Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pszichológia MA képzés ELTE PPK Pszichológiai Intézet ppk.elte.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pszichológia MA képzés ELTE PPK Pszichológiai Intézet ppk.elte.hu."— Előadás másolata:

1 Pszichológia MA képzés ELTE PPK Pszichológiai Intézet ppk.elte.hu

2 A Pszichológiai Intézet A főváros szívében elhelyezkedő ELTE PPK Pszichológiai Intézete Megkülönböztetett helyet elfoglaló bázisintézménye a hazai pszichológus képzésnek. Oktatóink száma meghaladja a 100 főt, s közel 50 gyakorlóhelyen szerezhetnek tapasztalatot hallgatóink az elméleti képzés mellett. Nagyszámú kutatási és fejlesztési projektjeink sikerét kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolásával biztosítjuk, melyekben hallgatóink intenzív szerepet vállalhatnak. Kiterjedt ERASMUS kapcsolataink révén hallgatóink jelentős része képzése egy részét külföldi egyetemeken végezheti Az alapképzés mellett posztgraduális szakirányú továbbképzést is nyújt, PhD- programmal és ennek megfelelően habilitációs joggal rendelkezik ELTE PPK

3 A Pszichológiai Intézet ELTE PPK  Állandó intézeti rendezvényeink: Tudományos Fórum Tudományos Előadások Illyés Sándor Emléknapok – tavaszi félév Professzori előadások A Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) alábbi rendezvényinek otthont adunk: -Pszichológiáról mindenkinek -MPT Irodalmi Lapozgató -MPT Filmklub, stb. Kognitív Péntek KÖRBE (Környezetpszichológiai beszélgetések) Politikai Pszichológia Műhely Szervezetpszichológia Nap Szociálpszichológiai workshop-ok Intézeti konferenciák, mint a Nemzetközi Addiktológiai Konferencia, stb… ELTE PPK

4 Ausztria Osztrák Orvosi Antropológiai társaság (Austrian Society of Medical Anthropology) Belgium Lessius Hogeschool, Antwerpen Dánia Københavns Universitet Egyesült Királyság Edinburgh Napier University Brunel University Franciaország Université de Nantes Université Paris Descartes Université Pairs 8 Vincennes-Saint-Denis Université de Paris X-Nanterre Université de Toulouse-Il-Le-Mirail Hollandia Vrije Universiteit Amsterdam Universiteit Twente Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Leiden Maastricht University Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit van Tilburg Lengyelország Uniwersytet Gdanski Uniwersytet Warszawski Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Németország Otto-Friedrich-Universität, Bamberg Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene Freie Universität, Berlin Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt am Main Universität zu Köln Universität Konstanz Universität Leipzig Olaszország Universtià degli Studi di Milano-Bicocca Universita degli Studi di Padova Portugália Universidade de Lisboa Instituto Superior de Psicologia Aplicada Spanyolország Universidad de Almería Universitat de Barcelona Universidad de Huelva Universidad de Autónoma de Madrid Svédország Lunds Universiteit Mälardalens Högskola Svájc Universität Zürich

5 Pszichológia MA „okleveles pszichológus”

6 ELTE PPK Nyílt napok Alapképzés zárása MA felvételi Szakirányról, specializációkról

7 ELTE PPK Nyílt napok MA felvételi – június 21-június 24 Kizárólag pszichológia BA diplomával! 100 pont szerezhető meg összesen állami: 50<120 Önköltséges: 1-23

8 ELTE PPK Nyílt napok a) A hozott pontok (20 pont) az alapképzési vagy ennek megfeleltethető oklevél minősítéséből számítandók a következők szerint: elégséges = 0, közepes = 10, jó = 17, jeles = 20 pont. b) A referenciamunka (25 pont) írásbeli szakmai dolgozat, melynek értékelési szempontjai a következők (minden összetevő legfeljebb 5-5 ponttal értékelhető): a vizsgált kérdés szakirodalmi megalapozottsága, kreativitása; a hipotézis(ek) szabatos megfogalmazása, megfelelő kutatási módszer(ek), statisztikai hipotézisellenőrző eljárás(ok) választása, és azok alkalmazásának világos bemutatása, az eredmények áttekinthető, statisztikai-módszertani és szakterületi szempontból is megalapozott bemutatása, a saját eredmények elhelyezése a téma kutatásában, önreflexió a vizsgálat erősségeire, gyenge pontjaira, összbenyomás a referenciamunkáról. műhelymunka, gyakorlati dolgozat, szemináriumi dolgozat, szakkollégiumi kutatási beszámoló, szakmai cikk, tanulmány, stb.. A jelölt készíthet a jelen felvételi céljából új, önálló dolgozatot, amely lehet egy korábbi munkájának továbbfejlesztett változata (benyújtás: május. 27.-ig) c) A szóbeli vizsga értékelési szempontjai (25 pont). az angol nyelvű cikk megvitatása magyarul: elméleti háttér, kritikus módszertani elemzés, statisztikai eljárások, formanyelv értelmezése, angol szaknyelvi tájékozottság, eredmények elhelyezése a szakterületen (jún. 21.-jún. 24.) d) a bizottság véleménye (összbenyomás), a motivációs levél és a szakmai önéletrajz értékelése (legfeljebb 20 pont). e) többletpontok: bármely igazolt jogcím alapján 5, angol nyelvből tett, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga esetén 5, a pszichológia OTDK első három helyezettje 5 többletpontot kap. A többletpontok száma legfeljebb 10.

9 Minden dokumentumot papír alapon szükséges személyesen vagy postai úton eljuttatni a Kar Információs és Felvételi Irodájába, emailen történő beküldés nem fogadható el. Valamennyi a Karra eljuttatott dokumentumot a www.felvi.hu -ra is szükséges feltölteni, ennek hiányában a jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból.www.felvi.hu 2016. március 31-ig: Kötelező dokumentumok - oklevélmásolat (ha az minősítést nem tartalmaz, akkor az oklevél minősítését tartalmazó igazolás másolata is); - magyar nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél. 2016. május 27-ig: Kötelező dokumentum - referenciamunka; Küldhető további dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, az előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata, (többletpontra való jogosultság igazolására). Végső hiánypótlási határidő, 2016. július 12-ig: amennyiben oklevelét, nyelvvizsga bizonyítványát 2016. március 31. után kapja kézhez. ELTE PPK

10 ELTE PPK Nyílt napok Rangsor és specializáció választás A felvételin szerzett pontszámok alapján képződik az a rangsor, amely meghatározza, hogy kik nyernek felvételt a szakra (júl. folyamán). A specializáció választásra ezt követően kerül sor, a felvételi eredmények sorrendjében választhat ki-ki specializációt.

11 ELTE PPK Pszichológia MA-t végzettek alkalmasak: szakterületükön önálló kutató-fejlesztő munka végzésére, a pszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások szakszerű használatára, a pszichológusi tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol szakirányuknak megfelelő munka folyik, szakmájuk interdiszciplináris és multidisziplináris elméleti és gyakorlati művelésére, a természettudományi és társadalomtudományi partnertudományok új eredményeinek követésére.

12 ELTE PPK Pszichológia MA: specializációk Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia Klinikai- és egészségpszichológia Kognitív pszichológia Tanácsadás- és iskolapszichológia Társadalom- és szervezetpszichológia A karon belül a Interkulturális Pedagógiai és Pszichológiai Központ által gondozott Interkulturális pszichológiai és pedagógiai MA

13 ELTE PPK A pszichológia MA szakirányok közös részei Néhány közös tárgy (26 kredit): –Alaptárgyak mesterfokon –Készségfejlesztés (pl. kommunikáció, módszertan, statisztika, etika) Erős szakirányok (68 kredit) Egybefüggő terepgyakorlat (10 kredit) Nagy súlyú a szakdolgozat (20 kredit)

14 ELTE PPK Alapozó tárgyak Elméleti alapozás a pszichológia alapterületein Fejlődéspszichológia Kognitív pszichológia Személyiségpszichológia Szociálpszichológia Szakmai törzsanyag Módszertani készségfejlesztés Pályaszocializáció és pszichológus etika Kommunikációs készségfejlesztés Szakdolgozat Szabadon választható kurzusok

15 Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány Szakirányfelelős: Dr. Balázs Judit egyetemi docens

16 ELTE PPK Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány Korszerű tudást nyújt a tipikus és atipikus fejlődés területén –hogy a hallgatók képesek legyenek gyermekekkel foglalkozó intézményekben  szupervízió mellett diagnosztikai és terápiás tevékenységre, illetve kutatómunkára. A következő területeken szerezhet kompetenciákat: pszichopatológia diagnosztika folyamata terápiás lehetőségek kutatások a fejlődéspszichológia és a klinikai gyermekpszichológia területén

17 ELTE PPK Fejlődéspszichológiai területén: Kognitív fejlődés-idegtudomány Fejlődéspszichopatológia Családi szocializáció Intézményes gyermeknevelés Társas megismerés és fejlődése Klinikai gyermekpszichológiai területén: Gyermek és serdülő pszichiátria Gyermekpszichodiagnosztika Gyermekpszichoterápiás irányzatok Pszichofarmakológia Gyermekvédelem A társtudományi alapozás egy-egy társszakma magas szintű ismereteibe ad betekintést. Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány Az alaptantárgyak korszerű és elmélyült tudást nyújtanak a

18 ELTE PPK Partnerek és gyakorlóhelyek φ Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia φ Heim Pál Gyermekkórház, Mentálhigiéniai Központ φ Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat φ Belváros Lipótváros Pedagógiai Szolgáltató Központ φ Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány φ Budapesti Korai Fejlesztő Központ φ Nemzetközi Cseperedő Alapítvány Kutatócsoportok φFejlődés-neuropszichofiziológia φTársas Elmék φGyermekkori Pszichés Zavarok Rendezvények φ Gyermekpszichológia Nap az ELTE-n Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirány

19 Klinikai- és egészségpszichológia szakirány Szakirányfelelős: Dr. Oláh Attila egyetemi tanár

20 ELTE PPK Klinikai- és egészségpszichológia szakirány az egészségkárosodás és a mentális problémák megelőzésének, a korai felismerésének, a kezelésének/terápiájának illetve rehabilitációjának pszichológiai és magatartásorvoslási módszereinek megismerése az egészség pozitív pszichológiai megközelítéseinek kutatása és alkalmazási lehetőségei felkészíteni a hallgatóinkat a klinikai gyakorlati és a kutató munka gyümölcsöző összehangolására. A következő területeken szerezhet kompetenciákat: φ Klinikai és diagnosztikus munka φ Segítő, motiváló kommunikáció φ Egészségfejlesztési programok tervezése és értékelése φ Klinikai kutatások kritikus értékelése és gyakorlati relevanciájának azonosítása

21 ELTE PPK Klinikai pszichológiai tárgyak A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai Pszichopatológia és patopszichológia Klinikai pszichodiagnosztika Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek Neuropszichológia (diagnosztika és rehabilitáció) Az addiktológia alapjai Klinikai esetprezentációk Klinikai diagnosztika, komplex esetelemzések Szuggesztív hatások egészségügyi vonatkozásai Egészségpszichológiai tárgyak Az egészségpszichológia alapkérdései Klinikai egészségpszichológia Egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia Stressz és megküzdés Egészségmagatartás, egészségfejlesztés Egészségpszichológiai edukációs programok A bizonyítékokon alapuló medicina és a magatartástudomány módszertani alapjai Alapozó tantárgyak Idegrendszer anatómiája, élettana és működési zavarai Egészség-pszichofiziológia alapjai A klinikai és egészségpszichológiai kutatások módszertana Tematikus kutatásmódszertanok Klinikai- és egészségpszichológia szakirány

22 ELTE PPK Kutatócsoportok és műhelyek φ Egészségpszichológia φ Klinikai Pszichológiai es Pszichoterápia φ Addiktológia φ Pozitív pszichológia φ Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Partnerek φDohányzásról Leszokást Támogató Központ – Budapest φOrszágos Egészségfejlesztési Intézet φMTA Pszichológiai Kutatóintézet, stb. Rendezvények és tanfolyamok φEgészségfejlesztő Szakpszichológus képzés Gyakorlóhelyek φNyírő Gyula Kórház φSzt. János Kórház φDél-pesti Kórház φOrszágos Orvosi Rehabilitációs Intézet φMerényi Gusztáv Kórház φPéterffy S. u-i Kórház φBajcsy-Zsilinszky Kórház φUzsoki Kórház φHeim Pál Kórház φVadaskert Kórház φThalassa Ház φOrszágos Egészségfejlesztési Intézet φOrszágos Gyermekegészségügyi Intézet φOrszágos Gerincgyógyászati Központ φFővárosi Önkormányzat Idősek Otthona φ„A Rák Ellen az Emberért...” Alapítvány φEgészséges Magyarországért Központ φKőbányai Nevelési Tanácsadó φTáncsics Ált. és Német Nemzetiségi Iskola Klinikai- és egészségpszichológia szakirány

23 Kognitív pszichológia szakirány Szakirányfelelős: Dr. Király Ildikó egyetemi docens

24 ELTE PPK Kognitív pszichológia szakirány egy intenzív kutatásra építő program, amely a magasabbrendű megismerési folyamatok – mint az észlelés, figyelem, emlékezet, numerikus kogníció és nyelv – fejlődéspszichológiai és idegtudományi vizsgálatára fektet kiemelt hangsúlyt a modern kísérleti pszichológia, s ennek vezető irányzata, a kognitív pszichológia szemléletének, módszereinek és alkalmazásának magas szintű oktatása hallgatóink tájékozottak a kapcsolódó területek – elsősorban a neuropszichológia, a kognitív tudomány, idegtudomány, neurobiológia – ismeretanyagában és módszereiben.

25 ELTE PPK Kognitív pszichológia szakirány Szakirány szakmai tartalma, főbb területek φ Észlelés φ Emlékezet φ Szociális kogníció és tudat φ Pszicholingvisztika φ Kognitív idegtudomány φ Magatartásszabályozás φ Magasabb rendű kognitív folyamatok φ Fejezetek a kognitív pszichológia és kognitív fejlődéspszichológia területeiről φ Viselkedésgenetika φ Összehasonlító pszichológia Módszertani képzések φ Elektrofiziológiai labor φ Agyi képalkotó eljárások φ Neuropszichológia φ Programozás φ Szemmozgás labor φ Babalabor A kutatási gyakorlatok adják a képzés gerincét, a következő területeken: φ kognitív idegtudományi specializáció φ az észlelés és megismerési képességek viselkedéses korrelátumainak feltárása φ kognitív fejlődés, mégpedig a magasabbrendű kognitív funkciók és a társas megismerés fejlődésének tanulmányozása

26 ELTE PPK Kognitív pszichológia szakirány Partnerek és gyakorlóhelyek φ MTA Pszichológiai Kutatóintézet φ ELTE KPT φ Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet φ Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház φ Budai Gyermekkórház Epilepszia Osztály φ AVEC Pszichoterápiás Intézet φ Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Kutatócsoportok Matematikai Megismerés φ Matematikai Megismerés φ Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány φ Tudás és Emlékezet φ Humán Elektrofiziológia Rendezvények φ ELTE Kognitív Szeminárium A vizsgálódás módszerei φ Viselkedéses kísérletek φ Pszichofizika, elektrofiziológia (EEG, EKP) φ Képalkotó eljárások φ Szemmozgáskövetés

27 Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány Szakirányfelelős: Dr. Kollár Katalin egyetemi docens

28 ELTE PPK Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány elsősorban a gyakorlatban dolgozó szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben, az egészséges fejlődést biztosító feltételek és a patológia kérdéseiben egyaránt jártasak. felkészíteni hallgatóinkat az óvoda- és iskolapszichológia, a pálya-, életvezetési- és krízistanácsadás elméleti és gyakorlati kérdéseiben oktatásügy, óvoda- és iskolapszichológusi munkakör, gyermekvédelmi intézmények, gyermekotthonok és családvédelmi intézmények pszichológusi feladatainak ellátása és a mentális képességek vizsgálata A következő területeken szerezhetsz kompetenciákat φÉletvezetési, pár és családi tanácsadás φPályaválasztási tanácsadás φCsoportos tanácsadás φÓvoda- és iskolapszichológia φNevelési tanácsadás, krízisintervenció φGyermekpszichodiagnosztika φEgészségpszichológiai tanácsadás

29 ELTE PPK Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány Szakirány szakmai tartalma, főbb területek φEgyéni és csoportos tanácsadás φEgyéni és életvezetési tanácsadás φPálya- és munkatanácsadás φKrízisintervenció φSzervezetelmélet és szervezetfejlesztés, iskolai szervezetek vizsgálata φIskolapszichológia φNevelés és oktatáspszichológia φIskolai konzultáció φNevelési tanácsadás φFejlődéspszichopatológia, φTársadalomtudományi ismeretek φMódszerspecifikus képzések φTársadalmi integrációt segítő speciális kollégium φDiagnosztikai módszerek

30 ELTE PPK Partnerek φ Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) φ Életvezetési Diáktanácsadó φ Kortárs Segítők φ Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Gyakorlóhelyek φ SOTE II. Gyermekklinika φ Vadaskert Kórház és Szakambulancia φ ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ φ Budapesti Korai Fejlesztő Központ φ Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet, Krízisintervenció φSzakszolgálatok és gyermekotthonok φ Alapítványok (Ágacska, Lelki Egészségvédő Alapítvány, Kék Vonal, stb.) φ Iskolák és óvodák Kutatócsoportok és műhelyek φ Pedagógiai Pszichológia φ Differenciális és Iskolapszichológiai Tesztmódszertan φ Tanári és Iskolapszichologia φ Kvalitatív pszichológia Rendezvények φ Iskolapszichológia továbbképzések φ FETA Szakmai Nap Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirány

31 Társadalom- és szervezetszichológia szakirány Szakirányfelelős: Dr. Kende Anna egyetemi docens

32 ELTE PPK Társadalom- és szervezetpszichológia szakirány folyamatosan megújuló elméleti tudást biztosítani a szervezetek, a gazdaság, a csoportok, a társadalmi-történeti folyamatok, a közvélemény formálódása és a döntéshozatal területein. elősegíteni, hogy az itt végzett pszichológusok megfelelő jártassággal- készségekkel rendelkezzenek ahhoz, hogy a társadalmi-politikai-gazdasági folyamatok elemzésében, a szervezetekben szakértői-tanácsadói tevékenységet folytassanak a kutatás iránt érdeklődők továbbképzése doktori programunkhoz A következő területeken szerezhet kompetenciákat: emberi erőforrás fejlesztés, fejvadászat, tréning, döntéstámogatás, fókuszcsoportok, közvélemény-kutatás, politikai tanácsadás, szervezetfejlesztés, reklám, marketing, médiaelemzés, stb.

33 ELTE PPK Társadalom- és szervezetpszichológia szakirány φTörténeti és politikai pszichológia φTársadalmi kommunikáció φKözgondolkodás elemzése φTörténeti folyamatok pszichológiája φCsoportközi konfliktus-együttműködés φTársadalmi programok értékelése φKulturális összehasonlító pszichológia φNemek pszichológiája Szakirány szakmai tartalma, főbb területek: φEgyéni és csoportdöntések φReklámpszichológia és PR φGazdaságpszichológia és gazdasági magatartás φSzervezetpszichológia és szervezetfejlesztés φVezetéselméletek φEgyéni és szervezeti kockázatvállalás φTréningmódszerek és alkalmasságvizsgálat φEmberi erőforrás gazdálkodás φKörnyezetpszichológia, ergonómia

34 ELTE PPK Társadalom- és szervezetpszichológia szakirány Partnerek φBME Ergonómia és Pszichológia Tanszék φConcordia Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft. φFőtáv Zrt. φMÁV-Start φEuropean PhD on Social Representation and Communication, stb. Gyakorlóhelyek φArthur Hunt kft. φBecton Dickinson φBusiness Coach Szakmai Közösség φCorporate Values Kft. φGordio Csoport φÖkotárs Alapítvány φSuccess Insights Central and Eastern Europe φTrebag Kft. φEricsson φGrow Csoport φLufthansa Systems φPrezi Kutatócsoportok és műhelyek φPolitikai Pszichológiai Műhely φTársadalmi csoportok és média SGM φKörnyezetpszichológia Rendezvények φPolitikai Pszichológiai Műhely φSzociálpszichológiai workshopok φSzervezetpszichológiai Nyílt Nap φSGM előadások

35 Doktori tanulmányok Diplomavédés az MA képzésben Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskolája (vezeti: Demetrovics Zsolt egyetemi tanár) Klinikai Pszichológia és Addiktológia Program vezetője: Dr. Schmelowszky Ágoston egyetemi docens Kognitív Pszichológiai Program vezetője: Prof. Dr. Czigler István egyetemi tanár, MTA r. tagjaProf. Dr. Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológia Program: Prof. Dr. Kalmár Magda egyetemi tanár Magatartáspszichológia Program vezetője: Prof. Dr. Bányai Éva egyetemi tanárProf. Dr. Bányai Éva Személyiség- és Egészségpszichológiai Program vezetője: Prof. Dr. Oláh Attila egyetemi tanárProf. Dr. Oláh Attila Szocializáció és Társadalmi Folyamatok Pszichológiája Program vezetője: Prof. Dr. Hunyady György egyetemi tanár, MTA r. tagjaProf. Dr. Hunyady György ELTE PPK Kari Nyílt Nap

36 Szakképzések Szakképzések pszichológus MA diplomával: Tanácsadás szakpszichológus képzés Egészségfejlesztő szakpszichológus képzés Pedagógiai szakpszichológus (Iskolapszichológus szakképzés) Szexuálpszichológiai szakpszichológus Munka- és szervezetpszichológus Klinikai szakpszichológus képzés Klinikai- és mentálhigiéniai felnőtt, gyermek és ifjúsági pszichológus Perinatális szaktanácsadó (BA-val is) ELTE PPK Kari Nyílt Nap

37 ELTE PPK Elérhetőségek Pszichológiai Intézetben (Izabella u. 46.) Kiss Orhidea oktatási igazgatóhelyettes Tel.: 461-2600/5635 E-mail: kiss.orhidea@ppk.elte.hu pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu Honlap: ppk.elte.hu Kari épületben - Információs és Felvételi Iroda (06-1)-461-4575 felvinfo@ppk.elte.hu www.felvi.hu


Letölteni ppt "Pszichológia MA képzés ELTE PPK Pszichológiai Intézet ppk.elte.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések