Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Járási szintű Esélyteremtő Programterv megalkotása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén ÁROP -1. A.- 3-2014-0121 Hajdúnánás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Járási szintű Esélyteremtő Programterv megalkotása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén ÁROP -1. A.- 3-2014-0121 Hajdúnánás."— Előadás másolata:

1 Járási szintű Esélyteremtő Programterv megalkotása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén ÁROP -1. A.- 3-2014-0121 Hajdúnánás járásán belül területi összefogás az esélyegyenlőség megteremtése érdekében

2 Járási szintű együttműködések erősítése: A helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása, együttműködési megállapodások megkötése. Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése. Járási szintű „Esélyteremtő-programterv” elkészítése a települések együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt) problémák megoldására. A pályázat célja:

3 A projekt bemutatása I. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014-ben nyújtotta be pályázatát a közreműködő szervezethez, melyet 2015-ben 21.998.930 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt. A program célja a területi együttműködések erősítése révén olyan Esélyteremtő Programterv megalkotása, mely az Ebktv-ben meghatározott esélyegyenlőségi célcsoportok életminőségének javítását segíti elő.

4 A JEP FELÉPÍTÉSE: A Helyi Esélyegyenlőségi Programokban foglaltakat alapul véve: - mélyszegénységben élők és romák, - gyermekek, - nők, - idősek, - fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítása

5 A közös munka folyamata: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések, így: - Újtikos, - Folyás, - Tiszagyulaháza és - Hajdúnánás területi, valamint a - Hajdúnánási Református Egyházközség, - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala, - Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat, - Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület, - Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. szakmai együttműködésével kidolgozott koncepció

6 SWOT ANALÍZIS ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK - az együttműködő partnerek képviselik mind a közigazgatás, mind a civil, mind az egyházi, mind pedig a gazdasági szférát, így a közös munka során a lakosság széles skálája képviseltetve lesz - az együttműködő partnereken keresztül a társadalom széles köre bevonásra kerül közvetett formában, hiszen az egyház hatékonyan tudja képviselni az időseket, az Egyesület és a Családsegítő a fiatalokat és családosokat, a gazdasági vállalkozás pedig többek között az aktív munkavállalókat - a sokrétű együttműködés lehetővé teszi, hogy mind az állam, mind a gazdasági szféra, mind pedig az állampolgári nézőpont megjelenjen az Esélyteremtő Programterv során - a tevékenységi körökből, valamint a korábbi tapasztalatokból fakadó sérelmek - nem rendszeresített és sztenderdek szerint működik a kapcsolattartás LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK - a változatos területekről érkező együttműködő partnerek olyan aspektusokat vethetnek fel, amelyek eddig nem képezték részét a fejlesztési terveknek, azonban ennek következtében ez megváltozhat - olyan modell jellegű együttműködés alakulhat ki, amely összefogja a helyi szereplőket, így a további fejlesztésekre vonatkozóan is jó gyakorlat alakulhat ki - a több nézőpontból való vizsgálat lehetővé teszi, hogy olyan intézkedések és tervek kerüljenek megfogalmazásra, amely a társadalom több rétegének is az érdekeit szolgálja - az együttműködő partnerek kapcsolatain keresztül további partnerek bevonása a projektbe - a számos nézőpont megnehezítheti az egyetértés kialakítását, a meghozott döntések elfogadását - a különböző szférák különböző tapasztalatainak összedolgozása és a közös pontok megtalálása hosszasabb időt is igénybe vehet - együttműködő partnerek kivonulása a projekt során végzett munkából - az együttműködő partnerek részéről bizonyos témák esetében passzivitás jelentkezése

7 A projektterv bemutatása: Szakmai kerekasztal létrehozása Problémafeltárás településenként, célcsoportonként és élethelyzetenként Megoldási javaslatok összesítése, intézkedési tervbe foglalása JEP összeállítása és Képviselő-testületek általi elfogadása Disszemináció

8 ÜTEMTERV 2015.07.1609:00-13:004 óra Kerekasztal felállása és működtetése Hajdúnánás 2015.07.1709:00-13:004 óraHajdúnánás 2015.07.2009:00-13:004 óraHajdúnánás 2015.07.21 09:00-13:00 13:00- 17:00 4 óra Hajdúnánás 2015.07.2209:00-13:004 óraHajdúnánás 2015.07.2309:00-13:004 óraHajdúnánás 2015.07.2409:00-13:004 óraHajdúnánás 2015.08.1109:00-13:004 óraFolyás 2015.08.1309:00-13:004 óraTiszagyulaháza 2015.08.1409:00-13:004 óraÚjtikos 2015.08.19.09:00-13:004 óra Hajdúnánás Folyás 2015.08.2409:00-13:004 óra 2015.08.24-2015.09.13 JEP tervezet elkészítése 2014.09.14.09:00-13:004 óra Utolsó kerekasztal ülésen a JEP végső jóváhagyása, képviselő-testület elé terjesztés Hajdúnánás 2015. 09. 24.12:00 -2 óra JEP elfogadása a 4 település együttes testületi ülésen Hajdúnánás

9 Vizsgált területek: Foglalkoztatás, Egészségügy, Oktatás, Lakhatás, Szociális helyzet.

10 Lakhatás: Feltárt problémákMegoldási javaslatok Devizahitelesek lakhatási problémái, ezzel együtt akár teljes nincstelenség veszélye Nemzeti Eszközkezelőhöz irányítás bérlakás kiadása ezen családok részére Gazdaságilag aktív lakosság elvándorlása- inaktív lakosság arányának növekedése CSOK népszerűsítése Kevés a bérlakás állomány Bérlakás állomány helyi sajátosságokhoz való igazítása (településenként igényfelmérés) Krízishelyzetbe került családok elszállásolása nem megoldott Átmeneti jellegű szállás létesítése Családok Átmeneti Otthonának tervezése járási szinten

11 FOGLALKOZTATÁS Feltárt problémákMegoldási javaslatok Hosszú távú foglalkoztatás hiánya. - Támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok nyomon követése. - ipari létesítményekre alkalmas üresen álló épületek felkutatás a járás településein. Bizonytalanság, mentális gyengeség a foglalkoztatás terén.Közfoglalkoztatásba történő integrációhoz kapcsolódóan Tréningek tervezése, szervezése Pályakezdők és nyugdíj előtt állók munkanélkülisége. Támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok nyomon követése. Pályakezdők elvándorlása a járás településeiről. - Támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatok nyomon követése. - A települések vizsgálják felül erőforrásaikat, lehetőségeiket – járási szintű összehangolás a foglalkoztatás elősegítésére. Megfelelő szakmai képzettség hiánya. Igényfelmérés készítése a településeken - Támogatott képzésekhez kapcsolódó pályázati kiírások figyelése. Helyközi buszjáratok hiánya, vonatjáratok megszűnése - hátráltatja a munkaerő mobilitását Egyeztetés a közlekedési társaságokkal járási szintű közlekedés érdekében. Úthálózat nem megfelelő minősége. Pályázati lehetőségek felkutatása, folyamatos figyelése. Adatbázis hiánya a munkanélküliek, közfoglalkoztatottak végzettségét illetően. A járásban közfoglalkoztatottként dolgozó, illetve a nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettségéről adatgyűjtés önkéntes alapon. (Adatvédelmi törvények szigorú betartásával) Nincs adat arra vonatkozóan, hogy a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak között hányan rendelkeznek régi mesterségek tudásával. Régi kézműves mesterségekben jártas munkaerő felkutatása - Helyi termékek bemutatója – bemutató napok szervezése a településeken előállított termékekből

12 oktatás Feltárt problémákMegoldási javaslatok Kevés a védőnő a járásban.Pályázati lehetőségek figyelése. Személyes kapcsolatok hiánya/beszűkülése. - Szabadidős programok összehangolása járási szinten - A járásban lévő civil szervezetek tevékenységének megismertetése - Járási honlap létrehozása. Internet és számítógép veszélyei Szerhasználat veszélyei. Interaktív prevenciós programok szervezése az oktatási intézményekben. Gyermek –és ifjúságvédelmi felelősök valódi szerepének háttérbe szorulása. A KLIK és az intézmények vezetőivel kapcsolatfelvétel - Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatuk erősítése. Az egészséges táplálkozás sok családban nem valósul meg.Járási szinten prevenciós programok szervezése (Család –és Gyermekjóléti Központ szervezésében, az önkormányzat alapanyagaival kiegészítve).

13 Iskolapszichológus, családterápiával foglalkozó pszichológus, mentálhigiénés szakember hiánya Tanulási zavarok korai - szakember általi – felismerése Logopédus hiánya - Pályázati forrás figyelése Egyeztetés a KLIK-kel, szakember hiány megoldása Közösségi pszichiátriai szolgáltatás létrehozása Hiány szakmák a járásban Hiány szakmák feltérképezése járási szinten – ehhez kapcsolódóan OKJ-s képzések indítása járási összefogással (pályázati lehetőség figyelése) Korai fejlesztés hiánya a fogyatékkal élő gyermekek körében Igényfelmérés járási szinten

14 Egészségügy Feltárt problémákMegoldási javaslatok Orvosok elöregedése. Medikus gyakorlat alatt az orvostanhallgatók ösztönzése a praxisok átvételére. Szenvedélybetegségben szenvedők egyre nagyobb aránya (alkohol, drog, dohányzás). Pályázati lehetőségek figyelés-interaktív prevenciós programok szervezése. Nappali egészségügyi szakápolás/szakellátás elérhetőségének problémája. Egészségügyi intézményekkel kapcsolattartás. Pályázati lehetőségek figyelése – nappali kórház létrehozása. Szűrőprogramok hiánya-háziorvos nem figyelmezteti a betegeket (pl.: prosztata- szűrés). Kapcsolatfelvétel az orvosokkal Országos programok figyelése – szűrési lehetőségek keresése. Közintézmények és szociális jellegű intézmények dolgozóinak kiégése. Szupervízió szervezése – segítő szakmában dolgozók mentális megerősítése.

15 Szociális helyzet Feltárt problémákMegoldási javaslatok Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások hiánya (pl. családok átmeneti otthona, szükséglakás). Pályázati lehetőségek figyelése az átmeneti jellegű elhelyezésre. Gyermeküket egyedül nevelő édesanyák/szülők lehetőségei korlátozottak. Pályázati lehetőségek figyelése – házi gyermekfelügyelet. Segítő szakemberek hiánya. A szakterületen működő kooperáció erősítése. Részlegesen megvalósult akadálymentesítés. Adatgyűjtés-igények felmérése – pályázati lehetőségek figyelése. Családsegítő –és Gyermekjóléti Központ többletfeladatainak következtében az intézmény épülete nem megfelelő nagyságú. Családsegítő –és Gyermekjóléti Központ bővítése/új épület építése pályázati forrásból.

16 Műhelymunkák képei – a közös munka folyamata

17

18 településlátogatások

19

20 A JEP elfogadása -2015.09.24. Tiszagyulaháza, Folyás, Újtikos, Hajdúnánás képviselő-testületeinek együttes ülésén.

21 Disszeminációs konferenciák

22

23 Új utak-megoldási lehetőségek Pénzbeli ellátások közfoglalkoztatás jogszabályi változások helyi sajátosságokon alapuló segélyezés

24 Közfoglalkoztatás Hajdúnánáson - 2014: 1. Mezőgazdasági program 2. Téli – és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 4. Belterületi utak karbantartása 5. Belvízelvezető rendszerek karbantartása 6. Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása 7. Mezőgazdasági utak karbantartása 8. 250 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 9. 15 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 10. 138 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 11. 160 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12. 2014-2015. évi téli közfoglalkoztatási tanfolyam 13. fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 14. 50 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program (átmeneti jellegű) 15. 176 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 16. 210 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program (átmeneti jellegű) 17. 4 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18. I. 100 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 19. II. 100 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 20. 50 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 21. 150 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 22. 295 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 23. Diákmunka

25 eredmény 2014-ben Hajdúnánáson, 23 alprojektben, közel 900 ember került a különböző közfoglalkoztatási programokba bevonásra. Nagyságrendi becsléseink szerint kb. 500 család jutott többlet jövedelemhez az által, hogy az FHT összege helyett minimum 49.000 Ft bérhez jutott. Közel 8 m Ft bevétel képződött (mérhetőség!)

26

27

28

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Járási szintű Esélyteremtő Programterv megalkotása a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén ÁROP -1. A.- 3-2014-0121 Hajdúnánás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések