Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvajánlat HR Klub 2007. szeptember 25.. Virág Lajos okleveles humánszervező A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvajánlat HR Klub 2007. szeptember 25.. Virág Lajos okleveles humánszervező A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési."— Előadás másolata:

1 Könyvajánlat HR Klub 2007. szeptember 25.

2 Virág Lajos okleveles humánszervező A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, okleveles humánszervező diploma (2006. június 30.). A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, okleveles humánszervező diploma (2006. június 30.). Eötvös Lóránd Tudományegyetem, humánmenedzsment szakértő (1997. és 2000. között). Eötvös Lóránd Tudományegyetem, humánmenedzsment szakértő (1997. és 2000. között). Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Híradástechnikai üzemmérnök (1975- 1979). Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Híradástechnikai üzemmérnök (1975- 1979).

3 Problémafelvetés Adjunk a HR szakemberek kezébe a széles szakirodalmi választékból hasznos, jól forgatható kézikönyvet.

4 „Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése” //Weöres Sándor// folyamatra mutat rá, amelyet az élethosszig való tanulás jelent a meg- megújuló, örökké változó világban. A mottóban idézett Weöres Sándori gondolat azt a fejlődési folyamatot világítja meg, arra a folyamatra mutat rá, amelyet az élethosszig való tanulás jelent a meg- megújuló, örökké változó világban.

5 A mai témánknak megfelelő távol keleti kóan (a zen mesterek által használt történet) szerint: „Egy buddhista tanuló, aki saját maga szerint gyengén haladt, úgy dönt, hogy elhagyja a Ping- hegy csúcsán elhelyezkedő templomot. Egyik este odamegy tanítójához, hogy elbúcsúzzon. Holnap lekísérlek a hegyről, válaszolja a tanítója.

6 Amikor reggel elindulnak, a tanító azt mondja tanítványának, hogy írja le, amit lát. Látom a hegyek övezte völgyet, ennek közepében a tavat és az öreg várost, mondja a tanítvány.

7 Amikor félúton járnak, a tanító ismét felteszi a kérdést. Látom a város falait, a házak körvonalait, a kikötőt és a vitorlásokat a vízen, válaszolja a tanítvány.

8 Amikor leérnek a völgybe a város kapui elé, a tanító még egyszer megismétli a kérdést. Látom a teheneket és a pásztorokat, akik őrzik őket, a kereskedőket, akik a piacra terelik jószágaikat, a tengerészeket, akik berakodják a szállítmányt a hajóba és a gyerekeket, akik követ dobálnak a tóba, válaszolja a tanítvány.”

9 A tanulság?

10 A tanulság! Mielőtt válaszért kiáltanánk, a mai könyvbemutató előtt kukkantsunk be a szervezetelméletek vegykonyhájába.

11 A vezetés- és szervezetelmélet  Interdiszciplináris tudomány, mely több tudományág ismereteit, tapasztalatait és kutatásait felhasználva vált önálló tudomány- területté.  Ezek a tudományágak: a közgazdaságtan, a pszichológia, a szociológia, az andragógia, a szociálpszichológia, és a pedagógia.

12 Az emberi erőforrás menedzsment a menedzsment funkciók szerves részeként a döntés előkészítésben, egyre kiemeltebb szerephez jut. Az emberi erőforrás menedzsment funkciók:  Az emberi erőforrás fejlesztés;  a munkakör-elemzés;  a munkakör- tervezés és értékelés;  a toborzás;  a kiválasztás;  a motiválás;  a teljesítményértékelés;  és a munkaügyi kapcsolatok.

13 A különböző szervezetek (Vállalatok, intézmények stb.) az alábbi erőforrásokkal képesek a termékeik előállítására, különböző szolgáltatások nyújtására.

14  Mint az ábra is mutatja, a szervezetek az erőforrásaik tekintetében semmiben sem különböznek egymástól, minden szervezet ezeket az erőforrásokat tudja a saját szolgálatába állítani.  Az emberi erőforrás sok mindenben hasonlít a többi erőforráshoz (Meghatározott kapacitásuk és teljesítményük van, a piaci mechanizmusok befolyásolják őket, valamint befektetést igényelnek.), ezért a velük való hatékony gazdálkodás szükségszerű a többi erőforráshoz hasonlóan.

15 Az emberi erőforrások különleges tulajdonságai. Nem tulajdona a vállalatnak (szervezetnek), ezért a saját tőkébe nem számítható be, bár a vállalat értékét növeli; Nem tulajdona a vállalatnak (szervezetnek), ezért a saját tőkébe nem számítható be, bár a vállalat értékét növeli; Döntéseket hoz (Erőfeszítéseire, munkamódszerére vonatkozóan.), mellyel befolyásolja a szervezet teljesítményét, továbbá bármikor elhagyhatja a szervezetet; Döntéseket hoz (Erőfeszítéseire, munkamódszerére vonatkozóan.), mellyel befolyásolja a szervezet teljesítményét, továbbá bármikor elhagyhatja a szervezetet; Innovativitásánál fogva képes megújulni, minőségi változást végrehajtani és új megoldásokat létrehozni; Innovativitásánál fogva képes megújulni, minőségi változást végrehajtani és új megoldásokat létrehozni; Nem raktározható, ezért a hatékonyság érdekében a tervszerű és egyenletes leterhelést kell biztosítani; Nem raktározható, ezért a hatékonyság érdekében a tervszerű és egyenletes leterhelést kell biztosítani; Az alkalmazás során az elfogyás helyett fejlesztési programokkal teljesítőképességük fokozható. (Forrás: Gyökér I.) Az alkalmazás során az elfogyás helyett fejlesztési programokkal teljesítőképességük fokozható. (Forrás: Gyökér I.)

16 A szerző előszava könyvének kettős céljáról:  „tankönyvként szolgáljon mindazoknak, akik felsőfokú tanulmányaik során találkoznak azzal a feladattal, hogy megértsék a pszichológia szerepét a vezetésben és általában a szervezetek hatékonyabbá tételében, és  pszichológiai ismeretekkel és szemléletmóddal segítse azokat, akik nap mint nap igyekeznek a legjobb képességeik szerint ellátni az emberek vezetésének, a szervezetek irányításának nehéz, de izgalmas és sok örömet is nyújtó feladatát.”

17 A szerző nem recepteket ad, hanem elgondolkodtat.  Gondolkodásra késztet, hiszen mint könyvében bemutatja, sok jelenség nem írható le egyetlen fogalommal, nem lehet az eseményeket csak és kizárólag egyetlen aspektusból szemlélni.  A kötet három fő részre tagozódva, a pszichológus szemüvegén át vizsgálva mutatja be a szervezetek világát.

18 Az első rész Itt a vezetővel kapcsolatos olyan kérdések tárgyalását végzi el a szerző, mint a vezetői modellek, vezetési stílusok, a hatalom és engedelmesség kérdései, valamint a vezetői munka gyakorlata, továbbá a vezetői empátia és a lelki egészség problémái.

19 A második rész Ezen a helyen a szerző a munka szociál- pszichológiájával foglalkozik. Részletesen tárgyalja a munkacsoportok kialakulását, a csoporton belüli folyamatokat és a csoporton belüli normaképzést. A szerző az értekezésében kimerítően tárgyalja a munkával való elégedettség és a munkatevékenység motivációjának az elméleteit.

20 A harmadik rész Ebben a szervezetekkel foglalkozó részben a szervezetek elméleteitől a szervezeti kultúrán át a kommunikáció és a szervezetfejlesztés lényegi folyamataira világít rá a szerző.

21 A könyv a maga összetettségében ábrázolja az egyén és a szervezet viszony rendszerének komplexitását, kapcsolatait, kommunikációs hálóját és sokrétűségét, a szervezetekben szükségszerűen megjelenő konfliktusokat, a konfliktusok kezelésének a módjait, az elméletek és a megvalósítására irányuló gyakorlat sokszínűségét.

22 A távol keleti kóan ( a zen mesterek által használt történet) tanulsága! „Az út a bölcsességig olyan, mint a lejövetel a hegyről, mondja a tanító. A bölcsességet csak akkor érhetjük el, ha megértjük, hogy az, ami a hegy tetejéről látható, nem egyezik meg azzal, amit a közepéről vagy a hegy lábától látunk.”

23 Ezek után meleg szívvel ajánlom megfelelő kiindulási pontként, a vezetés- és szervezetelméletek széles irodalmában Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia (EDGE 2000 Kft. Budapest, 2004. 736 oldal.) című könyvét.

24 Források: Velimir Srića: Száz lecke menedzsereknek Myrror Media Kiadó 2006. 41. oldal Velimir Srića: Száz lecke menedzsereknek Myrror Media Kiadó 2006. 41. oldal Gyökér Irén: Humánerőforrás- menedzsment Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1999. Gyökér Irén: Humánerőforrás- menedzsment Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1999. Norbert F. Elbert- Karoliny Mártonné- Farkas Ferenc- Poór József: Személyzeti/ emberi erőforrás menedzsment kézikönyv KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2002. Norbert F. Elbert- Karoliny Mártonné- Farkas Ferenc- Poór József: Személyzeti/ emberi erőforrás menedzsment kézikönyv KJK- KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2002. Virág Lajos: A szervezet ”mint élőlény”- szervezetfejlesztés, szervezet átalakítás Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Humán szervező DL (HM) Szak 2006. (Diplomadolgozat) Virág Lajos: A szervezet ”mint élőlény”- szervezetfejlesztés, szervezet átalakítás Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Humán szervező DL (HM) Szak 2006. (Diplomadolgozat) Weöres Sándor: A teljesség felé Tericum Kiadó Kft. Budapest 2000. Weöres Sándor: A teljesség felé Tericum Kiadó Kft. Budapest 2000.

25 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Telefon:06/ 70 328 7709 Telefon:06/ 70 328 7709 E- mail: viraglajos@freemail.hu E- mail: viraglajos@freemail.huviraglajos@freemail.hu


Letölteni ppt "Könyvajánlat HR Klub 2007. szeptember 25.. Virág Lajos okleveles humánszervező A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések