Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Kis Szilvia Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetője A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Kis Szilvia Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetője A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai."— Előadás másolata:

1 Dr. Kis Szilvia Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetője A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai

2 A megyében működő köznevelési intézmények A köznevelési intézmények intézménytípusonként: Óvoda 39 Általános iskola48 Gimnázium7 Szakközépiskola3 Szakiskola4 Alapfokú művészeti iskola4 Nevelési-oktatási intézmények Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1 Kollégium3 Szakszolgálat 1 Szakmai napok, műhelyek Továbbképzések Konferenciák Szaktanácsadás Igényfelmérés Hírlevél Informatikai támogatás Lemorzsolódással kapcsolatos támogatás Minősítés, tanfelügyelet Versenyek Tanulótájékoztatás

3 Szakmai szolgáltatási igények

4 Szakmai szolgáltatási igények feladatbontásban

5 Pedagógiai tájékoztatás

6 Szakmai napok, konferenciák összesített adatai a két megyében

7 A tájékoztatáshoz kapcsolódó minőségbiztosítás

8 Tervezett feladatok Újabb tantárgyakhoz kapcsolódó szakmai műhelyek szervezése: gyógypedagógia, művészetek, testnevelés, matematika, fizika, kémia Bemutató órákhoz kapcsolódó szakmai műhelyek szervezése Konferencia szervezése felsőoktatási intézmény bevonásával a gyógypedagógia területén Nevelőtestületi igények kielégítése Megyeszékhelyen kívüli helyszínek számának növelése

9 Akkreditált pedagógus továbbképzések

10 2016. augusztus 20-ig lezajlott képzések Képzés megnevezése Csoportok száma Résztvevők létszáma (fő) Résztvevők elégedettsége (össz. átlag) Erkölcstan az iskolában 1224,69 Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanítási-tanulási technikák a nevelés-oktatás folyamatában 2414,785 Tanulás tanítása általános iskolában 2354,165 A hozzáadott érték - mit és miért mérünk? (Tudás-, készség-, képesség- és kompetenciamérések) 1254,8 Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I 1174,66 Alsó tagozatos szakmai megújító továbbképzés 1134,98 A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában 2324,92 Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban 1244,82 Összesen 112094,836

11 Tervezett feladatok Új képzések meghirdetése szeptember első felében: DIFER, gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia, tehetséggondozás, egyéb intézményi igények Előkészített - kihelyezett - képzések indítása szeptemberben: 6 csoport Óvodapedagógusok számára indított 8 féle képzés 2017 februárjától

12 Szaktanácsadás

13 PSZKF - munkacsoport 3 pedagógiai referens Szaktanácsadók száma: 24 fő – valamint 2 fő szakértő is Tantárgygondozó szaktanácsadó: 24 fő – ebből 8 fő tematikus területtel is rendelkezik Hiányterületek: óvoda, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, konfliktuskezelés, művészetek, gyógypedagógia

14 Szaktanácsadói feladatok Feladatok megnevezéseFeladat végrehajtásában résztvevő szaktanácsadók száma (összesen 24 fő) Elvégzett feladatok száma (db) Tantárgygondozói szaktanácsadás 20102 Versenyekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatás 1042 Általános szakmai tanácsadás1657 Szakmai anyag készítése1024 Tematikus szaktanácsadás511 Pedagógiai tájékoztatás13 Képzés, továbbképzés1349 POK értekezlet2448 Összesen336

15 Az elvégzett munka értékelése 24 fő  336 teljesített feladat (2016. június 30-ig) átlag: 14 feladat/fő A szaktanácsadók munkájának elégedettségi átlaga: 4, 87

16 Tervezett feladatok További szakmai napok szervezése Bemutató órák/óvodai foglalkozások lebonyolítása Műhelymunka/ jó gyakorlatok rendezése Visszatérő látogatások Rugalmasság az egyéni, egyedi kérések tekintetében Több szaktanácsadó bevonása a képzések, fórumok megtartásába

17 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése

18 EMMI által támogatott versenyek15 Saját rendezésű versenyek2 Ránki György regionális történelemverseny Megyei József Attila szavalóverseny Az iskolai fordulókra jelentkezett diákok száma7500 A megyei fordulókra bejutott diákok száma335 A nevező iskolák száma60 A felkészítő tanárok számakb. 350

19 Tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése Szaktanácsadók, pedagógusok közreműködése a versenyek lebonyolításában: felügyelet, dolgozatjavítás, zsűrizés. A megyei fordulók helyszínei 11 általános és középiskola Támogatók Szekszárdi Szakképzési Centrum Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete Pörbölyi Ökoturisztikai Központ (Kaán Károly verseny) A következő tanévre tervezett versenyek 14 EMMI által támogatott verseny saját versenyek (Ránki György regionális történelemverseny, József Attila szavalóverseny) régiós versenyek szervezése az illetékes POK-okkal (tervezetten matematika, néptánc)

20 Díjkiosztó ünnepség 2016. június 14. Szekszárdi Garay János Gimnázium díszterme A díjazottak 85 versenyző 21 iskola tanulói 69 felkészítő tanár

21 Az Oktatási Hivatal Köznevelési Programok Főosztályának szakmai irányításával ellátott feladatok 21

22 Mérések, melyekben szervezésében, koordinálásában, lebonyolításában részt vettünk: –DIFER mérés (óvodák és általános iskolák) –PIRLS 2016 mérés (3 érintett intézmény 4 osztálya) –Kiegészítő mérés (12 érintett intézmény) –Országos mérések - kompetencia mérés - célnyelvi mérés - idegen nyelvi mérés

23 Folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás - 141 intézmény Mérésekhez kapcsolódó elektronikus felületek kezelésével kapcsolatos segítségnyújtás: az adatszolgáltatás időszakban a méréseket megelőző időszakban (adatmódosítás) a mérések időszakában a méréseket követő időszakban Mérőeszközök átadása, cseréje, pótlása, elszállítása Mérésvezetői képzések szervezése, tartása Szakmai napok szervezése a 2016. évi igényfelmérő alapján Képzők képzése

24 a középfokú beiskolázás lebonyolításában (KIFIR) az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szervezésében (OKTV) Az OKTV szervezésével kapcsolatos tudnivalók: diákoknak szeptember 23-áig kell le adniuk a jelentkezési lapjukat az iskolában az iskoláknak szeptember 30-áig kell a jelentkezéseket rögzíteniük az Adafor 2016-2017-es verziójában az Adafor új tanévi verziója tesztelés alatt van, az indítása szeptember 16-án a régi verziót szeptember 30-án, pénteken zárjuk le (tehát 2 héten keresztül mindkét verzió szervere elérhető, azaz az új verzió telepítéséig is mindenki minden üzenetet meg fog kapni)

25 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgáltatás

26 Feltárt nehézségek A tanulók nehezen motiválhatóak; Az egyes intézményekben működő diákönkormányzatok „magányos szigetek”; A DÖK- ök munkáját segítő pedagógusok nem ismerik egymást; Finanszírozási nehézségek és pályázatok hiánya;

27 Tervezett feladatok Szakmai nap szervezése – DÖK tagok és támogató pedagógusok számára A DÖK munkáját segítő pedagógusok jegyzékének elkészítése; Kerekasztal-szerű együtt működés elősegítése: munkacsoport kialakítása; Pályázatfigyelés; Célunk az aktív kapcsolati háló kiépítése 2017. Országos Diákparlament

28 Pedagógus életpályához kötődő feladatok ellátása az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályának szakmai irányításával 28

29 Elvégzett feladatok értékelése Szakértők POK illetékesség: 288 fő Tolna megye: 98 fő Egyéb szakértői feladatok Akkreditált továbbképzés tréneri feladatainak ellátása:  A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése a pedagógus mindennapi gyakorlatában 4 csoportban

30

31

32 Elvégzett feladatok értékelése Minősítéssel és pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatosan érkező pedagógusi, intézményvezetői és szakértői szakmai kérdések megválaszolása; A pedagógusok jogviszony változásával összefüggő pedagógus életpályát érintő feladatok elvégzése (pótlólagos felvétel, minősítési tervből való törlés); A pedagógusok minősítésével, valamint a pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel összefüggő feladatok koordinálása (Intézményi, szakértői visszamondások kezelése) A pedagógus életpályához kapcsolódó szakértői és intézményi megkeresések kezelése

33 Elvégzett feladatok értékelése Pedagógus jogviszony változás, minősítési munkakör és tantárgy módosítás Portfólió-feltöltés szakmai és technikai segítése Pedagógusok szakmai gyakorlati idejének megállapítása Intézményi delegált szakmai és technikai segítése Szakértői tevékenység során felmerülő kérdések kezelése 2017. évi minősítési tervbe pótlólagos bekerülés, tervből való törlés Intézményvezetők segítése a pedagógus minősítéshez és a pedagógiai- szakmai ellenőrzéshez kapcsolódó eljárások lebonyolításában

34 Szakértői fórumok: szakértői konferencia - 2016.02.25. Tájékoztatás a tanfelügyelet és az önértékelés megváltozott szabályairól 2016.09.12. 14 óra szakértői fórum 2016.09.29. 10 órás pedagógusképzés

35 KIR intézményi adatkezelés Az adatok ellenőrzése, frissítése az intézményvezető felelőssége pedagógusok végzettsége (jogszerű foglalkoztatás) szakmai gyakorlati évek száma - frissítendő e-mail címek (intézményi e-mail címek frissítése; saját postafiók használata)

36 Az alábbi felmerülő problémák,megkeresések kezelése Hibabejelentés/Segítségnyújtás: e-mailben: Akli.Gergo@oh.gov.hu; POKKaposvar@oh.gov.huAkli.Gergo@oh.gov.huPOKKaposvar@oh.gov.hu telefonon: +36706845844 www.oktatas.hu/sajatoldal -on található felhasználói kézikönyvekwww.oktatas.hu/sajatoldal ( Tájékoztató, Bizottság, Intézmény menüpontok alatt validáció (KIR/Oktatási validáció, Mesterjelszó validáció ) mesterjelszó-kezelő rendszerben jogosultságok hiánya minősítéssel kapcsolatos technikai kezelése ( portfólió feltöltés, tanúsítványok) tanfelügyelethez tartozó intézményi dokumentumfeltöltő modul nem megfelelő használata alkalmanként fellépő rendszerhibák adatmódosítás

37

38 Elérhetőségek Honlap: http://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/kaposvar/ E-mail: POKKaposvar@oh.gov.hu Info.POKKaposvar@oh.gov.hu

39 TÉMAHETEK

40 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. Pénzügyi téma: „Bankoljunk okosan!” Előző két Pénz7-hez hasonló óratervek, útmutatók Regisztráció kezdete: 2016. november 15. Tanárfelkészítés: Budapest és vidék, POK-ok segítségével Önkéntesek bevonását kezdeményezhetik az iskolák További információ, korábbi óratervek: www.penz7.hu, www.penziranytu.hu/penz7

41 Pénzügyi és gazdálkodási témahét 2017. március 6-10. GAZDÁLKODÁS A 2016-2017-es tanévtől új téma a témahetek programjában Cél  vállalkozói kompetenciafejlesztés  élményalapú vállalkozói ismeretek bevezetése a köznevelésbe Szakmai megvalósító: Nemzetgazdasági Minisztérium Együttműködő szakmai partnerek: Junior Achievement Magyarország Alapítvány, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A hét gazdálkodási témái: Üzleti ötlet + együttműködés A regisztráció helye: pénz7.hu A regisztráció kezdete: 2016. november 15. Minden regisztráló iskola számára elérhető: Online letölthető kidolgozott óraterv tanári útmutató Tanárfelkészítés, konzultáció

42

43 www.fenntarthatosagi.temahet.hu FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT - 2017. ÁPRILIS 24-28.

44 A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA – 2016. SZEPTEMBER 19-23. A Világ Legnagyobb Tanórája egy globális oktatási projekt, melyhez tavaly160 ország csatlakozott, köztük Magyarország is. A világ minden részén egy időben kerül megrendezésre a tanóra, így megalkotva a világ legnagyobbját. A tanórán az ENSZ által meghirdetett 17 Globális Célt szeretnék megismertetni világszerte a gyermekekkel. A kezdeményezést az EMMI támogatja. www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu

45 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Eredményekben gazdag, sikeres tanévet kívánok!


Letölteni ppt "Dr. Kis Szilvia Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ vezetője A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ elért eredményei és további feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések