Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabványok, szabályzatok, segédletek MSZ 3424-1:1978 Bibliográfiai leírás. Könyvek. 75 p. Helyesbítése megjelent:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabványok, szabályzatok, segédletek MSZ 3424-1:1978 Bibliográfiai leírás. Könyvek. 75 p. Helyesbítése megjelent:"— Előadás másolata:

1 Szabványok, szabályzatok, segédletek http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.13 MSZ 3424-1:1978 Bibliográfiai leírás. Könyvek. 75 p. Helyesbítése megjelent: 1988. KSZ/4.1:2002 HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. 212, 2, 4, 8, 8, 8 p. MSZ 3440-2:1979 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. 32 p. Helyesbítése megjelent: 1988. MSZ 3440-3:1983 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve. 28 p. Helyesbítése megjelent: 1988. MSZ 3440-4:1986 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek. 13 p. MSZ 3440-5:1979 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Földrajzi nevek. 15 p. MSZ 3493:1982 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai. 15 p. Az ISO 7154:1983 alapján.

2 MSZ 3423-1:1983 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Általános előírások. 4 p. Helyesbítése megjelent: 1988. MSZ 3423-2:1984 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Könyvek. 38 p. Helyesbítése megjelent: 1988. MSZ 3401:1981 A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai. 23 p. MSZ ISO 832:1998 Információ és dokumentáció. Bibliográfiai leírás és hivatkozás. Bibliográfiai kifejezések rövidítésének szabályai. 9 p. Az ISO 832:1994 alapján MSZ ISO 9:1997 Információ és dokumentáció. A cirill karakterek transzliterációja latin karakterekre. Szláv és nem szláv nyelvek. 15 p. Az ISO 9:1995 alapján MSZ ISO 2108:1994 Információ és dokumentáció. Könyvek nemzetközi azonosító számozása (ISBN). 4 p. Az ISO 2108:1992 alapján. Revízió alatt.

3 MSZ ISO 3297:2000 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN). 10 p. Az ISO 3297:1998 alapján

4 A katalógus feladata A könyvek halmazát a rendezettség és a feltártság teszi igazán könyvtárrá. Szükség van olyan segédeszközre, amely a könyvtárban található összes könyvről megbízható áttekintést ad. A katalógus görög eredetű szó: leírást, felsorolást jelent. Az Idegen szavak szótára szerint: tárgyaknak bizonyos rendszer szerint összeállított, azok megtalálását segítő jegyzék. A könyvtári katalógus a könyvtári könyvek felsorolása, a könyvtárban található könyvek áttekinthetőségének legfontosabb eszköze. A katalóguscédula a könyv igazolványa. Minden fontos adat, amivel a könyvet azonosítani lehet megtalálható rajta. A katalóguscédulák elhelyezésére a katalógusszekrény fiókjai szolgálnak. A fiókok feliratai tájékoztatnak a cédulák rendjéről.

5 A katalógus fajtái 1. Formai (leíró) és tartalmi (tárgyi) 2. Alakja: kötet, cédula, számítógép 3. Felhasználók köre: olvasói és szolgálati 4. Egyéb: raktári, sorozati, kézikönyvtári

6 A bibliográfiai leírás adatcsoportjai és adatelemei Bibliográfiai egység: az a dokumentum, amely a leírás tárgya és amelyről a leírás készül. Bibliográfiai leírás: meghatározott szabályok szerint egységes szerkezetben, formában és sorrendben rögzített adatok összessége, amely a dokumentum azonosítására és számbavételére szolgál. Bibliográfiai szint: a leírásnak a bibliográfiai egység megválasztásától függő jellemzője. Fajtái: monografikus, összefoglaló többlépcsős, analítikus. Adatcsoport: a leírás összetartozó adatelemekből álló egysége.

7 Adatelem: meghatározott információt közlő szó, kifejezés vagy jelcsoport; a leírás valamely adatcsoportjának része. Adatelemek köre szerint a bibliográfiai leírás lehet: egyszerűsített leírás és teljes leírás. 566699 Flenley, John The enigmas of Easter Island (magyar) A Húsvét-sziget rejtélye / John Flenley, Paul Bahn. – Budapest : General Press K., [2006]. - 351 p., [8] t. : ill., főként színes ; 21 cm. - (Különleges könyvek, ISSN 1585-6860) Bibliogr.: p. 323-346. ISBN 963 9598 82 8 Tft.: Bahn, Paul művelődéstörténet ; régészet ; Húsvét-sziget

8 A leírás adatcsoportjai, adatelemei és sorrendjük 1.adatcsoport: A cím és a szerzőségi közlés FŐCÍM: a könyv címei közül a címoldalon tipográfiailag egyértelműen kiemelt, ilyen megkülönböztetés hiányában az elsőként közölt cím, amely a könyvre, a könyvben közölt főműre vonatkozik. PÁRHUZAMOS CÍM: a főcím megismétlése más nyelven, illetve más írásrendszerben, a főcímmel azonos forrásban. Forrása: címoldal, előzékek Egyezményes jele: = áll előtte Eredeti cím = a könyv ( a mű) eredeti nyelvű első kiadásának címe. Általában a verzón található. Nem párhuzamos cím, a megjegyzés adatcsoportjában kell leírni! Formája: Eredeti cím:..

9 EGYÉB CÍMADAT: a könyv valamely előzékén közölt, és címnek, szerzőségi adatnak vagy kiadásjelzésnek nem minősülő szó, kifejezés vagy jelcsoport, amely a könyv tartalmára, jellegére, műfajára vagy kiadásainak inditékaira vonatkozik. Alcím: a könyv címoldalán közölt – a főcímhez illetve a párhuzamos címhez képest alárendelt jelentőségű – cím, amely ezek tartalmát kiegészíti, magyarázza vagy módosítja. Forrása: címoldal, előzékek Egyezményes jel: : áll előtte SZERZŐSÉGI KÖZLÉS = a leírásban közölt szerzőségi adatok összessége. SZERZŐSÉGI ADAT = a könyvvel (a benne foglalt művel, művekkel) kapcsolatos azonos szerzői, közreműködői funkciót betöltő természetes vagy jogi személy(ek)re vonatkozó adat. SZERZŐ = az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a könyvnek vagy a könyv fő részének szellemi alkotója és aki vagy amely a tartalomért elsősorban felelős. KÖZREMŰKÖDŐ = az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a könyv szellemi tartalmának létrehozásában részt vesz és szerepe a szerzőhöz képest alárendelt jelentőségű.

10 - szerzőségi funkciók rövidíthetők: pl. szerkesztette = szerk. válogatta = vál. illusztrálta = ill. fordította = ford. - azonos funkciójú szerzőkre vonatkozó közléseket egy szerzőségi adat keretében kell leírni pl. Mondattani elemzések / Rácz Endre, Szemere Gyula - eltérő szerzőségi funkciók jelölésekor az egyezményes jel: ; pl. A falu jegyzője : regény / Eötvös József ; [Würtz Ádám rajzaival] - háromnál több azonos szerzőségi funkcióban lévő szerző/közreműködő esetében a leírásban a következőképpen kell eljárni: pl. Matematikai példatár / összeáll. Asztalos Károly [et al.]

11 2. adatcsoport: Kiadás KIADÁSJELZÉS: adat a könyv (illetve a benne foglalt mű) újrakiadásáról. Főforrás: címoldal, egyéb előzék, kolofon Jellemzők: - arab szám - szabványos rövidítés pl. bővített = bőv. javított = jav. kiadás = kiad. 3. adatcsoport: A dokumentumtípus speciális adatai

12 4. adatcsoport: Megjelenés Főforrás: címoldal, egyéb előzékek, kolofon. A MEGJELENÉS HELYE: az a város vagy egyéb település, amelyet a könyv valamely előzéke vagy kolofonja a megjelenés helyeként nevez meg, illetve a kiadó székhelye. Jellemzői: - a könyvön közölt formában kell leírni. - több kiadó – több székhely pl. Szeged : Szalay ; Nyíregyháza : Dialógus ; Budapest : OSZK, 2000 - ha a megjelenés helye nem állapítható meg: Sine loco Leírásban: [S.l.]

13 A KIADÓ NEVE: a könyvet megjelentető illetve terjesztő természetes vagy jogi személy. A könyvön közölt formában kell leírni, szabványosan rövidíthető illetve a kiadó által használt betűszóval helyettesíthető. DE!! Ismeretlen kiadó: sine nomine. Leírásban: [s.n.] A MEGJELENÉS ÉVE: időszámításunk szerint és arab számmal kell leírni. Téves megjelenési év: p. 1958 [! 1963] A megjelenés évét a kiadvány nem közli: »1971 (nyomtatás éve, ny. jelölés nélkül) »cop. 1989 »[1982], [ante 1945], [post 1930], [cca. 1696], [198?] »[s.a.] (sine anno)

14 A NYOMDA SZÉKHELYE ÉS NEVE: a könyvet fizikailag előállító természetes vagy jogi személy Egyezményes jel: ( : ) Jellemzői: - ha a megjelenés helye és a kiadó neve ismeretlen pl. [S.l.] : [s.n.], 1996 (Nyíregyháza : Start) - kiadó neve akkor lehet, ha ténylegesen egy nyomda a dokumentum kiadója pl. Budapest : Egyet. Ny.

15 5. adatcsoport: terjedelem, fizikai jellemzők Főforrás: a könyv egésze OLDALSZÁM: OLDAL = a könyv lapjainak egyik felülete LAP = a könyv két fizikailag elválaszthatatlan oldalból: homlokoldalból (rektó) és hátoldalból (verzó) álló része. Ahogy a könyv közli - oldalszám: p. - lapszám: fol. - hasáb: col. Számozás kétszer vagy háromszor újrakezdődhet: pl. II, 194 p. Nincs számozás: pl. [450] p. Ha a dokumentum adott része a leírás tárgya: pl. p. 122-138. Táblaoldal (t.) /táblalap (t.fol) = illusztrációt tartalmazó oldal vagy lap, amely nem része kizárólag vagy főképp szöveget tartalmazó oldalak vagy lapok számozott sorának, pl. 281 p., [6] t.

16 ILLUSZTRÁCIÓ = a könyvben lévő kép, fénykép, ábra vagy egyéb grafikus ábrázolás. A leírás szempontjából illusztrációnak minősíthetők a táblázatok is. Egyezményes jele: : ill. Kiegészítő adatai: Pl. : ill., fotók : ill., színes MÉRET = a könyv hosszméretei, rendszerint gerincének magassága cm-ben. Pl. ; 20 cm vagy ; 22x30 cm vagy ; 68 mm MELLÉKLET = a könyv mind tartalmilag, mind alakilag járulékos része, de attól fizikailag elkülönül, ahhoz tasakkal, szalaggal, közös tokkal vagy hasonlóval kapcsolódik. Egyezményes jele: + mell. Pl. + mell. (28 p. : ill. ; 30 cm) vagy + 3 mell.

17 6. adatcsoport: sorozat SOROZAT = előre meg nem határozott számú, önálló dokumentumok olyan csoportja, amelyben minden dokumentumnak saját főcímén kívül van az egész csoportra vonatkozó címe (sorozatcíme) is, és lehetnek más, az egész csoportra jellemző közös bibliográfiai adatai is. Ha a csoporton belüli sorrendet szám (sorszám, betű, ezek kombinációja vagy más jel) jelöli, a sorozat neve számozott sorozat; ha a sorrend jelöletlen, a sorozat neve számozatlan sorozat. Főforrás: címoldal, egyéb előzékek, kolofon Egyezményes jele: ( ) Fő adatelemei: Sorozatcím: mindig közölni kell pl. (Olcsó könyvtár) ISSN: (International Standard Serial Number) = az időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma pl. (Életmód – időmérleg, ISSN 1219-1124) Sorozati szám: kötelező leírni, ha szerepel a kiadványon; arab szám pl. (Olcsó könyvtár ; 1984/95.)

18 7. adatcsoport: megjegyzés Főforrás: bármely forrás Sorrend kövesse az adatcsoport sorrendjét. Megjegyzéseket elválasztja egymástól:. – Egyedi sajátosságok pl. csonka rongált Bibliogr.: p. 16-19. Előzménye: Folytatása: Tartalma/Tart.:

19 8. adatcsoport: terjesztési adatok Főforrás: bármely forrás Adatelem: ISBN (International Standard Book Number) = a könyvek nemzetközi azonosító száma Jellemzői: kötelező leírni, ha a könyvön jelölve van. KÖTÉS: fűzött vagy kötött ÁR Jellemzői: arab számmal és a pénznem hivatalos rövidítésével pl. : 2480,- Ft

20 Források rangsora: - címoldal - egyéb előzékek és a kolofon - a könyv többi része - a könyvön kívüli források Minden adatcsoportnak van főforrása. Ha nem főforrásból vettük az adatot, azt [ ] (szögletes zárójelbe) kell tenni. Forrástilalom: bizonyos források egyáltalán nem használhatók fel adatcsoportoknál.

21 A leírás nyelve és az adatok írásmódja: a dokumentum nyelvével megegyező nyelven kivétel: terjedelem, megjegyzés, terjesztés adatcsoportokat a leírást készítő intézmény nyelvén kell leírni nagy kezdőbetűk használatánál az adott nyelv helyesírása számít kivétel: angol nyelv Transzliterálás: egy írásrendszert alakítunk át egy másik írásrendszerre úgy, hogy az eredeti jelkészlet minden karakterének az átírási ábécé egy és csak is egy karaktere feleljen meg, pl. Я betű szerinti átírás – já, fonetikus – â

22 Téves adatok és sajtóhibák: a forrásnak megfelelően kell leírni és a téves adat után szögletes zárójelbe tett felkiáltó jellel és az utána írt helyes adattal [!…] helyesbíteni kell. Pl. / szerk. Csizmazia [! Csizmadia] Zoltán, 1999 [!2002] Egyezményes kötelező jelek (központozás) feladata: - az adatcsoportok elkülönítése - az adatelemek típusának felismerhetővé tétele - forrás jelölése - kiegészítő információk közlése Az adatcsoportok elkülönítése:. -

23 563252 + CD Gárdonyi Géza Egri csillagok : a házi olvasmány legfontosabb részletei, csomópontjai és szerkezeti ívei / Gárdonyi Géza ; [összeáll. és az összekötő szövegeket írta Biró Mária]. - Budapest : Nemzeti Tankvk., 2005. - 159 p. ; 20 cm + mell. (1 CD). - (Kötelező olvasmányok sorozat, ISSN 1787-2014) Történelmi regény ISBN 963 19 5659 8 Mt.: Bíró Mária (összeáll.) szépirodalom ; magyar irodalom ; regény ; oktatási segédlet

24 755119 Kurtán Lajos Közgazdaságtan / Kurtán Lajos. - 2. utánny. - [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2006. - 350 p. : ill. ; 24 cm Bibliogr.: p. 349-350. ISBN 963 463 617 9 közgazdaság-tudomány ; közgazdasági elmélet ; világgazdaság ; tankönyv

25 748779 Szathmári István Stilisztikai lexikon : stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve / Szathmári István. - [Utánny.] -Budapest : Tinta Kvk., 2004. - 250 p. ; 25 cm. - (A magyar nyelv kézikönyvei, ISSN 1589-4371 ; 7.) ISBN 963 9372 99 3 nyelvészet ; irodalomtudomány ; stilisztika ; magyar irodalom ; példatár ; lexikon

26 Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor, Papp István. - Budapest : Osiris K., 2003-. - Ill. ; 25 cm. - (Osiris kézikönyvek, ISSN 1416-6321) Bibliogr. a fejezetek végén Mt.: Horváth Tibor (szerk.). - Papp István (szerk.) 1. köt., Alapvetés. - 2003. - 286 p. ISBN 963 389 408 5 3. köt., A könyvtárak rendszere. - 2003. - 356 p. ISBN 963 389 397 6


Letölteni ppt "Szabványok, szabályzatok, segédletek MSZ 3424-1:1978 Bibliográfiai leírás. Könyvek. 75 p. Helyesbítése megjelent:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések