Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hátrányos helyzetűek reintegrációja KOMPONENS C. A szakiskolák helyzetének alapvető problémái I. a gazdaság igényei korlátozottan jutnak érvényre és a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hátrányos helyzetűek reintegrációja KOMPONENS C. A szakiskolák helyzetének alapvető problémái I. a gazdaság igényei korlátozottan jutnak érvényre és a."— Előadás másolata:

1 Hátrányos helyzetűek reintegrációja KOMPONENS C

2 A szakiskolák helyzetének alapvető problémái I. a gazdaság igényei korlátozottan jutnak érvényre és a képzésben való érdekeltség nem megfelelően érvényesül n szakmunkás presztízs csökkenése n szakmaváltás nehézkessége

3 A szakiskolák helyzetének alapvető problémái II. n tanulási kudarccal terhelt tanulók magas aránya n szociálisan hátrányos helyzetűek magas aránya n demotiváltság n magas lemorzsolódás, bukási arány

4 A szakiskolák helyzetének alapvető problémái III. 18. évig tartó tankötelezettség tananyag alkalmassága n módszertani egyoldalúság n tanári, szakoktatói presztízs

5 A szakiskolák helyzetének alapvető problémái IV. gond az alapfunkciók teljesítésében tankötelezettség teljesítése munkaerőpiac utánpótlása piacképes képzettség biztosítása

6

7 Középfokon tanulók %-os aránya Szakiskolai tanuló:225 356 fő Szakiskolai tanuló:130 545 fő

8 Lemorzsolódás

9 Memorandum az egész életen át tartó tanulásról n A tanuláshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára n Prioritást biztosítani Európa legfőbb tőkéjének, az embernek n Hatékony oktatási és tanulási módszerek kifejlesztése n Javítani a tanulás – különösen a nem-, illetve informális tanulás - értékelési módjain n Javítani a tanulási lehetőségekről való információhoz való hozzájutáson, a tanácsadás módszerein n Közelebb vinni az egyénhez a tanulási lehetőségeket

10

11 A fejlesztési program jellemzői n Egységes közismereti és szakmai fejlesztés n Iskola egészében gondolkodás n Meghatározó szereplőkre épít n Szakértők és iskolában dolgozók együttműködése n A képzés tárgyi feltételeinek javítása n Kapcsolódás az NFT-hez, EU irányokhoz

12 A „C” komponens célkitűzései Hatékonyan elősegítse a szakiskolákban tanuló hátrányos helyzetű, tanköteles kort betöltött, alapiskolai végzettséggel nem rendelkező fiatalok bennmaradását és visszakerülését a képzésbe. Ezáltal jussanak szakképesítéshez, és jelentősen javuljanak foglalkoztatási esélyeik.

13 Hátrányos helyzetűek reintegrációja „C” komponens n Bemeneti kompetenciák meghatározása 10 szakmacsoportban az OKJ-ben n A szakképzést előkészítő évfolyam pedagógiai rendszerének fejlesztése 10 szakmacsoportban n Pedagógusok továbbképzése és felkészítése n Eszközfejlesztés

14 Szakképzés megkezdésének feltételei I. n Formális iskolai végzettség helyett: n Kompetencia alapokra építve n A szakma sikeres elsajátításához szükséges alapok n Összhangban az SZVK-val n Figyelemmel a munka világának igényeire

15 Szakképzés megkezdésének feltételei II. n Mérhető kompetenciák n Kapcsolódás az alapműveltségi vizsgához ??? n Egyéni különbségek figyelembe vételével n Előtte egy éves szakképzést előkészítő program

16 Bemeneti kompetenciák – előkészítő évfolyam n 10 szakmacsoportban (ősszel teljes) n Megjelent az OKJ-ban n Az előkészítő évfolyam programjainak alapja n Moduláris rendszerű

17 AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM KOMPETENCIA DEFINICÍÓJA A kompetencia egy foglalkozás adott feladatának az elvégzéséhez szükséges ismereteket, magatartásformákat (attitűdöket) és képességeket jelenti

18 Bemeneti kompetenciák rendszere n Kompetenciák modulokba rendezve n Modultérkép n Kompetenciák leírása

19 Kompetenciák modulokba rendezve Tartalmi szempont: n Szocializáció n Alapkészségek fejlesztése n Pályaorientáció n Szakmai alapozás

20 Modultérkép n Modulok kapcsolata n Egymásraépülés – párhuzamosság n Folyamat szempontú megközelítés

21 Kompetenciák leírása Feladatcsoportra vonatkozóan: n Kompetenciaszint leírása n Tartalomkifejtése n Valamennyi meghatározott kompetenciára

22 Oktatási törvény 27.§ (8.D.) „Ha a tanuló az e bekezdésben meghatározottak szerint nem szerezhet vagy nem kíván alapfokú iskolai végzettséget szerezni, a felzárkóztató oktatásban egy évig (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg, és a szakképzési évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel.”

23 Mit is jelent az előkészítő évfolyam? n (tíz hónapig) tartó szakképzést előkészítő évfolyam keretében n a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket (kompetenciát) szerzi meg n (kompetencia) meglétéhez kötött szakképesítés megszerzésére készülhet fel

24 Az előkészítő évfolyam feladatai n Szocializáció n Alapkészségek fejlesztése (kulcskompetenciák) n Pályaorientáció n Szakmai alapozás, felkészítés a szakmák tanulására

25 Alapelvek n - moduláris felépítés n - heterogén csoportok n - egyéni haladás n - kompetencia alapú tananyag n - személyközpontú pedagógia n - projektmódszer alapú megközelítés - legalább 3 szakmacsoport megismerése n - rugalmas programszerkezet

26 Bizonyítvány n A felzárkóztató oktatás szakképzést előkészítő évfolyamának befejezéséről kiállított iskolai bizonyítvány a szakiskola első szakképzési évfolyamába lépésre jogosít.

27 Törvénymódosítás 2005 dec. A zon fiataloknak, akik nem végezték el a 8. osztályt, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, módjuk lesz már a 15. életévük betöltését követő évben beiratkozni - a szülő kérésére és a pályaválasztási tanácsadó javaslatára - a szakképzést előkészítő évfolyamra.

28 Törvénymódosítás 2005 dec. n Lehetővé teszi, hogy a felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhassanak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve folytatni. A 15. életévük betöltését követő évben - a szülő kérésére és a pályaválasztási tanácsadó javaslatára – beiratkozhatnak szakképzést előkészítő évfolyamra.

29 Tevékenységek 2006  Módszertani továbbképzés a differenciális módszerek, kooperatív technikák és a projektmódszer alkalmazásához  Bemeneti kompetenciák kidolgozása további 8 szakmacsoportban  Szakképzést előkészítő évfolyam programjainak fejlesztése további 8 szakmacsoportban

30 Tevékenységek 2006  Intézmények pedagógusainak felkészítése a szakképzést előkészítő évfolyam programjainak bevezetéséhez  Az SZFP I-ben felgyülemlett tapasztalatok átadási rendszerének kidolgozása és átadása  Nyelvtanárok továbbképzése n

31 Rendelkezésre álló dokumentumok n 1057/2005. Kormányhatározat: modularizált szakképzési rendszer, projektoktatás… n Pedagógiai rendszer/kerettanterv n Modultérképek n Kompetencia táblák n Moduláris, projektalapú tanulási útmutatók szakmacsoportonként

32 Köszönöm a figyelmet!  : www.szakma.huwww.szakma.hu  : nagy.zoltan@szakma.hunagy.zoltan@szakma.hu  : 36-1-4345779


Letölteni ppt "Hátrányos helyzetűek reintegrációja KOMPONENS C. A szakiskolák helyzetének alapvető problémái I. a gazdaság igényei korlátozottan jutnak érvényre és a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések