Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ken Blanchard, John P. Carlos és Alan Randolph: EMPOWERMENT A felelősség hatalma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ken Blanchard, John P. Carlos és Alan Randolph: EMPOWERMENT A felelősség hatalma."— Előadás másolata:

1 Ken Blanchard, John P. Carlos és Alan Randolph: EMPOWERMENT A felelősség hatalma

2 „Császár, te is csak egy egyszerű halandó vagy!” //Idézi: V. Srića // Az ókori római birodalomban a diadalmenetek során az uralkodók mellé állított szolga súgta a fent idézett mondatot a császár fülébe. Ilyenformán jelezve, hogy a sikeres vezetőt a valóságtól való elszakadás önteltté teheti. A vezetőnek a kis dolgokra ugyanúgy oda kell figyelnie, mint a kisemberekre, akiknek a tevékenysége, áldozatvállalása, lelkesedése, odaadása, energiája és akarata teszi sikeressé Őt, mint vezetőt. Az ókori római birodalomban a diadalmenetek során az uralkodók mellé állított szolga súgta a fent idézett mondatot a császár fülébe. Ilyenformán jelezve, hogy a sikeres vezetőt a valóságtól való elszakadás önteltté teheti. A vezetőnek a kis dolgokra ugyanúgy oda kell figyelnie, mint a kisemberekre, akiknek a tevékenysége, áldozatvállalása, lelkesedése, odaadása, energiája és akarata teszi sikeressé Őt, mint vezetőt.

3 Empowerment Az emberekben szunnyadó energiák felszabadítását jelenti Találat a kifejezésre: 20 500 000 db Ebből magyar nyelvű: 15 500 db

4 Ken Blanchard és munkatársai (John P. Carlos és Alan Randolph) tömör, lényegre törő, gyakorlati tapasztalatokra támaszkodó írásműve a vezetéselmélet lényeges, régóta kutatott kérdésével foglalkozik, mely arra keres választ, hogy a dolgozók mennyire azonosulnak a vállalatukkal. Ken Blanchard és munkatársai (John P. Carlos és Alan Randolph) tömör, lényegre törő, gyakorlati tapasztalatokra támaszkodó írásműve a vezetéselmélet lényeges, régóta kutatott kérdésével foglalkozik, mely arra keres választ, hogy a dolgozók mennyire azonosulnak a vállalatukkal. A szerzők a válasz keresése közben, mintegy kézen fogva vezetnek bennünket azon a hosszú úton, amely az önalávetettségtől, a megalázkodástól, a felelősségteljesen, önállóan gondolkodó és cselekvő munkavállalóig juttat el bennünket. A szerzők a válasz keresése közben, mintegy kézen fogva vezetnek bennünket azon a hosszú úton, amely az önalávetettségtől, a megalázkodástól, a felelősségteljesen, önállóan gondolkodó és cselekvő munkavállalóig juttat el bennünket.

5 A XX. század elejétől napjainkig megjelent fontosabb elméletek, a Taylori tudományos menedzsment felfogásától kezdve, a századvég új kihívásaira válaszul többféle megközelítések, és új paradigmák jelentek meg. Ezekben az új koncepciókban már a szervezet- környezet viszonyrendszer vizsgálata kapott fő hangsúlyokat. A XX. század elejétől napjainkig megjelent fontosabb elméletek, a Taylori tudományos menedzsment felfogásától kezdve, a századvég új kihívásaira válaszul többféle megközelítések, és új paradigmák jelentek meg. Ezekben az új koncepciókban már a szervezet- környezet viszonyrendszer vizsgálata kapott fő hangsúlyokat. Habár az újabb és újabb szemléletek sorra felülbírálják a korábbi alapvetéseket, azonban azok a kor szellemének megfelelően megőrzik, továbbviszik és kiegészítik a korábbi elméletek legfontosabb gondolatait. Habár az újabb és újabb szemléletek sorra felülbírálják a korábbi alapvetéseket, azonban azok a kor szellemének megfelelően megőrzik, továbbviszik és kiegészítik a korábbi elméletek legfontosabb gondolatait.

6 Ebbe az új gondolkodási paradigmába illeszkedik K. Blanchard és munkatársainak könyve, melyben az eddig még Magyarországon kevéssé ismert és a gyakorlatban eddig alig, vagy egyáltalán nem alkalmazott eljárásának leírása található. Ebbe az új gondolkodási paradigmába illeszkedik K. Blanchard és munkatársainak könyve, melyben az eddig még Magyarországon kevéssé ismert és a gyakorlatban eddig alig, vagy egyáltalán nem alkalmazott eljárásának leírása található. A folyamat lényege a vezetők és vezetettek közötti kooperáció, a különböző tevékenységek hatékonyabb teljesítése érdekében. A folyamat lényege a vezetők és vezetettek közötti kooperáció, a különböző tevékenységek hatékonyabb teljesítése érdekében.

7 Az Empowerment gondolat előzménye: Douglas McGregor X elmélete: Az ember idegenkedik a munkától, alapvetően lusta, kreativitása, képzelőtehetsége nincs, motiválni csak pénzzel lehet. Az ember idegenkedik a munkától, alapvetően lusta, kreativitása, képzelőtehetsége nincs, motiválni csak pénzzel lehet. Douglas McGregor Y elmélete: Az emberek dolgozni akarnak, kreativitásukkal részt akarnak venni az alkotásban, önirányításra, önellenőrzésre képesek, amely célok iránt elkötelezettséget éreznek. Az emberek dolgozni akarnak, kreativitásukkal részt akarnak venni az alkotásban, önirányításra, önellenőrzésre képesek, amely célok iránt elkötelezettséget éreznek.

8 Az Empowerment gondolat előzménye: Carl Rogers humanisztikus megközelítése: A vezetés lehetőséget ad a személyeknek és a csoportoknak az önállóságra a munkavégzésben, serkenti az egyéniség kiteljesedését, a felelősségvállalást, a tanulást, az egyén autonómiáját, bátorítja az újszerű gondolatokat, azok nyílt és őszinte kifejezését, valamint nagyra értékeli a visszajelzést. A vezetés lehetőséget ad a személyeknek és a csoportoknak az önállóságra a munkavégzésben, serkenti az egyéniség kiteljesedését, a felelősségvállalást, a tanulást, az egyén autonómiáját, bátorítja az újszerű gondolatokat, azok nyílt és őszinte kifejezését, valamint nagyra értékeli a visszajelzést.

9 Azért hasznos számunkra ennek a könyvnek a tanulmányozása, mert: Egy személyben vezetők és vezettek is vagyunk (Saját életünk, családunk mindennapjait határozzuk meg, a munkahelyen a főnök utasít.), s ezáltal rendszeresen döntéseket hozunk és döntéseket hajtunk végre, amihez némi segítséget kaphatunk a könyvből; Egy személyben vezetők és vezettek is vagyunk (Saját életünk, családunk mindennapjait határozzuk meg, a munkahelyen a főnök utasít.), s ezáltal rendszeresen döntéseket hozunk és döntéseket hajtunk végre, amihez némi segítséget kaphatunk a könyvből; Érthető módon, érdekesen és szemléletesen tálalják a szerzők a munkahely világának a jelenségeit; Érthető módon, érdekesen és szemléletesen tálalják a szerzők a munkahely világának a jelenségeit; Gondolkodásra késztet bennünket, olvasókat, a munka világában és a hétköznapi érintkezés során betöltött szerepünkkel, viselkedésünkkel és a munkatársakhoz való viszonyulásunkkal kapcsolatban (A másik személy legyőzése helyett az együttműködő, empatikus, hiteles és toleranciától átitatott viszonyulás hangsúlyozásával.); Gondolkodásra késztet bennünket, olvasókat, a munka világában és a hétköznapi érintkezés során betöltött szerepünkkel, viselkedésünkkel és a munkatársakhoz való viszonyulásunkkal kapcsolatban (A másik személy legyőzése helyett az együttműködő, empatikus, hiteles és toleranciától átitatott viszonyulás hangsúlyozásával.);

10 Azért hasznos számunkra ennek a könyvnek a tanulmányozása, mert: Rávilágít arra, hogy a vezető- vezetett relációjában mennyire lényeges az egymásért felelősséget vállaló, egymást támogató, egymásban bízó közösség létrehozása (Természetesen minden más közösségi formáció is igényli a nyílt, őszinte, bizalmi légkört!); Rávilágít arra, hogy a vezető- vezetett relációjában mennyire lényeges az egymásért felelősséget vállaló, egymást támogató, egymásban bízó közösség létrehozása (Természetesen minden más közösségi formáció is igényli a nyílt, őszinte, bizalmi légkört!); Megmutatkozik a könyvben, hogy a változások, az új elméletek megjelenése és a gyakorlatba való átültetése átmeneti bizonytalansággal jár, amit kihívásként kell felfogni és megoldani (Ezekkel a problémákkal kell megbirkóznunk a hétköznapi életben is!); Megmutatkozik a könyvben, hogy a változások, az új elméletek megjelenése és a gyakorlatba való átültetése átmeneti bizonytalansággal jár, amit kihívásként kell felfogni és megoldani (Ezekkel a problémákkal kell megbirkóznunk a hétköznapi életben is!);

11 Rádöbbent bennünket arra, hogy a munkahelyen is lehetünk egyenrangú társak (Felnőtt- Felnőtt énállapot), s ez által hatékonyabbak; Rádöbbent bennünket arra, hogy a munkahelyen is lehetünk egyenrangú társak (Felnőtt- Felnőtt énállapot), s ez által hatékonyabbak; A szerzők meggyőznek bennünket arról, hogy a szervezeti hierarchiában megjelenő kényszerítés, és a szigorú kontroll helyett a tanulásra, a felelősségvállalásra, a kreativitásra, az önirányításra és a toleranciára, továbbá a bizalmi légkör megvalósítására kell helyezni a hangsúlyokat (Ez természetesen igaz lehet az élet más területeire is!). A szerzők meggyőznek bennünket arról, hogy a szervezeti hierarchiában megjelenő kényszerítés, és a szigorú kontroll helyett a tanulásra, a felelősségvállalásra, a kreativitásra, az önirányításra és a toleranciára, továbbá a bizalmi légkör megvalósítására kell helyezni a hangsúlyokat (Ez természetesen igaz lehet az élet más területeire is!).

12 A FELHATALMAZÁS JÁTÉKSZABÁLYAI Szabad információáramlás - Osszunk meg kollégáinkkal minden rendelkezésre álló üzleti információt! - Mindenkit segítsünk hozzá az üzletmenet megértéséhez! - A titkolódzás megszűntetésével alakítsuk ki a bizalom légkörét! - Hozzuk létre az önellenőrzés, önszabályozás fórumait! - Tekintsünk minden tévedést tanulási lehetőségnek! - Építsük le a hierarchikus reflexeket! - Segítsük elő a tulajdonosi szemlélet létrejöttét! Az autonómiateremtés a határok kijelölésével - Tisztázzuk a teljes képet és mindenki képrészletét! - Tisztázzuk a célokat és szerepeket! - Határozzuk meg a cselekvés alapjául szolgáló érték- és szabályrendszert! - Szabályaink és eljárásaink a felelősségvállalást támogassák! - Biztosítsunk megfelelő továbbképzést! - Tegyük felelőssé az embereket az eredményekért! Hierarchikus döntés helyett önirányító teamek - Teamjeink önirányítását csak a tréning és az állandó segítség alapozhatja meg! - Támogassuk, bátorítsuk a változásokat, az új gondolatokat! - A teamek összeállításánál ügyeljünk a sokszínűségre! - Fokozatosan adjuk a teamek kezébe a cselekedeteik feletti teljes kontrollt! - Ne feledjük, a kezdeti nehézségek elkerülhetetlenek!

13 Forrás: Velimir Srića: Száz lecke menedzsereknek Myrror Media Kiadó 2006. 276. oldal Velimir Srića: Száz lecke menedzsereknek Myrror Media Kiadó 2006. 276. oldal Ken Blanchard- John P. Carlos_ Alan Randolph: Empowerment A felelősség hatalma SHL Hungary Kft. Budapest, 1998. Ken Blanchard- John P. Carlos_ Alan Randolph: Empowerment A felelősség hatalma SHL Hungary Kft. Budapest, 1998. Csányi Vilmos: Az emberi természet Vince Kiadó Kft. Budapest, 1999. Csányi Vilmos: Az emberi természet Vince Kiadó Kft. Budapest, 1999. Hegyi Lórántné dr.: Vezetés- és szervezetpszichológia Hegyi Lórántné dr.: Vezetés- és szervezetpszichológia JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete Budapest, 1997. JPTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete Budapest, 1997. Málovics Éva: Vezetési ismeretek Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Szeged, 2002. Málovics Éva: Vezetési ismeretek Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Szeged, 2002. Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia (EDGE 2000 Kft. Budapest, 2004. Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia (EDGE 2000 Kft. Budapest, 2004.

14 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Jó utazást kívánok! Telefon: 06/ 70 328 7709 Telefon: 06/ 70 328 7709 E- mail: viraglajos@freemail.hu E- mail: viraglajos@freemail.huviraglajos@freemail.hu


Letölteni ppt "Ken Blanchard, John P. Carlos és Alan Randolph: EMPOWERMENT A felelősség hatalma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések