Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Kérdések és válaszok” avagy szegénység és lakhatás 2010. június 30. Lakhatási projektek az érintettek bevonásával – módszertani tapasztalatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Kérdések és válaszok” avagy szegénység és lakhatás 2010. június 30. Lakhatási projektek az érintettek bevonásával – módszertani tapasztalatok."— Előadás másolata:

1 „Kérdések és válaszok” avagy szegénység és lakhatás 2010. június 30. Lakhatási projektek az érintettek bevonásával – módszertani tapasztalatok

2 Habitat for Humanity Nonprofit szervezet, világszerte a méltatlan lakáskörülmények megszüntetésén dolgozik. Alacsony jövedelmű családok számára - adományokból; - családok és önkéntesek bevonásával; - egyszerű, tisztes, megfizethető otthonokat építünk/újítunk fel; - egyéb beavatkozásokkal javítjuk a lakhatási körülményeket, az életminőséget.

3 Habitat for Humanity Alapítás: 1976 USA 100 ország 1,5 millió ember 350.000 Habitat otthon Magyarországon: 1996-ban Jimmy Carter projekt 10 település 400 család: 150 új otthon, 250 felújítás 150 család pénzügyi, műszaki képzés

4 Új lakás építési program Célcsoport: „dolgozó szegények” Kiválasztási szempontok: - Rászorultság - Visszafizetési képesség - Együttműködési hajlandóság

5 Mivel érkeznek a családok: Erőforrások hiánya: anyagi, érzelmi, mentális, spirituális, fizikai, támogatói rendszerek, szerepmodellek, szabályrendszerek ismeretének hiánya, iskolázottság hiánya, egészségvédelem, adósságok, önbecsülés hiánya, frusztráció Kevés gyakorlat a saját életük irányításában Családokat fel kell készíteni a háztulajdonossággal járó anyagi és egyéb kötelezettségekre, ha nem: potenciális kudarc, minden résztvevőnek

6 Építkezés időtartama: kb 1 év Műszaki ismeretek: Az építkezés során építőipari és karbantartási ismeretek, miből, hogyan áll össze a ház, szerszámok használata; Tulajdonosi szemlélet: saját kezükkel építik; Hosszú távú tervek: a ház építése mellett előtakarékosság - az építkezés/előszerződés aláírásától kezdve a ház elkészültéig végleges szerződéskötésig : 250.000 forint előleg: megszokják, hogy félreteszik a törlesztőrészletet; Közösségben működés: a családok nemcsak a saját házukat építik, hanem egymáséit is, bizonyos kérdésekben együtt kell dönteniük; Egyéni felelősség: az esélyt megkapja, de ha nem teljesíti a munkaórákat, elesik tőle Mit tanulnak meg a családok az építkezés során?

7 Kulcsszereplők Építésvezető: Családok otthonának felépítése; Családok koordinálása; Önkéntesek koordinálása; Ellentétek elsimítása, mediálás: tanár, bíró, műszaki orákulum, tolmács; Szerepmodell; Következetesség, stressztűrés, józanság, kultúraköziség Önkéntesek: Példamutatás; Kulturális tapasztalatok/Önismeret/identitás egy másik kultúra tükrében; Nyelvgyakorlási lehetőség; Barátságok; Helyi önkéntesek: Közösségbe ágyazódás Családgondozók: Családok kiválasztása, felkészítése; Problémák elsimítása (munkahelyi, családon belüli); Tanácsadás; Utógondozás, prevenció

8 Elvárások a családok felé 1200 óra önkéntesmunka; Szerződésekhez adatszolgáltatás; Tréningeken, megbeszéléseken részvétel; Együttműködés, kapcsolattartás; Egyszerű-tisztes-megfizethető háztervek elfogadása; Építésvezető a főnök; Nem isznak; Rendesen dolgoznak; Minden család otthonát építeni kell, nemcsak a sajátjukat; Médiafigyelem; Beengedni az önkéntest az otthonába

9 Nehézségek Családok alacsony motiváltsága, nem kitartóak; Megfelelő kommunikáció hiánya; Jelen van, de nem dolgozik a család; Nem az önkéntessel együtt, klikkesednek, nem építésvezető utasításai szerint járnak el; Tiszteletlenül bánik az építésvezetővel, az önkéntessel, kiabál, káromkodik, iszik; Szerszámokat, anyagokat felhalmozzák a saját lakásukban, vagy pazarolják őket, nem figyelnek rájuk, eltűnnek, eltörnek; Betörés (belső ember); Kultúrák, szubkultúrák találkozásából adódó konfliktusok; a magánéletük transzparenssé válik; Nehezen fogadják el, hogy a lakások egyszerűek: ha már fizet érte, legyen olyan, amilyet szeretne; Útközben hitelt vesz fel, és így hitelképtelen lesz, vagy BAR listára kerül; Nem fizeti a törlesztőrészleteket – és nem jelzi, hogy miért nem.

10 Eredmények Önkéntesek, családok részvétele csökkenti az építkezés költségeit: olcsó lakás olyanoknak, akik egyébként valószínű soha nem jutottak volna otthonhoz; Megismerik a ház szerkezetét, ez segíti őket a későbbi karbantartásban; Tulajdonosi szemléletet alakít ki; Közösségi élmény, mind egymás közt, mind helyi, mind nemzetközi szinten; Sok család azután is Habitat önkéntes marad, hogy az ő háza már felépül, segítenek az új családoknak; Gyerekek egészségi állapota, iskolai eredményei; Sikerélmény, pozitív visszajelzések; Barátságok, támogatói rendszer; Önbecsülés, motiváció, valahová tartozás; Többségi társadalom szabályrendszerének jobb megismerése.

11 További Habitat programok Pénzügyi tréning: (gazdálkodj okosan – miért csak a gazdagoknak van pénzügyi tanácsadójuk, mikor a szegényeknek sokkal nagyobb szükségük van rá) Műszaki tréning: karbantartás, megelőzés, felújítási prioritások, energiahatékonysági tanácsok Önkormányzati bérlakásfelújítás/ahol nem tulajdonosok: lakókörnyezet iránt érzett kötődés, felelősség, lakókörnyezet kompetens menedzselésének a képessége TEK partnerség: Nagykanizsa szociális bérlakások felújítása - családok ledolgozhatták a lakbérhátralékukat, mások otthona megújult, önkormányzati ingatlanvagyon értéke nem romlott tovább. Az építkezés 3 hét, az előzetes felkészítő munka kb. 9 hónap Rév8/Magdolna negyed bérház folyosó festés, galériaépítés, ablakszigetelés. Rév 8 előzetes munkáját felhasználva: építkezés 1 nap, előkészítő munka kb. egy hónap Magyar Vöröskereszt – Várpalota: hajléktalanszálló bővítés – hajléktalanok részvétele

12 Érdekképviselet Fenti programok mellett az elmúlt időben: érdekképviseleti tevékenység, cél: lakhatási szegénység kérdésének beemelése - a lakáspolitikával - és egyéb érintett szakpolitikákkal (pl. fejlesztéspolitika) kapcsolatos diskurzusba, ill. magukba a szakpolitikákba. Egyik fontos lépés: lakhatási szegénységgel kapcsolatos állásfoglalás összeállítása, megküldése civileknek, szakpolitikusoknak, szakértőknek, szakmai szervezeteknek, konzultációk kezdeményezése. Szándék: párbeszéd indítására alkalmas pontok rögzítése, párbeszéd indítása ezekről a kérdésekről, civilek: konkrét ügyek köré együttműködések szervezése az érintett szervezetek tevékenységi területétől, érdeklődésétől függően, álláspontok egyeztetése alapján

13 Lakhatás dimenziói ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága, megfelelő lakás:  a lakhatás jogi biztonsága (security)  alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna, fűtés, világítás, stb.) (availability of services, materials, facilities and infrastructure)  megfizethetőség (affordability)  lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.) (habitability)  elhelyezkedés (intézményekhez, szolgáltatásokhoz hozzáférés) (locality) + hazai, EU- szakpolitika: társadalmi környezet, szegregáció-mentesség!  kulturális megfelelés (cultural adequacy)  elesett csoportok lakhatáshoz való hozzáférése (pl. idősek, gyerekek, mozgáskorlátozottak, term. katasztrófák áldozatai stb.)

14 Lakhatási szegénység – néhány szám  100 ezer fiatal pár szülői támogatás és saját megtakarítás nélkül  200 ezer megfizethetőség problémákkal küzdő idős  Kb. 300 ezer városi szegregátumban, közlekedésből kieső falvakban élő  Kb. évente 10 ezer intézményi ellátásból kikerülő  1,2 millió szubstandard lakás

15 Diagnózis 1.Tulajdon-orientált rendszerek kudarcai bizonyos helyzetek megoldásában (szülői háttér nélküli fiatalok, int. ellátásból kikerülők, szegregált területekre beragadók), bérlakások hiánya (kb. 4+4%, legalacsonyabbak között Európában) 2.Megfizethetőségi problémák, energiaszegénység  2003: háztartások több mint 20%-ánál éri el a lakásfenntartás költsége a háztartás- büdzsé 30%-át  Éppen a szegényebb háztartások laknak a legrosszabb energiahatékonyságú lakásokban 3.Szegénység területi koncentrációja, szegregáció: MINDENKINEK rossz!  Több mint 500 romatelep  Kb. 160 ezer ember városi szegregátumban  Több száz szegregált falu  Szegénység koncentrációja: nemcsak települési hanem már térségi szinten  Romák: felülreprezentáltak, kirekesztés speciális formái, DE nemcsak romákat érint!

16 Ajánlások  Jelenleginél kiterjedtebb, jól működő bérlakás-szektor megteremtése (építés+meglevő állomány bevonása, új menedzsment-modellek)  Olcsó lakások kínálatának megteremtése  Lakhatási támogatások rendszerének újragondolása: jobb célzás, integrálás, szektor-neutralitás  Komplex program az energiaszegénység csökkentésére: energiatakarékos felújítások (elérhetővé tétele alacsony jövedelmű háztartások számára), támogatási rendszer átalakítása, képzések  Szegénység területi koncentrációjának oldása: mobilizálás, területileg célzott, helyi erőforrásokat és igényeket számbavevő programok  Komplexitás! Lakhatási elemek mellett: foglalkoztatás, közösségfejlesztés, oktatás, egészségügy stb.

17 Köszönjük a figyelmet! További információ: Rihay Zsuzsa Programkoordinátor Kőszeghy Lea Lakáspolitikai munkatárs Habitat for Humanity Magyarország Budapest Hajós u. 9. 1065 Telefon: +36 1 354 1084 Fax: +36 1 354 1085 E-mail: zsuzsa.rihay@habitat.hu; lea.koszeghy@habitat.hu, web: www.habitat.hu


Letölteni ppt "„Kérdések és válaszok” avagy szegénység és lakhatás 2010. június 30. Lakhatási projektek az érintettek bevonásával – módszertani tapasztalatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések