke, hanem abban az értelemben van megfogalmazva, hogy objektíven mi az emberi természet. Az embernek csak egy igazi érdeke van, mégpedig lehetőségeinek és önmagának mint emberi lénynek a teljes kifejlődése.” (Fromm [1975], p. 20) Objektivista önérdek, valódi önszeretet, amor amicitiae, erkölcsi barátság Objektivista önérdek, valódi önszeretet, amor amicitiae, erkölcsi barátság ÖNÉRDEK

14 Valódi szükségleteimben A másik ember jólléte is benne van. Kiteljesedés az erények által. Valódi szükségleteimben A másik ember jólléte is benne van. Kiteljesedés az erények által. Objektivista önérdek:

15 „Az utolsó háromszáz évben az önérdek fogalma egyre gyorsabb ütemben szűkült le… azonossá vált az önzés fogalmával, a materiális gyarapodásban, hatalomban és sikerben megtestesülő érdekkel, az objektivista önérdek megközelítést a helytelen szubjektivista megközelítés váltotta fel. Az önérdek már nem az emberi természet és szükségletek alapján lett meghatározva… Azt hiszi, hogy saját érdeke szerint cselekszik, amikor valójában legfőbb érdeke a pénz és siker,becsapja önmagát; legfontosabb emberi lehetőségei beteljesedés nélkül maradnak…” (Erich Fromm, 1993) Utilitarista fordulat Max Weber, Mandeville, Hirschman szubjektivista ÖNÉRDEK = látszólagos önérdekét követő

16 Haszonközpontú paradigmaErényetikai paradigma NOMA elv 1829, Oxford Integrációs elv, 1765-69 Itália, Értekezések, Genovesi társadalom, gazdaság, etika, politika Társadalmi jólét: Közjó: a javak összege a javak szorzata ∑ ∏ i= 1 n n a a i i Nincs reciprocitás elv Van reciprocitás elv homo hominis lupus homo hominis natus amicus homo oeconomicus homo reciprocans csere, szerz ő dés kölcsönösség, ingyenesség értéksemlegesség értékek Stefano Zamagni, 2014

17 A „JÓ”-k (értékek) hierarchikus rendje Klasszikus görög filozófiaAquinói Szt. Tamás Hasznos jó Gyönyörködtető jó Erkölcsi jó A hasznos javak eszközként szolgálják a többi jó-t. „keserű orvosság” S.Th. I. q5,a6. Erkölcsi értékek Intellektuális értékek Érzékelés Vegetatív Holt anyag Materiális világ Abraham Maslow

18

19 Alapvető javak Egyenértékek cseréje, szerződés Alford – Naughton Bruni – Zamagni Erényetikai gondolkodás

20

21 Pénz Aquinói Tamás: Pénzhasználat > Pénzfelhalmozás „A szolgák szolgája” Aquinói Tamás: Pénzhasználat > Pénzfelhalmozás „A szolgák szolgája” „Végső cél” ERÉNYETIKAIHASZONKÖZPONTÚ PÉNZ

22 Materi- ális javak érdekek Materi- ális javak, érdekek Homo Oeconomicus Érdek ember Homo Reciprocans Értékközpontú ember erkölcsi javak, értékek redukció (2 dimenzió) teljes ember (3 dimenzió) Csere, szerződés, érdek csere, szerződés + kapcsolati javak, bizalom, ingyenesség, testvériség, érték ÉN-AZ ÉN-TE szubjektivista önérdek objektivista önérdek Végső cél Boldogtalan Céltévesztett Nem tud szeretni

23 Gazdasági – társadalmi szinten Végső Cél ∙ szerződés ∙ egyenértékek cseréje ∙ érdek alapú megegyezés ∙ alvállalkozó ∙ Felvilágosult önérdek Feltétel nélküli önátadás ∙ kölcsönösség (feltételes feltételnélküliség) ∙ nagylelkűség, ingyenesség, ajándékozás ∙ barátság, bizalom ∙ együttműködés

24 Magánélet szintjén Végső Cél Felvilágosult önérdek Feltétel nélküli önátadás ∙ partnerség ∙ házassági szerződés ∙ erkölcsi barátság ∙ házasság ∙ szerzetesség

25 Értékközpontúság Egy kevés kovász az egész tésztát megerjeszti

26

27 -Milyen kovász élménye volt már / van Önnek, családjának? - Mi segíti az Ön és családja kovász szerepét? -Mi hátráltatja abban, hogy kovász legyen ön és a családja a társadalomban?


Letölteni ppt "Érdekek és értékek a családban és a társadalomban Érdekek és értékek a családban és a társadalomban Dr. Baritz Sarolta Laura OP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések