Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugdíjazás és egyéb munkaügyi csemegék Dr. Kőszegfalvi Edit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugdíjazás és egyéb munkaügyi csemegék Dr. Kőszegfalvi Edit."— Előadás másolata:

1 Nyugdíjazás és egyéb munkaügyi csemegék Dr. Kőszegfalvi Edit

2  Nyugdíjas, nyugdíj jogosultságot elérő foglalkoztatását érintő szabályozás  Kettős ellátás tilalmi szabály  Nyugdíj kompenzációs szabály Közszféra - Nyugdíjpolitikai

3  Öregségi nyugdíjas,öregségi nyugdíj jogosult foglalkoztatás tilalma ( nem tartozik ide a korhatár előtti ellátás, 40 éves keresőtevékenységi öregségi nyugdíj )  „ mentesítési” lehetőség  Mentesítés esetén a közalkalmazotti jogviszony fenntartható  Közalkalmazotti jogviszony fenntartása nyugdíj folyósítás szüneteltetése Közszféra - Nyugdíjpolitikai

4 Nyugdíjas minősítés  Öregségi nyugdíjra való jogosultság  Öregségi - nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesülés( 40 év női dolgozó )  Mt. 294 §. –nincs Kjt szabály  Kjt 30. §. (1) d pont.

5  Kjt 30. §. (1) d. pont nyugdíjas felmentési jogcím  Határozott időtartamú jogviszony Kjt. 27§. (2) bekezdés  Közalkalmazotti kezdeményezés lemondás, közös megegyezés Munkáltatói megszüntetési jogcím 1700/ 2012 Kormányhatározat

6  Kjt 30. §. (1) d. pont  Felmentési idő Kjt vagy Kollektív szerződés  Nincs végkielégítés  Felmentési idő nem rövidíthető meg  Felmentési idő közalkalmazotti jogviszonynak minősül- eredményezheti a nyugdíj folyósításának a szünetelését Felmentés

7  Két hónapos lemondási idő munka végzés alóli mentesítés lehetősége  Közös megegyezés legfeljebb „jutalom „ Közalkalmazotti lemondás, közös megegyezés

8  Eljárás függ attól, hogy az érintett személy a reá irányadó öregségi korhatár + öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte vagy sem  Ha igen akkor, kell Kormány engedély a jogviszony létesítéséhez  Ha nem akkor a felek szabadon állapodhatnak meg( nincs szolgálati idő, korhatár előtti ellátás ) Foglalkoztatás –szabadfoglalkozás

9  Egészségügyi szolgáltató a szerződő partner  Nincs jelentősége annak, hogy aki személyesen jár el az a reá irányadó öregségi korhatár + öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerezte vagy sem  Nem kell Kormány engedély a jogviszony létesítéséhez Nyugdíjas foglalkoztatás – közreműködői szerződés

10  1997 évi LXXXI. Tv. Nyugdíj szüneteltetés: - közalkalmazotti jogviszony fennállása esetén  Öregségi nyugdíjas minősítés  40 éves kereső tevékenységre alapozott nyugdíjas is idetartozik  Korhatár előtti ellátásban részsülök is idetartoznak Nyugdíjas foglalkoztatás - nyugdíj szüneteltetés

11  2013. 01. 01. után közalkalmazotti jogviszonyt létesítését követő hónapot követő hónaptól nyugdíj szünetelése  Nyugdíj folyósításának a szüneteltetése nem érinti a nyugdíjas státuszt Nyugdíjas foglalkoztatás

12  2013. 04. 30 bejelentési kötelezettség  Nyugdíjfolyósítás szünetelése jelenleg jogviszonyban állók esetében 2013 július 1- től  Nyugdíj folyósításának a szüneteltetése nem érinti a nyugdíjas státuszt Nyugdíjas foglalkoztatás

13  2011 CLXVII. Tv szerinti korhatár előtti ellátást is - ugyanazon feltétel mint a nyugdíjasnál  2013. 04. 30 bejelentési kötelezettség  Korhatár előtti ellátás szünetelése jelenleg jogviszonyban állók esetében 2013 július 1- től  Új jogviszonyt létesítők a következő hónap elsejétől Korhatár előtti ellátás

14  2013.06.30-ig a közalkalmazotti jogviszonyban állókra is vonatkozik  2013.01 01-től a munkaviszonyban és egyéb biztosítással járó jogviszonyban állókra  98.000 Ft X 18 éves limithatár  Öregségi korhatárt betöltöttekre nem vonatkozik Nyugdíjas foglalkoztatás –összeghatár

15  2013. 01. 01. után közalkalmazotti jogviszonyt létesítését követő hónapot követő hónaptól nyugdíj szünetelése  Nyugdíj folyósításának a szüneteltetése nem érinti a nyugdíjas státuszt  1997 évi LXXXI. Tv Közalkalmazotti foglalkoztatás – Nyugdíj folyósítás szünetelése

16  2013. 04. 30 bejelentési kötelezettség  Nyugdíjfolyósítás szünetelése jelenleg jogviszonyban állók esetében 2013 július 1- től  Nyugdíj folyósításának a szüneteltetése nem érinti a nyugdíjas státuszt Nyugdíjas szünetelés - január 1-én jogviszonyban állók esetében e

17  2011 CLXVII. Tv szerinti korhatár előtti ellátás esetén is kettős ellátás tilalmat ír elő  2013. 04. 30 bejelentési kötelezettség  Korhatár előtti ellátás szünetelése jelenleg jogviszonyban állók esetében 2013 július 1- től  Új jogviszonyt létesítők a következő hónap elsejétől Korhatár előtti ellátás

18  2013. 06. 01 bejelentési kötelezettség  Korhatár előtti ellátás, nyugdíj folyósítás szünetelése 2013 július 1-től  2013 évi XL. Tv szabályozza Gazdasági társaságok átalakulása kapcsán közalkalmazotti jogviszony bejelentése

19  Jogforrás: 2013 évi XL. Tv jogállási tv módosítja  124/2013. (IV. 26 ) Kormányrendelet,  Valamennyi költségvetési szervként működő egészségügyi közszolgáltatóra vonatkozik önkormányzati költségvetési szervekre is  Csak egészségügyi dolgozókra alkalmazható Nyugdíj –korhatár előtti ellátás kompenzációja

20  A kompenzáció nem automatikusan jár  Közalkalmazotti kérelem benyújtása  Munkáltatói továbbítja a kérelmeket  Munkáltató igényli meg a kompenzációt Jövedelemkiegészítő kompenzáció feltétele

21  Kormány támogassa a személy továbbfoglalkoztatását  Korhatár előtti ellátásban vagy öregségi korhatárt el nem érő közalkalmazott esetében a miniszter támogassa a jövedelemkiegészítésre jogosultságot Nyugdíj –korhatár előtti ellátás kompenzáció jogosultság

22  Közalkalmazotti kérelem benyújtása  Gyemszi vizsgálja a jogosultságot( alaptevékenység vagy különösen fontos érdek indokolja a foglalkoztatást )  Gyemszi javaslata alapján miniszter jóváhagyása Miniszteri támogatás

23  Jövedelemkiegészítés-kieső nyugdíj,korhatár előtti ellátás helyett  Adó, járulék köteles nyugdíjjárulék nem terheli  Legfeljebb a kieső nyugdíj,ellátás összegét érheti el a munkáltató mérlegel  Nyugdíj növelés bejelentés után érvényesül a kompenzációban Nyugdíj –korhatár előtti ellátás kompenzációja

24  Több jog viszony fennállása-főállásúnál kapja meg  Több részmunkaidős jogviszony arányos munkáltatói folyósítás  Illetményen kívüli juttatás,noha a munkáltató fizeti meg  Közalkalmazotti juttatások tekintetében figyelmen kívül kell hagyni pl /távolléti díj, mozgóbér stb ) Nyugdíj –korhatár előtti ellátás kompenzációja

25  Igazolatlan távollét  Fizetés nélküli szabadság  Közalkalmazotti felmentés alatti munkavégzés alóli mentesítés időtartama Nem jár a kompenzáció

26  Szünetel a kompenzáció folyósítása, ha az elért kereset miatt a nyugdíj illetve a korhatár előtti ellátás folyósítása is szünetelne  Ha az öregségi korhatárt a közalkalmazott elérte ez a szabály nem alkalmazandó, hiszen a nyugdíj illetve ellátás sem szünetelne  Dolgozó bejelentési kötelezettség a munkáltató irányában Szünetel a kompenzáció

27  Munkáltató számára a kompenzáció mértéke tekintetében Gyemszi adatot szolgáltat  Gyemszi ellenőrzés a felhasználás tekintetében  Munkáltató a Gyemszi irányában jelentési kötelezettség  OEP finanszírozás keretében kapja meg a munkáltató és ő fizeti meg a dolgozónak 2013 július 20. első kifizetés Kompenzáció folyósítása

28 Nyugdíjas választási lehetőség  Közalkalmazotti jogviszonyt fenntartja- kompenzációt kap kieső nyugdíj helyett  Megszünteti a közalkalmazotti jogviszonyát  Ha a megszűnés időpontja túlnyúlik 2013 június 30-án szünetel a nyugdíj,korhatár előtti ellátás folyósítása

29  Béremelés az alapilletménybe beépülne egységes illetménytábla orvos,szakdolgozó munkakörben vagy az illetménytől elváló illetmény emelés  Differenciált béremelés  Az ágazati illetménytábla a mozgó bér alapja vagy változatlanul a 2012. június 30-i illetmény azaz maradna a mozgó bér befagyasztása  Gazdasági-műszaki terület nem részesül béremelésbe  kimarad Egészségügyi béremelés dilemmái

30  Orvosi bértábla visszamenőleges béremelés Orvos 10.000-40.000 Ft  Nem diplomás szakdolgozó 10.000 Ft bérminimum figyelembe vételéve  Diplomás szakdolgozók béremelése igazodna az egyéb diplomások béremeléséhez  Egyéb eü diplomások nincs bértábla egyösszegű béremeléás Egészségügyi béremelés

31  Van új bértábla,de a mozgó- bér ettől elválik  A mozgó-bér 2012. június 30. állapothoz igazodik  Önálló illetmény tábla-bérnövelés kettőségének a megszüntetése célszerű volna,jelenlegi javaslat nem rendezi Egészségügyi béremelés-mozgóbér

32 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Nyugdíjazás és egyéb munkaügyi csemegék Dr. Kőszegfalvi Edit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések