Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Horváth Judit. Varga Tamás üzenete Érdekeljen a tárgyad! Ismerd a tárgyadat! Ne feledd: a tanulás legjobb módja az, ha magunk jövünk rá valamire.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Horváth Judit. Varga Tamás üzenete Érdekeljen a tárgyad! Ismerd a tárgyadat! Ne feledd: a tanulás legjobb módja az, ha magunk jövünk rá valamire."— Előadás másolata:

1 Előadó: Horváth Judit

2 Varga Tamás üzenete Érdekeljen a tárgyad! Ismerd a tárgyadat! Ne feledd: a tanulás legjobb módja az, ha magunk jövünk rá valamire. Próbálj olvasni a diákok arcáról: mit várnak, mi nehéz nekik? Ne csak ismereteket adj át, gondolkodásmódot, alkalmazni tudást is! Tanítsd meg őket sejteni! Tanítsd meg őket bizonyítani! Keresd a problémákban azt, ami hozzásegít más problémák megoldásához is – egyes esetek mögött általános elvet! Ne áruld el egyszerre az egész titkodat. Hadd sejtsék meg mielőtt még kimondod; amennyit csak lehet, találjanak ki ők belőle! Kínálgass, ne tömj!

3 Az egységesség elve Matematika Számtan – algebra Geometria Mérés

4 Geometria tanításunk célja a kezdő szakaszban,,Úgy gondolom, hogy a szemléleti fokon való geometria tanítás fő célja felkelteni a tanuló érdeklődését, és így egyúttal a kedvét és kutatószenvedélyét is a geometriai alakzatok alapvető tulajdonságai iránt, a technika, a művészet és a természet ezernyi tényének megfigyelésén keresztül.” Emma Castelnuovo

5 Feladatunk Tanítványaink geometriai látásmódjának alakítása: - nem adunk kész fogalmakat, de kereső, kutató, kísérletező, összehasonlító, megbeszélésen alapuló geometriai fogalmakat alakítunk ki. - minden esetben a bennünket körülvevő világból indulunk ki, a valós élet tapasztalataiból. - a sík- és térgeometriai fogalmakat párhuzamosan és nem elkülönítve taglaljuk.

6 A geometriai gondolkodás szintjei Van Hiele I. szint A gyermek a tárgyak formáját egészben fogja fel. Az alakzatok nevét megtanulja, kiválaszt, felidéz. II. szint Az alakzatok elemzése. A gyermek az alakzatokat részeire bontja, majd összerakja.

7 III. szint Lokális, logikai rendezés A gyermek észreveszi az alakzatok tulajdonságai közötti összefüggéseket. Megérti a definíció szerepét. IV. szint Törekvés a teljes logikai felépítésre A bizonyítási igény fokozatosan kiterjed a geometria egészére.

8 V. Szint Axiomatikus felépítés

9 Geometria és a helyi tanterv 1.osztály - egyenes és görbe vonal megismerése - tapasztalatgyűjtés egyszerű alakzatokról - sík és térbeli alakzatok megfigyelése, szétválogatása, megkülönböztetése - síkidomok ( négyzet, téglalap,háromszög, kör), tulajdonságok, kapcsolatok, azonosságok, különbözőségek - testek ( kocka, téglatest) tulajdonságok, kapcsolatok, azonosságok, különbözőségek

10 - tájékozódás, helymeghatározás, irányok - összehasonlítások a gyakorlatban - hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő

11 2. osztály - az egyenes és görbe vonal megismerése - képszerkesztő program néhány rajzeszközének megismerése - tapasztalatszerzés egyszerű alakzatokról - tengelyesen tükrös alakzatok előállítása - sík és térbeli alakzatok megfigyelése, válogatása - síkidomok ( négyzet, téglalap, háromszög,kör) - testek ( kocka téglatest) animációk - tájékozódás, helymeghatározás - összehasonlítások a gyakorlatban - hosszúság, tömeg, űrtartalom ( cm, dm, m, dkg, kg, cl, dl,l, perc,óra, nap, hét, hónap év - átváltások szomszédos mértékegységek között, mérőszám, mértékegység viszonya.

12 A fejlesztés várt eredményei az első két évfolyam végén - ismerje: a mértékegységeket – m dm, cm, l, dl, dkg, kg, nap, óra, perc, másodperc - tudja: a mérőeszközöket használni ( mérőszalag, mérleg, edények) alkalmi és szabvány egységekkel egyaránt. - alkalmazza: helyesen a háromszög, négyszög, ötszög, téglalap, négyzet, téglatest, kocka fogalmakat testek, síkidomok válogatása, megkülönböztetése

13 3. osztály - egyenesek és görbék helyzetének megfigyelése: metsző és párhuzamos egyenesek - a háromszög, négyzet és téglalap felismerése, tulajdonságaik, csúcsok, oldalak száma - a kör fogalmának tapasztalati előkészítése - az egybevágóság fogalmának előkészítése - tájékozódás síkban, térben - testek geometriai tulajdonságai, hálója - a gömb felismerése, jellemzői - mérés alkalmi és szabvány mértékegységekkel: mm, km, ml, cl, l, g, t - idő mérése - egység és mérőszám kapcsolata, mérés az egységek többszöröseivel - át és beváltások

14 4. osztály - egyenesek kölcsönös helyzetének megfigyelése, szakasz fogalmának előkészítése, mérése, - háromszög, négyzet, téglalap felismerése, csúcsok, oldalak száma, szögek - képszerkesztő program alkalmazása - téglalap és négyzet kerületének kiszámítása - téglalap, négyzet területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel. - a területszámítás fogalmának előkészítése - a kör fogalmának tapasztalati előkészítése - az egybevágóság fogalmának előkészítése - testek geometriai tulajdonságai, hálója - téglatest és kocka felismerése, jellemzői - Rubikkocka - a gömb tulajdonságai - mérések alkalmi és szabvány mértékegységekkel - az idő mértékegységei: másodperc - idő és időtartam megkülönböztetése - egység és mérőszám kapcsolata, mérés az egységek több- többszöröseivel - átváltások szomszédos mértékegységek között - használata és átváltása szöveges feladatokban

15

16 A fejlesztés várt eredményei a két évfolyam végén Ismerje: - szabvány mértékegységeket: mm, cm, dm, m, km, ml, cl, dl, l, hl, g, dkg, kg, t, min, s, h, nap, hét, hó, év - a terület mértékegységeit Tudja: - tükörtengelyt és tükörsíkokat keresni - egyszerű alakzatokat nagyítani - szögeket összehasonlítani alkalmi egységekkel mérni Alkalmazza - mennyiségek szabvány mértékegységeit szám és szöveges feladatokban - számításokat kerület és terület megállapítására - át és beváltásokat, a tanult mértékegységekkel, gyakorlati mérésekhez kapcsolva

17 Kapcsolódási pontok ( tantárgyi koncentráció) - Környezetismeret - környezetünkben előforduló formák, testek megfigyelése - közvetlen környezetünk mérhető tulajdonságai ( iskola, udvar, otthon) - mértékegységek, mérés a háztartásban a mindennapokban - irányok, arányok, térkép, alaprajz - kerület és terület számítás a háztartásban - égtájak - napirend, családi ünnepek, események ismétlődése

18

19 Technika és életvitel - vonalzó használata - mérések a mindennapokban - testek építése - hajtogatás - dobozokból bútorok készítése - gyurmázás - munkadarabok tervezése mérés és modellezés segítségével - dobókocka doboz készítése - mérések egyszerű sütés, főzésnél

20

21 Vizuális kultúra - alakzatok nyírása, rajzolása - vizuális nyelv használata: pont, vonal, tér, forma, - mozaikkép alkotása - tárgyak egymáshoz való viszonya - kör megjelenítése - szimmetria - körülöttünk lévő formavilág megfigyelés, megjelenítése

22

23 Testnevelés és sport - időtartam mérése - labdák - futás - tér kihasználása Ének- zene - körjátékok - metronóm

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadó: Horváth Judit. Varga Tamás üzenete Érdekeljen a tárgyad! Ismerd a tárgyadat! Ne feledd: a tanulás legjobb módja az, ha magunk jövünk rá valamire."

Hasonló előadás


Google Hirdetések